mijn kijk op

Emancipatie is belangrijk voor vrouw én man

Emancipatie is belangrijk voor vrouw én man In het regeerakkoord in 2017 werd het vaderschapsverlof gewijzigd. Een kersverse vader kan vanaf 2019 vijf dagen vaderschapsverlof betaald opnemen. Dit roept de vraag op hoe het in 2020 staat met de emancipatie van de vrouw én de man in Nederland. Hoe staat het met de verdeling van werk en zorg tussen partners? Deze vraag is vooral actueel geworden door het coronavirus. Hierdoor worden in veel gezinnen beide partners gedwongen thuis te werken. Hoe verdeelt men dan de taken tussen de beide partners?

Historie

Tot midden vorige eeuw was het ongekend dat beide partners kozen voor een gelijke verdeling van zorgtaken. Bij de overheid en bij het onderwijs kregen dames ontslag als ze in het huwelijk traden. Een baan met huishouding combineren was volgens de overheid niet mogelijk. Artsen, juristen en specialisten bleven wel beroepsmatig bezig en hadden hulp in de huishouding en een gouvernante voor de verzorging van de kinderen. Bij veel zelfstandigen lag de situatie weer anders. Alhoewel de zorgtaken geheel bij de vrouw lagen was de man wel in de buurt. Maar de vrouw sprong wel bij in de bakkerswinkel of de slagerij en maakte daarmee hele lange dagen. Zij had een dubbele taak in zowel de huishouding, de verzorging van de kinderen en werkte daarbij als winkelbediende. Soms was er hulp voor het zware werk in huis.

Zelfstandige bedrijven

Ook bij de boerenbedrijven lag de zorg voor huishouding en kinderen bij de vrouw en tevens hielp ze op het boerenbedrijf. Dit werd in de maatschappij wel geaccepteerd. Veel kinderen van ondernemers en van boerenbedrijven werden dan ook een paar jaar op een kostschool ondergebracht waar ze werden opgevoed en verzorgd omdat de combinatie van werk en zorg te moeilijk lag. In de zeventiger jaren kwam hier verandering in. Langzaam begonnen méér dames zich een plek in het bedrijfsleven te verwerven. Maar meestal was dit part time en werd er soms laatdunkend gesproken over een baantje erbij.

Visie van de maatschappij in de zeventiger jaren over de positie van de vrouw

In de zeventiger jaren was het geheel ongebruikelijk om als gehuwde vrouw te solliciteren op een full time baan als er ook kinderen in het eigen gezin waren. Bij een sollicitatiebezoek werd dan ook altijd de vraag gesteld hoe de opvang van de kinderen geregeld was en hoe men zou omgaan bij ziekte van een van de kinderen. Eigenlijk kan men stellen dat dit een impertinente vraag was omdat deze vraag niet gesteld wordt aan mannen die solliciteren. Het geeft duidelijk aan dat de verantwoording voor de zorg voor de kinderen alléén bij de vrouw berustte in die jaren en mogelijk nog steeds in veel gezinnen. Langzaam is er toch enige verandering gekomen in deze situatie. De leerplicht werd langer en dus kwamen er méér vrouwen met een goede opleiding. Deze vrouwen willen aan het werk blijven ook als er kinderen komen.

Verdeling van zorgtaken bij emancipatie

Men kiest voor méér zekerheid waarbij overleg tussen de partners inzake de zorgtaken uiterst belangrijk is. Gemaakte afspraken dienen door beide partners ook nagekomen te worden. Toch zien we heel vaak dat na verloop van tijd toch gekozen voor een part-time functie voor de vrouwelijke partner. Alhoewel mannen in veel situaties huishoudelijke taken hebben overgenomen en ook méér zorg besteden aan de kinderen blijft het grootste deel toch voor rekening van de vrouw. Vanzelfsprekend zijn er ook uitzonderingen waar een goede taakverdeling is en beide partners part time buitenshuis werken.

Part time werken en kansen op de arbeidsmarkt en zorg voor kinderen

Wie kiest voor part time werken en daarbij de volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen op zich neemt kan zich niet voor de volle honderd procent inzetten om carrière te maken. Het volgen van aanvullende opleidingen en cursussen wordt vaak beperkt door het feit dat de opvang van de kinderen dan in het gedrang komt. Het is meestal de vrouw die dan maar thuis blijft terwijl de man carrière kan maken. Zo lang beide partijen hier volledig achter staan is er niks aan de hand. Maar met het grote aantal relaties wat op de klippen loopt is economische zelfstandigheid van beide partners méér noodzakelijk geworden. Het is jammer dat de Nederlandse politiek zo weinig aandacht schenkt aan het probleem van emancipatie en de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt niet veel meer stimuleert.

Aantal dagen vaderschapsverlof en verlof voor de moeder

Het feit dat de vrouw rond de geboorte van haar kind drie maanden thuis kan blijven met zwangerschapsverlof en de vader met moeite vijf dagen ouderschapsverlof kan krijgen is een voorbeeld van een gebrek aan inzicht in de politiek die de emancipatie dient te bevorderen. In de belangrijke eerste levensfase van een kind is de verzorging door zowel de vader als de moeder een must om een goede en hechte band met het kindje te bewerkstelligen. Juist in deze periode zie je vaak dat ouders een nieuwe taakverdeling zoeken. Wie zorgt wanneer voor het kind?Het besef dat ook vaders in staat zijn om hun kind te verzorgen en op te voeden wordt langzaam breder.

Wijziging van aantal dagen in regeerakkoord per januari 2019

De Nederlandse overheid vindt de nieuwe regeling voor vaderschapsverlof normaal. Het is slechts een schamele bijdrage aan de emancipatie. De overheid kiest voor een systeem waarbij mannen werkzaam zijn in het bedrijfsleven en vrouwen de kinderen blijven verzorgen. Vaderschapsverlof dienen we niet te verwarren met ouderschapsverlof wat door beide partners kan worden opgenomen maar waarbij men niet wordt doorbetaald. Dit is lang niet voor iedereen weggelegd. Vanaf 2019 hebben vaders uitbreiding gekregen van het vaderschapsverlof naar 5 dagen betaald. Daarnaast kunnen ze dan vijf weken aanvullend verlof opnemen. Dit is echter onbetaald verlof.

Nederland conservatief

Kijken we naar Spanje dan zien we dat hier vanaf 1 april 2020 maar liefst 8 weken zwangerschapsverlof is toegestaan. Nederland is behoorlijk conservatief t.o.v. de overige Europese landen. Het is gebleken dat wanneer de vader in het begin méér betrokken is bij de verzorging van het kind hij dat ook in de latere fase zal blijven. Binnen de Europese Unie zijn er diverse voorstellen gedaan om tot méér eenheid te komen binnen Europa. Dit is nog niet gelukt omdat in diverse landen hele verschillende regels gelden.

Verandering komt wel op gang

In 2020 kan worden vastgesteld dat er meer vrouwen zijn die hoog opgeleid zijn dan mannen. Vanaf 2017 is ook het aantal uren dat vrouwen werken enigszins toegenomen en wel van 27 naar 28 uur. In totaal is 60% van de vrouwen in 2018 economisch zelfstandig. Het percentage mannen wat economisch zelfstandig is bedraagt 80%.Ook het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen is iets kleiner geworden. Langzaam komt de emancipatie wel op gang maar het tempo is nog laag. Als de huishoudelijke taken niet eerlijk verdeeld worden dan kan emancipatie niet slagen. In veel gezinnen zijn de huishoudelijke taken nog grotendeels toegewezen aan de vrouw en zij kan zich alleen ontplooien als de voorwaarden geschapen worden.
© 2013 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: hoogte en duurZwangerschaps– en bevallingsverlof zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg. Deze wet biedt een aantal verlofregelingen, z…
Zwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofZwangerschapsverlof: verschillende soorten verlofRondom de bevalling is het voor beide ouders mogelijk om aanspraak te maken op verschillende soorten verlof. Zo kennen w…
Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2019-2020Hoeveel kraamverlof, geboorteverlof, partnerverlof 2019-2020De geboorte van een kind is voor de ouders superbelangrijk, hieraan gaat ook een spannende periode vooraf. Het kraamverl…
Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?Ouderschapsverlofkorting 2014 of 2015 afgeschaft?De ouderschapsverlofkorting 2015 wordt afgeschaft, u hebt er geen recht meer op volgens het regeerakkoord Rutte Asscher.…

Valentijns ideeën voor hem en haarValentijns ideeën voor hem en haarBinnenkort is het weer zo ver: Valentijn. Of je er nou van houdt of niet, door alle reclames, gepraat van mensen en aanb…
Een lange relatie en dan scheidenEen lange relatie en dan scheidenWe hebben het er niet zo vaak over, want we concentreren ons meer op relaties die na een aantal jaren – met of zonder ki…
Bronnen en referenties
  • www.volgens nederland.nl
  • Tubantia 14 dec.https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/06/nieuwe-kabinet-tot-zes-weken-vaderschapsverlof-a1576335
  • https://www.nu.nl/carriere/5629301/emancipatiemonitor-vrouwen-eerst-hoger-opgeleid-dan-mannen.html
  • https://nos.nl/artikel/2263432-vrouwen-zijn-gemiddeld-iets-meer-gaan-werken.html

Reageer op het artikel "Emancipatie is belangrijk voor vrouw én man"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: April 2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Man en vrouw
Bronnen en referenties: 4
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!