InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Levensvisie: Pagina 34
Artikelen 331 - 340 in de rubriek Levensvisie

Levensvisie (Mens en Samenleving)

Joodse wijsheden 15: zakelijke instinct voor zinvol leven

Joodse wijsheden 15: zakelijke instinct voor zinvol leven

Bij het doen van zaken op de markt moet een bedrijf maximaal efficiënt handelen. Ditzelfde principe kan toegepast worden op het persoonlijk en spiritueel leven. Waarom zouden we ons alleen op het geld… Etsel, Joodse wijsheden, 17-02-2009
Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor leven

Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor leven

De meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg Sinaï. In de Mondelinge Tora (Misjna, Talmoed) wordt uitgelegd hoe de 613 mitswo… Etsel, Joodse wijsheden, 06-02-2009
Zuinig met water tips

Zuinig met water tips

In Nederland komt water uit de kraan dat erg schoon is en de kwaliteit van het water is heel erg goed, daarom is het van groot belang dat wij er goed mee omgaan. Dit is om verdroging te voorkomen en o… Ckonemann, 05-02-2009
Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Voor veel mensen is de Bijbel niet meer dan een gedateerd boek. Wie echter de Bijbel dagelijks bestudeert en vooral de Hebreeuwse tekst leest weet dat het boek het meest complete handboek is voor het… Etsel, Joodse wijsheden, 04-02-2009
Geschiedenis Jodendom: De wijzen van Israël

Geschiedenis Jodendom: De wijzen van Israël

De wijzen van Israël behoorden tot een soort gilde dat de taak had om 'raad' te geven (Jeremia 18:18). De wijzen hadden de taak om onwetenden kennis te verlenen zodat men verstandig en rechtvaardig ko… Etsel, Joodse geschiedenis, 25-01-2009
Geschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters Israël

Geschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters Israël

Over priesters wordt meestal negatiever gedacht dan de profeten omdat de priesters meer de nadruk legden op het ritueel en het ceremonieel, terwijl de profeten de exponenten waren van een verheven god… Etsel, Joodse geschiedenis, 22-01-2009
Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Geschiedenis Jodendom: de profeten van Israël

Het geloof waaraan het Jodendom zijn voortbestaan en dynamiek te danken heeft, berust op de Tora en de profeten. De Tora geeft wegen aan voor correct handelen en geeft kennis van God en Zijn wil. Dit… Etsel, Joodse geschiedenis, 19-01-2009
Joodse wijsheden 11: geestelijk groeien door te onderwijzen

Joodse wijsheden 11: geestelijk groeien door te onderwijzen

Totdat u een idee deelt, blijft het deel uitmaken van uw verbeelding. Het overbrengen van het idee naar anderen maakt het werkelijk. Door een idee duidelijk te maken aan anderen wordt u gedwongen het… Etsel, Joodse wijsheden, 18-01-2009
Joodse wijsheden 9: leer wijsheid van de wijze leraar

Joodse wijsheden 9: leer wijsheid van de wijze leraar

Een leerling krijgt eerste hand kennis door te kijken naar hoe een expert werkt. Zo is het ook met wijsheid. Leer het niet uit een boek maar leer het van een wijze leraar. Om over het leven te leren h… Etsel, Joodse wijsheden, 15-01-2009

Mindfulness, niet zomaar stilstaan

Wil je ook van die stress af? Ben je dat piekeren beu? Of ontbreekt het je soms aan creativiteit? Dan is Mindfulness de oplossing voor jou probleem! Tactievelingske, 14-01-2009