InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Joodse wijsheden 44: nieuwe ideeën ontwikkelen

Joodse wijsheden 44: nieuwe ideeën ontwikkelen

Wanneer u nieuwe ideeën hoort moet u deze ontwikkelen en relevant maken voor uw eigen leven. Zoek alles tot op de bodem uit en probeer het geheel te begrijpen. Wanneer iets u niet duidelijk is moet u om duidelijkheid vragen. Is het u geheel duidelijk test het dan uit en projecteer het op uw toekomst.

Absorbeer ideeën

Wanneer u nieuwe ideeën hoort is het zaak dat u ze absorbeert en in uw hart toelaat. Sleutel aan ideeën zodat ze de uwe worden in nieuwe dimensies. Neem niet alles voor zoet koek aan maar delf er diep in. Zo ontdekt u de mysteries van het leven.

Voorbeeld

Rabbijn Noah Weinberg noemt als voorbeeld Leviticus 19:18: “Hou van u naaste als van uzelf.”

stappenplan in het ontwikkelen van dit idee:
 • We moeten van anderen houden.
 • Wat betekent liefde? De fouten van de ander vergeven en richten op de deugden.
 • Elk mens is waardevol.
 • God schiep de mens naar Zijn beeld, daarom zijn mensen waardevol.
 • Wie kan met het geheim leren om van alle mensen te houden?
 • Wanneer God opdraagt van alle mensen te houden, betekent dat Hij van ons houdt en wij dus ook van anderen moeten houden.
 • Dit betekent strijden voor mensenrechten, vechten tegen onrechtvaardigheid, geweld stoppen.
 • Het gevolg is dat de wereld veel beter functioneert. Uw naaste liefhebben betekent dus de wereld verbeteren (tikkoen olam).
 • De Joodse boodschap van Leviticus 19:18 heeft dus de hele wereld beroerd.

Blijf op het juiste spoor

Door uw ideeën steeds te toetsen aan anderen zorgt u ervoor dat u geen fouten maakt en met gevaarlijke ideeën komt. Het is zaak logische conclusies te trekken om te kijken of uw ideeën juist of onjuist zijn.

Reflecteer uw ideeën

Reflecteert op het einde van de dag uw ideeën. Neem het uitgangspunt, kijk naar de gevolgen, trek een conclusie, leidt eruit af, breidt het uit, maak vergelijkingen, en waardeer het.

Waarom leidt het ontwikkelen van ideeën tot wijsheid?

 • Kijk hoe een stukje wijsheid in uw leven past.
 • Kijk naar de componenten van een concept en kijk of alles juist is.
 • Test veel ideeën uit via het stappenplan.
 • Pas als we ideeën ons eigen maken is het waardevol.
 • Ga vóór het slapen gaan alle ideeën nog eens na via het stappenplan.
 • Pas de ideeën in uw leven toe.

Visie van Etsel

Bij het schrijven van artikelen over Joodse wijsheden van Rabbijn Noah Weinberg probeer ik meestal mijn eigen gedachten (met behulp van andere Joodse bronnen) erover weer te geven om zo te kijken hoe deze wijsheden in mijn leven kunnen worden geïntegreerd. Ook nu doe ik dat. Rabbijn Weinberg spreekt over het liefhebben van de ander wat uiteindelijk leidt tot een betere wereld (tikkoen olam). Liefhebben is elkaars fouten vergeven en kijken naar elkaars deugden. Maar die deugden moet je wel conform de Tora c.q. Noachidische geboden toetsen. Alleen wanneer je zelf de geboden naleeft kan je iemand anders deugden zien. Fouten moeten vergeven worden maar je moet hierbij wel op de fouten wijzen. Het zou onjuist zijn om iemand niet terecht te wijzen wanneer deze fouten begaat. In dat geval hou je niet echt van iemand. Dat God aan de mensheid de Noachidische geboden en aan de Joden de Tora heeft geschonken betekent dat Hij van de mensen houdt. Hij wil met de geboden voorkomen dat we zonder richtlijnen als een blinde ronddwalen. Zelfs de straffen die God aan het Joodse volk uitdeelt gebeuren uit liefde. God is als een zorgzame Vader voor Zijn volk die wil voorkomen dat ze de mist ingaat. Niet-Joden hebben het straffen van de Joden door God altijd gezien als een teken dat Hij niet meer van Zijn volk houdt. Maar het is dus precies andersom. God straft slechts uit liefde om Zijn volk op het rechte pad te houden. En net zoals God blijft geloven in de deugden van het Joodse volk, zo blijven de Joden geloven in de deugden van de niet-Joden. Ondanks alle vervolgingen blijft het Joodse volk geloven in een volmaakte wereld waarvan zowel Joden als niet-Joden deel uit zullen maken.

Overigens is het nog goed te melden dat het ontwikkelen van ideeën vooral in de Talmoed voorkomt. De Tora is het uitgangspunt en in de Talmoed werken Joden ideeën verder uit die toepasbaar zijn op nieuwe ontwikkelingen. De Joodse traditie is niet het klakkeloos overleveren en overnemen van bepaalde gegevens maar kijkt naar hoe de Joodse geschiedenis zich ontwikkeld heeft. De Tora is sinds de Sinaï in mensenhanden en de mensen zijn er vanaf toen verantwoordelijk voor wat er mee te doen. Op basis van meerderheid van stemmen van de Wijzen wordt bepaald hoe te handelen. Ook kunnen tegenstrijdige conclusies worden getrokken die beide juist zijn omdat ze uit de Tora komen. In de praktijk wordt echter wel voor één idee gekozen. De Talmoed laat zien dat meerdere mensen over eenzelfde idee nadenken zodat niet één iemand tot een verkeerde conclusie komt. Ideeën worden dus constant getoetst.

Lees verder

© 2011 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De beste ideeën krijgen, hoe doe je dat?De beste ideeën krijgen, hoe doe je dat?De beste ideeën komen vandaan uit het creatieve brein, maar hoe ontwikkel je de beste ideeën? Hoe krijg je de beste idee…
De invloed van Leibniz op Baumgarten over kunstDe invloed van Leibniz op Baumgarten over kunstAlexander Gottlieb Baumbarten, Duits filsoof uit de achttiende eeuw, wordt gezien als de grondlegger van de esthetica, e…
Het genie in iedereenHet genie in iedereenImmanuel Kant is een bekend filosoof met veel metafysische ideeën en ook ideeën over kunst, die leefde van 1724 tot 1804…
Creatief denken, de basisvaardighedenCreatief denken, de basisvaardighedenIedereen is creatief, creatief wordt echter vaak verkeerd opgevat door mensen. Knutselen, schilderen of tekenen zijn cre…
Creatiever denken: vijf manieren voor creatieve ideeënCreatiever denken: vijf manieren voor creatieve ideeënDoor creatief denken kun je je hersenen stimuleren tot buitengewone prestaties. Als je een oplossing zoekt voor een prob…
Bronnen en referenties
 • 48 Ways - Happiness: Classic Sinai Podcast - Rabbijn Noah Weinberg
 • Zinvol leven – Menachem Mendel Schneerson
 • De echte Tora – Rabbijn R. Evers

Reageer op het artikel "Joodse wijsheden 44: nieuwe ideeën ontwikkelen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Dr,c Lucas van Schaik (Lissing )., 30-11-2013 05:39 #1
Liefde kent vele vormen, het is moeilijk een definitie van Liefde te geven, in de vorm van een relatie heb ik als medisch student de volgende definitie altijd onthouden. Liefde is het vermogen de ander te bevorderen zich zelf te zijn. Er werd toen verwezen naar gedichten van Heinrich Heine "Wie söll ich deine Seele berürhen…

Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Special: Joodse wijsheden
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!