InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Duurzaam, wat is dat?

Duurzaam, wat is dat?

Duurzaam, wat is dat? Het idee achter duurzaamheid is simpel: de wereld zodanig maken dat alle mensen vandaag én morgen goed kunnen leven en tegelijk de natuurlijke hulpbronnen van het leven in stand houden. Daarbij worden economie, milieu en sociale aspecten als gelijkwaardig beschouwd.

Duurzaamheid gaat verder dan aandacht voor milieu

In het dagelijks spraakgebruik wordt duurzaamheid vaak verward met milieubescherming. Duurzaamheid is echter veel meer dan alleen goed te zijn voor de natuur. Men zou duurzaamheid eerder kunnen opvatten als een bepaalde levenshouding: bewust leven, zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen, en door een bewuste, sobere en eenvoudige levensstijl voordeel behalen voor je eigen leven en daardoor ook de aarde minder belasten.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen staat voor een ondernemersgeest die economisch succes, gevolgen voor het milieu alsook de betrekkingen tussen bedrijf en sociale omgeving tot een levensvatbaar evenwicht op lange termijn maakt.

Milieudoelstellingen en sociaal beleid van een bedrijf zijn daarbij geen doel op zich, maar bevorderen het succes van de onderneming. Zo zetten innovatieve en goed geleide ondernemingen milieubeheersystemen als middel voor efficiency-verhoging in.

Anderzijds motiveert het groeiende bewustzijn voor sociale en ecologische verantwoordelijkheid bij consumenten en financiële markten de ondernemingen tot duurzamer gedrag. In sommige sectoren geldt geloofwaardig bewijs van sociaal en ecologisch verantwoord economisch handelen zelfs als vereiste voor de toegang tot de internationale afzetmarkten.

Sociale betrokkenheid

Met betrekking tot sociale duurzaamheid geldt, in ieder geval uit een oogpunt van minimale bestaansrechten, dat alle wereldburgers in staat moeten zijn om in hun basisbehoeften te voorzien. Dat is onder meer neergelegd in een handvest van Human Rights van de Verenigde Naties en in tal van latere verklaringen bevestigd (onlangs nog de VN-millenniumdoelstellingen).

Andere, nóg verder gaande doelstellingen over duurzame vormen van verdeling en gelijkheid van kansen, staan open voor verschillende interpretaties en zijn op hun beurt afhankelijk van de verschillende opvattingen over rechtvaardigheid. Sociale duurzaamheid betekent dus ook: mensen in staat stellen om een inkomen te verwerven dat een acceptabel leven toelaat en arbeid te creëren die niet alleen voedt, maar ook als zinvol ervaren wordt, Daartoe behoort ook een samenleving die wordt gedragen door levendige sociale netwerken en die opgevat kan worden als tegenwicht tegen de toenemende fun- en singlemaatschappij.

Simpele tips om te winkelen

Ieder individu kan bij de dagelijkse boodschappen een goede omgang met het milieu, behoud van onze basis-bestaansmiddelen en sociale rechtvaardigheid in acht nemen door bijvoorbeeld:
  • levensmiddelen te kopen die volgens ecologische standaards werden geproduceerd;
  • koffie te kopen die via de principes van “fair trade” verhandeld is;
  • een tapijt te kopen waarvan de fabrikant milieu- en sociaalvriendelijk produceert (niet door kinderhanden gemaakt);
  • een vakantie te boeken met een milieuvriendelijke reismogelijkheid;
  • bij alle koopwaar erop te letten dat die duurzaam is: bij de productie ervan zijn natuurlijke hulpbronnen ontzien en is spaarzaam met energie omgegaan.

De voordelen van duurzaam gedrag: een betere kwaliteit van leven

Duurzame consumptie helpt bij het beschermen van lucht, bodem, water en klimaat om zo de biologische diversiteit te bevorderen bij planten en dieren. Het voordeel daarbij is een grotere keuze aan variëteiten en soorten. En bij de productie en handel worden sociale criteria in acht genomen. Dat alles leidt tot meer kwaliteit van leven en levensvreugde.
© 2011 - 2018 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duurzaam vastgoed, de achtergrondDuurzaam vastgoed, de achtergrondHalverwege de jaren tachtig zijn de begrippen milieu en duurzaamheid geïntroduceerd aan de hand van een slogan. Deze slo…
Duurzaam consumeren is bewust consumerenDuurzaam consumeren is jezelf een bewuste houding aanmeten als het gaat om wat je koopt en waarom. Duurzaam consumeren d…
Duurzame ontwikkeling van vastgoedDuurzame ontwikkeling van vastgoedWanneer een bedrijf zich interesseert voor verduurzaming van de huisvesting, wil zij natuurlijk direct weten welke ingre…
Duurzaamheid op de Tweede MaasvlakteDuurzaamheid op de Tweede MaasvlakteDe Tweede Maasvlakte: er wordt al jaren over gesproken. Deze uitbreiding van de Rotterdamse haven moet ervoor gaan zorge…
Duurzaamheid en wonenDuurzaamheid en wonenDe term duurzaamheid is in. Maar wat is duurzaamheid? Prisma meldt daar over: “op zo'n manier geproduceerd dat er geen o…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Duurzaam, wat is dat?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Edu1 (infoteur), 19-07-2011 16:39 #1
Het gaat bij duurzaamheid naar mijn mening ook om plichten die we hebben. In de woningbouw bijvoorbeeld zijn we doorgeschoten voor wat betreft onze rechten. In Nederland leven we gemiddeld teveel in vrijstaande- en rijtjeshuizen in plaats van
in gestapelde woningbouw (gebouwen van 10 woningen of meer). En ons woningbestand is kwalitatief (energiezuinigheid) ook nog eens onder de maat. E.e.a. komt doordat we de laatste decennia wel kwaliteit in Vinexwijken hebben gebouwd, maar zijn we vergeten veel vervangend te bouwen in de steden.

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 20-06-2011
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!