Jodendom - Chassidische leer: daar waar men staat

Jodendom - Chassidische leer: daar waar men staat De wezenlijke taak van de mens ligt in de wereld om hem heen. Hier moet de mens het goddelijke leven doen oplichten. Het leven op aarde is van wezenlijk belang. De mens moet de aarde verbinden met de Komende Wereld omdat deze in wezen een eenheid vormen. God houdt zich verborgen en het is de taak van de mens God toe te laten. Dit kan alleen waar de mens staat in de wereld. Zo wordt de wereld hersteld en zal met de komst van de Masjiach de wereld vol zijn van Gods kennis. Dit artikel is gebaseerd op een hoofdstuk uit het boekje 'De weg van de mens' van Martin Buber. Tevens vindt u de visie van Etsel.

Daar waar men staat

Er is iets, wat je nergens ter wereld kunt vinden, ook niet bij de rechtvaardige (Tzaddiek), en dat er toch een plaats is, waar je het vinden kunt. En de plaats, waar deze schat te vinden is, is de plek waar men staat. In de wereld om mij heen, daarin ligt mijn wezenlijke taak. Daar moet ik het verborgen goddelijke leven doen oplichten. De Baal Shem Tov leert, dat geen enkele gebeurtenis in ons leven een geheime bedoeling mist. Hierin ligt een geheime ziele-substantie. Nemen wij dit niet waar dan mis ik het ware, vervulde bestaan. Wat ik nu op aarde beleef is niet minder waardevol dan mijn leven in de Komende Wereld. Volgens het Jodendom vormen deze wereld en de Komende Wereld een eenheid. De mens moet via Tikkoen Olam (herstel van de wereld) de eenheid met de Komende Wereld bewerkstelligen. Dit kan alleen door God in de wereld toe te laten c.q. door God te dienen. God woont daar waar de mens Hem toelaat.

Visie Jehoeda

Welke weg moet de mens nu afleggen? Welnu, allereerst moet de mens tot zelfinkeer komen. Net zoals aan Adam, vraagt God aan ieder mens waar hij nu in het leven staat. De mens probeert zich voor God te verbergen, net zoals Adam deed, om zo geen rekenschap af te hoeven leggen. Maar dit lukt uiteraard niet en de mens verbergt zich dan alleen maar voor zichzelf. De mens blijft dan zonder Weg. Pas wanneer de mens tot zelfinkeer komt en de Weg kiest door naleving van de Tora, wordt zijn handeling geheiligd door God. Let wel, ieder mens loopt zijn eigen weg in het leven. Het is niet goed de ander te imiteren.

Het juiste Pad volgen vergt vastbeslotenheid. Omdat veel mensen een ziel vol tegenstrijdigheden hebben is extra inspanning nodig om verzoekingen te overwinnen. De mens moet van zijn ziel een eenheid vormen omdat anders het doel niet bereikt kan worden. Hoe meer gestreefd wordt naar ziele-eenheid hoe hoger de eenwording wordt. Naast ziele-eenheid zal ook het lichaam één moeten worden. Samen vormen lichaam en geest dan een eenheid.

U dient te beseffen dat alles van uzelf afhangt. Conflictsituaties in de ziel moeten overwonnen worden. Pas dan ontstaat innerlijke vrede. Indien u innerlijke vrede hebt kunt u het conflict met de ander oplossen. Hoewel u dus met uzelf moet beginnen moet u zich niet met uzelf bezighouden. De ziel heeft een dienende taak in de wereld. Het gaat niet om het eigen zielenheil zoals in het christendom. U ziel hoeft niet gered te worden, slechts gereinigd van zonde. Door God te dienen blijft de ziel zuiver. Door God te dienen wordt de lagere wereld een woning voor God. Zo wordt deze wereld één met de Komende Wereld. God woont daar waar men Hem toelaat.

Deze Chassidische leer komt overeen met het belangrijke concept in het Jodendom, namelijk de keuze tussen goed en kwaad. Zo wordt de mens net als God die de ultieme vrijheid bezit. God bepaalt de hele levensloop, maar de mens mag zelf voor God kiezen of niet. Uiteraard leidt de Weg naar God tot oneindig geluk, terwijl de weg van God af tot een doodlopende weg leidt.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Noachieden: de hemel op aarde brengenNoachieden: de hemel op aarde brengenTerwijl voor christenen de nieuwe hemel en nieuwe aarde het doel is (Openbaringen 21:1-22:5), redeneren Joden en Noachie…
Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenJodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenHoewel de mens wel bij zichzelf moet beginnen mag hij niet bij zichzelf eindigen. Het is niet juist om zichzelf te kwell…
Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodJodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodIeder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer i…
Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?Waarom vertelt de Bijbel weinig over leven na de dood?Gelooft het Jodendom in het leven hierna? Wanneer je de Tora leest dan lijkt het alsof er nauwelijks over een leven na d…

Nostradamus en LibiëDe burgeroorlogsituatie in Libië smeekt bijna om een onderzoek hierover in de profetiën van Michiel Nostradamus, de prof…
Rust en evenwicht vinden in je leven is belangrijkRust en evenwicht vinden in je leven is belangrijkWanneer we om ons heen naar de mensen kijken dan zien we dat velen gehaast zijn. Vaak hoor je van mensen dat ze te weini…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
  • De weg van de mens - Martin Buber
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.