Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighouden

Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighouden Hoewel de mens wel bij zichzelf moet beginnen mag hij niet bij zichzelf eindigen. Het is niet juist om zichzelf te kwellen wat hij fout heeft gedaan. Ga weg van het kwade en doe het goede. De taak van de mens is om God te dienen en niet om zichzelf te redden. In het Jodendom is ieder menselijke ziel een dienende schakel in Gods Schepping. De mens moet door God te dienen Gods Koninkrijk realiseren. In dit artikel een bespreking van een hoofdstuk uit het boekje van Martin Buber: 'De weg van den mens volgens de Chassidische leer'.

Zich niet met zichzelf bezighouden

Tot dusver verkondigde de leer van het Chassidisme het volgende:
 • Ieder moet zich op zichzelf bezinnen.
 • Ieder moet de bijzondere weg kiezen.
 • Ieder moet zijn wezen tot eenheid brengen.
 • Ieder moet bij zichzelf beginnen.

Nu wordt verkondigd: Ieder moet zichzelf vergeten. Hoe verklaart men dit? Al het andere gebeurt niet terwille van uzelf. U moet wel van uzelf uitgaan maar niet met uzelf bezig zijn. U moet uzelf niet steeds verwijten maken, maar u bezighouden met uw taak in de wereld waartoe u bestemd bent.

De ommekeer staat centraal in het Jodendom. Het gaat om meer dan berouw en boetedoening. Het gaat om zelfzucht ter zijde te schuiven en de weg naar God te vinden. Wie zichzelf blijft kwellen over de zonden en daarover piekert blijft juist zondigen. Deze mens zal niet kunnen omkeren omdat zijn geest vergroft is en zijn hart verstokt. Verzet u tegen het kwade en doe het goede. Zelfkwelling heeft alleen tot doel om de eigen ziel te redden. Dat laatste is de leer van het christendom dat afwijkt van het Jodendom c.q. Chassidisme. In het Jodendom is de ziel een dienende schakel met als doel Gods Koninkrijk op aarde te vestigen. Het gaat dus niet om eigen zielenheil. De ziel moet wel gereinigd worden maar niet om haar zelf. Het gaat om de dienst Gods wereld te vestigen.

Er zijn twee mens soorten:
 1. De hoogmoedige die zichzelf zoekt.
 2. De deemoedige die alles in de wereld zoekt.

De verlossing kan pas plaatsvinden wanneer de hoogmoedige voor de deemoedige buigt. Dan is de hoogmoedige verlost en kan de wereld verlost worden. De sleutels van het heelal worden gegeven aan mensen die niet zichzelf zoeken.

Rabbi Mendel van Kozk verlangt drie zaken van de mens:
 1. Ieder mens moet zijn eigen ziel hoeden en heiligen.
 2. Ieder moet het zielsgeheim van de medemens eerbiedigen.
 3. Ieder moet er voor waken zichzelf te zoeken.

Visie van Jehoeda

In mijn artikelen over christendom en Jodendom heb ik al vaak gewezen op de verschillen tussen beide godsdiensten. Het grootste verschil is wel dat de nadruk bij het christendom ligt op de redding van de mens (door Jezus), terwijl de nadruk bij het Jodendom ligt op het dienen van God.

Het christendom kent het dogma van de erfzonde waarbij verondersteld wordt dat ieder mens zondig is vanaf de geboorte vanwege de zonde die Adam heeft begaan. Hierdoor kwelt de christen zichzelf door keer op keer te verkondigen dat hij zondig is. In kerken wordt iedere zondag verteld dat alle mensen zondig zijn. Alleen geloof in Jezus kan de christen redding brengen om te voorkomen dat hij voor eeuwig in de hel belandt. Alles is dus gericht op het eigen zielenheil. Zo raakt het dienen van God min of meer op de achtergrond.

Het Jodendom redeneert anders. Zij erkent dat de ziel gereinigd moet worden, maar niet vanwege het eigen zielenheil maar vanwege God. Volgens het Jodendom bestaat alleen God en heeft het geen enkele zin om de mens te redden. De mens is via zijn ziel automatisch met God verbonden en kan dus nimmer verloren gaan. God is immers onveranderlijk en dus de ziel ook. De ziel is een vonk van God die altijd blijft bestaan. Wel kan/moet de ziel gereinigd worden van zonden via berouw maar dat gebeurt in dienst van God. Niet voor niets is het doel van de Tora om God te dienen en niet om de mens te 'redden'. De Tora leidt naar de weg van God. Een andere weg bestaat niet. De ommekeer die ieder mens moet maken gaat via de Tora voor Joden en de Noachidische geboden voor niet-Joden.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: De weg van de mens Martin BuberrecensieBoekrecensie: De weg van de mens Martin BuberDe weg van de mens (volgens de Chassidische leer) van Martin Buber is een klein boekje uit 1956 waarin -zoals de titel a…
Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodJodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodIeder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer i…
Jodendom - Chassidische leer: daar waar men staatJodendom - Chassidische leer: daar waar men staatDe wezenlijke taak van de mens ligt in de wereld om hem heen. Hier moet de mens het goddelijke leven doen oplichten. Het…
Geschiedenis Jodendom: Moderne stromingen ZionismeGeschiedenis Jodendom: Moderne stromingen ZionismeOnder Theodor Herzl hield het Joods nationalisme op een filantropische en godsdienstige stroming te zijn. Het werd nu ee…

Echte liefde isEchte liefde isWat is echte liefde? Tijdens de periode van verliefdheid is iedereen blind van de liefde. Hoe kunnen we erachter komen d…
Ontspannen en ontstressen, hoe en wanneer?Ontspannen en ontstressen, hoe en wanneer?Heeft iemand met te veel stress een verhoogd risico op burn out? Heeft iemand met te veel stress in zijn leven nog een m…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
 • De weg van de mens - Martin Buber
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.