Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighouden

Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighouden Hoewel de mens wel bij zichzelf moet beginnen mag hij niet bij zichzelf eindigen. Het is niet juist om zichzelf te kwellen wat hij fout heeft gedaan. Ga weg van het kwade en doe het goede. De taak van de mens is om God te dienen en niet om zichzelf te redden. In het Jodendom is ieder menselijke ziel een dienende schakel in Gods Schepping. De mens moet door God te dienen Gods Koninkrijk realiseren. In dit artikel een bespreking van een hoofdstuk uit het boekje van Martin Buber: 'De weg van den mens volgens de Chassidische leer'.

Zich niet met zichzelf bezighouden

Tot dusver verkondigde de leer van het Chassidisme het volgende:
 • Ieder moet zich op zichzelf bezinnen.
 • Ieder moet de bijzondere weg kiezen.
 • Ieder moet zijn wezen tot eenheid brengen.
 • Ieder moet bij zichzelf beginnen.

Nu wordt verkondigd: Ieder moet zichzelf vergeten. Hoe verklaart men dit? Al het andere gebeurt niet terwille van uzelf. U moet wel van uzelf uitgaan maar niet met uzelf bezig zijn. U moet uzelf niet steeds verwijten maken, maar u bezighouden met uw taak in de wereld waartoe u bestemd bent.

De ommekeer staat centraal in het Jodendom. Het gaat om meer dan berouw en boetedoening. Het gaat om zelfzucht ter zijde te schuiven en de weg naar God te vinden. Wie zichzelf blijft kwellen over de zonden en daarover piekert blijft juist zondigen. Deze mens zal niet kunnen omkeren omdat zijn geest vergroft is en zijn hart verstokt. Verzet u tegen het kwade en doe het goede. Zelfkwelling heeft alleen tot doel om de eigen ziel te redden. Dat laatste is de leer van het christendom dat afwijkt van het Jodendom c.q. Chassidisme. In het Jodendom is de ziel een dienende schakel met als doel Gods Koninkrijk op aarde te vestigen. Het gaat dus niet om eigen zielenheil. De ziel moet wel gereinigd worden maar niet om haar zelf. Het gaat om de dienst Gods wereld te vestigen.

Er zijn twee mens soorten:
 1. De hoogmoedige die zichzelf zoekt.
 2. De deemoedige die alles in de wereld zoekt.

De verlossing kan pas plaatsvinden wanneer de hoogmoedige voor de deemoedige buigt. Dan is de hoogmoedige verlost en kan de wereld verlost worden. De sleutels van het heelal worden gegeven aan mensen die niet zichzelf zoeken.

Rabbi Mendel van Kozk verlangt drie zaken van de mens:
 1. Ieder mens moet zijn eigen ziel hoeden en heiligen.
 2. Ieder moet het zielsgeheim van de medemens eerbiedigen.
 3. Ieder moet er voor waken zichzelf te zoeken.
© 2011 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodJodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot GodIeder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer i…
Jodendom - Chassidische leer: vastbeslotenheid-ziele-eenheidVastbeslotenheid wordt veroorzaakt door de eenheid van lichaam en geest. Zijn er te veel tegenstrijdigheden in de ziel d…
Jodendom - Chassidische leer: zelfinkeer - Waar zijt gij?Toen Adam van de Boom des Kennis had gegeten vroeg God aan hem: “Waar zijt gij?” Natuurlijk wist God waar Adam was. Maar…

Echte liefde isEchte liefde isWat is echte liefde? Tijdens de periode van verliefdheid is iedereen blind van de liefde. Hoe kunnen we erachter komen d…
Ontspannen en ontstressen, hoe en wanneer?Ontspannen en ontstressen, hoe en wanneer?Heeft iemand met te veel stress een verhoogd risico op burn out? Heeft iemand met te veel stress in zijn leven nog een m…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
 • De weg van de mens - Martin Buber
Jehoeda (479 artikelen)
Laatste update: 03-12-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.