Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot God

Jodendom - Chassidische leer: de bijzondere weg -weg tot God Ieder mens moet op zijn eigen wijze en uit eigen kracht de weg volgen die tot God leidt. Elk mens biedt de wereld weer iets nieuws. Het heeft dus geen zin om grote mensen zoals Abraham, Izaäk of Jakob te imiteren. Alle wegen kunnen, wanneer zij geheiligd worden, tot God leiden. God kan op verschillende manieren worden gediend: door de leer, door gebed, door te vasten, door te eten. In dit artikel de beschrijving van de bijzondere weg volgens de Chassidische leer. In dit artikel vindt u een samenvatting van een hoofdstuk uit het boekje 'De weg van den mens volgens de Chassidische leer' van Martin Buber (zie foto).

De bijzondere weg

God kan op verschillende manieren worden gediend: door de leer, door gebed, door te vasten, door te eten. Ieder mens moet zelf bepalen wat de beste weg voor hem is. We kunnen kijken naar hoe mensen die voor ons geleefd hebben het gedaan hebben maar we mogen het niet nadoen. We kunnen het als voorbeeld gebruiken maar niet natekenen.

Hoe moet de uitspraak 'Ieder in Israël is verplicht te zeggen: Wanneer zal mijn werk tot aan de werken mijner vaderen, Abraham, Izaäk en Jakob, reiken?' Opgevat worden? Ieder moet op eigen wijze, in het licht van de leer en van het dienen iets nieuws stichten wat nog gedaan moet worden. Ieder mens is uniek en ieder mens brengt iets nieuws in de wereld. Doel is om de wereld te vervolmaken. Gebeurt dit niet dan vertraagt dit de komst van de Messias. In de Komende Wereld wordt niet gevraagd of u Mozes was maar of u uzelf was.

De mens verschilt van elkaar. Ieder mens kan tot God komen, zij het op verschillende wijze. God zegt niet dat er slechts één weg is om tot Hem te komen. Maar Hij zegt: “Alles wat u doet, kan een weg tot Mij zijn, mits u het slechts zo doet, dat het u tot Mij leidt.” In ieder mens zit iets kostbaars dat niet in de ander gevonden kan worden.

Prediker zegt om God te vrezen. Niets ter wereld bestaat dat u niet een weg wijst tot de vreze Gods en tot de dienst aan God. Alles is gebod.

De Chassidische leer stelt wanneer we de vreugde aan de wereld met ons gehele wezen louteren dit leidt tot vreugde in God. Ascese mag om tot zelfinkeer te komen, maar het mag nooit het leven van de mens beheersen. Iedere handeling leidt, wanneer deze geheiligd wordt, tot God.

Visie van Jehoeda

Hoewel voor de Joden geldt dat iedereen alle geboden dient na te leven, doet iedere Jood dit weer op zijn eigen manier. Ieder mens verschilt namelijk en ieder mens heeft zijn eigen taak in deze wereld. De priesters hadden bijvoorbeeld weer een andere taak dan de profeten of het 'gewone' volk.

In Psalm 26 vraagt koning David aan God om hem te testen zoals God ook de aartsvaders heeft getest. David wilde zo zijn ziel verfijnen maar hij faalde. De reden voor het falen was dat God zelf het leven van David bepaalt en dat David dat doel moet nastreven. Iedereen moet uitvinden wat zijn eigen doel in het leven is. We mogen niet dezelfde levens leiden als andere mensen.

Op macroniveau zien we dat niet-Joden niet hetzelfde leven mogen leiden als Joden, tenzij ze Joods willen worden. Bij sommige christenen zien we dat ze op zoek zijn naar 'hun' Joodse wortels. Ze imiteren zelfs Joodse feesten en gebruiken. Dit is niet zoals God het bedoeld heeft. Christenen hebben hun eigen doel in het leven die verschilt met die van de Joden; nog los van het feit dat de Joden één volk vormen en christenen deel uitmaken van verschillende volkeren met allemaal weer eigen kenmerken. Juist de verscheidenheid zorgt ervoor dat de eenheid die God heet wordt versterkt. In de Messiaanse tijd zal die verscheidenheid blijven bestaan: Joden en niet-Joden zullen apart blijven en op hun eigen manier God dienen; de Joden volgens de 613 mitswot in de Tora en de niet-Joden volgens de 7 Noachidische geboden.
© 2011 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Muziekrecensie: Mishpaha: Hasidic & Jewish – Prague ChoirrecensieMuziekrecensie: Mishpaha: Hasidic & Jewish – Prague ChoirMishpaha is een cd met 17 Chassidische en Joodse folk songs. Deze worden ten gehore gebracht door een Praags koor. Mishp…
Jodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenJodendom - Chassidische leer: niet met zichzelf bezighoudenHoewel de mens wel bij zichzelf moet beginnen mag hij niet bij zichzelf eindigen. Het is niet juist om zichzelf te kwell…

Jodendom - Chassidische leer: vastbeslotenheid-ziele-eenheidVastbeslotenheid wordt veroorzaakt door de eenheid van lichaam en geest. Zijn er te veel tegenstrijdigheden in de ziel d…
Jodendom - Chassidische leer: zelfinkeer - Waar zijt gij?Toen Adam van de Boom des Kennis had gegeten vroeg God aan hem: “Waar zijt gij?” Natuurlijk wist God waar Adam was. Maar…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay (bewerkt)
  • De weg van den mens volgens de Chassidische leer - Martin Buber
Jehoeda (816 artikelen)
Laatste update: 04-07-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.