InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven

Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven Voor veel mensen is de Bijbel niet meer dan een gedateerd boek. Wie echter de Bijbel dagelijks bestudeert en vooral de Hebreeuwse tekst leest weet dat het boek het meest complete handboek is voor het leven. Je hoeft zelfs het bestaan van God niet te accepteren om er basis lessen uit te halen, zoals intermenselijke relaties, zelfbewustzijn, milieukwesties, etc. De Tora is de blauwdruk voor de schepping. Alles kan er in gevonden worden.

Wat is de Bijbel?

De Bijbel bestaat uit drie delen met totaal 24 boeken:
 1. De Tora: de vijf Boeken van Mozes, geopenbaard aan het Joodse volk door God op de Berg Sinaï.
 2. De Profeten: - God sprak tot verschillende profeten die boodschappen over brachten om de Joodse toewijding aan de Tora te versterken.
 3. De Geschriften: de geschriften benadrukken Gods boodschappen in poëtische vorm

De Bijbel bevat vele diepe boodschappen

Wanneer u de Bijbel goed bestudeerd zult u er vele wijsheden in ontdekken. Alle verhalen en geboden zijn filosofische boodschappen die klaar liggen om geopenbaard te worden door de intellectuele geest. De boodschap is tussen de regels te vinden.

Een voorbeeld:
Abraham is met God aan het praten en plotseling stopt hij het gesprek om vreemdelingen te helpen? Dit lijkt vreemd en oneerbiedig. Maar wat wil dit zeggen: het is belangrijker om als God te zijn dan om met God te praten. God schiep de wereld voor ons plezier. De wereld is één grote gastvrije herberg. Dus wanneer je je als gastheer gedraagt, handel je als God. Abraham begreep de les dus goed.

De Bijbel is een speciaal bericht van God aan de mens.

Bestudeer de Bijbel in het Hebreeuws

Om de Bijbel echt te kunnen begrijpen is kennis van het Hebreeuws noodzakelijk. Er is geen manier om de volledige betekenis te vertalen. Zo heeft God in het Hebreeuws tien verschillende namen, die in de vertaling niet worden genoemd zodat ze hun betekenis verliezen. Bovendien leidt het tot verkeerde interpretaties. Zo zijn Joden in de loop der eeuwen vervolgd vanwege verkeerde uitleg van teksten. De enige remedie is om de Bijbel in het Hebreeuws te lezen. Ook is het belangrijk op te merken dat de Bijbel goddelijk is. Drie miljoen mensen hebben in de woestijn de Tora ontvangen van God. Dit is nergens anders voorgekomen in de geschiedenis.

Aard en wonderen

De Tora is geen geschiedenisboek, noch een boek over de natuur of een sprookjesboek. Torat Chaim betekent 'instructies voor het leven'. Elk woord, elke zin bevat een boodschap om het maximale plezier uit het leven te halen. De wonderen zoals 'manna in de woestijn' en 'splitsing van de Rode Zee' zijn allemaal goddelijke wonderen en kunnen niet fysisch verklaard worden.

Tora leren gebeurt van jongs af aan en duurt het hele leven

Elke Jood dient de wekelijks Tora parsja drie keer te lezen en dan op Sjabbat in de synagoge te beluisteren. Er worden vragen gesteld, zaken bediscussieerd, etc. Zo is de Tora in 54 onderdelen verdeeld die elke week worden gelezen. Het aantal hoofdstukken is 674. Na het lezen van een hoofdstuk volgt een pauze om er goed over na te denken om zo de wijsheid onder de knie te krijgen. U bent nooit te ooit om de Tora te leren. De beroemde geleerde Rebbe Akiva begon pas op zijn 40ste met het Hebreeuwse alfabet en had uiteindelijke 24.000 leerlingen. Elke druppel Tora studie is waardevol en eeuwig.

Wijsheid verkrijgen via de Tora

Er zijn twee manieren om wijsheid te verkrijgen: door levenservaring en door het bestuderen van de Tora. Het bestuderen van de Tora is de beste manier. Hierdoor voorkom je falen. Ga niet pas Tora studeren als je tijd hebt. De Tora is de levensboom. We ontdekken er de essentie van onszelf in.

Waarom is de Tora een weg naar wijsheid?

 • Lees de Bijbel van het begin tot het eind. Kent u geen Hebreeuws zorg dan voor een authentieke vertaling, het liefst met commentaar van Rashi erbij. Deze is te verkrijgen bij het Nieuw Israelietisch Kerkgenootschap (NIK).
 • Begin nu met het bestuderen van de Tora. Wacht niet tot het eind van uw leven. De Tora is uw handleiding voor het leven die God u geschonken heeft. U heeft het dus voor uw leven nodig.
 • De Tora heeft de wereld veranderd. Zorg dat u de Tora begrijpt, dan begrijpt u ook de wereld.
 • Zoek de oplossingen in de Tora.
 • Zorg dat de wijsheid in uw vingertoppen zit.
 • Herhaal de Tora keer op keer zodat het in uw geheugen blijft.
 • Integreer de Tora in uw leven.
 • Hernieuw de Tora wijsheid als uw levenssituatie verandert. Het eren van uw ouders op uw 25ste is anders dan op uw 5de.
 • Bestudeer de Tora op een steeds dieper niveau.Visie van Etsel

De Tora is de blauwdruk van de Schepping. Zonder Tora had de Schepping niet bestaan. God heeft de Schepping gemaakt op basis van de Tora. Met die wetenschap in ons achterhoofd kan nooit en te nimmer gesteld worden dat de Tora een ouderwets boek zou zijn waarvan de gegevens gedateerd zijn. En we kunnen al helemaal niet stellen dat het om een sprookjesboek zou gaan. Zou dat het geval zijn dan zou het toch uitermate vreemd zijn dat het Joodse volk waarover gesproken wordt in de Bijbel toch echt bestaat. Juist het bestaan en vooral ook het overleven van het Joodse volk bewijst dat we hier totaal niet te maken hebben met een sprookjesboek. Overigens wordt de term 'sprookjesboek' vooral door mensen gezegd die niet of nauwelijks de Bijbel hebben gelezen laat staan hebben bestudeerd. Als ze dat wel hadden gedaan dan zouden ze ontdekt hebben dat de vermeende 'sprookjes' toch allemaal maar mooi zijn uitgekomen. Zo gaf God al aan dat het Joodse volk over de aarde verstrooid zou worden maar uiteindelijk weer zou terugkeren naar haar vaderland. Ook is voorspeld dat Joden (nakomelingen van Jakob/Israël) vervolgd zouden worden door christenen (nakomelingen van Ezau) en moslims (nakomelingen van Ismaël).

Het bewijs dat de Tora GEEN ouderwets boek is blijkt wel uit de plicht die Joden hebben om elk jaar de hele Tora door te nemen. Alles wat in de Tora (vijf boeken van Mozes) staat is voor elke nieuwe generatie Joden van belang. De geschiedenis gaat in cycli. Alles wat de voorvaderen hebben meegemaakt wordt herhaald door de kinderen. Dit betreft de micro kosmos. Op macro-kosmisch niveau zijn de handelingen van de aartsvaders een rolmodel voor alle Joden in latere generaties. De Tora is de gids voor de toekomst. Hieruit leren de Joden wat hun bestemming is, wat hun kracht en zwakte is, hoe hun relatie is met de niet-Joodse wereld, etc. Door te leren van het verleden kunnen de juist beslissingen met betrekking tot de toekomst worden genomen. Het begrijpen van de Joodse geschiedenis is het begrijpen van de geschiedenis van de wereld als geheel.

Lees verder

© 2009 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor levenJoodse wijsheden 14: De Mondelinge Tora als gids voor levenDe meeste mensen zijn bekend met de Schriftelijke Tora (Bijbel). Maar de Joden kregen ook de Mondelinge Tora op de berg…
Bijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraBijbel (Tenach) - Overlevering & MasoraDe Tora is door Mozes via God ontvangen en is sindsdien overgeleverd. De overlevering geldt ook voor de overige Bijbelbo…
Het unieke Bijbelboek Deuteronomium - Joodse visieHet unieke Bijbelboek Deuteronomium - Joodse visieDeuteronomium is een speciaal boek. Het boek is door Mozes geschreven in tegenstelling tot de vier andere boeken van de…
Taalcursus: cursus Hebreeuws volgenTaalcursus: cursus Hebreeuws volgenVeel mensen in Nederland zijn geïnteresseerd om een cursus Hebreeuws te volgen. Dit komt omdat Hebreeuws wordt gesproken…
Wat is de Tora? - de Geschreven en Mondelinge ToraDe Tora is de as waar omheen het Jodendom draait. Als je wilt weten wat de Joodse benadering is inzake een bepaalde kwes…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Joodse wijsheden 13: De Bijbel als handboek voor het leven"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Special: Joodse wijsheden
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!