Geschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters Israël

Geschiedenis Jodendom: priesters en psalmdichters Israël Over priesters wordt meestal negatiever gedacht dan de profeten omdat de priesters meer de nadruk legden op het ritueel en het ceremonieel, terwijl de profeten de exponenten waren van een verheven godsdienstigheid. Priesters waren echter meer dan tempeldienaren. Zij waren ook onderwijzers van de Tora en beoefenden de rechtspraak. Daarnaast zijn er de psalmdichters. Hun Psalmen werden gereciteerd door de priesters en het gewone volk in de Tempel.

Priester en profeet baseerden zich beiden op de Tora

Zowel de priesters als de profeten baseerden zich op de Tora. Zij deden dat echter ieder op hun eigen wijze. De profeten door ethisch en godsdienstige principes te verkondigen en de priesters door zich te wijden aan de rituelen van de godsdienst. Zij vulden elkaar dus aan: de profeet onthulde de gedachte achter het ritueel, terwijl de priester zich toelegde op het ritueel dat deze hoge gedachte verborg. Wat de profeten afkeurden was de scheiding tussen innerlijke vroomheid en integriteit enerzijds en de uiterlijke nakoming van godsdienstplichten anderzijds. De oprechte priesters benadrukten dan ook dat het navolgen van de offervoorschriften niet automatisch kon leiden tot Gods vergeving.

De Psalmdichters en de Psalmen

In het boek Psalmen vindt men de hoogste uitdrukking van Israëls godsdienstige aanleg. In dit boek geeft de ziel hartstochtelijk uitdrukking aan alle fundamentele godsdienstige waarheden - het menselijk bewustzijn van Gods bestaan, zijn geestelijk verwantschap met het goddelijke, zijn verantwoordelijkheid en bestemming.

Thema Psalmen: menselijke gelukzaligheid

De Psalmen beginnen met het thema van menselijke gelukzaligheid. Wie is de gelukzalige mens? Hij die door het kwaad en alle corrumperende invloeden te mijden, zijn hart en geest vrijmaakt om door God in beslag te worden genomen. Gelukzaligheid is een wezenlijke eigenschap van de ziel, een geestelijke gave die het hele leven verrijkt en het karakter en bestaan van de mens verandert. Het geloof in God blijft altijd met kracht voortduren. Materiële geneugten doen er niet toe. Zelfs voor de dood is de gelovige niet bang.
In Psalm 23:4 staat: "Al ga ik ook in het dal van de schaduwen des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt met mij."

Voor de psalmdichter is God de eeuwige metgezel van de mens. God blijft de mens nabij ook al is die door iedereen verlaten.
In Psalm 139:7-10 staat: "Waar kan ik heengaan van Uw geest of waarheen zal ik vlieden van Uw aangezicht? Zo ik opvaar ten hemel, Gij zijt daar; als ik mijn legerstede maak in het dodenrijk, zie, Gij zijt daar. Op de vleugelen van de dageraad of wonend in de uiterste delen van de zee, ook daar zal Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vastgrijpen."

God vergezelt de mens

Ieder mens heeft een nauwe persoonlijke relatie met God. Het gaat om de wezenlijke verhouding van een schepsel tot Zijn Schepper.
In Psalm 139:13-15 staat: "Want Gij hebt mijn nieren gevormd, Gij hebt mij gevormd in mijn moeders schoot...Mijn bouw was niet voor U verhuld toen ik het verborgene ontstond."
Het leven van de mens, gedachten en strevingen liggen allemaal open voor God en hierdoor bepaalt God het totale leven van de mens.

Ieder mens heeft een taak dat onderdeel uitmaakt van Gods plan met de Schepping

Ieder mens heeft een taak die waar en pijnlijk kan zijn en een strenge discipline vereist en volharding in tijden van beproevingen. Wanneer de mens zich echter openstelt voor God zal hij vreugde en vrede ervaren. De taak van de mens maakt onderdeel van het plan dat God heeft met Zijn Schepping. Het heelal is het toneel van de goddelijke orde.

Gerechtigheid is het belangrijkste kenmerk van de goddelijke orde

Gerechtigheid is de grondslag van Zijn goddelijke leiding. Hier tegen zondigen is zondigen tegen God. Maar ook zondigen tegen God is zondigen tegen gerechtigheid. Ongerechtigheid wekt Gods oordeel op. God kan onmogelijk kwaad dulden. Dit lijkt nauwelijks in overeenstemming met het feit dat slechte mensen vaak succes hebben. Toch zal het geestelijke met materiële uiteindelijk overwinnen.

De goddelijke almacht zal zegevieren

De almacht van God openbaarde zich in de schepping en openbaart zich nog steeds in de voortdurende vernieuwing van de schepping. De almacht zal leiden tot de vernietiging van de goddelozen die Gods schone schepping verstoren. Dit is geen wraak, maar is een daad van universele gerechtigheid, die zal intreden met de vestiging van het koninkrijk van God. Al het kwaad (oorlogen, honger, natuurrampen en ziekten, etc.) zijn allemaal door God ingesteld om Zijn bedoeling in het heelal te organiseren. Wanneer God zichzelf als Koning proclameert, zal de hele natuur de gerechtigheid van Zijn bewind verkondigen (Psalm 50:6) en de rechtvaardigen zullen verheugd zijn (Psalm 68:4).

De overmacht van het geestelijke over de materie

De kracht van Zijn heerschappij zal blijken in de overmacht van het geestelijke over de materie onder leiding van het goede en ware op aarde.
In Psalm 85:11 staat: "Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar."
Er zal harmonie zijn tussen het individu en de mensheid en een eenheid van het menselijke bewustzijn dat alle burgers van het koninkrijk Gods zal bezielen. De rechtvaardigen ervaren de vreugde al (Psalm 33:1). Een kenmerk van Gods liefde is de vergeving van de zonden (Psalm 51:3). Dit maakt de mens tot een nieuw schepsel. Deze mens is vervuld van de vreugde van Gods verlossing (Psalm 51:12-14).

Koninkrijk Gods is het einddoel

De vestiging van het koninkrijks Gods is het einddoel waar God heel Israël voor bestemd heeft. Israël is hiervoor het uitverkoren volk (Psalm 114:1-2). Het Joodse Volk is uitverkoren om God te dienen. In en door de wet moest Israël het goddelijke doel verwezenlijken.

De wet

In de wet is de band tussen God en de mens uitgedrukt. De wet stamt van God, de plicht van de mens, maar de wet is ook plicht en plicht is wet. Er is maar één juk; want er is geen ander koninkrijk dan het koninkrijk Gods. De wet is een getuigenis van Gods wil tot Israël. God openbaart zelf Zijn wil aan Zijn volk. Het is de morele wet voor de wereld, net zoals de natuurwetten van toepassing zijn voor de fysieke wereld. De wet is 'de weg' die de mens onafgebroken dient te gaan en waarvan hij nooit mag afwijken. De mens komt zo dichter bij God. In de wet kunnen door studie ook de verborgen geheimen ontdekt worden. Het gehoorzamen van de wet komt voort uit een diepgewortelde liefde tot God, een verlangen dat lichaam en ziel doordringt. Daarom zijn de Psalmen zo belangrijk voor Israël.
© 2009 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: Het Jodendom  Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Wat zijn Priesters (Kohaniem) in het Jodendom?Wat zijn Priesters (Kohaniem) in het Jodendom?De Kohaniem (Priesters) in het Jodendom hebben een speciale positie. Ze mogen geen contact hebben met doden, geen gesche…
Tehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegTehilliem - Psalmen - de Joodse uitlegDe Psalmen zijn lofliederen aan de Almachtige G'd, de Schepper van het Universum. De Psalmen gaan over G'ds grootheid, Z…
De priester in de Babylonische godsdienstDe priester in de Babylonische godsdienstDe basis van de Babylonische beschaving is gelegd door de Amoritische koning Hammurabi. Hij vereerde de god Marduk. Hamm…

Geschiedenis Jodendom: De wijzen van IsraëlGeschiedenis Jodendom: De wijzen van IsraëlDe wijzen van Israël behoorden tot een soort gilde dat de taak had om 'raad' te geven (Jeremia 18:18). De wijzen hadden…
Geschiedenis Jodendom: de profeten van IsraëlGeschiedenis Jodendom: de profeten van IsraëlHet geloof waaraan het Jodendom zijn voortbestaan en dynamiek te danken heeft, berust op de Tora en de profeten. De Tora…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hurk, Pixabay
  • Het jodendom - joodse godsdienst in historisch perspectief - Isidore Epstein
Jehoeda (1.535 artikelen)
Laatste update: 28-06-2022
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.