InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Zal zelfdoding bij ouderen mogelijk worden in de toekomst?

Zal zelfdoding bij ouderen mogelijk worden in de toekomst?

Zal zelfdoding bij ouderen mogelijk worden in de toekomst? In 2016 is er een wetsvoorstel ingediend om hulp te bieden bij zelfdoding bij ouderen. In Nederland worden mensen steeds ouder. Sommige ouderen komen dan in de situatie dat ze verlangen naar het einde van het leven. Ze zijn klaar met leven, wordt wel eens gezegd. Euthanasie is niet mogelijk als men niet ziek is. Toch wordt er naar een oplossing gezocht om aan de wens van deze ouderen tegemoet te kunnen komen. Vanzelfsprekend zijn er voor- en tegenstanders bij dit verzoek. Maar het is goed om de discussie hierover op gang te brengen omdat dit probleem zich in de toekomst vaker kan gaan aandienen.

Voorstel van het kabinet

Door Minister Schippers van Volksgezondheid en Minister Van der Steur van justitie werd op 12 oktober 2016 namens het kabinet een voorstel ingediend om te komen tot de wettelijke mogelijkheid om hulp te bieden bij zelfdoding voor ouderen die nog goed gezond zijn, behoudens ouderdomsklachten, maar die gedurende langere periode de wens te kennen geven dat ze willen sterven. Er zijn mensen die hun leven als voltooid beschouwen ook als er geen ziekte aanwezig is. Er wordt wel eens gezegd dat deze mensen lijden aan het leven. De euthanasiewet van 2002 biedt geen soelaas voor deze groep mensen die in de toekomst groter zal worden omdat er geen sprake is van ondragelijk en uitzichtloos lijden door ziekte.

De toekomst

De verwachting is dat het tot maart 2017 zal duren alvorens onderzocht is hoe dit juridisch vorm gegeven moet worden. Daarna dient het voorstel door de Eerste en Tweede Kamer te worden goedgekeurd. De verwachting bestaat echter wel dat het voorstel in de Eerste Kamer mogelijk niet kan rekenen op een meerderheid, gezien de mening van een aantal politieke partijen. Toch brengt dit voorstel de discussie op gang en er zal verder onderhandeld worden.

Hoe ziet voorstel eruit

Het wetsvoorstel omvat een aantal criteria die de zorgvuldigheid moeten waarborgen. Er dient sprake te zijn van:
  • Een consistente en weloverwogen doodswens
  • Men dient de wens langdurig te kennen te geven
  • Het kan alleen als een stervenshulpverlener de euthanasie zal uitvoeren
  • Een onafhankelijke deskundige oordeelt mede
  • Euthanasie gebeurt met medicijnen
  • Er mag geen druk van buiten worden uitgeoefend
  • Familie mag wel aanwezig zijn maar zij mogen het middel niet toedienen

Ouderen

Bij dit wetsvoorstel gaat het alleen om zelfdoding bij ouderen. Hulp bij zelfdoding bij jongeren zal niet worden opgenomen in dit wetsvoorstel.

Toetsing achteraf

Achteraf toetsen is bij deze zaak heel belangrijk. Men dient vast te stellen of aan alle voorwaarden is voldaan. Ook moet het mogelijk worden om in te grijpen als er onvoldoende zorgvuldig gehandeld wordt.

Recht op autonomie

Het kabinet wil barmhartigheid en het recht op autonomie van mensen erkennen. Er zijn mensen die langzaam maar zeker de binding met het leven verliezen. Dingen die ze vroeger leuk vonden lukken niet meer en de contacten verminderen in snel tempo. Soms zijn familieleden allemaal overleden en heeft de oudere geen behoefte meer aan nieuwe contacten.

De pil van Drion

In 1991 schreef rechtsgeleerde Huub Drion over het zelfgewilde einde van oude mensen. Hij wilde dat mensen zelf via hun arts middelen ter beschikking kunnen krijgen om op humane wijze te sterven. Er kwam veel discussie op gang en er werd gesproken over de pil van Drion.

Albert Heringa

Albert Heringa leverde in 2008 dodelijke medicijnen aan zijn stiefmoeder Moek die 99 jaar oud was en langdurig te kennen had gegeven dat ze wilde sterven. De euthanasie werd gefilmd en ook op tv vertoond. Heringa werd vervolgd. Hem werd ten laste gelegd dat hij hulp had verleend bij zelfdoding. Albert Heringa werd in hoger beroep vrijgesproken.

Mening van oppositiepartijen

CDA Buma

Buma zegt het niet juist te vinden dat het kabinet de conclusie van de commissie Schnabel niet volgt. Deze weg moeten we niet willen zo vindt Buma. Het is belangrijk dat we mensen in de laatste levensfase bijstaan.

SP Roemer

Roemer geeft aan dat hij bang is dat de bezuinigingen in de gezondheidszorg tot gevolg hebben dat mensen vereenzamen en dan de zin van het leven niet meer zien. Deze uitspraak heeft hem felle kritiek opgeleverd.

Mening van Pechtold van D66

Alexander Pechtold geeft te kennen dat hij het voorstel humaan acht. Binnen D66 wordt al langer gepleit voor een dergelijk voorstel. Ook Pia Dijkstra heeft hier al eens een over gesproken. In de negentiger jaren verklaarde minister Borst dat ze overwoog om de pil te legaliseren.

Mening van Segers CU

De heer Segers van de CU is van mening dat we niet het recht hebben om het leven zelf te beëindigen. Hij pleit voor een samenleving waarin meer samenhang te vinden is. Waarbij mensen niet in de situatie komen dat ze verlangen naar het einde. Het voorstel wordt huiveringwekkend genoemd.

Commissie Schnabel

In 2014 werd een uitgebreid onderzoek verricht door de commissie Schnabel. Het ging hierbij vooral om de juridische facetten. De uitkomst hiervan was dat zij geen aanleiding zagen om de wet te veranderen. Volgens de commissie zijn veel ouderen wel degelijk ziek en is er sprake van ondragelijk lijden. Dan biedt de huidige euthanasiewet voldoende mogelijkheden zo is het oordeel van de commissie.

Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde

De Nederlandse vereniging voor vrijwllig levenseinde pleit al vele jaren voor het recht op een vrijwillig levenseinde. Dit niet alleen voor ouderen die hun leven voltooid achten maar ook voor oudere psychiatrische patiënten en ouderen die dementeren. Deze vereniging biedt steun bij wilsverklaringen en geeft ook advies bij een euthanasieaanvraag.

De Coöperatie Laatste wil en de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde hebben in 2015 nog samen gepleit voor een zogenaamd laatste wil-middel. Het zou hierbij moeten gaan om een proef. Hierbij zou een mogelijkheid moeten bestaan om een pil te verstrekken aan mensen van 75 jaar en ouder zodat men zelf de regie ter hand kan nemen en kan kiezen voor een waardig einde.

Indien het wetsvoorstel van het kabinet Rutte zou worden goedgekeurd dan is Nederland het eerste en enige land ter wereld waar deze mogelijkheid aan ouderen geboden zal gaan worden. We kunnen ons de vraag stellen of dit een positieve ontwikkeling is of dat het leidt tot een verschraling binnen de samenleving. Hoe komt het dat in onze cultuur mensen op hoge leeftijd verlangen naar het einde? Is dit in andere culturen ook het geval?
© 2016 - 2017 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zorgvuldigheidseisen bij euthanasieZorgvuldigheidseisen bij euthanasieOnze medische wetenschap kan ons lang in leven houden. De keerzijde daarvan is dat dit leven niet altijd kwaliteit heeft…
mijn kijk opOuderenzorg: autonomie en afhankelijkheid van ouderenIndividualisering viert hoogtij in onze maatschappij. Dit impliceert ook dat steeds meer ouderen autonoom willen zijn. T…
Wat is euthanasie?Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. Tenminste, z…
Zelfdoding onder jongeren: de cijfers en statistiekenZelfdoding onder jongeren: de cijfers en statistiekenZelfdoding is nog altijd een taboe. En met name zelfdoding onder jongeren wordt door velen nog altijd in de doofpot gest…
De Nederlandse euthanasiewetgeving is te vrijblijvendmijn kijk opDe Nederlandse euthanasiewetgeving is te vrijblijvendDe Nederlandse euthanasiewetgeving hangt als los zand aan elkaar. Euthanasie in Nederland is niet strafbaar maar is wel…
Bronnen en referenties
  • http://nos.nl/artikel/2137432-politieke-steun-maar-ook-bezwaren-stervenshulpwet.html
  • https://www.nvve.nl/
  • http://nos.nl/artikel/2137620-christenunie-hulp-bij-zelfdoding-breekpunt.html

Reageer op het artikel "Zal zelfdoding bij ouderen mogelijk worden in de toekomst?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Celientje1
Gepubliceerd: 17-10-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!