InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Levensvisie > Liefde, het kostbaarste begrip aller tijden

Liefde, het kostbaarste begrip aller tijden

Liefde, het kostbaarste begrip aller tijden Liefde, we kennen het woord allemaal. In onze kinderjaren maken we al kennis ermee, en voelen we aan dat het iets onaantastbaars is. Het is een geheimenis, maar zo mooi, dat we ernaar op zoek gaan, vroeg of laat. De liefde is een inspiratiebron geweest voor vele dichters, schrijvers en componisten, zoals Bach, Beethoven en Bruckner. Zonder liefde zou het leven geen waarde hebben.

Wat is liefde?

Het woord "liefde" heeft een brede betekenis. In de Griekse taal, die afkomstig is uit de beschaving die de bakermat vormde van de Europese beschaving (samenleving), heeft het woord drie verschillende betekenissen: eros, phileo, agape. De oppervlakkigste vorm van liefde is natuurlijk eros, wat zich beperkt tot het puur zinneliijke, het lichamelijke en sexuele genot.
Op een veel hoger niveau opereert het begrip phileo, wat gericht is naar persoonlijkheid van bepaalde mensen onderling. Hierbij speelt sexualiteit zo goed als geen rol in, maar is daarentegen de psyche de belangrijkste factor.
De hoogste vorm van liefde treft men aan in het woord agape, want het gaat hierbij om een onvoorwaardelijk en ongeschreven verbond tussen mensen of, misschien beter gezegd, vanuit de ene mens naar de ander(en) toe.

Eros, liefde die we ook bij de dieren aantreffen

Het hoeft weinig betoog, om in te zien dat eros bij de mensen helemaal ontaard is. Wanneer het binnen het huwelijk plaatsvindt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar wanneer twee mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen meteen met elkaar naar bed gaan, dan is het duidelijk dat er iets goed mis is en dat heeft alles te maken met de hedendaagse moraal, die op een zeer laag niveau gekomen is.

Phileo, voorwaardelijke liefde tot elkaar

We weten allemaal wat het betekent om een vriend of vriendin te hebben, waar we van alles mee delen of aan wie we alles vertellen. We gebruiken ook termen als "boezemvriend," of "hartsvriendin," maar hoe mooi dit ook allemaal moge klinken, het is allemaal aan voorwaarden verbonden, b.v. men moet gemeenschappelijke hobby's hebben, of interessen, of men verwacht van elkaar dat verschillende (vrienden)diensten worden verleend, b.v. helpen bij een verhuizing, of het uitlenen van een auto, kortom, men verwacht van elkaar dat men tijd, aandacht en vaak ook geld aan elkaar besteedt. Is men daartoe niet bereid, dan loopt zo'n vriendschap niet zelden uit op een verwijdering of een breuk. De term "vrienden voor het leven" is in feite een utopie, die zelden werkelijkheid wordt.

Agape, de ultieme, onvoorwaardelijke liefde

We zijn nu aanbeland bij de hoogste vorm van liefde die men zich in kan denken. Deze vorm van liefde is bij mensen helaas een zeldzaamheid, aangezien slechts weinigen bereid zijn om zichzelf weg te cijferen, en de weg van het egoïsme te verlaten. Men probeert in bepaalde situaties altijd zo te handelen, dat men er zelf beter van wordt. Bijna altijd staat het eigen "ik" centraal, waarbij de verantwoordelijkheid afgeschoven wordt op de overheid, als het b.v. gaat om het geven van een gift aan iemand anders. Ook bij het verlenen van bepaalde diensten, wordt meestal iets terug verwacht, waarbij verwijtende opmerkingen vaak niet achterwege blijven.

Als we proberen te onderzoeken of te achterhalen bij wie deze vorm van liefde wèl aanwezig is of was, dan moeten we constateren dat die groep waartoe deze mensen behoren, erg klein is. Als voorbeeld zouden we kunnen noemen "Moeder Theresa," een vrouw die al haar bezit, voor zover ze dat al had, opgaf en haar hele leven besteedde aan het welzijn van de allerarmsten in India en Pakistan, en waarschijnlijk ook daarbuiten.

Ook dominee Maarten Luther King is een voorbeeld van een mens die opkwam voor de arme en verdrukte zwarte mensen, maar dan op een vreedzame manier. Hij heeft het met de dood moeten bekopen.

Nog een voorbeeld is Billy Graham, die een leven lang het evangelie verkondigd heeft over de hele wereld. Hij had slechts zeer weinig tijd voor een normaal gezinsleven, zodat hij zijn vrouw en kinderen weinig zag, doch hij was bereid om dit offer te brengen voor God en de Here Jezus, omdat hij heel goed besefte dat Gods Zoon aan het kruis gestorven was voor onze zonden.

Als Nederlands voorbeeld zouden we kunnen denken aan Corrie ten Boom, die in de tweede wereldoorlog talloze Joden een plek gaf om onder te duiken, met gevaar voor eigen leven. Uiteindelijk werd ze verraden en gevangen genomen, gedeporteerd met haar zuster naar een concentratiekamp, waar haar zuster overleed. Na de oorlog, die zij op wonderbaarlijke wijze overleefde, besteedde ze de rest van haar leven met het houden van lezingen en spreekbeurten, waarbij zij heel vrijmoedig en overtuigend van de Here Jezus getuigde, in de hoop dat vele mensen hun harten zouden openen voor het evangelie, en zich zouden bekeren tot de levende God. Zij stierf vredig op haar verjaardag.

Slotwoord

De bron van de ware, ultieme en onvoorwaardelijke liefde vinden we alleen bij God, Die in de persoon van de Here Jezus naar de Aarde afdaalde om voor onze zonden te sterven aan het kruis, waardoor wij vrijgekocht zijn van de zonden. Als wij bereid zijn om dit kostbare offer te accepteren, dan kunnen we gaan lijken op de Here Jezus, en dan zal er in ons iets terug te vinden zijn van de liefde, van agape, de Goddelijke eeuwige liefde, die geen grenzen kent.
© 2013 - 2019 Franet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Therapie: Familieopstellingen van Hellinger, inzicht krijgenTherapie: Familieopstellingen van Hellinger, inzicht krijgenAls je met jezelf in de knoop zit of gewoon beter wilt begrijpen waarom je bent zoals je bent, kan je in therapie gaan.…
Echte liefde isEchte liefde isWat is echte liefde? Tijdens de periode van verliefdheid is iedereen blind van de liefde. Hoe kunnen we erachter komen d…
Kenmerken en verschillen in de liefdeHet gevoel van liefde en verliefdheid heeft iedereen wel eens ervaren. Voor veel mensen is het echter een raadsel waar l…
Waarom knuffelen? Goed voor kind en volwassene!Waarom knuffelen? Goed voor kind en volwassene!Volgens het van Dale Woordenboek betekent knuffelen soms “ruw hanteren, op onhandige wijze drukken of duwen”, maar in he…
Hechting van kinderen zorgt voor een goede opvoedingsrelatieHechting van kinderen zorgt voor een goede opvoedingsrelatieDe periode vanaf de geboorte tot aan het zesde jaar van het kind is de meest kwetsbare periode in een mensenleven. In de…

Reageer op het artikel "Liefde, het kostbaarste begrip aller tijden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Franet
Gepubliceerd: 15-07-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Levensvisie
Schrijf mee!