InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Internationaal > Wordt Brussel verengelst?
mijn kijk op

Wordt Brussel verengelst?

Sommige politici willen het Engels als officiële taal in Brussel invoeren. Is dat gerechtvaardigd? En zal dat het taalevenwicht niet verstoren?

De liberalen openen het debat

Eind vorig jaar vroeg Open VLD bij monde van haar voorzitter Bart Somers om het Engels als derde officiële taal in Brussel te introduceren. Doordat vele EU-ambtenaren en buitenlandse lobbyisten hun vaste stek in Brussel hebben heeft het Engels het Nederlands als tweede taal in onze hoofdstad verdrongen. Logisch dat dat ook zijn weerslag vindt in de gemeentelijke communicatie en dienstverlening zegt de partij.

Het is niet de bedoeling dat het Engels dezelfde status krijgt als het Nederlands, merkt Sven Gatz (foto), Open VLD-voorzitter van de afdeling Brussel, op, maar het zou enkel dienst doen als ‘onthaaltaal’ zodat een groot deel van de Brusselse bevolking makkelijker wegwijs kan gemaakt worden in de administratieve wirwar van regels en voorschriften.

Ook Pascal Smet, Brussels minister van Mobiliteit en SPa’er is die mening toegedaan. Het zou de communicatie met de Engelstaligen verbeteren, beweert hij, maar ook het internationale imago van Brussel verder in de verf zetten.

Een rare kronkel

Vreemd dat Nederlandstalige politici er nu voor pleiten dat hun eigen taal verder in de verdrukking gebracht wordt. Daarenboven zou van de administratie, die nu al moeite heeft met de tweetalige dienstverlening -immers, een groot deel van het stadspersoneel is de beide landstalen niet eens machtig- een extra inspanning geëist worden die het wellicht niet zal aankunnen.

Verengelsing?

Is het de bedoeling Brussel te verengelsen? Want we weten hoe anderstaligen reageren op tegemoetkomingen van de overheid: daar waar de toegeving in verband met de informatieverstrekking het uitgangspunt vormt, zullen anderstaligen het als verworven beschouwen dat ook in andere omstandigheden het Engels de voertaal wordt (b.v. in winkels, in teksten, in bewegwijzering, enzomeer).

Vlamingen vergeten snel

Zijn we de les die de Franstaligen ons gaven al vergeten? Brussel (afkomstig van het woord Broeksele, vestiging in het moeras) was in oorsprong een Nederlandstalige stad. Onder andere was het de hoofdstad van het hertogdom Brabant, de Zuidelijke Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het jaar van de onafhankelijkheid van België (1830) was het een Brabantse stad waar het Nederlands, hoofdzakelijk in de vorm van het plaatselijk dialect, de hoofdtoon uitmaakte. Toen werd de administratie helemaal verfranst en werden onze instellingen in het Frans uitgebouwd. Immers, de nieuwe bewindslieden waren van adel en Franssprekend. Vermits ook het onderwijs in het Frans gebeurde werd de burger in een totaal verfranste sociale structuur geprangd.

Hoe steeds meer Franstaligen zich in Brussel vestigden en er hun moedertaal aan de oorspronkelijke bevolking opdrong, hoeven we niet meer uit te leggen. Iedereen weet stilaan dat Franstaligen er de grootste moeite mee hebben om zich aan te passen aan hun omgeving en zodus uit gemakzucht weigeren Nederlands te leren. En vermits Vlamingen onmiddellijk naar het Frans overschakelen als de gesprekspartner niet uit zijn woorden raakt is de rekening makkelijk gemaakt.

Nog maar eens toegeven

Is het nu de bedoeling om ook het Engels stilaan aan zijn opmars te laten beginnen? Zullen we ons de les weer laten spellen door grotere culturen om ons ‘imago’ in het buitenland op te poetsen? Is het niet voldoende dat onze hoofdstad volledig verfranst werd dat men nu de fakkel aan het Engels wil doorgeven zodat Brussel binnenkort helemaal vervreemd van haar eigen land?

In plaats van de eigen taal verder te ondersteunen zijn een aantal (niet van de minste) Vlamingen bezig hun eigen positie te ondergraven. Is dat nog steeds de aard van de Vlaming: toegeven en blijven toegeven tot er niets meer van onze cultuur overschiet?
© 2009 - 2019 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Brussel: de hoofdstad van BelgiëBrussel: de hoofdstad van BelgiëBrussel is de hoofdstad van België maar ook van de Vlaamse en de Franse gemeenschappen. Samen met de Duitse gemeenschap…

Reageer op het artikel "Wordt Brussel verengelst?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jan, 01-12-2009 18:06 #2
Zeg verheijen hebt u eigenlijk wel door wat u zegt? In Nederland zijn al een hele tijd tenenkrommende cultuur-relativisten bezig onze eigen cultiuur te verloochenen. Een taal is absoluut het meest belangrijke element om een natie bij elkaar te houden. Om een samenleving bij elkaar te houden. In Belgie weet men donders goed dat een tweedeling van een samenleving hele ernstige gevolgen kan hebben en het leidt uiteindelijk tot een wij en zijgevoel. Dat mag NOOIT de bedoeling zijn van de politiek om dat te bewerkstelligen. Zelfs niet met een politieke ontwikkleing die steeds globalistischer wordt. Ik vind het dan ook werkelijk ongelofelijk dom en minachtend naar je eigen cultuur om zo om te gaan met je taal. Walgelijk maar vooral dood en doodzonde.

Verheijen, 03-11-2009 16:44 #1
Hoe eerder hoe beter, toen brussel gekozen werdt als europeese hoofdstad was het een doel van de franse arroganten in EU dat dit zou leiden naar een franssprekede overwinning in alles te doen met de instellingen.Maar hoe groter de europeese groep werd hoe minder er frans gesproken werd.En zodoende MOET brussel engelsspreked worden zodat alle burgers van de EU er zich thuis voelen.Brussel is al lang niet meer van Belgie.Die verloor haar in de 50er jaren.Maar we moeten er voor zorgen dat het geen franstalige stad blijft. Als dat gebeurd dan zal deGAul in zn graf draaien en zullen wij onze vraak op de franstalige in EU vieren

Infoteur: Vosje
Laatste update: 14-07-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Reacties: 2
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!