Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur

Geografie Israël: de moderne Israëlische infrastructuur Als westers land heeft Israël een hoog ontwikkelde infrastructuur die zich kan meten met de rijkste landen ter wereld. Israël is een klein land waardoor de infrastructuur compact is. Het kent hierbij dezelfde problemen als andere westerse landen waarbij bij de aanleg van de infrastructuur rekening moet worden gehouden met het landschap. Dat levert in sommige gevallen problemen op bij de aanleg van bijvoorbeeld wegen en spoorwegen. Israël is anno 2019 nog bezig met het bouwen en verbeteren van zijn infrastructuur. Voor veel projecten zoekt Israël naar hulp van buitenaf en vraagt internationale tenders en partnerschappen. Er zijn veel kansen, specifiek met betrekking tot zeehavens, luchthavens, snelwegen, spoorwegen, energie en water. Mocht er ooit vrede komen met alle buurlanden dan is een goede infrastructuur van belang zodat Israël als transitland kan fungeren.

Geografische ligging en belang van goede infrastructuur in Israël

Israël is een klein land dat aan de Middellandse Zee ligt. De oppervlakte is 22.079 km² inclusief Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte. Het is omringd door Arabische landen en gebieden: Libanon in het noorden, Syrië in het noordoosten, Palestijnse gebieden in het oosten, Jordanië in het oosten, Gaza in het zuidwesten en Egypte in het zuidwesten. Tot 1979 lag het geïsoleerd vanwege Arabische vijandschap. Maar Egypte en Jordanië hebben inmiddels vrede gesloten met Israël in respectievelijk 1979 en 1993. Met deze landen heeft Israël open grensovergangen. Ook zijn er veerdiensten vanaf Haifa met Cyprus en Griekenland.

Voor het geval er ooit vrede mocht komen in het Midden-Oosten dan kan Israël als doorvoerland fungeren vanwege haar gunstige ligging. In dat geval is een goede infrastructuur van wezenlijk belang.

De geografische ligging van IsraëlFinanciering van infrastructuur door de overheid

Over het algemeen heeft de Israëlische regering gekozen voor publiek-private samenwerking of BOT (Build Operate Transfer) -projecten als het gaat om grootschalige infrastructuurprojecten.

In 2010 introduceerde de Israëlische regering het Plan van Netivei Israel voor 27,5 miljard NIS (ongeveer 6,5 miljard euro) voor transportinfrastructuur voor de periode 2010-2020. Er zijn problemen geweest met de voorgestelde plannen uit 2010 inclusief onjuiste beoordelingen van kosten en tijd. Dit heeft vertraging in veel projecten veroorzaakt, beide direct gerelateerd naar infrastructuur en indirecte bedrijfsplannen gerelateerd aan veranderingen in de infrastructuur. Er is ook bezorgdheid bij lokale aannemers dat te veel van het werk in de infrastructuur is aangeboden aan internationale bedrijven. De terugval van de Israeli Builders Association heeft het potentieel om de aard van een aanbesteding te veranderen waarvan sommigen menen dat die te gunstig zijn voor buitenlandse bedrijven. Het Israel Infrastructure Fund is het toonaangevende infrastructuur investeringsfirma, die $ 1,1 miljard beheert (2015). Ze financieren verschillende infrastructuurprojecten in Israël, maar werken ook samen met internationale bedrijven.

Telecommunicatie

Internationale communicatiesystemen

Israël is anno 2019 verbonden met 's werelds belangrijkste commerciële, financiële en academische datanetwerken en is volledig geïntegreerd in internationale communicatiesystemen door onderzeese glasvezellijnen en satellietverbindingen. Het land scoort dan ook hoog op basis van per hoofd van de bevolking, telefoonlijnen, computers en internetgebruikers. Vanaf 2014 had de telecommunicatiesector in Israël een omzet van meer dan 15 miljard shekel, wat neerkomt op ongeveer 2% van het bbp.

Internet

Breedbandinternet in Israël is sinds eind jaren negentig in theorie beschikbaar, maar werd pas praktisch voor de meeste klanten in 2001. In 2008 is Israël een van de weinige landen met ontwikkelde breedbandmogelijkheden geworden voor twee soorten infrastructuur: kabel en DSL- die meer dan 95% van de bevolking bereiken.

Telefoonnetwerk

Israël is anno 2019 een van de weinige landen over de hele wereld die 100% van zijn telefoonnetwerk heeft gedigitaliseerd, waardoor een aantal state-of-the-art-diensten voor abonnees mogelijk is. Bovendien heeft Israël anno één van 's werelds hoogste tarieven voor mobiele telefoonpenetratie.

Pers

Israël heeft anno 2019 drie belangrijke commerciële dagbladen: Yedioth Ahronoth, Maariv en Haaretz. Daarnaast zijn er ook twee grote gratis dagbladen: Israel Hayom en Israel Post (hoort bij The Jerusalem Post). Andere belangrijke kranten zijn onder meer de Russisch-talige Vesti, de Engelstalige The Jerusalem Post, etc.

Radio en televisie

Het radiogedeelte van de Israel Broadcasting Authority wordt Kol Yisrael ("Voice Of Israel") genoemd. Er zijn anno 2019 verschillende radiostations, waarvan Reshet Bet de belangrijkste is. Daarnaast heeft het leger twee radiostations. Er zijn ook commerciële regionale radiostations. Illegale piraten radiostations vormen een groot probleem in Israël.

Er zijn twee bedrijven op de markt van multichannel-televisie: HOT (die televisiediensten aanbiedt via een ondergrondse infrastructuur van kabels) en yes (die televisiediensten via satelliettransmissies levert). Er zijn twee commerciële kanalen op de Israëlische televisie: kanaal 2 en kanaal 10. Er bestaan ook verschillende nichekanalen. Kanaal 1 is van de staat (Israel Broadcasting Authority).

Post

Postdiensten zijn overal in Israël actief en verbinden het met de meeste landen in het buitenland. De Post Dienst heeft meer dan 1.500 postzegels uitgegeven anno 2019. Veel bekende Israëlische kunstenaars hebben bijgedragen aan het maken van deze 'visitekaartjes', waarvan sommige al de status van klassiekers hebben bereikt en die gretig worden gezocht door verzamelaars.

Energie infrastructuur

De meeste energie in Israël komt van koolwaterstofbrandstoffen. De totale primaire energievraag van het land is aanzienlijk hoger dan de totale primaire energieproductie, waarbij de afhankelijkheid van de invoer sterk afhankelijk is van de energiebehoefte. Het totale primaire energieverbruik was 1.037 quad (304 TWh) in 2016, of 26.2 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent).

Nauwe samenwerking tussen Egypte en Israël op het gebied van gasreservoirs

Gas voert Israël sinds de vrede in 1979 in vanuit Egypte. Maar de ontdekkingen van het Tamar-gasveld in 2009 en het Leviathan-gasveld in 2010 voor de kust van Israël waren belangrijk. De aardgasreserves in deze twee velden (Leviathan heeft ongeveer 19 biljoen kubieke voet) kunnen Israël meer dan 50 jaar zekerheid geven. In 2013 begon Israël met de commerciële productie van aardgas uit het Tamar-gasveld. Israël zal in 2019 zelfs aardgas naar Egypte exporteren. Minister Yuval Steinitz zei 14 januari 2019 dat dit een belangrijke stap is in de plannen van het land om zijn groeiende gasproductie in het buitenland te verkopen en diplomatieke banden te versterken. Steinitz gaf geen specifiek doelwit voor de initiële export, maar zei dat zendingen zouden verdubbelen nadat het enorme Leviathan-veld in de oostelijke Middellandse Zee in november volledig online komt. Steinitz zei dat de Israëlische export naar Egypte naar verwachting in 10 jaar tijd 7 miljard kubieke meter per jaar zou bereiken. Ongeveer de helft van de export zou naar verwachting worden gebruikt voor de binnenlandse markt van Egypte en de helft om vloeibaar te worden gemaakt voor wederuitvoer, zei hij.

Elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik in Israël bedroeg 57.149 GWh in 2017, terwijl de productie 64.675 GWh bedroeg, met een netto-uitvoer van 4.94 TWh. Het geïnstalleerde productiecapaciteit was ongeveer 16,25 GW in 2014, bijna allemaal van koolwaterstofbrandstoffabrieken, voornamelijk op basis van kolen en gas. Hernieuwbare energie was goed voor een klein deel van de elektriciteitsproductie, met een kleine geïnstalleerde capaciteit voor fotovoltaïsche energie. Er zijn echter in totaal meer dan 1,3 miljoen zonneboilers geïnstalleerd anno 2019 als gevolg van verplichte regels voor het reguleren van zonnewater.

Israël heeft geen kerncentrales

Terwijl Israël nucleaire onderzoeksreactoren aanstuurt, heeft het geen kerncentrales. De mogelijkheid om kerncentrales in het land te bouwen, is echter sinds 1948 op verschillende momenten in overweging genomen.

Waterinfrastructuur

Vanwege het watertekort in Israël, ondanks ontziltingsfabrieken, is de waterinfrastructuur in Israël heel erg belangrijk. Mekorot is een waterbedrijf van de overheid in Israël. Ze werkt op verschillende infrastructuurprojecten in heel Israël en heeft consequent nieuwe projecten. Dit bevat verschillende "megaprojecten". Mekorot ontwikkelde ook de Watech-initiatief, dat in feite een laboratorium is voor de ontwikkeling van watertechnologieën via een brede scala van activiteiten, inclusief joint ventures met academische wereld, industrie en verschillende waterentiteiten.

Snelweg 1 tussen Jeruzalem en Tel Aviv / Bron: Team Venture, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Snelweg 1 tussen Jeruzalem en Tel Aviv / Bron: Team Venture, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Wegen

In een land met korte afstanden zijn auto's, bussen en vrachtwagens het belangrijkste vervoermiddel. In de jaren voor 2019 is het wegennet uitgebreid en verbeterd om tegemoet te komen aan de snelle toename van het aantal voertuigen en om zelfs de meest afgelegen gemeenschappen toegankelijk te maken. Er zijn anno 2019 48 Israëlische snelwegen. De meeste hiervan zijn open toegankelijke arteriële snelwegen, die kunnen worden ingevoerd vanaf gewone kruispunten. Sommige zijn beperkt toegankelijke snelwegen, die kunnen worden betreden via knooppunten. Snelweg 6, de Trans-Israel Highway, is de enige tolweg. De verkeersregels in Israël komen nagenoeg overeen met de regels in westerse landen.

Ayalon Highway, een weg die door Tel Aviv loopt en wordt beschouwd als de meest overvolle snelweg in Israël, kent anno 2015 verschillende projecten om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. In 2021 moet een grootschalig infrastructuurinitiatief gericht op facilitering van vervoer via shuttles, openbaar vervoer en carpoolen gereed zijn. Anno 2015 is een project gestart om bij de snelweg ook groene ruimten te creëren voor recreatie, voet- en fietspaden, e.d.

In Judea en Samaria zijn speciale wegen aangelegd voor de Joodse bevolking om hen te beschermen tegen aanvallen van Palestijnen. Toch worden nog regelmatig auto's bekogeld met stenen of beschoten. De meeste Israëlische auto's in deze gebieden kennen speciaal beveiligde ramen.

Kviesh shesh (Snelweg 6)

Anno 2019 zijn delen van een snelweg (kviesh shesh) met meerdere rijstroken, die bijna 300 kilometer lang is, beginnend bij Be'er Sheva in het zuiden en vertakkend naar Rosh Hanikra en Rosh Pina in het noorden, in aanbouw. Deze weg, die nog steeds wordt bediscussieerd vanwege zijn milieuvervuiling, zal naar verwachting het mogelijk maken om dichtbevolkte gebieden te omzeilen, waardoor verkeersopstoppingen worden verlicht en snelle toegang tot de meeste delen van het land wordt geboden.

Het spoornetwerk in Israël / Bron: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Het spoornetwerk in Israël / Bron: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)

Spoorwegen

Israel Railways exploiteert passagiersdiensten tussen Tel Aviv, Haifa en Nahariya. Vrachtdiensten rijden ook verder naar het zuiden, naar de haven van Ashdod, de steden Ashkelon en Be'er Sheva en de minerale steengroeven ten zuiden van Dimona. Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw is zowel het vrachtvervoer per spoor als het aantal passagiers toegenomen. Om problemen als gevolg van een toename van de dichtheid van het wegverkeer te helpen verlichten, worden snelle spoorvervoersdiensten - met gebruikmaking van opgewaardeerde bestaande sporen - ingesteld in de gebieden Tel Aviv en Haifa, die worden beheerd in samenwerking met busvervoerlijnen. Veel verouderde touringcars die in gebruik zijn, worden vervangen door moderne bussen met airconditioning en er worden moderne mechanische onderhoudsapparatuur voor het spoor in gebruik genomen.

Hogesnelheidstrein tussen Tel Aviv en Jeruzalem

In september 2018 is de hogesnelheidstrein tussen Tel Aviv en Jeruzalem in gebruik genomen. De trein is in staat zijn om de reis tussen de twee steden in 28 minuten te maken met snelheid van 160 km per uur. Bij de aanleg van het spoor is gebruik gemaakt van bruggen en tunnels om het landschap te ontzien. De hogesnelheidstrein rijdt tijdens de spits vier keer en passeert de luchthaven Ben Gurion evenals de steden Modiin en Latrun. Begin 2019 kent de hogesnelheidslijn nog grote problemen. Treinen rijden niet of niet op tijd vanwege storingen.

Lightrail

Sinds 2011 kent Jeruzalem lightrail. Deze levert een belangrijke bijdrage aan het vervoer in de stad dat voorheen uit personenauto's, taxi's en bussen bestond. In 2017 reisden ruim 42 miljoen passagiers met de lightrail. Ook in Tel Aviv en Haifa wordt anno 2019 gewerkt aan de aanleg van lightrail.

Aanleg spoorweg Eilat - Tel Aviv

De aanleg van de spoorlijn tussen Eilat en Tel Aviv vormt ecologisch gezien een hele uitdaging. Het spoor moet immers door het woestijnlandschap van de Negev worden aangelegd. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met flora en fauna van de woestijn. Naar verwachting is de spoorlijn gereed voor gebruik in 2021.

De haven van Haifa / Bron: Zvi Roger, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)De haven van Haifa / Bron: Zvi Roger, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Zeehavens

De oude havens van Jaffa (Yafo), Caesarea en Acre (Akko) zijn met de oprichting van de staat Israël vervangen door drie moderne diepwaterhavens in Haifa, Ashdod en Eilat die internationale scheepvaart bedienen. Haifa Port (wordt anno 2019 vernieuwd) is een van de grootste containerhavens aan de Middellandse Zee, evenals een drukke passagiersterminal; Ashdod Port wordt voornamelijk gebruikt voor het verzenden van goederen; en de haven van Eilat aan de Rode Zee verbindt Israël met het zuidelijk halfrond en het Verre Oosten. Daarnaast ontvangt een tankerhaven in Ashkelon brandstofzendingen en is een directe voorziening voor vrachtschepen die kolen leveren aan de nabijgelegen elektriciteitscentrale in Hadera.

98% van de import en export van Israël gaat via zijn zeehavens. Terwijl de economie van Israël doorgroeit en om de concurrentie tussen havens te vergroten, zal het havensysteem moeten groeien en verbeteren. Naar verwachting zal het containerverkeer elke 10 jaar verdubbelen.

Erkennend dat de geografische ligging van Israël het de mogelijkheid biedt om een ​​transitland te worden voor passagiers en goederen die de regio doorkruisen, heeft de Ports and Railway Authority anno 2012 een lange termijn masterplan ontworpen om aan toekomstige transportbehoeften te voldoen. Naast andere prioriteiten pleit het voor de ontwikkeling van een modern spoorwegsysteem, het opzetten van state-of-the-art apparatuur in elke fase van zijn land- en zeeoperaties en het opzetten van een netwerk van computersystemen om al zijn diensten te controleren en te bewaken.

Luchthaven Ben Goerion / Bron: Chris Hoare, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Luchthaven Ben Goerion / Bron: Chris Hoare, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)

Luchthavens

Ben-Gurion International Airport (op 25 minuten rijden met de auto van Tel Aviv en 50 minuten van Jeruzalem) is de belangrijkste en grootste luchtterminal van Israël. Vanwege de snelle toename van het aantal aankomsten en vertrekken van passagiers vanaf 2010, wordt het vliegveld uitgebreid.

De Ben-Gurion International Airport van Israël had het drukste jaar ooit in 2016, met ongeveer 18 miljoen passagiers die aankomen en vertrekken via zijn terminals.

De lezers van het populaire tijdschrift Travel + Leisure plaatsten Ben-Gurion International Airport als de achtste beste luchthaven ter wereld in juli 2017. De ranglijst was gebaseerd op de ervaringen van reizigers met toegang, inchecken en beveiliging, eten, winkelen en ontwerpen. In 2016 rangschikte Travel + Leisure-lezers de luchthaven als de zesde beste ter wereld.

Chartervluchten, voornamelijk vanuit Europa, en binnenlandse vliegreizen worden verzorgd door de luchthaven Eilat in het zuiden en kleine luchthavens nabij Tel Aviv in het centrum en Rosh Pina in het noorden. Anno 2019 wordt een nieuw vliegveld geopend op 20 minuten rijden van Eilat. Het is vliegveld Ramon dat het oude vliegveld van Eilat gaat vervangen. Ramon is een groot vliegveld waar chartervliegtuigen uit Europa zullen landen. Het is de verwachting en de hoop dat het nieuwe vliegveld de toeristische infrastructuur van Eilat een boost zal geven.

De kritieke infrastructuur van Israël kwetsbaar voor cyberaanvallen, zegt de staatscontroleur

Sommige van de instanties die belast zijn met de kritieke infrastructuur van Israël zijn niet voorbereid op de mogelijkheid van cyberaanvallen, volgens een rapport dat in 2019 is gepubliceerd door de nationale controleur van Israël.
© 2019 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is infrastructuur?Wat is infrastructuur?Infrastructuur is het geheel aan basisvoorzieningen en netwerken bedoeld ter verzorging van huishoudens en bedrijven. Di…
ADSL of kabel internet?ADSL of kabel internet?Veel mensen vragen zich (terecht) af wat handiger is: ADSL of kabel internet. Hierbij een checklist die je voor jezelf k…
De economie van ColombiaColombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika. Het land ligt op de evenaar en grenst zowel aan de Atlantische en de…
Geen ISRA punt in huis?Veel mensen lopen tegen het probleem aan dat ze geen ADSL aan kunnen vragen, omdat ze geen telefoonlijn naar hun huis he…

Reis naar Bhutan; een prachtig land met bijzondere regelsReis naar Bhutan; een prachtig land met bijzondere regelsHet koninkrijk Bhutan is een land in Azië dat in de Himalaya verstopt ligt tussen China en India. Het is een prachtig én…
Dienstplicht Marokko: ook voor Marokkaanse Nederlanders?nieuws uitgelichtDienstplicht Marokko: ook voor Marokkaanse Nederlanders?In Marokko geldt sinds 1 oktober 2018 weer een militaire dienstplicht. De dienstplicht heeft in Marokko vanaf 1966 besta…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rliessum, Pixabay
 • Israel - an introduction – Barry Rubin
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Wegen_in_Isra%C3%ABl
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv_Light_Rail
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Light_Rail
 • http://www.israports.org.il/en/IsraelPortCompany/Pages/default.aspx
 • Afbeelding bron 1: Team Venture, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 2: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 3: Zvi Roger, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
 • Afbeelding bron 4: Chris Hoare, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-05-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.