InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Internationaal > Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018?
mijn kijk op

Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018?

Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018? De Israëlische demograaf en milieudeskundige professor Alan Tal heeft in juli 2016 een boek uitgebracht waarin gesteld wordt dat Israël te vol is. De Israëlische bevolking is sinds 1948 meer dan vertienvoudigd, van 800.000 naar 8.793.000 begin 2018. Aanvankelijk nam de bevolkingsgroei toe door immigratie, maar tegenwoordig is er vooral natuurlijke aanwas. De snelle bevolkingsgroei leidt nu al tot overvolle wegen, ziekenhuizen en trams. Ook de rechtbanken kunnen het aantal zaken nauwelijks meer aan. Alleen drastische maatregelen zouden de problemen kunnen opvangen. Tal pleit ervoor dat de regering aandringt op kleinere gezinnen en er zouden ook meer mogelijkheden voor abortus moeten komen. Toch deelt niet iedereen de mening van professor Tal. Volgens sommigen is Israël niet te vol maar moet gewoon beter bestuurd worden. Israël moddert al sinds 1948 met een slecht spreidingsbeleid. Er zouden meer mensen in Galilea en de Negev moeten gaan wonen maar dit lukt nog steeds niet goed.

De visie van professor Alan Tal

Professor Alan Tal maakt zich in zijn boek 'The Land is Full: Addressing Overpopulation in Israel' vooral druk om de grote gezinnen binnen de Joods orthodoxe gemeenschap en de Arabische sector. Zij moeten minder kinderen nemen, zo stelt hij. Hij denkt dat dit kan door gedachten over het hebben van kinderen te veranderen. Maar dat zal bij de orthodoxe Joodse gemeenschap behoorlijk lastig zijn want die ziet het krijgen van veel kinderen als een goddelijke opdracht. Over de Arabische sector is Tal positiever gestemd omdat daar sprake is van een daling van het geboortecijfer.

Tal voorziet doemscenario's als Israël overbevolkt raakt. Het is volgens hem nu al één van de dichtstbevolkte landen op aarde. In Israël zijn de gezinnen groter dan in andere landen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In 2016 wonen in de regio Tel Aviv 7522 mensen per vierkante kilometer. Dit leidt tot armoede (veel charediem zijn arm), overvolle klassen, ziekenhuizen en wegen. Ook tast overbevolking het milieu aan.

Kritiek op de visie van professor Alan Tal

Hoewel professor Tal gelijk heeft dat overbevolking tot grote problemen leidt, leidt een verplicht beleid om minder kinderen te nemen al snel tot tekorten in het land, zo stellen andere deskundigen in de Jerusalem Post. In West-Europa is sprake van een laag vruchtbaarheidscijfer waardoor nieuwe vruchtbare immigranten moeten worden aangetrokken. Zo vormt de vergrijsde bevolking van Duitsland een bedreiging voor haar positie als grootste economie van Europa. Een bevolkingstekort kan ook snel bereikt worden in Israël als er minder kinderen komen. Een tekort leidt eveneens tot armoede onder de bevolking omdat de economie dan minder goed functioneert. Bovendien vertrekken al veel Israëliërs naar de VS en de EU.

Ook is Israël niet echt overbevolkt als je het vergelijkt met landen als Zuid-Korea, Libanon, Nederland en nog vele andere landen. Zelfs de regio Tel Aviv is minder dichtbevolkt dan bijvoorbeeld Manila, Taipei en Seoul. De bevolkingsdichtheid van Israël is vergelijkbaar met die van de megalopolis Boston-Washington met 360 inwoners per vierkante kilometer.

Centrum en perifere gebieden IsraŽl

Legenda
A. Centraal IsraŽl - dichtstbevolkte gebied
B. Galilea - het perifere noorden van IsraŽl
C. De Negev - het perifere zuiden van IsraŽl
D. Samaria - behorend tot de metropool Tel Aviv
E. Judea - onder de invloedssfeer van Jeruzalem

Beter spreidingsbeleid

Dat Israël overbevolkt is zoals professor Tal beweert is dus echt overdreven. Centraal Israël is inderdaad dichtbevolkt, maar de rest van Israël is dat niet. Wat nodig is is een beter spreidingsbeleid waarbij de periferie (Galilea in het noorden en de Negev in het zuiden) beter verbonden worden met het centrum van het land. Vooral het spoornetwerk zou nog aanzienlijk verbeterd kunnen worden om zo de reistijden te verkleinen. Er komt al een spoorweg tussen Eilat (helemaal in het zuiden) en Tel Aviv, dat volgens de planning in 2023 gereed moet zijn, zodat de Negev veel beter verbonden wordt met het centrum van Israël. Tevens is men bezig met de aanleg van een hoge snelheidstraject tussen Tel Aviv en Jeruzalem (deze stad ligt eigenlijk ook wat perifeer t.o.v. het centrum). Ook in het noorden van het land is men bezig met de aanleg van meer spoorrails. Daarnaast moet meer werk gecreëerd worden in de periferie. Beer Sheva in het noorden van de Negev moet een hightech stad gaan worden. Het zal hierbij profiteren van de aanwezigheid van de grootste legerbasis van het land dat sinds kort in de Negev gevestigd is.

Handhaven van Judea en Samaria Ė meer huizen bouwen in deze gebieden

Belangrijk is ook dat Israël de gebieden Judea en Samaria in haar bezit houdt. De wereld wil graag dat Israël deze gebieden afstaat aan de Palestijnen. Maar dat zou -afgezien van de veiligheid- ook heel naïef zijn in het licht van de bevolkingsspreiding. Samaria ligt feitelijk in de metropool Tel Aviv en kan veel Joden opvangen die niet in het drukke centrum willen wonen. Judea ligt min of meer aan de rand van metropool Jeruzalem. Ook daar kunnen veel Joden opgevangen worden die niet meer in de drukke stad willen wonen. De Israëlische regering moet internationaal gezien haar poot stijf houden en veel meer huizen gaan bouwen in Judea en Samaria om zo de bevolkingsdruk in het centrum van het land te verlichten.

Lees verder

© 2016 - 2018 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2017Geografie Israël: demografie Israëlische bevolking 1948-2017Na de Onafhankelijkheidsoorlog was de bevolkingssamenstelling van Israël wezenlijk veranderd. Veel Arabieren waren op de…
Geografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planningGeografie Israël: stadsgeografie en stedelijke planningWanneer we het hebben over stadsgeografie en stedelijke planning in Israël dan is geograaf Arie Shachar de meest promine…
Geografie Israël: demografie Joodse bevolking IsraëlGeografie Israël: demografie Joodse bevolking IsraëlDe strijd tussen Joden en Palestijnen/Arabieren hangt sterk samen met demografische cijfers. Volgens geograaf professor…
Positieve feiten over IsraëlPositieve feiten over IsraëlIsraël kan trots zijn. Het doet het relatief goed op het gebied van wetenschap, technologie, democratie, migratiepolitie…
Israël in vogelvlucht: de bevolkingIsraël in vogelvlucht: de bevolkingGesticht als een Joodse staat, vormt Israëls maatschappij (bijna 8,8 miljoen inwoners eind 2017) een mozaïek van verschi…
Bronnen en referenties
  • http://www.jpost.com/Magazine/Books-Too-many-Israelis-466051
  • http://www.rd.nl/vandaag/buitenland/isra%C3%ABlische-bevolkingsgroei-leidt-tot-problemen-1.1120239

Reageer op het artikel "Geografie Israël: Is Israël overbevolkt anno 2018?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-01-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Special: Geografie Israël
Bronnen en referenties: 2
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!