InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Internationaal > Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – april 2016
nieuws uitgelicht

Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – april 2016

Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – april 2016 De terreurgroep IS is in maart 2016 verdreven uit de oasestad Palmyra, waarop IS-strijders zich terugtrekken in de steden Raqqa en Deir al-Zor. Het Syrische regeringsleger spreekt van een ‘doodsteek’. Of dat zo uitpakt moet nog blijken, maar feit is dat IS een gevoelige nederlaag heeft geleden. Palmyra ligt op een strategisch kruispunt van wegen naar Damascus, Homs en Deir al-Zor. Daarnaast kan Syrië beginnen met het opruimen van de puinhopen rond en in Palmyra om van de oudheidkundige waardevolle stad op termijn weer een toeristische attractie te maken waar het land en de bewoners hun voordeel mee kunnen doen. Wat gebeurt er in april 2016?

Islamitische Staat weg uit Palmyra

De verovering van Palmyra door het Syrische regeringsleger in maart 2016 is een gevoelige klap voor IS. Dronebeelden laten zien dat er nog zuilenrijen overeind staan en dat het theater er nog staat, maar de schade in het museum is enorm. IS wordt kilometer na kilometer teruggedreven en volgens hoop en verwachting bestaat de staat die IS gesticht heeft over een jaar niet meer. Die staat wordt alleen door IS erkend: het gebied dat de terreurbeweging onder controle heeft slinkt, de Islamitische Staat krimpt. Palmyra werd heroverd door het Syrische regeringsleger met luchtsteun van Rusland. De stad ligt nog vol boobytraps, zodat het leger behoedzaam te werk moet gaan.

Jihadisten steeds jonger

IS is altijd op zoek naar aanwas van jihadisten en het lijkt alsof dat steeds moeilijker wordt. De rekruten worden alsmaar jonger. Bijna een tiende van de strijders zou jonger zijn dan 18 jaar. De nieuwe lichting jihadisten is niet alleen jonger, ze zijn ook minder gelovig dan hun voorgangers en ze radicaliseren bliksemsnel. In Europa is een grootschalig terreuronderzoek uitgevoerd door onderzoekers die verbonden zijn aan het ICCT, het International Centre for Counter-Terrorism in Den Haag, waaruit dat blijkt. Er wordt in dat rapport gesproken over een nieuwe lichting jihadisten die radicaliseert in een maand tijd. Onderzoekers van ICCT hadden inzicht in cijfers van overheden van landen binnen de EU. Zij presenteerden het rapport op 1 april 2016.

Jihadisten uit Europa

Sinds 2012 reisden er vanuit Europese landen tenminste 3922 mensen naar IS-gebied. Het maximaal aantal jhadisten wordt gesteld op 4294. In de jaren tussen 2012 en begin 2016 vonden 580 van deze foreign fighters in Syrië en Irak de dood en ongeveer 30% is teruggekeerd uit het strijdgebied. Het aantal dat terugkeert is groeiende. De meerderheid van het aantal jihadisten komt uit een klein aantal Europese landen:
 • België
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Groot-Brittannië

Hierbij kan gesteld worden dat België percentueel de meeste jihadisten van alle Europese landen levert. Vrijwel alle jihadisten, 90% tot 100%, komen uit grote steden en velen komen zelfs uit dezelfde buurt. Van de Europese jihadisten is 17% vrouw. Het aantal bekeerlingen van foreign fighters schommelt tussen de 6% tot 23%. De trend is dat er zich meer vrouwen, die zich aansluiten bij IS bataljons, melden bij het kalifaat.

Diepe overtuiging bij jihadisten

Het gaat bij jihadisten lang niet altijd om diepe overtuiging, blijkt uit het onderzoek. De radicalisering gaat snel en vindt doorgaans plaats binnen bepaalde kringen en vriendengroepen. Ze besluiten over het algemeen als groep naar Syrië of Irak te gaan en het geloof speelt daarin niet eens zo’n grote rol. Bij ex-criminelen en mensen die zich buitengesloten voelen speelt het geloof wel een rol en als extremist legitimeren ze hun criminele daden.

April 2016

2 april 2016

Op 2 april komt naar buiten dat IS duizenden mijnen in Palmyra heeft begraven alvorens het hazenpad te kiezen. Die explosieven hadden bij het binnentrekken van Syrische regeringsleger af moeten gaan. Sommige mijnen bevatten wel 50 kilo explosieven. Ze liggen in doorgaande wegen en zijstraten en werden door IS aan elkaar gekoppeld om een reuze explosie te bewerkstelligen. Waarom dit niet is gebeurd werd niet naar buiten gebracht. De mijnen worden ontmanteld door het Syrische leger met hulp van Russische troepen.

3 april 2016

Bij een Amerikaanse drone-aanval is de raketexpert van IS, Jasim Khadijah, omgekomen. Khadijah was een naar IS overgelopen officier in het leger van Irak.

4 april 2016

Syrische regeringstroepen zouden, met Russische luchtsteun, opnieuw een overwinning op IS hebben geboekt door de stad al-Qaryatain te heroveren. Ook daar liggen mijnen en valstrikbommen, net als in Palmyra.
In Raqqa heeft IS 15 van haar eigen mensen geëxecuteerd, vanwege de dood van Abu Hija al-Tunisi, een IS-leider die vorige week omkwam bij een luchtaanval.

8 april 2016

IS heeft eerder deze week bij een aanval op een cementfabriek bij al-Dumeir, ten oosten van Damascus, Syrische burgers weggevoerd. Het zou om 300 Syriërs gaan, waarvan 140 wisten te vluchten voor IS toesloeg. Na onderhandelingen zijn de meeste arbeiders vrijgelaten. Vier zouden zijn geëxecuteerd vanwege hun afkomst. Het waren druzen, een kleine religieuze minderheid in het Midden-Oosten.

11 april 2016

Bij de Syrische stad Al-Rai is hevig gevochten en IS zou de stad hebben heroverd. Dat schrijft het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het Vrije Syrische leger had net vier dagen geleden bijna de hele de stad ingenomen. Al-Rai is voor beide partijen van groot belang, omdat het als belangrijke uitvalsbasis van IS geldt en voor de rebellen een belangrijke plaats op de route tussen Turkije en Syrië is.

In Syrië geldt sinds eind februari een wapenstilstand, maar in de gebieden waar IS heerst en waar het aan Al-Qaeda verwante Al-Nusra actief is geldt dat niet. Onder leiding van de Verenigde Naties gaan de vredesonderhandelingen in Genève over Syrië deze week verder.

Al-Qaryatain

Sinds augustus vorig jaar liepen er IS-strijders door de straten van al-Qaryatain, een stad niet ver van Palmyra waar islamieten en christenen samen leefden. Inwoners werden ontvoerd. Vele ontvoerden werden door familieleden teruggekocht, anderen werden doorverkocht als slaven. Eind maart werd de plaats heroverd op IS en werd duidelijk wat er zich de afgelopen heeft afgespeeld. Er zijn 21 christenen vermoord omdat ze probeerden te ontsnappen of zich niet wilden bekeren tot de islam. Vijf mensen worden nog vermist. De stad ligt grotendeels in puin en een 1500 jaar oud klooster is ernstig beschadig.

Inkomsten uit olie en belasting

11 april 2016

IS lijkt vorig jaar een derde van zijn inkomsten te hebben verloren door bombardementen op olie-locaties en het verlies van grondgebied. Daardoor heeft IS nieuwe belastingen en heffingen ingevoerd, volgens een rapport van het Amerikaanse onderzoeksbureau IHS Conflict Monitor.
Medio 2015 kon IS steunen op een maandelijkse inkomen van ongeveer 70,8 miljoen euro. In maart 2016 was dat nog 49,5 miljoen. Olieproductie daalde en daarmee ook de inkomsten. Bombardementen van de internationale coalitie en Rusland zijn daar debet aan. Ook verloor IS afgelopen 15 maanden bijna kwart van zijn territorium in Irak en vooral in Syrië. Hierdoor kan IS van minder mensen belasting heffen: geen negen miljoen, maar zes miljoen inwoners betalen belasting en dragen bij aan wat de helft van de inkomsten van IS zijn. Olie draagt 43 procent aan de inkomsten bij en de rest wordt bijeengeschraapt door smokkel, verkoop van elektriciteit en losgeld. Ook ontvangt IS donaties van elders. Het verlies aan inkomsten wordt gecompenseerd nieuwe belastingen en boetes en zijn salarissen van strijders gehalveerd.

IS boekt weer winst

16 april 2016

In Syrië laait de strijd op en IS boekt weer winst. In de Syrische burgeroorlog is een staakt-het-vuren lijken afgesproken, maar dat weerhoudt IS niet van het voeren van strijd. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bericht over gevechten rond de stad Khanaser. Het Syrische leger leed verliezen en onder de slachtoffers zouden ook Iraanse soldaten zijn. Daaruit blijkt dat Iran soldaten naar het Syrische front stuurt. Het gebied rond Khanaser heeft last van stuivertje verwisselen tussen regeringstroepen en jihadisten. IS beheerst weer 18 dorpjes in het gebied, terwijl er de laatste tijd sprake was van verliezen van grondgebied.

In het grensgebied met Turkije zijn de gevechten opgelaaid. Tijdens de opmars daar heeft IS tenten in vluchtelingenkampen in brand gestoken.

22 april 2016

Een Syrisch gevechtsvliegtuig stortte neer ten zuidoosten van Damascus. IS haalde het toestel neer en de terroristen zeggen de piloot gevangen te hebben genomen. Hij had zijn schietstoel kunnen gebruiken.

23 april 2016

Een uit handen van IS ontsnapte vrouw doet een boekje open over de praktijken van de terreurorganisatie. De Française Sophie Kasiki (34) ging met haar zoontje naar Raqqa om voor het kalifaat te werken. Ze was gezwicht voor de mooie woorden, maar de praktijk bleek al heel snel anders: Raqqa bleek een nachtmerrie.

Meisjes worden gelokt met de belofte dat ze als een prinses zullen worden behandeld en dat ze zullen trouwen met een jihadist die als een prins is. De praktijk is dat de jihadisten smerig, gewapend en gevaarlijk zijn en zich als beulen gedragen. Kasiki - voor haar veiligheid gebruikt ze een schuilnaam - had snel door dat ze een vergissing had gemaakt en ze wist na twee maanden te ontsnappen met hulp van het Vrije Syrische Leger. Ze schreef er een boek over: Niet zonder mijn zoon.

23 april 2016

IS verovert vijf dorpen ten noorden van Aleppo, vlakbij de Turkse grens, op Syrische rebellen. Daarmee heeft IS een gunstige uitgangspositie om de stadjes Marea en Azaz in te nemen. Dat gebied is een enclave in handen van gematigde rebellen en herbergt zo'n 100 duizend vluchtelingen. De rebellen verwachten dat het Syrische regeringsleger een groot offensief in de zin heeft om Aleppo over te nemen. De grootste stad van Syrië is deels in handen van rebellengroepen. De rest van de stad is al in handen van het regeringsleger, dat gesteund wordt door Russische luchtaanvallen. Voor de rebellen is er nog maar één corridor naar de buitenwereld, via de provincie Idlib en de situatie voor de vluchtelingen verslechtert met de dag.
IS is bezig met een opmars nadat president Obama bekendmaakte dat Amerika 250 extra commando's naar Syrië stuurt. Zij gaan meehelpen in de strijd tegen de terreurgroep. De commando's gaan niet naar Syrië om te vechten maar om lokale strijders op te leiden. Er zijn al vijftig Amerikaanse commando's op die manier actief in Syrië.

25 april 2016

Het Turkse leger vernietigt een raketwerper van IS. Het wapen werd regelmatig door IS ingezet en grensplaats Kilis, een stad van 90 duizend inwoners waar 130 duizend Syrische vluchtelingen verblijven, had bijna dagelijks te maken met raketaanvallen. Bij de Turkse aanval komen acht IS-strijders om.

Lakens

28 april 2016

IS hangt Raqqa vol met doeken als actie tegen millitaire drones. Stadsbewoners moeten meehelpen en geld betalen voor de actie. De lakens zijn tussen de gebouwen gespannen en ontnemen drones het zicht op de mensen die er onder lopen.
De militaire drones worden ingezet om vanaf grote hoogte toezicht te houden op het gebied en luchtaanvallen uit te voeren. Ze worden worden veelvuldig bij Raqqa gebruikt.

Mei 2016

IS schroeft de aanvallen op, nu er in de media gesproken wordt over terreinverlies van de terreurgroep.

Palmyra

Legenda
A. Palmyra
B. Homs
C. Raqqa
D. Deir al-Zor
E. Al-Qaryatain
F. al-Dumeir
G. Al-Rai
H. Khanaser
I. Aleppo
J. Kilis

Lees verder

© 2016 - 2019 Piejet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – oktober 2015nieuws uitgelichtIslamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – oktober 2015Het strijdtoneel in Syrië verandert nadat Rusland zich actief in de strijd mengt. President Poetin steunt de Syrische pr…
Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – november 2015nieuws uitgelichtIslamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – november 2015Rusland heeft zich in de strijd gemengd, maar de strijd tegen IS is nog lang niet gestreden. In Wenen was topoverleg tus…
Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – juni 2015nieuws uitgelichtIslamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – juni 2015De soennitische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) riep in 2014 het kalifaat uit in Syrië en Irak. Sindsdien is er…
Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – januari 2017nieuws uitgelichtIslamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – januari 2017Islamitische Staat, die we kortweg IS noemen, maar die ook wel ISIS of Daesh wordt genoemd, laat op de eerste januari va…
Palmyra, stad van koningin ZenobiaPalmyra, stad van koningin ZenobiaPalmyra is een van de grootste bezienswaardigheden van de Oudheid. De dadel-, olijf- en granaatappelgaarden van deze oas…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Haghal Jagul, Wikimedia Commons (CC0.0)
 • http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4273551/2016/04/01/Nieuwe-jihadi-s-razendsnel-geradicaliseerd-en-piepjong.dhtml geraadpleegd op 2 april 2016
 • http://icct.nl geraadpleegd op 2 april 2016
 • http://icct.nl/publication/report-the-foreign-fighters-phenomenon-in-the-eu-profiles-threats-policies/ geraadpleegd op 2 april 2016
 • http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4274743/2016/04/02/IS-wilde-duizenden-mijnen-laten-ontploffen-bij-Palmyra.dhtml geraadpleegd op 3 april 2016
 • http://www.nu.nl/isis/4240972/raketexpert-omgekomen-bij-drone-aanval-vs.html geraadpleegd op 3 april 2016
 • FRiesch Dagblad - Alawieten Syrië nemen afstand van president - 4 april 2016
 • Friesch Dagblad - IS ontvoert burgers na aanval op fabriek - 8-4-2016
 • http://www.nu.nl/algemeen/4244860/islamitische-staat-herovert-uitvalsbasis-nabij-turkse-grens.html geraadpleegd op 11 april 2016
 • http://www.nu.nl/isis/4244008/is-laat-ontvoerde-syrische-arbeiders-vrij.html geraadpleegd op 11 april 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/-21-christenen-in-syrie-vermoord-door-is~a4279822/ geraadpleegd op 11 april 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/-islamitische-staat-verliest-een-derde-aan-inkomsten-hogere-belasting-voor-burgers~a4284547/ geraadpleegd op 24 april 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/vrouw-ontsnapte-uit-handen-is-de-jihadisten-zijn-vuil-gevaarlijk-het-zijn-beulen~a4287851/ geraadpleegd op 24 april 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/is-boekt-weer-winst-bij-oplaaiende-strijd-syrie~a4283894/ geraadpleegd op 24 april 2016
 • http://www.nu.nl/buitenland/4251510/pakt-piloot-van-gecrasht-syrisch-vliegtuig.html geraadpleegd op 3 mei 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/is-rukt-op-en-verovert-dorpen-vlakbij-turkse-grens~a4290447/ geraadpleegd op 3 mei 2016
 • http://www.volkskrant.nl/buitenland/turkije-vernietigt-raketwerper-is-vlak-over-de-grens~a4289172/ geraadpleegd op 3 april 2016
 • http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4291717/2016/04/29/IS-hangt-Raqqa-vol-met-lakens-om-drones-te-stoppen.dhtml geraadpleegd op 30 mei 2016

Reageer op het artikel "Islamitische Staat (IS - ISIS - Daesh) – april 2016"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Piejet
Laatste update: 15-03-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Special: Islamitische Staat
Bronnen en referenties: 18
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!