mijn kijk op

De Derde Wereldoorlog is ophanden!

De Derde Wereldoorlog is ophanden! De geschiedenis leert dat we na de Tweede Wereldoorlog meerdere keren op het randje van de afgrond hebben gestaan om wederom een Grote Oorlog te voeren. Tot dusver is dat wonderbaarlijk nog niet gebeurd! Er zijn echter meerdere argumenten om aan te halen, dat een Derde Wereldoorlog na 2014 zeker ophanden is. Dit omdat de tegenstellingen overal toenemen. Meest opvallende is de positie van de “democratisch” gekozen dictator Putin van Rusland. Het innemen van de Krim, gevechten in Oekraïne, IS en het potentieel binnenvallen van Polen zijn enkele voorbeelden. Ook het Amerikaanse congres heeft daarnaast de weg voor een oorlog vrijgemaakt. Waarom lijkt het erop dat de Derde Wereldoorlog eraan zit te komen?

De Derde Wereldoorlog


Rand van de afgrond

Tot dusver hebben een tweetal wereldoorlogen de aarde geteisterd, waarbij miljoenen soldaten en onschuldige burgers over en weer zijn omgekomen. Daarna zijn er vele omstandigheden geweest, welke aanleiding hadden kunnen zijn voor een nieuwe wereldoorlog. Denk aan de Cuba crisis van 1962, waarbij Rusland nucleaire wapens op het eiland wilde plaatsen. Daarnaast is de omstandigheid typerend, waarbij de Russische Stanislav Petrov (lit.1) eigenhandig de Derde Wereldoorlog heeft vermeden (26 september 1983). Oftewel de wereld heeft al vaker aan de rand van de afgrond gestaan.

Nucleaire oorlog

Kernwapens zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog volop gemaakt, waarbij Rusland en de Amerika koploper zijn. Beide landen hebben dermate veel kernwapens, dat de aarde gemakkelijk enkele keren compleet kan worden vernietigd. Toch hebben beide partijen nooit de stap werkelijk genomen. Er zijn verschillende andere landen, welke eveneens de beschikking hebben over deze wapens. Denk aan Frankrijk, Groot Brittannië, India, Pakistan, Israël (lit.2) en vermoedelijk Noord-Korea. Daarnaast zijn her en der in Europese landen ook kernwapens ten gunste van de Amerikanen opgesteld. Denk aan Kleine Brogel in België of Volkel in Nederland. Menselijke fouten zijn zomaar gemaakt en kunnen aanleiding zijn voor wederzijdse vergeldingen. Zeker als terroristen het in handen krijgen, kan het één en ander onverhoopt verstrekkende gevolgen hebben. Een nucleaire aanval zal wereldwijd altijd veel slachtoffers geven. De inzet van kernwapens moet ook tijdens een werkelijke Wereldoorlog altijd worden vermeden. Probleem is dat een in het nauw gedreven wolf vreemd kan reageren.

Water duurder dan goud

Naast de constante dreiging van een nucleaire oorlog, zijn er ook vele andere redenen waarom oorlogen uitbreken. Er wordt verondersteld dat in de nabije toekomst water dermate schaars is, dat oorlogen ervoor worden gestart. Zeker door het veranderende klimaat wordt de waterbalans anders, waardoor meer droogte en extremiteiten ontstaan. De wereld verandert en kan leiden tot waterschaarste, terwijl verwoestijning toeneemt. Dat vooruitzicht is voor velen reeds aanleiding om in water te investeren (lit.3). Zeker in China (ook een kernmacht) heeft de verwoestijning reeds verstrekkende gevolgen.

Ontevredenheid bevolking

Gaat het slecht met de algehele wereldeconomie dan zullen bezuinigingen, werkloosheid en armoede de burgerbevolking treffen. Het ongenoegen neemt toe, terwijl de politiek drastische besluiten moet doorvoeren. Dergelijke omstandigheden zijn aanleiding voor populistische politiek, verextremisering en een harder wordende maatschappij. Dit kan zowel in ons land voorkomen, maar ook in ieder ander land. Het is in dat geval maar net de vraag, wie aan de macht komt of reeds aan de macht is. Denk aan Kim-Jong Un van Noord Korea of Putin van Rusland. Komen de belangen van het ene land in conflict met het andere land (zoals Europa of Amerika) dan kan het snel tot een grote oorlog komen.

Kim-Jong Un

Noord-Korea is sedert 1953 door ingrijpen van de Verenigde Naties relatief geheel afgescheiden van de rest van de wereld (lit.4). Het communistische land heeft tot nu het land compleet geïndoctrineerd met het feit dat Amerika en andere westerse landen de grote vijand zijn. De bevolking zelf leeft in ernstige armoede, terwijl een kleine top er goed van leeft. Ook wordt de ontwikkeling van kernwapens gestimuleerd, zodat de dreiging naar het westen steeds groter wordt. Daarnaast is er eveneens sprake van cyberoorlog, waarbij bedrijven, particulieren of instellingen via het internet worden aangetast. Die methode van oorlogvoering is mogelijk niet zo desastreus als een kernbom, maar kan desondanks veel financiële schade toebrengen. Neem het voorbeeld van het hacken van Sony eind 2014 (lit.5), waarbij het bedrijf op een ingrijpende manier is gechanteerd. Een specifieke film is daardoor niet op de markt gekomen. Dergelijk werkmethodes kunnen ook op andere manieren worden ingezet, waardoor aan financiële instellingen of landen veel schade wordt berokkend.

Putin

De leiders van Rusland hebben altijd al veel macht gehad en waren een geduchte tegenstander van Amerika met de overige westerse landen. Putin heeft het land vanaf 2000 met harde hand geleid en daarbij zichzelf met een selecte groep hooggeplaatsten verrijkt. Tot 2008 was hij president, waarna hij als vice-president en vervolgens president vanaf 2012 het land regeert. Omdat in die laatste periode Putin de macht enigszins zag verminderen, hebben de machthebbers een nieuwe angst geïntroduceerd. Langzaam aan is de bevolking door eenzijdige beïnvloeding en propaganda onder de indruk gekomen dat het westen tegen hen is. De inname van de Krim, het neerschieten van MH17 in Oekraïne (vermoedelijk veroorzaakt door Russisch geschut) en de verwachting dat Rusland Polen binnenvalt, zijn redenen om aan te nemen dat het escaleert. Eind 2014 heeft het Amerikaanse Congres een nieuwe wet aangenomen, waarmee feitelijk de oorlog tegen Rusland is verklaard (lit.6). Oftewel Putin heeft mogelijk het één en ander uitgelokt, echter de Amerikanen hebben reeds de volgende stap gezet! Die omstandigheid kan funeste gevolgen voor ons allemaal hebben, omdat beide partijen enorme hoeveelheden kernwapens paraat hebben staan. Het is dan ook de vraag hoe Putin en/ of Obama daarop reageren.

Islamitische Staat

In november 2015 heeft de Islamitische Staat van Irak en Syrië (IS of ISIS genoemd (lit.9)) meerdere aanslagen gepleegd in Parijs, waarbij 129 mensen en twee aanslagen in Beirut waarbij 40 mensen zijn omgekomen (lit.10). In reactie daarop hebben Frankrijk en Amerika de bombardementen op IS opgevoerd (lit.11). Het Westen en deze radicale snelgroeiende groepering hebben elkaar openlijk de oorlog verklaard. Omdat meerdere landen helpen bij deze strijd, is het aannemelijk dat in die landen eveneens aanslagen worden gepleegd en de onrust zal intensiveren. Wegens het vluchtelingenprobleem is de kans reëel dat IS strijders de Europa binnendringen! Ook dit kan de gemoederen in de EU verslechteren, waarbij de autochtone bevolking meer rechtse idealen gaat aanhangen. De spanningen nemen dan onder de eigen bevolking in toenemende mate toe. Direct en indirect kan de IS verantwoordelijk zijn voor de ontwrichting van de samenleving of veel erger dan dat!

Relaas Derde Wereldoorlog

Er zijn vele redenen om aan te nemen dat de Derde Wereldoorlog ophanden is, maar daarnaast zijn er ook vele tegenargumenten dat het niet zal gebeuren. Uit het verleden is gebleken dat we meerdere keren op het randje van de afgrond hebben gebalanceerd, echter het is niet gebeurd. Van voorgenoemde redenen is de ene minder urgent dan de andere. Door het vrijmaken van de weg om oorlog tegen Rusland te voeren, is de kans op het binnen afzienbare tijd uitbreken van de Derde Wereldoorlog drastisch toegenomen (lit.7) (opm.1).

* opm.1: door vele bronnen wordt gesteld, dat de Derde Wereldoorlog reeds is aangevangen! Het gaat in eerste instantie om economische isolatie, waardoor de partijen in toenemende mate tegengesteld raken. Die situatie kan alleen maar verslechteren en leiden tot de inzet van wapens. "We believe that war is an inevitable consequence of the current global economic situation" (lit.8).

Lees verder

© 2014 - 2020 Geinformeerd, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Koreaanse OorlogEen belangrijk twistpunt tijdens de Koude Oorlog was de strijd in Korea. Van 1950 tot 1953 werd er een hevige strijd uit…
Aziatische spanningen nemen toe (Noord-Korea)Aziatische spanningen nemen toe (Noord-Korea)Het is een publiek geheim dat de spanningen tussen Japan, Noord-Korea en China groot zijn. Japan vreest het oplopende de…
Geschiedenis van Wit-RuslandGeschiedenis van Wit-RuslandIn Wit-Rusland hebben in de afgelopen eeuwen veel verschillende volken gewoond, zoals de Slaven, de Vikingen en de Tatar…
Fatima: Voorspellingen voor de wereld in de 20/21ste eeuwPara-normale verschijningen werden waargenomen in en om het dorpje Fatima in Portugal in 1917. De Maria-verschijning van…

De NAVO / NATO: Noord-Atlantische VerdragsorganisatieDe NAVO / NATO: Noord-Atlantische VerdragsorganisatieDe NAVO, ook wel bekend als de NATO of OTAN, is een militair bondgenootschap dat bestaat uit landen binnen het Noord-Atl…
Wat is ISIS? (IS/ISIL)Wat is ISIS? (IS/ISIL)In rap tempo verspreid ISIS zich door Irak en Syrië. De organisatie komt erg vaak in het nieuws, maar wat is ISIS nou ei…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ervinbacik, Rgbstock
 • Onderstaande bronnen zijn geraadpleegd op 20 december 2014:
 • Lit.1: http://www.scientias.nl/vergeten-helden-stanislav-petrov-man-derde-wereldoorlog-voorkwam/92867/
 • Lit.2: http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/220801/israel-heeft-80-kernwapens.html
 • Lit.3: http://slimbeleggen.net/investeren-water-er-liggen-hier-duidelijk-kansen/60563/
 • Lit.4: http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Korea
 • Lit.5: http://www.nu.nl/internet/3958073/fbi-beschuldigt-noord-korea-officieel-van-sony-hack.html
 • Lit.6: http://xandernieuws.punt.nl/content/2014/12/Amerikaans-Congres-verklaart-met-nieuwe-wet-oorlog-aan-Rusland
 • Lit.7: http://www.vrijspreker.nl/wp/2006/08/de-derde-wereldoorlog-ww-iii-is-niet-te-vermijden/
 • Onderstaande bron is toegevoegd op 22 december 2014:
 • Lit.8: http://www.inquisitr.com/1683775/2015-predictions-world-war-3-cold-war-2-arctic-oil-russian-nuclear-war/
 • Onderstaande bron is toegevoegd op 16 november 2015:
 • Lit.9: https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_Staat_(in_Irak_en_de_Levant)
 • Lit.10: http://www.elephantjournal.com/2015/11/lets-pray-for-beirut-the-same-way-were-praying-for-paris/
 • Lit.11: http://www.nu.nl/buitenland/4165513/internationale-zoektocht-verdachte-van-aanslagen-parijs.html

Reageer op het artikel "De Derde Wereldoorlog is ophanden!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Tom, 03-06-2015 22:39 #1
Het rommelt nagenoeg overal in de wereld. De kans dat er ergens een kruitvat ontploft lijkt mij reëel.

Zo hebben we de conflicten tussen China en Japan. Het conflict tussen Noord- en Zuid Korea. In het Midden Oosten zie ik Iran en Saoudi Arabië elkaar in de haren vliegen. Dan hebben we ISIS die buiten het MO ook wel eens voor zeer veel ellende kan gaan zorgen in Zuid Europa om zo Europa te destabiliseren. Daarnaast heeft Erdogan de natte droom om het Ottomaanse Rijk te herstellen met uiteindelijk aanvallen op Israël en een deel van (Oost) Europa dat al gedestabiliseerd is. Waarschijnlijk zal Rusland dan in gaan grijpen.
En tot slot is er uiteraard het geruzie tussen de VS/EU en Rusland.

Rusland en de VS zullen bij nagenoeg alle conflicten tegenover elkaar komen te staan.
Hopelijk blijven de kernwapens achterwege…

Infoteur: Geinformeerd
Laatste update: 05-05-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Special: Terrorisme-vluchtelingen
Bronnen en referenties: 15
Reacties: 1
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!