De dekolonisatiealliantie

Helaas zijn anno 2014 nog niet alle gebieden in de wereld gedekoloniseerd. Er zijn zelfs nieuwe kolonies ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld in Indonesië die de kolonie West-Papua bezet houden met tienduizenden militairen. Daarnaast zijn er anno 2014 nog vele andere gebieden die niet gedekoloniseerd zijn. De VN heeft na de Tweede Wereldoorlog als doel gehad om kolonisatie af te schaffen. Men is voortvarend begonnen maar heeft hun werk niet afgemaakt.
Vlaggen, links boven: Hawaii, rechtsboven: Rapanui, Rechtsonder: Republiek der Zuid-Molukken, Linksonder: West-Papua.Vlaggen, links boven: Hawaii, rechtsboven: Rapanui, Rechtsonder: Republiek der Zuid-Molukken, Linksonder: West-Papua.

Inhoud:


West-Papua, een mislukte dekolonisatie

West-Papualand wordt beroofd van vele natuurlijke rijkdommen en de bewoners worden onderdrukt. Er is vanaf de jaren 60 tot ver in de 21e eeuw een genocide gaande die nauwelijks media-aandacht krijgt. Nieuw-Guinea was tot 1963 een kolonie van Nederland en Nederland heeft dit land voorbereid op onafhankelijkheid maar door toedoen van Prins Bernhard, President Kennedy en diplomaat van Rooyen, die samen het New York Agreement hebben ondertekend, is West-Papua een kolonie van Indonesië geworden. Het is vreemd dat deze gegevens nauwelijks worden gedeeld in de media. West-Papua is waarschijnlijk het meest schrijnende voorbeeld van hoe een land in de 21 eeuw gekoloniseerd wordt.

The Decolonization Alliance

De Decolonization Alliance betekent in het Nederlands de dekolonisatiealliantie. Deze organisatie behartigt de belangen van landen die in het dekolonisatieproces zitten. De organisatie heeft na zes maanden na hun oprichting vier organisaties als lid die streven naar onafhankelijkheid: West-Papua, Republiek der Zuid-Molukken, Hawaii en Rapanui, beter bekend als Paaseiland. Veel mensen denken dat in het begin van de 21 eeuw kolonisatie niet bestaat. Dat beeld klopt niet. Er zijn diverse regio´s waar mensen wonen wier recht op zelfbeschikking niet wordt geaccepteerd. De dekolonisatiealliantie is vanaf 2014 tijdelijk gevestigd in het Church Center in New York aan de New York Plaza 777, recht tegenover het gebouw van de Verenigde Naties. Het Church Center is een overkoepelend orgaan van vele religieuze instanties, waaronder de Wereldraad van Kerken.

Wat is een kolonie?

Een kolonie is een land waar mensen wonen met een eigen taal, cultuur en ras terwijl het bestuurt wordt door een ander land. West-Papua is een bekend voorbeeld van een kolonie. Het hoort bij Indonesië maar er wonen van oorsprong geen Indonesiërs maar Melanesiërs of Papua. Deze hebben een totaal andere cultuur, maken andere muziek en leven in andere bebouwing dan Indonesiërs. Ook de Papuataal is totaal anders dan de Indonesische taal. Vrijwel iedere Papua wil een eigen, soevereine staat. Het officiële standpunt van Indonesië luidt dat de Papua´s een Aziatisch volk is wat een pertinente onjuiste stelling is. Verder heeft de Indonesische staat verzonnen dat Nieuw-Guinea in Azié ligt terwijl het geografisch gezien op een ander continentale plaat ligt, namelijk de oceanische plaat. Behalve dat de Papua´s een kenmerkende andere cultuur hebben en de Indonesiërs er alles aan doen om hun cultuur aan de Papua´s op te dringen, hebben Indonesische machthebbers Zoals Atta vlak na de onafhankelijkheid gezegd dat Nieuw-Guinea niet onder Indonesië valt. Het was Soekarno die West-Papua voor zich op wilde eisen, met name omdat dit land één van de rijkste landen is op het gebied van grondstoffen. Zo staat er in West-Papua de grootste goud- en kopermijn ter wereld die door Freeport, een Amerikaans-Canadees concern, geëxploiteerd wordt. Freeport is een onderdeel van Rio Tinto.

Het gekoloniseerde Hawaii

Een ander voorbeeld van een gekoloniseerd land is Hawaii. Hawaii is een Amerikaanse staat maar er wonen van oorsprong Polynesiërs. De meerderheid van de Hawaiinen wil een eigen staat. Hawaii is door de V.S. ingelijfd omdat het een belangrijke strategische, militaire positie in de Stille Oceaan of Pacifische Oceaan vertegenwoordigd. De Amerikanen hebben een geheime NORAD-basis op Hawaii in een kunstmatige berg gebouwd en op de zeebodem heeft men een grootschalige militaire olievoorraad in het geheim aangelegd. NORAD is een militaire organisatie die het luchtruim van de V.S. moet beschermen maar die op 11 september 2001 schromelijk faalde door tegelijk met de terreuractie in de V.S. oefeningen te hebben gepland, die overigens ook een terreuraanval met vliegtuigen in onder andere het Pentagon behelsde.

Rapanui

Rapanui ofwel Paaseiland wordt al sinds eind 1888 geannexeerd en gekoloniseerd door Chili. De mensen in Rapanui hebben geen goed ziekenhuis. Het land is vernietigd doordat er 45.000 schapen van een Brits bedrijf hebben gegraasd. De cultuur is gemarginaliseerd doordat mensen hun eigen landerijen niet meer konden bewerken en afhankelijk zijn gemaakt van invoer uit Chili. Vele Paaseilanders zijn gedood en gemarteld in de koloniale geschiedenis van Rapanui. Gek genoeg heeft internationaal gezien weinig mensen geprotesteerd tegen de Chileense wreedheden op een eiland dat 3000 kilometer van de Chileense kust is verwijderd. Het is eigenaardig dat een land dat zo ver verderop ligt ineens claimt dat een klein eilandje Chileens grondgebied is. Toen de Chilenen eind 19e eeuw voor het eerst arriveerden op Paaseiland werd men als vrienden ontvangen. Via een frauduleuze overeenkomst, waarbij in de taal van de Rapanui een hele andere tekst stond dan in het Spaans, eigenden de Chilenen zich Paaseiland toe, terwijl de Paaeilanders zelf alleen hadden aangegeven dat de Chilenen als vrienden er tijdelijk mochten verblijven. Er is duidelijk misbruik gemaakt van de gastvrijheid van de Rapanui.

De Republiek der Zuid-Molukken

De Zuid-Molukken willen vanaf 1950 onafhankelijkheid van de Indonesische republiek. Ze hebben een noodregering gevormd die zetelt in Nederland. Net als West-Papua gaan de Zuid Molukken gebukt onder extreme wreedheden van de Indonesische regering en wordt het land economisch uitgebuit zonder dat de opbrengsten voor de lokale bevolking beschikbaar komen. Omdat Indonesië een belangrijke handelspartner is van Nederland, weigert Nederland iets te doen voor de Zuid-Molukkers. Geld is voor Nederlanders belangrijker dan grondrechten, vrijheid en het recht op zelfbeschikking. De Republiek der Zuid-Molukken heeft zich in mei 2014 aangesloten bij de dekolonisatiealliantie.

Het dekolonisatieproces

Op de 8e verdieping van een gebouw wat van een aantal gezamenlijke kerkgemeenschappen is, huist de dekolonisatiealliantie, recht tegenover het VN-gebouw in New York. Deze organisatie is opgericht omdat er geen schot meer zit in het proces om landen te dekoloniseren. Zoals veel mensen weten zijn na de Tweede Wereldoorlog de rechten van de mens uitgesproken. Ieder volk heeft recht op zelfbeschikking. Naar aanleiding van de oprichting van de Verenigde Naties hebben veel landen hun koloniën opgegeven. In de eerste 40 jaar na de Tweede Wereldoorlog werd de ene na de andere kolonie onafhankelijk. Daarna kwam de klad in dit proces.

Enkele leden die onafhankelijk willen worden

De reden van de oprichting van de dekolonisatiealliantie is dat er in 2013 ineens een heropleving leek te komen in de dekolonisatieprocessen. In dat jaar keerde Frans Polynesië terug op de lijst van niet-zelf-regerende landen of non-self-governing territories. In mei 2013 kwam er een VN-studie uit waar in werd geadviseerd om West-Papua, de huidige Indonesische kolonie en de Hawaiiaanse op de dekolonisatielijst te zetten. Andere eilanden in de Pacifische regio die al op deze lijst stonden zijn Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië.

Communiceren met oorspronkelijke bewoners

In oktober 2013 werd een verdere belangrijke stap gedaan. Normaal gesproken praten leden en deelnemers aan VN-conferenties over de koloniale gebieden maar niet met de directe belanghebbers, de oorspronkelijke bewoners. Dat is op zich al een hele koloniale houding, die het VN-dekolonisatieproces tot een aanfluiting degradeert. Professor de Zayas, een onafhankelijke VN-expert, beval de Algemene Vergadering van de VN aan om voortaan de oorspronkelijke volkeren te betrekken in de communicatie. Dat lijkt een logisch standpunt maar dat had de VN nog nooit gedaan. Dat is overigens één van de redenen dat veel dekolonisatieprocessen na WOII op een mislukking zijn afgestevend met vele bloedige staatsgrepen tot gevolg.

Oprichting in 2013

In mei 2014 organiseerde de dekolonisatiealliantie voor het eerst side-events tijdens het 'permanent forum on indigenous issues', een vergadering van de VN over oorspronkelijke bewoners. Het probleem voor de dekolonisatiealliantie is dat er tijdens deze vergadering vooral over groepen oorspronkelijke mensen wordt gesproken die geen eigen land hebben maar dat ook niet willen. Daardoor werden de belangen van volkeren die streven naar de bezettende macht verwijderen, soevereiniteit, onafhankelijkheid en vrijheid ondergesneeuwd. Dat is een sleutelargument geweest om de dekolonisatiealliantie op te richten.

De doelen

De belangrijkste doelen van de dekolonisatiealliantie zijn:
 • Het VN-dekolonisatieproces hervormen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om het recht op zelfbeschikking uit te oefenen.
 • Een netwerk van mensen, landen en ondersteunende organisaties creëren die zich bezig houden met initiatieven die zaken ondersteunen als dekolonisatie, het ontzetten van bezette landen en de baan vrij maken voor soevereiniteit.
 • Een blijvende aanwezigheid in de VN en andere internationale en regionale organisaties bewerkstelligen.
 • Het deelnemen aan internationale en regionale vergaderingen en conferenties.

De middelen

De manieren waarop de dekolonisatiealliantie deze doelstellingen wilt bereiken zijn onder andere:
 • Het houden van vergaderingen door de alliantie
 • Het organiseren van conferenties, workshops en seminars.
 • Het ontwikkelen van toegang tot de pers en de media.
 • Het voorlichten over de algemene stand van zaken en regionale situaties.

Kantoor in New York

De dekolonialisatiealliantie wordt anno 2014 gevormd door afgevaardigden uit de Republiek der Zuid-Molukken, West-Papua, Hawaii en Paaseiland. Er zijn een honderdtal andere gebieden in de wereld die onafhankelijkheid nastreven waarvan het op de duur mogelijk is om aan te sluiten bij de dekolonisatiealliantie. Men houdt tijdelijk kantoor op de UNplaza 777, een gebouw van de World Church Center waar onder ander de Wereld raad van Kerken is gehuisvest. In dit kantoor heeft onder andere José Ramos-Horta gewerkt en soms zelfs overnacht. Horta heeft namens zijn land Oost-Timor 25 jaar lang gelobby´d bij de VN voor onafhankelijkheid. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het zelfstandige land Oost-Timor.
© 2014 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kolonisatie van AlgerijeAlgerije is een voormalige kolonie van Frankrijk. De kolonisatie van Algerije vond plaats rond 1830 en duurde 17 jaar. H…
Chronologie Geschiedenis Nieuw-Guinea: 18e eeuwChronologie Geschiedenis Nieuw-Guinea: 18e eeuwHet westelijke deel van het eiland Nieuw-Guinea heeft lang bij Het Nederlandse Koninkrijk behoort. In onderstaand artike…
Nieuw-Guinea, het op 1 na grootste eiland ter wereldNieuw-Guinea is een schitterend eiland, bevolkt door Papua's. Delen van het eiland zijn een kolonie Engeland, Australie,…
Chronologie Geschiedenis Nieuw-Guinea: 1511 tot 1700Hier lees je de chronologische geschiedenis van het eiland Nieuw-Guinea van 1511 tot 1700. De Portugezen waren de eerste…

De kolonisatie van Rapanui of PaaseilandDe kolonisatie van Rapanui of PaaseilandPaaseiland heet in de taal van de Paaseilanders Rapanui. Rapanui is een driehoekig eiland dat 2300 kilometer uit de kust…
Verjaardagswensen in verschillende talenVerjaardagswensen in verschillende talenDat je een Engels sprekend persoon kunt feliciteren met zijn verjaardag met "happy birthday" weet bijna iedereen. Iemand…
Bronnen en referenties
 • www.decol-all.org
 • Bijwonen van bijeenkomsten van de dekolonisatiealliantie in New York
 • Bijwonen van VN-conferentie van permanent forum on indigenous issues

Reageer op het artikel "De dekolonisatiealliantie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 20-05-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Internationaal
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!