InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Filosofie > Filosofie: Pagina 26
Artikelen 251 - 255 in de rubriek Filosofie

Filosofie (Mens en Samenleving)

Hoe Plato dacht over alcohol

Mannen en vrouwen mogen niet gedronken hebben als ze een kind willen verwekken. Overdag mag niemand drinken, behalve tijdens sportbeoefening of uit medisch oogpunt. Functionarissen mogen niet drinken… Tom008, 15-05-2007
Gehandicapt - 2 Filosofische visies

Gehandicapt - 2 Filosofische visies

Gehandicapt - Filosofische Visies. Een bepaalde maatschappelijke visie op mens en samenleving kan bepalend zijn voor hoe men tegen verstandelijk of lichamelijk gehandicapte mensen aankijkt en hoe men… Sila, 25-01-2007
Filosofie en opvoeding

Filosofie en opvoeding

In de opvoeding worden o.a. kennis, waarden/normen, omgangsvormen of anders gezegd: 'verhalen' overgedragen. Opvoeding bestaat eigenlijk uit de verweving van 2 verhalen: het kleine levensverhaal in he… Sila, 22-01-2007
'Le Sacre du printemps' als uiting van Modernisme

'Le Sacre du printemps' als uiting van Modernisme

'Le Sacre du printemps' van Igor Stravinski kan gezien worden als het begin van het modernisme. Om deze aanname te kunnen beargumenteren moet het ballet besproken worden zowel als de kenmerken van het… Olijfia, 13-12-2006

Magritte en de nabootsingtheorie

De nabootsingtheorie beoogt dat het nabootsen van de werkelijkheid het wezenlijke kenmerk is van kunst. Deze filosofische theorie kan aan de hand van het schilderwerk 'Ceci n’est pas une pipe' van Ren… Olijfia, 10-12-2006