Joodse filosofie – Heschel: de Bijbel en de mensen

Joodse filosofie – Heschel: de Bijbel en de mensen De Joodse filosofie van Heschel betoogt dat de Bijbel geen abstract idee is maar een altijd aanwezige werkelijkheid die door de profeten werd vernomen. Het Woord van God is geen illusie, geen sprookje over God. Maar er kan ook niet gezegd worden dat de Bijbel waar is omdat het 'literatuur' is of omdat het een hoge esthetische kwaliteit heeft. De ziel van de mens heeft meer nodig, namelijk heiliging, zo schrijft de Joodse filosoof Heschel. De Bijbel geeft antwoord op de vraag hoe het leven te heiligen. De Bijbel leert ons de behoefte aan heiliging te ervaren. De heldere boodschap van de Bijbel is het inzicht in de Goddelijke elementen van het leven van de mens. De mens is niet alleen, ook God bestaat. Ze zijn partners van elkaar om de Schepping te vervolmaken en de komst van de Messias te bespoedigen. Joden hebben de plicht om de Bijbel aan de wereld te onderwijzen, in het bijzonder de Noachidische geboden. Dat laatste is vooral de visie van het Chabad Jodendom gebaseerd op de Tora.

De Bijbel is er voor de wereld

De Bijbel toont veel liefde en eerbied voor de mens. De Bijbel is een begin, het verhaal van ieder mens op de wereld in alle tijden. De Bijbel wijst, zo schrijft Heschel, zowel volkeren als individuen de weg op het gebied van gerechtigheid en mededogen.

De Bijbel laat licht in zielen ontvlammen

De Bijbel is bijzonder omdat het licht in zielen laat ontvlammen, zo vervolgt Heschel. De Bijbel is niet te vergelijken met andere boeken omdat zijn inzichten onze maatstaven te boven gaan. Grotere inzichten dan in de Bijbel bestaan er niet. Het boek kan dan ook niet vervangen worden. Zonder de Bijbel is ons leven volgens Heschel “duister, zinloos en ondraaglijk.”

De Bijbel laat zich niet verklaren

Het is ondoenlijk de Bijbel uit te leggen c.q. te verklaren. De geest kan de Bijbel niet verklaren. In de Bijbel “grenst de geest aan de aarde.” Het is het enige boek dat eeuwig is. Heschel noemt de Bijbel het “duurzaamste voertuig van de geest.” Zou God niet gesproken hebben tot Mozes dan zou de oorsprong van de Bijbel een totale duisternis zijn geweest. Dan zou Mozes al het menselijke te boven zijn gegaan.

De almacht van de Bijbel

De Bijbel is almachtig omdat die niet misbruikt kan worden ondanks dat onreine geesten dat wel geprobeerd hebben. De Bijbel schrijdt door alle eeuwen heen en blijft daarbij onuitputtelijk, zuiver en volledig. Heschel schrijft dat de Bijbel niet kan sterven. De mensen die de Bijbel bestuderen moeten eigenlijk nog alles ontdekken. De volle betekenis van de Bijbel moet nog worden nagevorst.

Het Woord van God is eeuwig

Het Woord van God, gesproken tot het Volk Israël, is doorgedrongen tot alle hoeken van de wereld. Terwijl andere godsdiensten zijn gekomen en gegaan, is het Jodendom gebleven. De Bijbel blijft eeuwig bestaan en is de strevingen van de mensen eeuwen vooruit. Het boek heeft vorm gegeven aan onnoemelijk veel kostbare dingen in het leven van individuen en volkeren. Het gaat hierbij volgens Heschel om de ontmoeting van het goddelijke en menselijke op het gebied van het concrete leven. De Bijbel zorgt voor heiligheid door gerechtigheid, door eenvoud van ziel, en door keuze. Zonder gerechtigheid voor de mens kan God niet gediend worden; terwijl voor de mens het probleem God is, en Gods probleem de mens is.

De Bijbel is heiligheid in woorden

Woorden sterven nooit. Daarom hebben ze veel betekenis. Omdat de Bijbel gaat over menselijkheid en niet over goddelijkheid moet het boek in woorden worden weergegeven. De Bijbel is de stem van God; de woorden van de Bijbel zijn dus heilig. Daarom wordt Bijbels Hebreeuws ook als een heilige taal gezien.

Israël als bewijs van de waarheid van de Bijbel

De heiligheid in de geschiedenis van Israël is een continue bekrachtiging van het wonder van de Bijbel. De Bijbel werd aan Israël geopenbaard en via Israël bereikte het de andere naties. De vraag is hoe de andere naties “met Israël de zekerheid kunnen delen dat de Bijbel Gods Woord is.” Volgens Heschel besluiten mensen zich tot de Bijbel te wenden om een betekenis van het bestaan te vinden die aan alle redenen voor zijn goddelijke waarheid hechtheid verleent. De Bijbel kan een kolossale leugen zijn of een daad van God. Maar we aanvaarden de Bijbel omdat als de Bijbel een leugen zou zijn, alle redenen vals zouden zijn.Nadere toelichting op het bovenstaande filosofische betoog van Heschel

Heschel vraagt zich af hoe andere naties, net als Israël, ook in kunnen zien dat de Bijbel Gods Woord is. Hij verwijst naar de wens van de mens om duidelijkheid te krijgen over de betekenis van het bestaan. Daarbij is echter wel van groot belang dat niet-Joodse volkeren de Bijbel op de juiste wijze bestuderen, zo benadrukt vooral het Chabad Jodendom.

Ten eerste, zo meldt het Chabad Jodendom, moet er bij de niet-Joodse naties het besef zijn dat de Bijbel (Tora, Tenach) een Joods boek is en dus op de Joodse wijze bestudeerd moet worden, d.w.z. met de klassieke Joodse bronnen zoals de Mishna, Talmoed, Kabbalah, etc. Ten tweede geldt voor Joden dat het bestuderen van de Tora de grootste plicht is; de hele Tora dient constant bestudeerd te worden. Dit geldt niet voor niet-Joden. Voor hen gelden alleen de Noachidische voorschriften. Dat houdt in dat niet de hele Tora voor hen bestemd is. Volgens Chabad Rabbijn Zvi Freeman kunnen niet-Joden de volgende zaken bestuderen:
 • De Joodse Bijbel (dus niet het Nieuwe Testament!) met klassiek Joodse commentaar met uitzondering van de teksten die voor het Joodse volk bestemd zijn.
 • De dertien geloofspunten van Maimonides.
 • Het Boek van Kennis van Maimonides.
 • Wetten m.b.t. eigendom en persoonlijke schade (ook zaken als roddelen).
 • Het tweede boek van de Tanya (van de Alter rebbe Schneur Zalman).
 • Verhalen van tzadikkiem.

Wat de gebeden betreft kunnen niet-Joden de volgende zaken doen:
 • Modeh Ani reciteren
 • Studie en meditatie
 • Adon Olam reciteren
 • Psalmen reciteren
 • Shema Jisraeel opzeggen
 • Psalm 100 reciteren
 • Reciteren van de Noachidische Geloofsbelijdenis

De Lubavitcher Rebbe van het Chabad Jodendom schrijft in een artikel dat de rol van Joden bij het onderwijzen van de Bijbel aan niet-Joden (in het bijzonder de Noachidische geboden) van cruciaal belang is. Het is zelfs de plicht voor Joden, als zijnde het Uitverkoren Volk, om dit te doen zo meldt de Rambam (de grote Joodse filosoof Maimonides): (Code, Kings 8:10): “Moshe Rabbeinu commanded from the mouth of God to convince all the inhabitants of the world to observe the commandments given to the children of Noach.” Joden hebben de plicht erop toe te zien dat niet-Joden een rechtvaardig en fatsoenlijk leven leiden conform de Noachidische geboden. Het is niet alleen een plicht maar het is ook in het voordeel van het Joodse volk zelf. Immers, een wereld vol wetteloosheid tast uiteindelijk ook de Joden zelf aan. De Rebbe schrijft dat ondanks dat het Joodse volk klein is om niet-Joden te wijzen op de Noachidische geboden, iedere individuele actie een storm kan veroorzaken.
© 2017 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: In het licht van Zijn aangezicht –A.J. HeschelrecensieBoekrecensie: In het licht van Zijn aangezicht –A.J. Heschel'In het licht van Zijn aangezicht' van Abraham Joshua Heschel gaat over de betekenis van het gebed in de Joodse gedachte…
Joodse filosofie – Heschel: De mens zoekt GodIn Deuteronomium 4:29 en Jeremia 29:13 staat: “Gij zult daar de Eeuwige, Uw God zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar H…
Boekrecensie: Israel een echo van eeuwigheid - A. J. HeschelrecensieBoekrecensie: Israel een echo van eeuwigheid - A. J. Heschel'Israel, een echo van eeuwigheid' is een boek van Abraham Joshua Heschel uit 1995 (oorspronkelijk 1967). Dit boek is ges…
Joodse filosofie – Heschel: De paradox van SinaïHoe kon de mens de verpletterende aanwezigheid van God bij de berg Sinaï doorstaan? In Exodus 33:20 en Deuteronomium 4:3…

Ontwikkeling richting een meritocratieOntwikkeling richting een meritocratieEen meritocratie is een maatschappij waar de sociale ladder wordt ingedeeld op basis van de individuele kwaliteiten: “On…
Symbolen en rituelen: definitie, betekenis en voorbeeldenSymbolen en rituelen: definitie, betekenis en voorbeeldenRituelen en symbolen komen natuurlijk vooral voor in de grote wereldgodsdiensten, zoals het christendom en de islam, maa…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: United States Library of Congress's Prints and Photographs division, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • God in search of man – Abraham Joshua Heschel
 • http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/2516760/jewish/The-Seven-Noachide-Laws.htm
 • http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/61434-noachieden-torastudie-en-gebed-door-niet-joden-ja-mits.html#bronnen_en_referenties
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 02-09-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.