Joodse filosofie – Heschel: Israëls verplichting

De wortel van het Joodse geloof is een innerlijke verknochtheid aan geheiligde gebeurtenissen; geloven is gedenken o.a. in de wekelijkse lezing van de Tora. Het gedenken is een verplichting. Bij de Openbaring werd niet alleen Gods wil bekend gemaakt maar aanvaardde Israël die ook. Er is een verplichting jegens de Openbaring. Wij moeten onze houding jegens die verplichting onderzoeken.

Proces en gebeurtenis

De Openbaring staat veraf van de moderne mens. Wanneer een verstandig mens aan de Openbaring denkt wordt hij in verlegenheid gebracht.

Profetische openbaring is een gebeurtenis, geen proces. Een gebeurtenis is onregelmatig, doet zich plotseling voor en met tussenpozen, het schept een precedent. Dit in tegenstelling tot een proces dat regelmatig is, eenvormend, typisch en volgens een bepaalde wet gaat. De mens leeft in een geestelijke orde. Ogenblikken van inzicht, beslissing en gebed plaatsen het leven in het brandpunt. De natuur bestaat uit processen die verouderen. We overdenken die niet. Een gebeurtenis heeft betekenis. Sommige gebeurtenissen worden nooit verleden. De heilsgeschiedenis is een poging om het verleden in de tegenwoordige tijd te zien.

Israëls verplichting

Een filosoof leidt God af uit abstracte denkbeelden; de profeten leidden God af uit daden en gebeurtenissen. Voor het Jodendom gelden dus niet abstracte denkbeelden maar een innerlijke verknochtheid aan geheiligde gebeurtenissen, zoals de wekelijkse lezing van de Tora.

Het gedenken van een verplichting

De mens ontwaarde niet alleen Gods wil, maar aanvaardde die ook. De Joden hebben een verplichting jegens de Openbaring. Die verplichting moet onderzocht worden.

Trouw aan een bepaald tijdstip

Mensen hebben de noodzaak om duurzame en betrouwbare relaties met elkaar aan te gaan, zoals bij het huwelijk, vriendschap, werk, internationale verdragen, etc. Dit begint met een gebeurtenis op een bepaald tijdstip die weliswaar verleden tijd wordt maar toch toekomstige daden beïnvloedt.

Verbond tussen God en Israël

Bij Sinaï verbond God zich met een volk. "God gaf Zijn woord aan Israël en Israël gaf zijn woord van eer aan God." Waarom moeten volgende generaties zich hieraan houden? Omdat het vanuit Gods gezichtspunt aldoor plaatsvindt. De Tora moet telkens weer bestudeerd worden 'alsof zij ons vandaag geschonken werd'. Alle geslachten van Israël waren bij de Sinaï aanwezig.

Leven zonder verplichting

Om een relatie met God aan te gaan moest het hele volk een verplichting op zich nemen. Zonder verplichting is een leven niet waard om geleefd te worden, zo leert de Bijbel ons. Hierin ligt de waardigheid van Israël. De betekenis van de Joodse geschiedenis draait om de trouw van Israël aan het verbond.

Openbaring is een begin

De Openbaring was slechts het begin. De daad maakt de gebeurtenis volledig. De wil van God overtreft alles. Zou Israël ontrouw zijn geworden dan zou de Openbaring beroofd zijn van alle betekenis.Nadere toelichting op het bovenstaande filosofische betoog van Heschel

Op grond van bovenstaande moeten we ons realiseren dat de Tora eeuwig is en ook niet gewijzigd kan worden. Het is dus niet mogelijk om er een liberale leefwijze op na te houden en zomaar dingen uit de Tora te schrappen omdat die ouderwets zouden zijn. Ook kan de Tora niet vervangen worden door bijvoorbeeld het geloof in Jezus wat veel christenen van Joden verlangen. Omdat de Tora (het Verbond) eeuwig is geldt ook dat de verplichting van Israël voor eeuwig is.

Wat houdt eigenlijk de verplichting in voor het Joodse volk? Voor wat is het Joodse volk uitgekozen c.q. uitverkoren? Dit is terug te vinden in Exodus 19:3-6. Hierin staat dat het Joodse volk een koninkrijk van priesters en een heilige natie moet zijn. Priesters verwijst in dit geval niet naar de nakomelingen van Aharon, de Kohaniem, maar naar de priesterlijke functie om de mensheid dichter bij God te brengen en God dichter bij de wereld. Dit gaat via naleving van de Tora en de mitswot. Israël moet "een licht voor de naties" zijn, zo zei Jesaja.

De taak van het Joodse volk is niet beperkt tot de periode dat de Joden in Israël leefden. Ook in de Diaspora hebben Joden die taak. Alleen het Joodse lichaam is in ballingschap, niet de ziel die vrij is van onderwerping van buitenaf.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Geschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkGeschiedenis Jodendom: Israël als Uitverkoren VolkVeel mensen begrijpen niet het begrip 'Israël als Uitverkoren Volk'. Ze denken dat Israël boven de andere volken staat.…
Joodse filosofie – Heschel: Jodendom en tijdJoodse filosofie – Heschel: Jodendom en tijdDe woorden van de Bijbel zijn niet tijdloos. Er bestaat een verband tussen tijd en denken, daad en inhoud, schrijver en…
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaGeschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaDe oorsprong van de Joodse filosofie dateert al vanuit de tijd van de Bijbel. Er zijn veel argumenten in de Bijbel terug…
Joodse filosofie – Heschel: Mysterie van de OpenbaringDe Openbaring is meer dan een menselijke ervaring. We moeten de gebeurtenis van de Openbaring niet gelijkstellen met de…

Zeno van Elea: leven en denken in vogelvluchtZeno van Elea: leven en denken in vogelvluchtZeno van Elea is een van de scherpzinnigste denkers uit het oude Griekenland. Levend in de tijd van Plato verdedigde hij…
Kan de mens zonder doel?mijn kijk opKan de mens zonder doel?Heeft de mens een doel? Voor Aristoteles is dat zeker: het hoogste doel van de mens is contemplatie. Nu was het in de ou…
Bronnen en referenties
  • God in search of man – Abraham Joshua Heschel
  • The Chosen People: Chosen for What? - Nissan Dovid Dubov
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.