Joodse filosofie Heschel: Jodendom en tijd

Joodse filosofie  Heschel: Jodendom en tijd De woorden van de Bijbel zijn niet tijdloos. Er bestaat een verband tussen tijd en denken, daad en inhoud, schrijver en onderricht. Het gaat in de Bijbel niet alleen om een systeem van maatstaven, maar ook om een getuigenis inzake gebeurtenissen in de tijd. Het Jodendom is een godsdienst van tijd. God sprak door gebeurtenissen in de geschiedenis, bijzondere ogenblikken waarin God en de mens elkaar ontmoetten. De geest openbaart zich door Gods aanwezigheid in de geschiedenis, daden van de openbaring worden bekrachtigd door fundamentele gedachten of maatstaven.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob

De uitdrukking 'God van Abraham, Izaäk en Jakob' staat voor het heden. Zij leven voort in ons.

Openbaring is zonder precedent

De Openbaring is zonder precedent. Het is iets buitengewoon dat we niet kunnen verklaren. De Openbaring vond ook slechts één keer plaats en herhaalde zich niet.

De uitverkoren dag

We moeten ogenblikken in de tijd leren waarderen. Wat eens gebeurde zal nimmer opnieuw in dezelfde zin gebeuren. De geschiedenis herhaalt zich niet. De Bijbelse mens begreep dat hij bij de Sinaï getuige was van een gebeurtenis zonder weerga. Niet alleen het concept van Uitverkoren Volk is belangrijk, ook het concept van uitverkoren tijd.

Waarom is de Exodus belangrijker dan de Franse Revolutie? Het Jodendom tracht "te wijzen op een niveau van de werkelijkheid waar de gebeurtenissen openbaringen zijn van goddelijke maatstaven waar geschiedenis wordt opgevat als de vervulling van de waarheid." We zijn niet ongevoelig voor de benauwde vraag waar we vandaan komen, waar we zijn en waar we heengaan.

Het weergaloze van de geschiedenis

We passen categorieën en methoden van de natuurwetenschap toe om de gebeurtenis te begrijpen. Het algemene is de sleutel tot de kennis van de wereld van de ruimte. Het bijzondere is de sleutel tot de kennis van de wereld van de tijd. Volgens de Joodse traditie is er een rangorde van tijdperken. Zo verliet op enig moment de geest van de profetie Israël.

De geschiedenis is Gods kroongetuige

Griekenland ontdekte de wereld van de ruimte; Israël ontdekte de wereld van de tijd. De geschiedenis is Gods kroongetuige. De natuur werd in aanzijn geroepen door een daad van God. De geschiedenis en haar geheel heeft een betekenis die de betekenis van haar onderdelen overtreft.

Plotselinge schenking

Het bestaan van de mens en de wijsheid van de mens zijn voortgekomen uit Gods wil. Het is geen evolutionair proces maar een plotselinge schenking. De mens bezit een geestelijke stuwkracht in de ziel die zoekt naar een zedelijke en geestelijke wijze van leven. Wij zijn ons niet van de oorsprong van een dergelijke stuwkracht bewust. De profetie verkondigt een mededeling die binnen het bewustzijn van de mens plaatsvond.Nadere toelichting op het bovenstaande filosofische betoog van Heschel

We willen in onze visie nader ingaan op tijd. Wat is tijd?

Over het algemeen wordt tijd gezien als verandering. Tijd is niet meer dan het gebeuren van fysieke gebeurtenissen. Tijd begon vanaf de Schepping. Tijd is een schepping met een begin.

Maar er is ook een diepere betekenis van tijd: de 'onmeetbare' tijd. Schepping vooronderstelt tijd. Door te zeggen dat vóór de Schepping niets was en DAN dat het er is, veronderstelt dat er tijd was. Vervolgens komt de vraag of tijd een absoluut gegeven is, zoals God, of dat tijd een schepping is. Volgens de Kabbala begint tijd niet in de fysieke wereld zoals we die kennen, maar als een abstractie in de hogere werelden. Maar ook deze tijd is een schepping. Toch impliceert de afwezigheid van tijd een concept van tijd die we de 'onmeetbare' tijd noemen. Vanuit Gods perspectief bezien zijn tijd en geen-tijd parallelle ficties die beiden door Hem zijn gemaakt (net zoals bestaan en niet-bestaan). Ze zijn twee kanten van een enkele uitdrukking.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Boekrecensie: God zoekt de mens  A.J. HeschelrecensieBoekrecensie: God zoekt de mens A.J. HeschelGod zoekt de mens is een boek van Abraham Joshua Heschel -een van oorsprong Chassidische Jood en traditioneel rabbijn di…
Boekrecensie: De aarde is des Heren  A.J. HeschelrecensieBoekrecensie: De aarde is des Heren A.J. HeschelDe aarde is des Heren (1991) is een boek van de Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel. Het boek gaat over de kleine Joo…
Boekrecensie: Het Jodendom  Isidore EpsteinrecensieBoekrecensie: Het Jodendom Isidore Epstein'Het Jodendom' van Isidore Epstein is hét gezaghebbende boek over de Joodse religie. Het wordt gepresenteerd tegen de ac…
Boekrecensie: In het licht van Zijn aangezicht A.J. HeschelrecensieBoekrecensie: In het licht van Zijn aangezicht A.J. Heschel'In het licht van Zijn aangezicht' van Abraham Joshua Heschel gaat over de betekenis van het gebed in de Joodse gedachte…

Kan de mens zonder doel?mijn kijk opKan de mens zonder doel?Heeft de mens een doel? Voor Aristoteles is dat zeker: het hoogste doel van de mens is contemplatie. Nu was het in de ou…
Eenheid in de ethiek: deugdethiek en het utilismemijn kijk opEenheid in de ethiek: deugdethiek en het utilismeDe deugdethiek is één van de drie grote normatief ethische theorieën, naast het utilisme en de (Kantiaanse) deontologie.…
Bronnen en referenties
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.