Joodse filosofie Heschel: Mysterie van de Openbaring

De Openbaring is meer dan een menselijke ervaring. We moeten de gebeurtenis van de Openbaring niet gelijkstellen met de menselijke ervaring van de Openbaring. De aard van de Openbaring kan niet in menselijke taal worden uitgebeeld. De profeten maakten illustraties en liederen van de Openbaring. Openbaring is een aanduidend woord. Maimonides zegt het als volgt: "Wij geloven dat de Tora van God Mozes bereikt heeft op een wijze die de Tenach figuurlijk beschrijft met de term "woord" en dat niemand ooit heeft geweten hoe dat plaatsvond behalve Mozes zelf die dat woord ontving."

Het mysterie van de Openbaring

De Tenach verklaart alleen dat de Openbaring heeft plaatsgevonden. De verklaring 'God spreekt' is een mysterie. Het gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. Bepaalde geestelijke feiten onttrekken zich volledig aan verbeelding en omschrijving. Het was alleen noodzakelijk dat Zijn wil ons bekend werd gemaakt. Geluid was hierbij niet noodzakelijk.

De negatieve theologie van de Openbaring

Openbaring wordt beschreven m.b.v. ontkenningen. Er kan alleen maar gezegd worden wat het niet is. Zie de opdracht die de profeet Elia kreeg (1 Koningen 19:11-12). Gods Openbaring was een stem van stilte en niet al het andere.

Geen voorstelling maken van de Openbaring

Wanneer we een voorstelling trachten te maken van de Openbaring dan vernietigen we haar geheimenis. Net zomin als we ons God niet mogen voorstellen. Door Openbaring en God te beschrijven worden ze beperkt. Onze geest schiet nou eenmaal te kort om God en Openbaring te kunnen beschrijven.

De uitsluiting van antropomorfisme - Openbaring een geestelijke waarneming

Door trachten een beeld te vormen van God en Zijn daden ontkennen we Zijn bestaan. Niet alle werkelijkheid is stoffelijk. Er is meer dan de mens lijfelijk kan waarnemen. We moeten ervan uitgaan dat God niet via een stem of geluid tot de profeten sprak. Wat op de berg Sinaï plaatsvond bij het Joodse volk was een geestelijke waarneming. God heeft zich via een geestelijke stem aan het Joodse volk geopenbaard. Overigens sprak God ook apart met Mozes. Deze woorden waren niet voor het volk hoorbaar.

Een ongekende gebeurtenis

Mozes liet ons geen inlichtingen na op welke wijze God tot hem sprak. Het enige wat we hebben is de Tenach. We moeten trachten om door de woorden heen het woordeloze te voelen. We kunnen slechts reageren. Hebben we ooit de diepste betekenis van de Tenach begrepen? God heeft een grens gesteld aan de onthulling van Zijn wijsheid. We moeten niet trachten om een definitie te vinden. We moeten alleen leren de wil van God in de woorden gevoelsmatig te voelen. Het gaat er om het onuitsprekelijke aan te voelen. We moeten leren waarderen dat wat boven ons verstand uitgaat. Zo kunnen we het mysterie van de Openbaring intuïtief aanvoelen. We kunnen geen concepten vinden voor het mysterie. Het mysterie bij Sinaï is uniek in de geschiedenis.Nadere toelichting op het bovenstaande filosofische betoog van Heschel

De vraag die naar aanleiding van het stuk van Heschel naar boven komt drijven is hoe we ons kunnen verbinden met God die een totale mysterie voor ons is.

God zelf kunnen we niet definiëren. Hij staat buiten onze definities die Hij zelf heeft geschapen. De enige manier waarop God zich aan ons kenbaar maakt is door wonderen, Zijn profeten, Zijn Tora, en het feit dat Hij constant aan het scheppen is.

Het antwoord op de vraag hoe wij een relatie met God kunnen aangaan wordt niet bepaald door ons vermogen om God te kunnen begrijpen en ook niet het gevoel dat we hebben Hem te ervaren in ons leven. Onze relatie met God wordt bepaald door onze handelingen, door het naleven van de wetten die Hij ons heeft geschonken en onze integriteit hoe met andere mensen om te gaan. Wanneer iemand in God gelooft maar zijn naaste bedriegt dan heeft hij twee goden. Degene die beweert dat er geen God bestaat maar wel de wetten nakomt is in feite een gelovig persoon.

Het gaat dus om goddelijk handelen, het imiteren van God. Om die reden schonk God aan de Joden de Tora en aan de niet-Joden de Noachidische geboden. God en Zijn Openbaring kunnen we niet begrijpen. Dat gaat ver boven ons verstand uit. Wat we wel moeten beseffen is dat God de enige werkelijkheid is. En deze werkelijkheid kunnen we bevatten door Zijn Tora na te leven. Meer verlangt God niet van ons. Dat bedoelt Heschel met zijn opmerking dat we slechts op de Openbaring kunnen reageren.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse filosofie Heschel: God gaat mysterie te bovenGeen mens zal God ooit kunnen zien en leven. God woont in donkerheid (1 Koningen 8:12). Job meldt dat God groot is en da…
Geschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaGeschiedenis Jodendom: Joodse filosofie - Philo & SaädjaDe oorsprong van de Joodse filosofie dateert al vanuit de tijd van de Bijbel. Er zijn veel argumenten in de Bijbel terug…
Joodse filosofie Heschel: De paradox van SinaïHoe kon de mens de verpletterende aanwezigheid van God bij de berg Sinaï doorstaan? In Exodus 33:20 en Deuteronomium 4:3…
Boekrecensie: God zoekt de mens  A.J. HeschelrecensieBoekrecensie: God zoekt de mens A.J. HeschelGod zoekt de mens is een boek van Abraham Joshua Heschel -een van oorsprong Chassidische Jood en traditioneel rabbijn di…

Morele theorie: handvatten voor goed en kwaadMorele theorie: handvatten voor goed en kwaadWanneer is iets goed of fout? Welke handelingen zijn verwerpelijk, en welke zijn te prijzen? Dat is feitelijk waar het o…
Joodse filosofie Heschel: Woorden van de profetenIn ons vorig artikel ging het om het idee van de Openbaring en het verzet van de mens daartegen. Dat idee van de Openbar…
Bronnen en referenties
  • God in search of man Abraham Joshua Heschel
  • How can I relate to an unknowable G-d? - Rabbi Tzvi Freeman
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.