Joodse filosofie – Heschel: Openbaring op de Sinaï

Bij de Openbaring op de berg Sinaï ontstond het Joodse volk. De stem van God overweldigde de Joden. Het was een gebeurtenis zonder weerga. In Deuteronomium 28:10 staat: "Alle volken der aarde zullen zien dat de naam van de Eeuwige over u uitgeroepen is." De Joodse leer moet gekarakteriseerd worden als een betrekking tussen de mens met de Tora en God. De Jood is altijd samen met de Tora voor Gods aangezicht. De Tora is immers de bestemming van Israël, het wezen van het Joodse volk.

Waarom moeten we het vraagstuk van de Openbaring bestuderen?

De Openbaring van God aan het Joodse volk gaat de geschiedenis van alle mensen aan: van het begin tot het einde der dagen. Ieder mens moet kiezen tussen ja en nee. De Openbaring kan niet worden genegeerd.

Wat vraagt God van ons?

We zijn vergeten wat God van ons vraagt. Om te weten wat God van ons vraagt hebben wij de Tenach nodig. We moeten de vraag terugvinden anders is er geen hoop dat we de Tenach zullen begrijpen.

Kan de mens zonder God?

In de moderne tijd is weerstand tegen de Openbaring: Er zijn twee opvattingen:
  1. het concept van de sociale wetenschappen dat beweert dat de mens te groot is voor goddelijke leiding;
  2. het concept van de natuurwetenschappen dat beweert dat de mens te klein is voor goddelijke leiding.

Bij het eerste concept denkt de moderne mens dat de mens te goed is om bovennatuurlijke leiding te hebben. Er wordt gedacht dat technologie alle problemen kan oplossen. Maar een mens zonder God is zonder betekenis. Ons verstand is verdorven en wetenschap biedt geen veiligheid. Alleen de door God aan ons geschonken vrijheid biedt veiligheid. Zonder heiligheid bestaat er geen vrijheid.

Bij het tweede concept zou de mens te onwaardig zijn om goddelijke leiding te ontvangen omdat de mens nietig is in het grote heelal. Maar zelden begrijpt de mens hoe gevaarlijk machtig hij is. Alleen door zich met God te verbinden is de mens opgewassen tegen de energiebron die hij tegenwoordig in staat is te exploiteren. Er moet een stem zijn die NEE zegt tegen de onmetelijke macht van de mens om te vernietigen. Deze stem spreekt tot de profeten die gehoorzamen. De Bijbel roept onafgebroken NEE tot de mensheid. God heeft ook nog een stem in de geschiedenis.

De oneindige afstand tussen God en de mens

God woont in een diepe stilte oneindig ver weg van de mens. In hoeverre kunnen we dan met God communiceren? De zon is ook heel erg ver weg maar is toch in staat een grassprietje te laten groeien. Het is onbeschrijfbaar hoe de wisselwerking tussen lichaam en geest plaatsvindt. Zo lijkt de Openbaring ook onbeschrijfbaar, dat God zich tot 3 miljoen Joodse zielen richt. Maar toch gebeurde het. Waarom zouden we bij voorbaat uitsluiten dat God zich uitdrukt? Wanneer God de wereld geschapen heeft zal Hij zich toch ook wel willen uitdrukken. Is Gods zwijgen niet veel meer ongeloofwaardig?

De persoonlijke analogie

Wanneer we terugkijken op onze levens dan zien we dat God in lettergrepen tot ons spreekt. Steeds één lettergreep per keer die samen één enkele zin vormen. Ons leven speelt zich af in een wereld die in het geheel niet in menselijke termen verklaard kan worden. Elk ogenblik is een zorgvuldig verborgen daad van Zijn Schepping. Om die reden is het onmogelijk om overtuigd te blijven van de onmogelijkheid van de Openbaring.Nadere toelichting op het bovenstaande filosofische betoog van Heschel

Uitverkoren

Interessant is om in te gaan op de vraag waarom God zich alleen geopenbaard heeft aan het Joodse volk en niet aan andere volkeren. Waarom zijn Joden uitverkoren en niet-Joden niet? Dat is uiteraard Gods beslissing. God koos het Joodse volk uit om de moeilijke opdracht van Gods eenheid te verkondigen. Aan de ene kant is het een eer om gekozen te worden, aan de andere kant zijn er allerlei moeilijkheden aan verbonden. Hoe moeilijk die opdracht is blijkt wel uit het feit dat veel niet-Joden (christenen) in de drie-eenheid geloven dat niet overeenkomt met de Absolute Eenheid van God. Het Joodse volk is niet gekozen om speciale gunsten van God te ontvangen, maar is gekozen voor extra verantwoordelijkheid. Overigens kan iedereen meedoen. Niet-Joden kunnen zich bekeren tot het Jodendom of zij kunnen de Noachidische geboden naleven. Met dat laatste hebben ze een minder lastige taak dan de Joden, maar biedt wel toegang tot het Verbond dat God met Abraham sloot.

Twijfelaars

Heschel merkt op dat veel mensen twijfelen aan de Openbaring. Deze twijfel betekent dat zij niet geloven dat 3 miljoen Joden getuigen zijn geweest van de Gods Openbaring in de Sinaï woestijn. In dat geval zouden ze ook moeten twijfelen aan het bestaan van het Joodse volk dat in de Sinaï werd gevormd. En toch weet iedereen dat het Joodse volk bestaat. Zelfs de vijanden van de Joden die hen verwijten dat ze uitverkoren zijn erkennen zo op indirecte wijze dat God zich geopenbaard heeft. Zonder Openbaring geen Tora en dus geen Joods volk.

Blauwdruk

Tot slot merken we op dat de Tora de blauwdruk van de Schepping is. Dit impliceert dat de Tora reeds bestond vóór de Schepping. Volgens de Midrash (Bereishit Rabba, 1:2) keek God in de Tora en schiep de wereld. Dit betekent dat we alleen goed met de Schepping om kunnen gaan als we de Tora naleven (en niet-Joden de Noachidische geboden). Zou God zich niet geopenbaard hebben en de Tora niet aan het Joodse volk hebben geschonken dan zou de mens niet weten hoe met de Schepping om te moeten gaan. Overigens openbaarde God zich al eerder tot de mens. Dit gebeurde via individuen: Adam, Noach, Abraham, Izaäk en Jacob. Zij leefden reeds vóór de vorming van het Joodse volk en leefden de Tora na.
© 2014 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Joodse filosofie – Heschel: Mysterie van de OpenbaringDe Openbaring is meer dan een menselijke ervaring. We moeten de gebeurtenis van de Openbaring niet gelijkstellen met de…
Dertien geloofspunten Maimonides 9: Tora onveranderlijkMaimonides' negende principe luidt dat de Tora onveranderlijk is en dat er nooit een ander verbond zal komen. Men mag er…
Joodse filosofie – Heschel: Israëls verplichtingDe wortel van het Joodse geloof is een innerlijke verknochtheid aan geheiligde gebeurtenissen; geloven is gedenken o.a.…
Kabbala: Mozes kabbalist - ziel van de ToraVoor veel mensen is Mozes alleen maar bekend als ontvanger van de wetten, het lichaam van de Tora. Maar God schonk niet…

Joodse filosofie – Heschel: Woorden van de profetenIn ons vorig artikel ging het om het idee van de Openbaring en het verzet van de mens daartegen. Dat idee van de Openbar…
De Kybalion: de 7 hermetische principesDe Kybalion is een geschreven werk gebaseerd op de occulte (geheime) hermetische filosofie uit het oude Egypte. De grond…
Bronnen en referenties
  • God in search of man – Abraham Joshua Heschel
  • Everything Tora Book - Yaakov Menken
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 08-06-2021
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Filosofie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.