InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Diversen: Pagina 157
Artikelen 1.561 - 1.570 in de rubriek Diversen

Diversen (Mens en Samenleving)

mijn kijk op

Een Vlaming in Nederland: Het landschap

"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan" dichtte Marsman, één van de grootste en verguisde Nederlandse dichters. "Met enkel nog de Noordzee als ongerept gebied, m… Sophocles, 28-02-2008

Rijk worden in een halve dag

Het lijkt een ideaalbeeld, een eigen bedrijf hebben en maar 4 uur per week werken. Dan nog winst blijven maken en gewoon rijk worden. Lekker de hele dag kunnen doen wat men wil. Dit heeft Timothy Ferr… Storm, 27-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'

Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'

Er is in onze samenleving een grote groep mensen die wel geloven dat er 'iets' is, maar die zich niet bezighouden met de vraag wat er dan precies is. Of die het "iets" waar ze in geloven voortdurend a… Judithm, Dood, 26-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: humanisme

Gebruiken rond sterven en dood: humanisme

Het humanisme is geen religie. Humanisten gaan uit van het gezonde verstand van de mens. Volgens het humanisme is er geen God, geen schepping en geen hogere bedoeling van het leven. Humanisten hechten… Judithm, Dood, 25-02-2008
Zorgvuldigheidseisen bij euthanasie

Zorgvuldigheidseisen bij euthanasie

Onze medische wetenschap kan ons lang in leven houden. De keerzijde daarvan is dat dit leven niet altijd kwaliteit heeft. Er zijn geen objectieve maatstaven om te bepalen welk leven wel en welk leven… Judithm, Sterven, 21-02-2008

Hoe zie je jezelf?

Hoe zie jij je zelf als je in de spiegel kijkt. Ben je er tervreden mee of niet? Zou je jezelf willen veranderen zodat je op iemand anders lijkt? Deze dingen kunnen allemaal te maken hebben met je zel… Shinnie, 18-02-2008

Het ontstaan van de verzorgingsstaat

Een uitkering krijgen, in het ziekenhuis worden behandeld, het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het echt niet. 100 jaar geleden bestond er nog niet eens een verzorgingsstaat. Judogirl, 16-02-2008
Hoe ziet de verzorgingsstaat van Nederland eruit?

Hoe ziet de verzorgingsstaat van Nederland eruit?

Je hangt niet alleen af van je familie als je hulp nodig hebt. Nederland is een verzorgingsstaat, met uitkeringen en bijstand als je zelf geen inkomen hebt. Judogirl, 16-02-2008
Eeuwenoude trans-Atlantische handel: Latijns-Amerika

Eeuwenoude trans-Atlantische handel: Latijns-Amerika

De belangrijkste herkomstgebieden van zilver waren de mijnen van Potosí, in wat nu Bolivia is, en de mijnen van Zacatecas in Noord-Mexico. De macht die het hier voor het zeggen had was de Spaanse Kroo… Dessal, 12-02-2008
mijn kijk op

Ontoerekeningsvatbaarheid

Het strafrecht kent drie doelstellingen. De eerste is te verhinderen dat we het recht in eigen hand nemen. In de tweede plaats spreekt men wel over wraak of ‘vergelding’: wie anderen schade heeft bero… Sophocles, 07-02-2008