InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Milieudefensie Een Wereld te Winnen

Milieudefensie Een Wereld te Winnen

Milieudefensie is een organisatie die zich inzet voor het milieu. Daarbij streven ze naar brede steun bij de bevolking. Een schone, duurzame wereld voor iedereen, in Nederland en daarbuiten, daar draait het om bij Milieudefensie.

Duurzame Wereld

Milieudefensie streeft naar een schone, duurzame wereld waarbij het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Milieudefensie ziet het als haar taak om milieuproblemen te signaleren, oplossingen aan te dragen en die proberen te helpen verwezenlijken of ervoor te zorgen dat andere organisaties dat doen. Het mobiliseren van grote groepen mensen speelt daarbij een belangrijke rol.

Doelen

Milieudefensie streeft een aantal doelen na:
  • hergebruik van artikelen, minimale verspilling en emissies, herwinbare energie en natuurbehoud zijn algemeen aanvaarde principes.
  • verantwoord omgaan met levende natuur, milieu en natuurlijke hulpbronnen.
  • mens en milieu zijn niet ondergeschikt aan de economie, materiële welvaart heeft een niveau dat een prettig en veilig leven garandeert.
  • voor toekomstige generaties worden voldoende hulpbronnen, energie en een gezonde leefomgeving achtergelaten.
  • het op efficiënte wijze inzetten van natuurlijke hulpbronnen ten behoeve van de hele wereldbevolking, met een rechtvaardige verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte voor iedereen.

Geschiedenis van Milieudefensie

Op 6 januari 1971 werd de Raad voor Milieudefensie opgericht. Dit gebeurde in het kielzog van de Club van Rome, waar wetenschappers en grootindustriëlen voor het eerst wezen op het gevaar van overbevolking, milieuvervuiling en de verspilling van grondstoffen. Wanneer de wereld niet op haar tellen zou passen zou dat tot enorme ellende leiden. Overal ter wereld maakte deze boodschap grote indruk, ook in Nederland. De nieuwe Raad was niet de minste, ze bestond uit twaalf professoren en de oprichting werd bezegeld met de uitgave van de Blauwdruk voor Overleving, speciaal voor de gelegenheid gedrukt op kringlooppapier. Al snel groeide de wat elitaire Raad uit tot een open en democratische vereniging met leden uit alle lagen van de bevolking. Eind 1972 werd Milieudefensie officieel een vereniging. Milieudefensie werd lid van het wereldwijde milieunetwerk Friends of the Earth International.

De jaren zeventig waren hectische jaren voor Milieudefensie. Ze verzetten zich tegen de vijfde baan van Schiphol, met de aanleg van het Vijfde Baanbos. De plannen werden in de ijskast gezet, maar doken in de jaren negentig opnieuw op. En opnieuw legde Milieudefensie een bos aan, het Bulderbos, tot ongenoegen van Schiphol. Inmiddels is de vijfde baan er wel gekomen en levert de nodige overlast op in de vorm van lawaai en milieu-overlast.

Kerncentrales

Ook werd er actie gevoerd tegen de vervuiling van de Rijn en tegen de geplande afsluiting van de Oosterschelde. Er werden inderdaad maatregelen genomen tegen de vervuiling en de Oosterschelde kreeg haar beroemde Stormvloedkering. Het belangrijkste in deze periode waren echter de acties tegen kernenergie. Dankzij het brede verzet in de samenleving, waarbij Milieudefensie een belangrijke rol speelde, bleef het in Nederland bij twee kerncentrales. De centrale in Doodewaard is inmiddels gesloten, de centrale in Borssele is nog open, maar wordt waarschijnlijk in 2033 gesloten.

Tsjernobyl

In de loop van de jaren tachtig werd de aandacht voor het milieu minder. Milieudefensie zocht het in deze periode dicht bij huis met haar acties, die daardoor minder in de kijker liepen. Ook liep het aantal leden terug. In 1986 kwam daar verandering in met de ramp in Tsjernobyl. Kerncentrales bleken inderdaad zeer gevaarlijk te zijn en er werden nieuwe acties gevoerd.

In de jaren negentig werd Milieudefensie professioneler dan daarvoor. Er werd wel gesproken van beroepsactivisten, maar om het milieubewustzijn in de samenleving levend te houden, vond men dat deskundigheid nodig was. In de politiek was echter weinig te merken van betrokkenheid bij het milieu. Bij de milieubeweging kwam het accent te liggen op duurzame alternatieven: zaken als recycling, energiebesparing en biologische producten.

Ook na de eeuwwisseling waaide de wind op milieugebied uit een foute hoek. In de politiek was de aandacht voor het milieu minimaal. Burgers bleven echter betrokken wat wel bleek uit het groeiende ledental van Milieudefensie. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor het milieu, maar Milieudefensie zal voorop gaan in de strijd voor een beter milieu en een duurzame samenleving.

Lees verder

© 2012 - 2019 Sasati, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Duurzame ontwikkeling van vastgoedDuurzame ontwikkeling van vastgoedWanneer een bedrijf zich interesseert voor verduurzaming van de huisvesting, wil zij natuurlijk direct weten welke ingre…
Dag van de DuurzaamheidDag van de DuurzaamheidDe Dag van de Duurzaamheid brengt met activiteiten en publiciteit duurzaam leven extra onder de aandacht. In heel Nederl…
Duurzaam gedrag, wat is dat?Duurzaam gedrag, wat is dat?Wat is duurzaam gedrag? Veel mensen vragen zich dat af. De term ligt tegenwoordig op ieders lippen. Soms worden we er ze…
Bronnen en referenties
  • www.milieudefensie.nl

Reageer op het artikel "Milieudefensie Een Wereld te Winnen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Sasati
Laatste update: 17-10-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Organisaties en Stichtingen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!