mijn kijk op

Different: onderdrukt 'christelijke homotherapie' gevoelens?

Different: onderdrukt 'christelijke homotherapie' gevoelens? Op 17-01-2012 berichtte Trouw dat christelijke homo's die hun geaardheid 'zondig' vinden, een therapie die hun gevoelens moet onderdrukken geheel vergoed krijgen via de zorgverzekering.¹ Volgens de van oorsprong christelijke krant biedt 'Different' dit programma aan. Different is een erkende instelling voor zwaardere geestelijke gezondheidszorg. De aantijgingen in dagblad Trouw zijn echter onjuist, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Trouw: Different biedt een therapie die gevoelens moet onderdrukken

Het artikel over vermeende ‘homogenezing’ bij Different van de kwaliteitskrant Trouw, bracht nogal wat beroering en deining teweeg in libertijns Nederland. Men sprong er als het ware bovenop en de gedrevenheid waarmee dit gebeurde sprak boekdelen.

De berichtgeving over de 'homotherapie' van Different was tendentieus en gaf duidelijk blijk van vooringenomenheid. Vooral het feit dat na het verschijnen van het Trouw-artikel bijna niemand de moeite nam de feiten te onderzoeken alvorens een oordeel te vellen, toont weer eens aan dat er steeds losser wordt omgesprongen met klassieke journalistieke normen, zoals accuratesse, feiten checken, bronnen raadplegen en wederhoor toepassen. Iedereen papagaait elkaar na. Het bericht van Trouw heeft daardoor veel onnodige commotie veroorzaakt.

Politici van seculier-libertijnse signatuur buitelden over elkaar heen om hun afschuw te uiten over de therapie die Different volgens Trouw zou bieden. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben zich verzet tegen het vergoeden van deze in hun ogen laakbare therapie. Zorgverzekeraars zijn namelijk wettelijk verplicht de therapie te vergoeden. Ook minister Schippers van Volksgezondheid was aanvankelijk van mening dat het vergoeden van deze therapie voor christelijke homo’s zo snel mogelijk moet stoppen. De minister noemde het zelfs "bizar" dat deze therapie in het basispakket zit. GroenLinks-Kamerlid Van Gent zei tegenover de NOS: "Het is een zinloze therapie. Het is heel erg dat mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn. Het is kwakzalverij."

Het waren de christelijke fracties van CDA, CU en SGP die tot kalmte maanden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook CDA-ers waren die normaal gesproken de nuance zoeken, maar zich in de hetzerige sfeer rond Different lieten meetrekken. Zo twitterde CDA-fractievoorzitter Mirjam Sterk: "En terecht!: Schippers noemt vergoeden 'homotherapie' bizar!" Ook CDA-er Madeleine van Toorenburg sloot zich daarbij aan. Twee CDA-ers die zichzelf verliezen, want weet degene die de nuance zoekt: voordat je het weet wordt je in het antihomokamp geplaatst en dat wil toch zeker niemand? Wat kan ik in dit verband anders doen dan psalm 143:3 aanhalen: "Zet Heer een wachter voor mijn lippen, behoed de deuren voor mijn mond". Volgens CU-Tweede Kamerlid Wiegman is een discussie pas zinvol als de Kamer zich goed in de therapie van Different heeft verdiept. Toch nog een verstandig woord tussen al dat gekrakeel.

'Bizar', 'kwalzalverij', de negatieve kwalificaties waren niet van de lucht. Maar een goede onderbouwing van hun bezwaren gaven ze niet. Dat konden ze ook niet, want er is niets bizars of kwakzalverigs aan. Ze gingen allemaal blindelings aan de haal met het artikel dat in Trouw had gestaan. Hier was overduidelijk sprake van een hetze. Zelfs artsenorganisatie KNMG dook er meteen op, zonder eerst de feiten te checken:

In een artikel in Trouw staat vandaag te lezen dat de organisatie Different een therapie aanbiedt die christelijke homo's helpt om hun gevoelens te onderdrukken. Artsenorganisatie KNMG maakt zich hierover zorgen. KNMG-directeur beleid Lode Wigersma: 'Wij raden artsen af met deze therapie te werken.'[2]

Het prestigieuze NOS-journaal deed er nog eens een schepje bovenop. De man bijvoorbeeld die door hen werd opgevoerd als 'ervaringsdeskundige' met de hulpverlening van Different, is nooit cliënt of medewerker bij Different geweest.[3] Dat is pas bizar.

Different: Het artikel van Trouw geeft een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken

Naar aanleiding van de berichtgeving in Trouw verklaarde Different onder meer:

Het dagblad Trouw bracht vandaag een artikel over onze hulpverlening bij Different. Wij vinden het artikel een onjuiste en onvolledige voorstelling van zaken geven. Ook in de suggesties dat het zou gaan om een therapie die 'gevoelens moet onderdrukken' en cliënten 'die door afwijzing van geloofsgenoten in de knoei komen' herkennen we ons niet. (…)

Different werkt met een professioneel behandelteam dat mensen helpt bij psychisch lijden dat samenhangt met vragen rond seksuele identiteit. De hulpvraag van de cliënt staat altijd centraal. Onze cliënten ervaren een bredere psychische problematiek die veelal verbonden is met andere psychische aspecten als schaamte en eenzaamheid en zoeken naar de betekenis van hun gevoelens. De meeste cliënten die zich bij ons melden (ruim 95%) hebben een christelijke achtergrond en geven aan elders onvoldoende gehoor of begrip voor hun specifieke problematiek te vinden.[4]


Different benadrukt dat de situatie en hulpvraag van de cliënten enorm uiteen loopt:

Er zijn cliënten die hun homoseksuele gevoelens net ontdekt hebben en er geen raad mee weten, maar soms ook klopt men pas aan na jarenlange worsteling met deze gevoelens in een huwelijkse situatie.[5]

Het behandelteam van Different staat onder leiding van een psychiater. Ook werken ze — voor zo ver het gaat om door zorgverzekeraars vergoede hulpverlening — volgens de geldende procedures:

Na een intakegesprek en een adviesgesprek volgt de behandelfase. Na de intake en de diagnose wordt het diagnoseverslag en het behandelplan getoetst door twee externe onafhankelijke therapeuten. Pas na goedkeuring start de behandeling. Alle behandelingen worden geregistreerd en zijn toetsbaar aan de gestelde behandeldoelen. Onderdeel van onze aanpak is ook een continue tevredenheidsmeting. Daarin scoort Different zeer hoog. Bovendien worden hulpverleningstrajecten zelden afgebroken. Gemiddeld leidt begeleiding door Different tot een hoger welbevinden en een mindere zorgvraag. Nut en effectiviteit van onze aanpak is hiermee voor ons voldoende aangetoond.[6]

Different merkte dan ook in het einde van haar verklaring op dat zij de in Trouw gedane suggestie om de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek te laten doen van harte toejuichen. Different sprak de hoop uit dat er aldus een correctie kan komen op de ontstane beeldvorming.

Het is te bizar voor woorden dat politici en zelfs een minister hun oordeel al klaar hadden staan, zonder dat ze zich eerst goed geïnformeerd hadden. Different slaat de spijker op z'n kop door te zeggen dat het hier om een gecompliceerde en beladen problematiek gaat, die in veel gevallen 'heel vooringenomen' wordt benaderd.

IGZ: Therapie Different niet gericht op genezen homo's

Ondertussen is het een feit dat de gewraakte 'homotherapie' helemaal niet bestaat. Het gaat om een vorm van reguliere hulpverlening. Een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangetoond dat van homo­genezingstherapieën bij Different in het geheel geen sprake is, moet Schippers nu aan de Kamer bekennen.[7] Het rapport stelt klip en klaar:

De IGZ heeft niet kunnen constateren dat Different gericht is op het behandelen of genezen van homoseksualiteit. De behandeling is gericht op het aanvaarden van wie je bent en daarin een keuze te maken voor het wel of niet aangaan van een homoseksuele relatie.[8]

In haar kritiek op Different heeft minister Schippers zich vergaloppeerd door inhoudelijk te reageren op niet geverifieerde mediaberichten.

Bron: Apdency, Wikimedia Commons (CC0)Bron: Apdency, Wikimedia Commons (CC0)
Therapie
Kees van der Staaij (SGP) twitterde naar aanleiding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: "Commotie onterecht. Rehabilitatie". Even later vroeg hij zich af: "Is er therapie voor hen die lijden aan schadelijke combinatie van minimum aan kennis en maximum aan oordeel?"

NOS en Trouw blijven Different aan de schandpaal nagelen met onjuiste berichtgeving

Op 1 februari 2012 besteedde het NOS-Radio 1-Journaal Nieuws en actualiteiten aandacht aan de uitkomsten van het onderzoek van IGZ. In dat programma beweerde een radioverslaggeefster tegen een woordvoerdster van het OGZ dat de website van Different haar de indruk had gegeven dat gevoelens worden onderdrukt. Ook haalde ze het getuigenis aan van een zekere Anja, die volgens haar beweert dat haar homoseksualiteit zou zijn ontstaan door te masturberen. De verslaggeefster kraamde klinklare onzin uit. In haar getuigenis verklaart Anja namelijk het volgende:

Daar kwam bij dat ik al vanaf mijn derde jaar aan zelfbevrediging deed – overigens zonder dat ik wist wat het was. Het was een manier om spanning te ontladen. Ik deed het zeer veelvuldig en in het openbaar. Ik had er ook last van, omdat ik merkte dat andere kinderen dat niet deden. Daardoor voelde ik me een buitenbeentje. Het werd niet geaccepteerd door mijn ouders en op een gegeven moment ben ik het stiekem gaan doen. Dat heeft mijn jeugd erg bepaald en mij een negatief beeld rondom seksualiteit gegeven: iets wat me dwangmatig overkomt maar niet goed is.[9]

Het gaat er dus om dat ze zich door het veelvuldig en in het openbaar masturberen een buitenbeentje voelde en dat de reacties van haar omgeving op dit gedrag haar een negatief beeld met betrekking tot seksualiteit gaven. Voorts geeft de website van Different nergens de indruk dat gevoelens moeten worden onderdrukt. Integendeel zelfs, het gaat om het onderkennen van homoskesuele gevoelens. Dat wordt keer op keer benadrukt in de artikelen die op de website staan. In het artikel 'uit de kast' schrijft Reitze Siebesma bijvoorbeeld:

Als je mensen vindt in je omgeving die met begrip op jou reageren en je ruimte bieden om met je verhaal naar buiten te treden, kan dat een eerste stap zijn in het aanvaarden van je gevoelens en in het een plek geven van deze gevoelens. Aanvaarden hoeft niet te betekenen dat je blij bent met dit gegeven of er trots op bent. Het gaat er om dat je onder ogen ziet dat deze gevoelens er zijn, los van de vraag of je deze gevoelens wil uitleven in een relatie. Het aanvaarden dat ze er zijn, kan helpen bij het vinden van een weg hoe ermee om te gaan.[10]

Vanwaar deze ondeugdelijke voorstelling van zaken door de verslaggeefster van het NOS? Vooringenomenheid belemmert waarschijnlijk het zicht op wat er echt staat.

Maar ook dagblad Trouw kwam wederom vals uit de hoek. Op 31 januari stelde de krant:

Deze krant berichtte op 17 januari dat zorgverzekeraars verplicht zijn de homotherapie van de orthodox-christelijke organisatie Different te vergoeden. De manager van Different, Anouk van Tooren, verklaarde tegenover Trouw dat zij dertig procent van de cliënten met succes helpen bij het onderdrukken van hun gevoelens.[11]

Als we kijken naar wat er in het oorspronkelijke artikel staat, dan blijkt dat Van Tooren nooit heeft gezegd dat ze cliënten helpen bij het onderdrukken van hun gevoelens. Trouw berichtte eerder:

Volgens de ggz-psychologen van Different is homoseksualiteit geen geaardheid maar, zoals de organisatie het zelf noemt, een 'gerichtheid'. Daarmee zou het een behandelbare afwijking zijn. Psychologe Anouk Van Tooren, manager van de organisatie, claimt 30 procent van de homoseksuele cliënten van hun geaardheid af te helpen. (...) Volgens Van Tooren is er bij homo's vaak iets misgegaan. "Wij zien veel mensen die verwond en beschadigd zijn in hun jeugd. Een gebrek aan rolpatronen, een incestverleden." Als dat verleden 'geheeld' wordt, kan bij de cliënt 'ruimte ontstaan' om de gevoelens te veranderen, zegt ze. Van Tooren: "We willen mensen de juiste informatie geven."[12]

Anouk van Tooren heeft dus gezegd dat er ruimte kán ontstaan om de gevoelens te veranderen (en dat is wat anders dan 'onderdrukken'). Waarom verdraait de redactie religie & filosofie van Trouw de woorden van Anouk van Tooren? Komt dit omdat de aantijging door het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet is waargemaakt? Zijn ze in hun trots gekrenkt, omdat zij twee weken geleden met een ongefundeerd artikel over vermeende 'homogenezing' bij Different als de aanstichter van deze affaire gezien kunnen worden en Different nu excuses en een rectificatie eist? Ik kan alleen maar gissen naar hun motieven. Ik had tot voor deze affaire dagblad Trouw vrij hoog zitten, maar de krant is behoorlijk in mijn achting gedaald. Het valt mij zwaar tegen dat nu ook bij Trouw de teloorgang van klassieke journalistieke waarden (zo duidelijk) waarneembaar is.

Groeiende onverdraagzaamheid jegens religieuze minderheden

Er begint zich een patroon af te tekenen. Het lijk erop dat met betrekking tot het thema homoseksualitiet in relatie tot (orthodoxe) gelovigen die zich niet aanpassen aan de seculiere tijdsgeest, steeds vaker apert onjuiste berichtgeving verschijnt. Ook over Opperrabbijn Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam verschenen in de afgelopen maand (januari 2012) onjuiste berichten. Veel media kwamen met het bericht dat de Opperrabbijn homoseksualiteit een ziekte heeft genoemd. Ook werd hij in veel krantenkoppen neergezet als 'antihomo Rabbijn'. Dit naar aanleiding van een verklaring die Ralbag ondertekend heeft.[13] In deze verklaring staat echter nergens te lezen dat homoseksualiteit een ziekte is. Ook rechtvaardigt deze verklaring niet dat Ralbag gekwalificeerd wordt als 'antihomo Rabbijn'.

Net als rond de berichtgeving over de therapie van Different, laat ook dit voorbeeld zien dat tegenwoordig bepaalde opvattingen beantwoord worden met onverholen ’seculiere agressie’. Het is volkomen terecht dat wordt opgetreden tegen homohaat en achterstelling van homo's, maar daar gaat het hier niet om. Het draait bij zowel Different als bij Opperrabbijn Ralbag om een fundamenteel andere visie op homoseksualieit (homoseksueel gedrag) en deze andere visie is een doorn in het oog van de seculiere meerderheid te onzent. Orthodoxe gelovigen kunnen tegenwoordig rekenen op de toorn van moderne seculiere hogepriesters die werkzaam zijn in de media en de politiek, als ze met hun opvattingen tegen de dominante (politiek-correcte) seculier-libertijnse opvattingen en geloofsdogma's ingaan. En men deinst er kennelijk ook steeds minder vaak voor terug om de waarheid wat bij te stellen als dat goed uitkomt in hun strijd tegen de 'middeleeuwse opvattingen van deze achterlijke orthodoxe gelovigen', zoals ze vaak worden getypeerd.

Er is een groeiende onverdraagzaamheid waarneembaar van een seculiere en vrijzinnige meerderheid — politiek en media — tegenover religieuze minderheden, in het geval van Different de orthodox-christelijke minderheid. "Met de ontzuiling lijkt ons het vermogen te zijn ontvallen om te kunnen omgaan met verschillen in levensopvatting en religie," merkt de directeur van Different, Henk van Rhee, nuchter op.[14]

In het Reformatorisch Dagblad (RD) zegt Van Rhee geschokt te zijn over de felheid waarmee gereageerd is:

De felheid waarmee er wordt gereageerd, heeft me geschokt. Het is een signaal dat we als kleine christelijke minderheid niet meer worden getolereerd door een libertijnse meerderheid. Het lijkt erop dat orthodoxe christenen geen problemen meer mogen hebben met hun homoseksuele gevoelens vanuit de overtuiging dat seksualiteit door God gegeven is voor een huwelijksrelatie van een man en een vrouw. Uiteindelijk gaat het bij de hetze om meer dan alleen om onze hulpverlening.[15]

Volgens Van Rhee betekent het 'goede nieuws' over Different niet dat de kou volledig uit de lucht is:

We zien dat de intolerante meerderheid zich aan steeds meer dingen gaat ergeren. Dat hebben we gezien bij de commotie rond de ambtenaar van de burgerlijke stand, rond het rituele slachten en nu weer rond Different. We moeten als christenen staan voor wie we zijn en wat we geloven. We moeten aan onze omgeving laten merken dat we niet een of andere suffige, achterlijke minderheid zijn, maar een vitale groep die onze maatschappij ook echt wat te bieden heeft.[16]

'Heel erg dat mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn'

Er blijkt een grote behoefte van christenen met homoseksuele gevoelens aan een specifiek christelijke benadering van de problemen die zij ervaren. Dit lijkt door een Kamermeerderheid volledig te worden miskend. De libertijnse, seculiere geest wordt steeds meer opgedrongen. Mensen mogen alleen zijn wie ze willen zijn, zolang ze niet tegen deze geest ingaan. Mensen die hun homoseksuele gevoelens niet uitleven worden meewarig aangekeken ('ze onderdrukken hun gevoelens' en 'hun omgeving legt ze dit verplichtend op') en de geloofsopvattingen van waaruit de homoseksuele praxis wordt afgekeurd, zijn een doorn in het oog van de seculiere en vrijzinnige meerderheid.

Drs. Henk van Rhee schreef het schokkend te vinden "dat de brede homobeweging orthodoxe christenen met een homoseksuele gerichtheid de vrijheid lijkt te willen ontzeggen om een eigen levensstijl en een bijpassende vorm van hulpverlening te kiezen."[17] Deze seculier libertijnse vorm van dwingelandij viert momenteel hoogtij. Ik heb een broertje dood aan alle vormen van dwingelandij, zowel religieuze als seculiere. Het moet mensen vrij staan om hun eigen keuzes te maken over hoe ze hun leven inrichten, óók als dit indruist tegen wat de meerderheid van de bevolking (op een bepaald moment) vindt. Het is — om met GroenLinks-Kamerlid Van Gent te spreken — heel erg dat mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn.

'Medewerkers van Different durfden voordeur niet meer uit'
De berichtgeving rondom de homotherapie van het Amsterdamse Different zorgde voor een sfeer van geweld en bedreiging. Dat vertelde manager Anouk van Tooren woensdag 1 februari in het EO-programma Moraalridders: "We moesten door de achterdeur naar buiten."

Van Tooren zegt geschokt te zijn door de negativiteit en de hardheid van de reacties op twitter en email. Ook bij de voordeur kregen de medewerkers van Different het zwaar te verduren. "We kregen een hoop haat over ons heen gestort. Insinuaties, verwensingen... We konden doodvallen of rotten in de hel. Wij en alle christenen met ons."

Noten
 1. http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3124760/2012/01/17/Verzekeraars-en-medici-tegen-christelijke-homotherapie.dhtml. In het artikel staat letterlijk: "Christelijke homo's die hun geaardheid 'zondig' vinden, kunnen een therapie die hun gevoelens moet onderdrukken geheel vergoed krijgen via de zorgverzekering." En: "Homo's uit behoudende christelijke kerken die door de afwijzing van geloofsgenoten geestelijk in de knoei komen, worden door huisartsen naar Different verwezen, onderdeel van de orthodox-christelijke organisatie Tot Heil des Volks."
 2. http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-ontraadt-onderdrukkende-homotherapie.htm
 3. http://www.habakuk.nu/columns/item/3242-nuchter-einde-aan-mediahype-over-different/
 4. http://www.totheildesvolks.nl/nl/different/nieuws/497-verklaring-different-nav-berichtgeving-in-trouw.html
 5. Ibid
 6. Ibid
 7. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/31/beantwoording-kamervragen-over-christelijke-homotherapie/beantwoording-kamervragen-over-christelijke-homotherapie.pdf
 8. Inspectie voor de Gezondheidszorg: Rapport van het inspectiebezoek aan Different op 19-01-2012, ‘s Hertogenbosch, Donderdag 19 januari 2012, http://www.igz.nl/Images/Rapportage%20Different%2020120119_tcm294-327290.pdf
 9. http://www.totheildesvolks.nl/nl/different/downloads/getuigenissen/263-het-verhaal-van-anja.html
 10. http://www.totheildesvolks.nl/nl/different/downloads/artikelen/239-uit-de-kast.html
 11. http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3147816/2012/01/31/Schippers-ontkent-onderdrukking-homoseksualiteit-door-Different.dhtml
 12. http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3124760/2012/01/17/Verzekeraars-en-medici-tegen-christelijke-homotherapie.dhtml
 13. Declaration On The Torah Approach To Homosexuality, http://www.torahdec.org/
 14. http://www.habakuk.nu/columns/item/3242-nuchter-einde-aan-mediahype-over-different/
 15. http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/directeur_different_we_onderdrukken_homogevoelens_niet_1_616530
 16. http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26982
 17. http://www.habakuk.nu/columns/item/3242-nuchter-einde-aan-mediahype-over-different/

Lees verder

© 2012 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Creatieve therapie in vier werkgebiedenCreatieve therapie is een vorm van therapie waarbij gevoelens op non-verbale manier worden geuit. Er zijn vier verschill…
Interapy: online therapieInterapy: online therapieSteeds meer mensen volgen online therapie in plaats van face to face therapie. Interapy BV biedt online hulp aan mensen…
Radiatie pneumonitis, een bijwerking van radiotherapieRadiatie pneumonitis, een bijwerking van radiotherapieEen van de opties van een kankerbehandeling is radiotherapie. Anno 2018 wordt een redelijk goed resultaat behaald met ra…
Elektroconvulsie therapie (shock therapie)Elektroconvulsie therapie (shock therapie)Een depressie wordt doorgaans behandeld met antidepressiva. Er zijn echter ook niet-farmacologische behandelingen van de…

Effectief vergaderen; verschillende communicatie-aspectenEffectief vergaderen; verschillende communicatie-aspectenBij effectief vergaderen komen een aantal zaken kijken die ervoor moeten zorgen dat de volledige focus van de deelnemers…
Dolfje WeerwolfjeDolfje WeerwolfjeDolfje Weerwolfje is een jongetje uit de gelijknamige boekenreeks van Paul van Loon. Dolfje Spaan verandert in de nacht…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/boggy22
 • http://www.habakuk.nu/columns/item/3242-nuchter-einde-aan-mediahype-over-different/
 • http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-ontraadt-onderdrukkende-homotherapie.htm
 • http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26982
 • http://www.eo.nl/programma/moraalridders/page/_Medewerkers_Different_durfden_voordeur_niet_meer_uit___/articles/article.esp?article=12895429
 • http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/directeur_different_we_onderdrukken_homogevoelens_niet_1_616530
 • http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/01/31/beantwoording-kamervragen-over-christelijke-homotherapie/beantwoording-kamervragen-over-christelijke-homotherapie.pdf
 • Declaration On The Torah Approach To Homosexuality, http://www.torahdec.org/
 • http://www.totheildesvolks.nl/nl/different/nieuws/497-verklaring-different-nav-berichtgeving-in-trouw.html
 • http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3124760/2012/01/17/Verzekeraars-en-medici-tegen-christelijke-homotherapie.dhtml
 • http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3147816/2012/01/31/Schippers-ontkent-onderdrukking-homoseksualiteit-door-Different.dhtml
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg: Rapport van het inspectiebezoek aan Different op 19-01-2012, ‘s Hertogenbosch, Donderdag 19 januari 2012, http://www.igz.nl/Images/Rapportage%20Different%2020120119_tcm294-327290.pdf
 • Afbeelding bron 1: Apdency, Wikimedia Commons (CC0)

Reageer op het artikel "Different: onderdrukt 'christelijke homotherapie' gevoelens?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 20-09-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Homoseksualiteit
Bronnen en referenties: 13
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!