mijn kijk op

Seculiere intolerantie jegens gewetensbezwaarde ambtenaren

Seculiere intolerantie jegens gewetensbezwaarde ambtenaren "Iedere ambtenaar dient iedereen te trouwen: heteroseksueel of homoseksueel. PVV-fractie wil via wetswijziging af van weigerambtenaar," twitterde PVV-leider Geert Wilders op 25 oktober 2011. Hij kondigde hiermee aan dat de PVV de wet wil wijzigen teneinde weigerambtenaren te verbieden. Nu de PVV heeft gezegd dat elke ambtenaar verplicht moet worden zowel hetero’s als homo’s te trouwen, bestaat er in de Tweede Kamer een meerderheid die deze ambtenaren zal dwingen op te zouten. Nu is het zo dat een gewetensbezwaarde ambtenaar geen onderscheid maakt tussen homo's en hetero's, maar principiële bezwaren heeft tegen een huwelijk tussen paren van gelijk geslacht. Men suggereert alsof gediscrimineerd wordt jegens homo's, want dat is een effectief wapen. Zodra men aan zijn politieke tegenstander zegt dat hij discrimineert, snoert men deze tegenstander de mond. Ook is 'discriminatie' een rechtvaardigingsgrond om gewetensbezwaarde ambtenaren niet langer te hoeven tolereren. Weg ermee...

'Er is geen enkele reden om ambtenaren te dwingen tegen hun geweten in te handelen'

Ambtenaren van de burgerlijke stand zijn nu niet wettelijk verplicht om elk huwelijk te sluiten. Bij de behandeling van de wet die de openstelling van het huwelijk mogelijk maakte voor paren van gelijk geslacht, is dat uitdrukkelijk gezegd en later voortdurend bevestigd. Kees van der Staaij van de SGP vindt dat dat vooral zo moet blijven. "Erken dat er gewetensbezwaren zijn", vindt Kees van der Staaij. "Zolang er in elke gemeente homohuwelijken voltrokken worden, is er geen enkele reden om ambtenaren te dwingen tegen hun geweten in te handelen."[1]

Handjevol gewetensbezwaarde ambtenaren

Bij de totstandkoming van de wet ging met ervan uit dat elke gemeente de wet zal moeten volgen, wat inhield dat dat een gemeente een andere ambtenaar van de burgerlijke stand zou kunnen en moeten vinden die het huwelijk wel zou willen sluiten als de eerst aangewezen ambtenaar daartegen principiële bezwaren zou hebben. De sluiting van huwelijken voor paren van gelijk geslacht komt in de praktijk niet in gevaar doordat er een handjevol weigerambtenaren zijn.

Gewetensdwang door de Partij voor de Vrijheid

Dagblad Trouw stelt in haar commentaar dat een algemene regel, zoals de PVV voorstelde, nadrukkelijk riekt naar gewetensdwang.[2] Scribent Isser van De Dagelijkse Standaard, spreekt over een berufsverbot.[3] Voor gewetensbezwaarde ambtenaren is in onze democratische samenleving geen plaats meer. Terwijl de erkenning van gewetensbezwaren een belangrijke functie vervult bij de integratie (niet assimilatie!) en participatie van minderheden. Het treffen van een regeling tussen staat en bezwaarden, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen, is gericht op co-existentie van minderheden.[4] Dit zou moeten betekenen dat de in dit geval orthodox-religieuze minderheden er mogen zijn en dat zij niet worden weggedrukt in de marge van de samenleving, omdat zij er een andere kijk op het huwelijk op na houden.

Door de mand gevallen

Een partij die de vrijheid hoog in het vaandel zegt te hebben en er zelfs naar verwijst in haar naamgeving, moet wars zijn van iedere vorm van gewetensdwang. Men zou van de PVV mogen verwachten — net als alle andere seculier-liberale partijen — dat zij op de barricaden gaan staan voor de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren. Maar dat doen ze niet en daarmee vallen ze ongenadig door de mand.

Het Katholiek Nieuwsblad komt met een heldere analyse:

"Voornamelijk onder de paarse kabinetten zijn de meeste politieke partijen antichristelijk geworden. Partijen als D66 en GroenLinks noemen zich 'liberaal', maar in wezen zijn ze dat niet. Heeft het liberalisme de vrijheid van het individu als uitgangspunt, de huidige seculiere liberale politieke partijen zijn juist extreem intolerant jegens alle minderheden met een ander moraal dan zij. Sterker nog: ze leggen hun fundamentalistische 'religie' aan alle bevolkingsgroepen op en willen letterlijk vrijheden ontnemen aan iedereen die anders denkt dan zij."[5]

Ruimte bieden aan minderheden

Nederlanders gaan er vaak prat op dat zij tolerant zijn. Vanuit zo'n houding zou begrip moeten zijn voor de diepgaande en principiële bezwaren van trouwambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen een huwelijk voor paren van gelijk geslacht, ook al is men zelf een andere overtuiging toegedaan. Een huwelijk voltrekken is immers geen administratieve handeling aan de gemeentebalie, maar heeft een sterk ceremonieel karakter. Maar een dergelijke verdraagzame houding is tanende in onze steeds agressiever wordende seculiere monocultuur.

Ware tolerantie

Het wezen van de democratische rechtsstaat is dat ze ruimte biedt aan minderheden en mogelijkheden creëert tot co-existentie en participatie van minderheden. Dit betekent insluiting in plaats van uitsluiting van minderheden die er een opvatting op nahouden die tegen het zere been is van de meerderheid. Dát is ware tolerantie! Maar dat begrijpt men allang niet meer. Het zijn deze tolerantieweigeraars die alle weigerambtenaren willen wegwerken, die de democratie tot op het bot verzieken.

Uitsluiting van gewetensbezwaarden

Gewetensbezwaarde ambtenaren hebben helemaal niets tegen homo’s als persoon. Ook wijzen ze hen niet af vanwege hun seksuele oriëntatie. Nee, zij wijzen geen mensen af, maar zij wijzen een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht af, omdat dit in strijd is met hun Bijbelse geloofsovertuiging. Het huwelijk zien zij op Bijbelse gronden als een verbond tussen één man en één vrouw voor het leven. Mogen ze? De progressief-seculiere meerderheid heeft op basis van hun opvattingen het huwelijk grondig hergedefinieerd. Waarom moet hun kijk op het huwelijk dwingend worden opgelegd aan anderen, die nota bene veel oudere en bredere papieren hebben? De consequentie is nu dat weigerambtenaren moeten opkrassen en niet langer hun werk mogen uitoefenen. Hierbij is sprake van intolerantie én uitsluiting op basis van hun geloofsovertuiging.

"Niets is minder democratisch dan de massa die wil regeren over het geweten van minderheden.”
Thomas Jefferson, Amerikaanse staatsman en filosoof

Noten
 1. http://www.sgp.nl/Page/sp719/ml1/from_sp_id=641/nctrue/system_id=15845/so_id=993/Index.html
 2. http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/2995321/2011/10/27/De-lijn-van-Donner-rond-weigerambtenaren-verdient-de-voorkeur-boven-dwang.dhtml
 3. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/10/pvv-beperkt-keuzevrijheid
 4. Henk Post: Gelijkheid als nieuwe religie - een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2010, p.175.
 5. http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=23497

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Religie in het publieke domeinReligies en culturen zijn nauw met elkaar verwant. Meerdere religies kunnen daarom een verrijking zijn, omdat met die re…
Invoering van een verplichte integriteitstoets door overheidmijn kijk opInvoering van een verplichte integriteitstoets door overheidIn de media komen steeds meer berichten dat de Invoering van een verplichte integriteittoets voor de ambtenaar, politici…
Het politieke bestuur van NederlandHet politieke bestuur van NederlandHet politieke systeem van Nederland ligt in de handen van verschillende organisaties. Over alles moet worden overlegd, e…
Huilbaby's: organische oorzakenHuilbaby's: organische oorzakenAlle baby's huilen, maar ongeveer 20% van de baby's huilt extreem veel en aanhoudend. Dit worden vaak huilbaby's genoemd…

Belastingdienst: verzuim- en vergrijpboetenWie niet zijn belasting tijdig of juist aangeeft aan de Belastingdienst kan een verzuim- of een vergrijpboete opgelegd k…
Het verband tussen ons uiterlijk en innerlijkHet verband tussen ons uiterlijk en innerlijkVaak wordt er gezegd: “het maakt niet uit hoe je eruit ziet, alle mensen zijn gelijk!”. Maar vaak blijft dit ook maar bi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • Henk Post: Gelijkheid als nieuwe religie - een studie over het spanningsveld tussen godsdienstvrijheid en gelijkheid, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2010.
 • http://www.cip.nl
 • http://www.christenunie.nl
 • http://www.dagelijksestandaard.nl
 • http://www.refdag.nl
 • http://www.sgp.nl
 • http://www.trouw.nl
 • Paul Cliteur: De pervertering van het klassieke tolerantiebegrip: Marcuses legitimatie van censuur op intolerante meningen, in: De lege tolerantie - Over vrijheid en vrijblijvendheid in Nederland, Boom, Amsterdam, 2001.

Reageer op het artikel "Seculiere intolerantie jegens gewetensbezwaarde ambtenaren"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 24-01-2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Godsdienstvrijheid
Bronnen en referenties: 9
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!