nieuws uitgelicht

Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten (sjechita)

Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten (sjechita) Op 6 juni 2011 hebben zes van de grootste Joodse organisaties in de Verenigde Staten - zowel seculiere als religieuze - een gezamenlijke oproep gedaan aan premier Mark Rutte om een dreigend verbod op koosjer slachten - sjechieta genoemd - te voorkomen. De Amerikaans-Joodse organisaties doen een appel aan Rutte om te voorkomen dat "onaanvaardbare schade aan de religieuze vrijheid van de Joden in Nederland wordt gedaan".

Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten


Ruime Kamermeerderheid voor een verbod op ritueel slachten

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om een einde te maken aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren.[1] Een ruime Kamermeerderheid lijkt het voorstel te steunen. De PvdA, PVV, SP, GroenLinks en D66 staan achter het plan van de PvdD. Wel heeft het ledencongres van D66 op 28 mei 2011 met grote meerderheid de Tweede Kamerfractie gecorrigeerd. Het congres heeft de D66-fractie opgedragen niet in te stemmen met het voorstel van PvdD. De D66-leden vinden dat het voorstel indruist tegen de vrijheid van godsdienst en de godsdienstuitoefening inperkt. Maar het verzet groeit ook bij de achterban van andere partijen die het initiatiefwetsvoorstel steunen van de PvdD voor een verbod op de onbedwelmde slacht, zoals de VVD.

Slachten van dieren

Het slachten van dieren vindt tegenwoordig plaats met voorafgaande verdoving door elektrocutie, vergassing of het schieten van een ijzeren pen in de kop. Thieme wil af van de uitzondering in de wet die het joodse en islamitische slachters toestaat dieren zonder verdoving te slachten. Zij baseert zich daarbij op (sterk bekritiseerde) rapporten van wetenschappers en dierenartsen die beweren dat dieren die zo worden gedood extra stress en pijn lijden.

Drie christelijke partijen willen geen verbod

De drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie (CU) en SGP willen geen verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Op 16 juni 2011 vindt in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over ritueel slachten.

Appel van Amerikaans-Joodse organisaties aan Rutte

Op 6 juni 2011 schreven zes grote Amerikaans-Joodse organisaties, waaronder seculiere organisaties, een gezamenlijke brief aan premier Mark Rutte, waarin zij zich uitspreken tegen een verbod op ritueel slachten en een appel op hem doen om te voorkomen dat er "onaanvaardbare schade aan de religieuze vrijheid van de Joden in Nederland wordt gedaan”.[2] Koosjere slacht (Joodsreligieuze slacht of sjechieta), verbiedt elke vorm van verdoving of bedwelming. Dit betekent dat een verbod op slachten zonder voorafgaande bedwelming een de facto verbod op Sjechieta is, zo leggen de Amerikaans-Joodse organisaties uit. De factsheet Joodsreligieus slachten van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) stelt:

Het slachten behoort, net als het houden van rust op de Sabbat, het onderwijs en het begraven tot de kern van de Joodse identiteit. Er is voor religieus levende Joden geen alternatief om vlees te eten dan vlees dat is geslacht door middel van een halssnede en verbloeding. Bedwelming is hierbij niet toegestaan.[3]

Opperrabbijn Binyomin Jacobs stelt naar aanleiding van het wetsvoorstel van de PvdD:

Ik ben bezorgd. Als de politiek omwille van dierenleed zou strijden voor een totaalverbod op vleesgebruik, zou ik dat accepteren. Maar nu wordt het Jodendom beschuldigd van onnodig dierenleed, terwijl het welzijn van dieren juist torenhoog in het Joodse vaandel staat.[4]

Sjechieta

De sjechieta wordt uitgevoerd door een hoogopgeleide ervaren slachter met een chirurgisch instrument en een principiële respectvolle attitude ten opzichte van het dierenwelzijn. Volgens de Joodse ritus wordt het dierenwelzijn zo veel mogelijk bevorderd en wordt het lijden van het dier zo veel mogelijk beperkt. De kosjere slacht vindt plaats met een lang en vlijmscherp mes, waar geen druk op mag worden uitgeoefend.[5] Onderzoek wijst uit dat de bloeddruk in het brein in 2 seconden na een correct uitgevoerde halssnede zo scherp daalt dat het dier zich niet bewust is van pijn.[6] Het mes wordt veelvuldig en uitgebreid getest op oneffenheid of braam.

Sjechieta is niet dieronvriendelijk, maar een pijnloze en effectieve slachtmethode

De Amerikaans-Joodse organisaties stellen in hun brief dat het wetsvoorstel uitgaat van de onjuistheid dat sjechieta minder humaan is dan slachten na bedwelming door middel van elektrocutie, vergassing of een schot door het hoofd van het dier. Er worden door de initiatiefneemster van het wetsvoorstel, Marianne Thieme, en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskundigen (KNMvD) twee rapporten van Wageningen UR aangevoerd als wetenschappelijk bewijs dat ritueel slachten ongunstiger is voor het dierenwelzijn dan industrieel slachten met een voorafgaand schot door de hersenen. Professor Joe Regenstein van de Amerikaanse Cornell University laat geen spaan heel van de rapporten 161 en 398 van de Animal Sciences Group van Wageningen UR. Hij omschrijft ze als “van een kwaliteit die de toets der wetenschappelijke kritiek niet kunnen doorstaan". De rapporten zijn volgens hem “vooringenomen en misleidend”.[7] Ook de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO plaatst serieuze kanttekeningen bij deze rapporten over religieus slachten.[8]

Sjechieta is een pijnloze en effectieve slachtmethode

In de literatuurstudie van dr. Stuart Rosen in het gezaghebbende The Veterinary Record van The British Veterinary Association d.d. 12 juni 2004, bespreekt hij de gedragsreacties van dieren ten opzichte van de kosjere slacht en de neurofysiologische onderzoeken die relevant zijn voor de beoordeling van pijn.[9] Hij concludeert dat sjechieta een pijnloze en effectieve slachtmethode is die uit één gecombineerde handeling bestaat, waarbij verdoving en doding tegelijkertijd plaatsvinden:

In conclusion, after a review of the physiological issues involved and the experimental data, it is submitted that Shechita is a painless and effective method by which to stun and dispatch an animal in one rapid act.[10]

Ook andere, recente wetenschappelijke studies onderschrijven dit, aldus de opstellers van de brief aan Rutte.[11] Het dierenwelzijn is niet in het geding.

Een oproep aan de premier zich uit te spreken tegen de inbreuk op de religieuze vrijheid

De wetenschappelijke onderbouwing van het wetsvoorstel is hoogst twijfelachtig. Als het voorstel van de PvdD wet zou worden, komt daarmee een einde aan 375 jaar sjechieta in Nederland. Het zou een enorme inperking inhouden van het recht op godsdienstvrijheid, terwijl daar geen enkele grond voor is. De brief sluit af met de volgende woorden:

Daarom vragen wij - religieuze en seculiere Joden, verenigd vanwege de noodzaak om de de religieuze vrijheid van Joden waar ook, te beschermen - aan u [premier Mark Rutte] om u in het openbaar uit te spreken tegen enig voorstel dat een dergelijke inbreuk op de religieuze vrijheid tot resultaat heeft.

Noten:
 1. 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. http://ikregeer.nl/documenten/kst-31571-3
 2. De brief is hier te lezen: http://www.kosjerslachten.nl/wp-content/uploads/2011/06/H.E.-Rutte-ltr-6-6-11.pdf. De zes organisatie betreffen: Anti Defamation League, het World Jewish Congress, het American Jewish Committee, B'nai B'rith International, Siemon Wiesenthal Center en Kosher Certification Service.
 3. Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap: Factsheet Joods-religieus slachten, http://www.nik.nl
 4. Israëlaktueel, een uitgave van stichting Christenen voor Israël, 27e jaargang, nr. 242, juni 2011, p.9.
 5. Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap: Factsheet Joods-religieus slachten, http://www.nik.nl
 6. Zie ondermeer: Dukes, H. H. (1958) A study of blood pressure and blood flow in the vertebral arteries of ruminants. Report to the Humane Slaughter Advisory Committee, US Department of Agriculture. Ithaca, Ithaca University.
 7. http://www.kosjerslachten.nl/wp-content/uploads/2011/05/Preliminary-Report-Regenstein-230511.pdf
 8. TNO-rapport: Kritische beoordeling van drie rapporten aangaande welzijnsaspecten bij ritueel geslachte dieren, 14 juni 2011. Hier te raadplegen: http://www.nik.nl/2011/06/tno-plaatst-kanttekeningen-bij-rapporten-over-religieus-slachten/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 20 juni 2011).
 9. Stuart Rosen: Physiological insights into Shechita, The Veterinary Record, The British Veterinary Association, 12 juni 2004, 759-65.
 10. Ibid.
 11. Temple Grandin, de meest vooraanstaande Amerikaanse expert op het gebied van de humane behandeling van vee, heeft in het meinummer van 2006 van het vakblad Anthropology of Food over dit onderwerp een doorslaggevend onderzoek gepubliceerd.

Klik hier voor een special over de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Lees verder

© 2011 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
nieuws uitgelichtRitueel slachten: wat is ritueel slachten?In juni 2011 werd in Nederland besloten door de Tweede Kamer dat onverdoofd ritueel slachten zou moeten eindigen. Joden…
Offerfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenOfferfeesten en weerstand tegen ritueel slachten van schapenHet Offerfeest is een islamitische traditie, die ook in Nederland gevierd wordt. De traditie kost vele dieren de kop. Al…
Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Hoe werkt het koosjer slachten van dieren bij Joden?Het slachten van ritueel geoorloofde dieren noemt men in het Hebreeuws 'sjechieta'. Wanneer men een dier slacht, dient d…
Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?Halal vlees: wat zijn de regels van het halal slachten?Moslims eten alleen het vlees op van dieren die halal geslacht zijn. Dit staat ook wel bekend als halal vlees. Tegenwoor…

Emigreren: AustraliëEmigreren: AustraliëAustralië staat bekend om zijn ruimte. Het land biedt ruimte en vrijheid waarover men in Nederland alleen maar kan drome…
De maffia, politici en anti-maffiaDe georganiseerde misdaad in Italie wordt ook wel de maffia genoemd. Welgeteld zijn er in Italië 4 grote maffia bendes.…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Jandenouden, Pixabay
 • 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten. http://ikregeer.nl/documenten/kst-31571-3
 • Dukes, H. H. (1958) A study of blood pressure and blood flow in the vertebral arteries of ruminants. Report to the Humane Slaughter Advisory Committee, US Department of Agriculture. Ithaca, Ithaca University.
 • http://www.kosjerslachten.nl
 • Israëlaktueel, een uitgave van stichting Christenen voor Israël, 27e jaargang, nr. 242, juni 2011, p.9.
 • Israël Nieuwsbrief, CIDI-periodiek over Israël en de Joodse wereld, jaargang 26, nummer 5, juni 2011.
 • Stuart Rosen: Physiological insights into Shechita, The Veterinary Record, The British Veterinary Association, 12 juni 2004, 759-65.
 • Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap: Factsheet Joods-religieus slachten, http://www.nik.nl
 • TNO-rapport: Kritische beoordeling van drie rapporten aangaande welzijnsaspecten bij ritueel geslachte dieren, 14 juni 2011.

Reageer op het artikel "Voorkom verbod op onverdoofd ritueel slachten (sjechita)"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: Oktober 2016
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Godsdienstvrijheid
Bronnen en referenties: 9
Artikelen met het label 'Nieuws uitgelicht...' zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en bevatten mogelijk gedateerde informatie.
Schrijf mee!