InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Hoeveel mensen hebben er ooit geleefd?

Hoeveel mensen hebben er ooit geleefd?

Er zijn in de afgelopen decennia verschillende schattingen gemaakt van het totaal aantal mensen dat ooit heeft geleefd. Deze gingen uit van evolutionistische modellen op basis van vele tienduizenden jaren menselijke geschiedenis. Maar wat als men uitgaat van een creationistisch model op basis van Bijbelse gegevens? Het blijkt dat de uitkomsten elkaar niet eens zoveel ontlopen.

Een populaire schatting

Een populair artikel dat antwoord probeert te geven op de gestelde vraag is afkomstig van Carl Haub van het Population Reference Bureau, een organisatie in de Verenigde Staten die informatie verzamelt en publiceert over bevolkingsaantallen, gezondheid, en milieu. Het artikel begint met de terechte waarschuwing dat elke poging om een antwoord te vinden op deze vraag, als semi-wetenschappelijk en hoogst speculatief moet worden beschouwd, aangezien er van het grootste gedeelte van de geschiedenis geen demografische gegevens beschikbaar zijn.

Toch valt er wel iets over te zeggen. Men schat dat het aantal inwoners van het Romeinse rijk ten tijde van de geboorte van Jezus ongeveer 45 miljoen bedroeg. Op basis daarvan wordt wel verondersteld dat de totale wereldbevolking in die tijd ongeveer 300 miljoen mensen telde. Rond het jaar 1650 van onze jaartelling was het aantal, ondanks zware epidemieën en hongersnoden die de mensheid in de middeleeuwen teisterden, opgelopen tot zo'n 500 miljoen. In de eerste helft van de 19de eeuw passeerde de totale wereldbevolking de 1 miljard mensen. Daarna steeg het aantal steeds sneller, tot de 6,9 miljard van vandaag.

Over de tijden vóór het begin van onze jaartelling is veel minder bekend. Met een beroep op een rapport van de Verenigde Naties gaat Haub uit van 50.000 jaar voor Christus als de tijd waarop moderne Homo sapiens voor het eerst verschenen. Ook wordt verondersteld dat ten tijde van de eerste landbouwrevolutie, ongeveer 8000 voor Christus, de wereld 5 miljoen mensen telde. De gemiddelde levensverwachting was in die tijden waarschijnlijk niet veel meer dan 10-15 jaar. Pas na de middeleeuwen is dat sterk verbeterd.

Met dergelijke aannames, en het gebruik van een exponentieel groeimodel, berekende Haub in 2002 dat er in totaal ongeveer 106,5 miljard mensen moeten zijn geboren sinds het begin van de mensheid. Aangevuld met het feit dat in de afgelopen 10 jaar het wereldwijde geboortecijfer op ruim 130 miljoen per jaar lag, betekent dit anno 2011 een totaal van ruim 107,5 miljard.

Een nieuwe schatting

De vraag hoeveel mensen er ooit geleefd hebben werd in 2008 ook gesteld aan het populair-wetenschappelijke tijdschrift Quest. Die bombardeerde de vraag zelfs tot leukste lezersvraag van het jaar. Op verzoek van het tijdschrift werd door statisticus Peter Grünwald van het Centrum Wiskunde & Informatica een update gemaakt van de schatting van Haub. Er is namelijk nogal wat discussie mogelijk over het beginpunt van de mensheid. Uitgaande van 160.000 jaar geleden als beginpunt, en gewapend met meer schattingen van bevolkingsaantallen door de geschiedenis heen, kwam Grünwald in 2008 uit op een totaal van 107,5 miljard. Doorgetrokken naar vandaag zou dat neerkomen op zo'n 107,8 miljard.

Recenter onderzoek naar humane fossielen heeft het begin van de mensheid echter al verschoven naar minstens 195.000 jaar geleden. Ook blijken de meningen over de precieze bevolkingsaantallen op verschillende tijdstippen in de geschiedenis nogal te verschillen. Het U.S. Census Bureau in de Verenigde Staten geeft een overzicht van historische schattingen van de wereldbevolking. Wanneer we opnieuw het model van Haub gebruiken, en daarin eerst de laagste schattingen invullen, en daarna de hoogste, met 195.000 jaar geleden als beginpunt, dan vinden we een bereik van grofweg 60-100 miljard mensen.

Een Bijbelse schatting

Het probleem van het beginpunt is eigenlijk een probleem van wereldvisie. In de voorgenoemde schattingen werd steeds uitgegaan van een evolutionistische insteek. Wanneer we uitgaan van een letterlijke interpretatie van het Bijbelse relaas over het ontstaan van de wereld, dan is de mensheid ongeveer 6000 jaar geleden begonnen met twee personen, Adam en Eva. Er wordt over het algemeen aangenomen dat tot aan de zondvloed, verondersteld in het jaar 1656 na de schepping, het leven op aarde kwalitatief aanzienlijk beter was dan daarna (leeftijden tot boven de 900 jaar waren dan ook geen uitzondering). Schattingen van bijvoorbeeld de Amerikaanse hoogleraar Rehwinkel laten zien dat het heel aannemelijk is dat er vlak voor de zondvloed meer mensen leefden dan op dit moment, in de orde van 10 miljard.

Na de zondvloed begint de mensheid als het ware weer opnieuw, met Noach, zijn drie zonen, en hun vrouwen. Hoewel de condities waren verslechterd, getuige de sterk afnemende leeftijden die daarna worden vermeld, is het niet ondenkbaar dat de mensheid zich nog altijd zeer snel kon uitbreiden. De Bijbel spreekt over 10 generaties in de eerste ruim 300 jaar na de zondvloed. We zijn dan aangekomen bij de aartsvader Abraham, ongeveer 2000 voor Christus. Het U.S. Census Bureau geeft voor deze peildatum een schatting van een kleine 30 miljoen mensen, wat ook in het Bijbelse model goed mogelijk is. Wanneer we dit als beginpunt nemen, en verder dezelfde schattingen gebruiken als Haub, komen we uit op een kleine 80 miljard mensen. Met het aantal van vóór de zondvloed erbij geteld, komt het totaal op zo'n 90 miljard.

Conclusie

Of men nu uitgaat van de evolutietheorie of van de Bijbel, in beide gevallen blijkt het totaal aantal mensen dat ooit geleefd heeft te liggen in de orde grootte van 100 miljard. De wereldbevolking telt op dit moment ongeveer 6,9 miljard mensen. Degene die dit leest behoort dus tot de 6-7% van de mensheid die op dit moment nog in leven is.
© 2011 - 2019 Verus, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Jonge aarde creationismeJonge aarde creationismeHet jonge aarde creationisme beweert dat de leeftijd van de aarde en het heelal "jong" is, slechts zon zes- tot tiendui…
Creationisme: een overzichtHet creationisme, een religieuze opvatting over het ontstaan van de wereld, kent een steeds grotere populariteit. De oor…
Wordt vegetarisme in de Jodendom aangemoedigd of ontmoedigd?Vegetarisme is geen gebod in het Jodendom. Toch mocht Adam alleen vruchten en groente eten. Er staat nergens dat hij vle…
Bronnen en referenties
  • De foto voor dit artikel is gemaakt door Àlex Canosa (Barcelona, Spanje). Een eerdere versie werd gebruikt voor de blog Delivering Data, http://www.deliveringdata.com/.
  • Carl Haub, How Many People Have Ever Lived on Earth? Population Reference Bureau, 2002, http://www.prb.org/Articles/2002/HowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx.
  • ScienceDaily, The Oldest Homo Sapiens: Fossils Push Human Emergence Back To 195,000 Years Ago, http://www.sciencedaily.com/releases/2005/02/050223122209.
  • U.S. Census Bureau, International Data Base, http://www.census.gov/ipc/www/idb/.
  • Alfred M. Rehwinkel, De Zondvloed, 8ste editie, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1988. Nederlandse vertaling uit het Engels: The Flood, 7th edition, Concordia, St. Louis, 1960.
  • Tom Pickett, Population of the PreFlood World, http://www.ldolphin.org/pickett.html.
  • Lambert Dolphin, World Population Since Creation, http://www.ldolphin.org/popul.html.
  • Stichting De Oude Wereld, Tijdlijnen van de Geschiedenis, http://www.oude-wereld.nl/.

Reageer op het artikel "Hoeveel mensen hebben er ooit geleefd?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Verus
Laatste update: 12-09-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 8
Schrijf mee!