mijn kijk op

Evolutietheorie is een sprookje

Op de meeste scholen leren we over de evolutietheorie. Vele wetenschappers zijn er allang over uit dat deze theorie het ontstaan van de mens verklaart. Ze zeggen dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorouder hebben. Creationisten nemen de bijbel letterlijk en weten te melden dat de mens 6000 jaar geleden is ontstaan en dat god de dinosauriërs heeft begraven om ons geloof te testen.

Inhoud:


Geen serieuze argumenten

Deze argumenten van de creationisten beletten iedere zinvolle discussie, en worden door velen als onzinnig gezien. Is de wetenschappelijke evolutietheorie daarom per sé waar? Dat hoeft helemaal niet omdat er nog een andere theorie is die het ontstaan van de mens verklaart. Deze theorie wordt ook door vele wetenschappers gehuldigd alleen hij is nog niet algemeen geaccepteerd als theorie. Daarom zul je er weinig over lezen in kranten en wordt het in andere media als televisie ook niet behandeld.

De alien intervention-theorie

Er zijn inmiddels legio wetenschappelijke onderzoeken gedaan en boeken te lezen van academici over de buitenaardse oplossing voor de missing link, de Alien Intervention-theorie. Overigens wordt door hardcore-evolutiewetenschappers zoals Richard Dawkins ontkend dat er een missing link zou zijn in de evolutie van de mens. Deze is er wel degelijk omdat de verschillen tussen mens en dier enorm groot zijn. Bovendien zijn de dieren die het meeste op mensen zouden lijken, de primaten, erg verschillend in gedrag. Ze zijn 100% vegetariër ondanks dat hun gebit het meest lijkt op dat van de mens. Terwijl de evolutiebiologen beweren dat mensen van nature alleseters zijn wat te zien zou zijn aan het gebit. Hiermee spreken de evolutietheoretici zichzelf tegen en ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die een goede verklaring geeft voor het feit dat aapachtigen met dezelfde soort tanden als de mens zich op een plantaardig dieet voeden. Volgens vele biologen moet de theorie over herbivoren en carnivoren worden herzien. Want waarom zou de mens een alleseter zijn en een primaat met hetzelfde gebit een vegetariër?

Kennis

Maar het vegetarisme van de primaten is niet het enige argument. Wat te denken van het feit dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat aapachtigen kennis overdragen zonder ooit elkaar gezien te hebben? Aapachtigen kunnen namelijk manieren om vruchten te openen aan elkaar overdragen zonder dat ze bij elkaar in de buurt wonen of ondanks dat ze op eilanden leven. Als een aap iets heeft ontdekt gaat deze echt niet direct de zee overzwemmen om het aan soortgenoten te vertellen. Hier moet een ander mechanisme aan het werk zijn.

Mensen worden dommer

Een belangrijk argument tegen de evolutietheorie is wel dat de mens volgens evolutiebiologen steeds slimmer wordt. De biologen stellen dat de mens op toevallige wijze steeds intelligenter is geworden. Dat moet een algemeen natuurlijk survival-kenmerk zijn dat voor al het huidige leven geldt. Apen en primaten zouden dus ook steeds slimmer moeten worden en meer gereedschappen moeten gebruiken. Daar is geen enkel bewijs van. Overigens is het sowieso moeilijk te bewijzen dat mensen steeds slimmer worden.

Piramides, vroeger konden mensen duurzamer bouwen

Neem bijvoorbeeld de architectuur van de piramides. Er zijn vele theorieën over hoe die gebouwd zouden zijn. Maar heden ten dage bestaat er geen methode om ze na te bouwen! De piramides staan daarin niet alleen; er zijn duizenden gebouwen, artificiële objecten en monumenten uit de oudheid waarvan het niet mogelijk is ze te reproduceren! Een bekend voorbeeld is het plateau van Baalbek waar stenen van vele tienduizenden kilo's met enorme precisie zijn aangelegd Ook in Zuid-Amerika zijn de vele piramides gebouwd op nog oudere plateaus met stenen die de Azteken en de Maya's onmogelijk konden vervoeren. Wereldwijd verspreide bouwwerken van 12.000 jaar oud blijken door wezens te zijn gebouwd met een hogere intelligentie dan van huidige mensen. Het feit dat wetenschappers hier hun ogen voor sluiten duidt niet op intelligent gedrag. In ieder geval geven deze historische feiten aan dat er ooit slimmere mensen of andere slimme wezens op aarde moeten hebben rond gelopen.

Literatuur uit de oudheid

Je kunt het biologen misschien niet kwalijk nemen dat ze voor de ontstaanstheorie van de mens alleen naar biologische argumenten zoeken. Wetenschappers hebben kennis van specialistische deelgebieden. Als geheel zou je kunnen zeggen dat er wetenschap met oogkleppen op wordt bedreven. Men kijkt alleen naar de uitkomsten van onderzoeken die op eigen terrein worden gedaan. Het is een gevolg van de kennisfragmentatie die is ontstaan door het introduceren van allerlei afgebakende vakgebieden. Er zijn facetten van de wetenschap die op een andere ontstaanstheorie van de mens wijzen. De belangrijkste is de archeologie. Een andere belangrijke wetenschap is de literatuur. Er is Soemerische literatuur van 12.000 jaar oud die feiten herbergen die we pas enkele tientallen jaren weten. Zo wisten de Soemeriërs van het bestaan van Pluto, ze wisten ook de kleur van Pluto, en dat het de kleinste planeet is van ons zonnestelsel die het verst weg van de zon staat. Ze wisten 5000 jaar geleden ook dat de zon het middelpunt was van het heelal, en niet de aarde zoals de rooms-katholieke kerk vanaf 2000 jaar geleden beweerde. Er is geen bewijs dat mensen steeds slimmer worden want vele feiten die de mensheid de afgelopen 100 jaar heeft ontdekt zijn eigenlijk her-ontdekt. Er is dus sprake van involutie; de omgekeerde weg wordt bewandeld en geen evolutie!

kaart Piri Reis / Bron: Piri Reis (circa 1467 - circa 1554), Wikimedia Commons (Publiek domein)kaart Piri Reis / Bron: Piri Reis (circa 1467 - circa 1554), Wikimedia Commons (Publiek domein)

Antartica

Het voert te ver door om alle wetenschappelijke argumenten tegen de evolutietheorie in één artikel te behandelen. Maar een heel interessant cartografisch argument wil ik graag noemen: de 600 jaar oude kaart van de Turkse admiraal Piri Reis.
Op deze kaart staat o.a. de omtrek van Zuid-Amerika getekend terwijl in de tijd dat de kaart bestond dit continent door toenmalige Europeanen onontdekt was. Helemaal vreemd is dat de exacte kustlijn van Antartica erop staat, terwijl wij pas 60 jaar weten dat Antartica een continent is. Daarvoor dachten wetenschappers dat het een grote ijskap was zonder land eronder. Pas door satelliet-foto's uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw kon de kustlijn van Antartica gezien worden. Kortom; dit is weer een voorbeeld van achteruitgang in kennis van de mensheid. Het zou van toename in intelligentie getuigen als wetenschappers erkenden dat de mensen blijkbaar vroeger slimmer waren dan nu.

Vliegmachines Wereldwijd

Een geschiedhistorisch argument is het feit dat alle volkeren elkaar verhalen vertellen over het bestaan van vliegende machines. Volgens de huidige wetenschappers zijn dat 'mythes'. Maar is het wel wetenschappelijk verantwoord om duizenden bronnen als mythes te omschrijven? De Ieren hebben legende over 'goden' die vlogen met dezelfde naam als de Azteken dat hadden. Hoe kan het dat Ieren en Azteken dezelfde verhalen vertellen? Het enige antwoord kan zijn dat dit echt is gebeurd. De sanskriet-boeken uit India en Tibet staan vol met verhalen over vliegmachines oftewel vimanas. Er staat zelfs in geschreven hoe ze gebouwd moeten worden.

Vliegen in bijbel en apocriefen

De bijbel is een boek dat een verzameling is van andere boeken, vooral uit Soemerië. De wetenschapper Zecharia Sitchin heeft overduidelijk aangetoond dat middels opzettelijke vertaalfouten de inhoud van de bijbel is verminkt. God kwam uit de hemel, staat in de bijbel, maar dus wel in een vliegtoestel! Mozes had contact met wezens die vlogen in machines. Er zijn vele apocriefe boeken die verhalen over mensen die door goden werden uitgenodigd een eindje mee te vliegen! Het bekendste apocriefe boek over een vliegreis is het boek van Henoch. We weten ook dat de R.K.-kerk mensen onwetend wilden houden over het feit dat de zon het middelpunt is van het zonnestelsel. Maar er zijn nog veel meer dingen die de kerk verborgen houdt voor de mensen. Waarom? Kennis is macht en de R.K.-kerk behoort al ruim 2000 jaar tot de machtigste instituten op aarde.

150 miljoen maal ruimteschepen gespot

Als laatste wil ik een argument noemen uit het heden. Er zijn verspreid over de planeet aarde 150 miljoen mensen die de afgelopen 50 jaar ufo's hebben gezien en dit hebben gemeld aan de autoriteiten. Over het algemeen worden deze mensen voor gek verklaard door wetenschappers, net zoals de kerk mensen vroeger voor gek verklaarde die zeiden dat de aarde niet het middelpunt is van het heelal. Dat moet veel mensen te denken geven. Kan het niet gewoon zijn dat er technieken bestaan om de zwaartekracht op te heffen die niet met de hele mensheid wordt gedeeld? Het antwoord is ja, helaas dat is heel goed mogelijk. Ik zeg helaas omdat de regel Kennis=Macht nog steeds geldt.

Ontwikkel jezelf

De huidige machthebbers, de overheid, deelt niet haar volledige kennis met de burgers. Hiermee gaat het militaire apparaat en de kerkelijke instituten hand in hand. Het enige wat een mens kan doen is zichzelf ontwikkelen en zijn denken losmaken van de instituten die het denken willen beheersen. De enige waarheid die je moet aannemen is de waarheid die een mens zelf ontdekt.
© 2010 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Vier Ontstaanstheorieën van de mensIn de discussie over het ontstaan van de mens worden regelmatig twee theorieën tegenover elkaar gezet: darwinsime en cre…
Richard Dawkins's The God Delusion: een kritische blikRichard Dawkins's The God Delusion: een kritische blikHet boek The God Delusion van schrijver en prominent atheïst Richard Dawkins kan met recht een bestseller genoemd worden…
Ontstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijOntstaan van de aarde: verschillende theorieën op een rijEr doen heel wat theorieën de ronde over het ontstaan van de aarde. De meest bekende zijn wel de oerknaltheorie en het c…
Evolutietheorie Darwin versus scheppingsverhaal BijbelEvolutietheorie Darwin versus scheppingsverhaal BijbelIn november van 2009 was het 150 jaar geleden dat het boek over de evolutietheorie van Charles Darwins uitkwam met de ti…

De uitvaartmogelijkheden: resomeren en cryomerenDe uitvaartmogelijkheden: resomeren en cryomerenMensen denken over het algemeen niet graag na over hun dood, maar voor de nabestaanden is het heel erg fijn als er al wa…
Havaianas slippers, wat zijn dat voor flip flops?Havaianas slippers, wat zijn dat voor flip flops?Havaianas teenslippers zijn hippe flip flops slippers of sandalen, die in de zomer van 2010 zelfs hipper zijn dan de pop…
Bronnen en referenties
  • Erich von daniken waren de goden kosmonauten?
  • Zecharia Sitchin The wars of god and men
  • Veda, indiase sanskriet-literatuur
  • Bijbel
  • Richard dawkins god als misvatting
  • Afbeelding bron 1: Piri Reis (circa 1467 - circa 1554), Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Evolutietheorie is een sprookje"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mark, 14-07-2016 00:42 #2
Ik wil je op een belangrijk punt wijzen. Omtrent het slimmer worden van een mens of wezen, want het slaat nergens op wat jij verkondigt.

Elk leven wezen past zich aan de huidige leefomstandigheden. Het gaat helemaal niet om slimmer worden. Want wat jij slim vindt is waarschijnlijk voor een aap helemaal niet slim. Het feit dat een soort nog bestaat, betekent dat het succesvol is. Reactie infoteur, 02-09-2016
Er staat:… volgens evolutiebiologen slimmer wordt… Het is niet ik die het zeg. Het zijn de evolutiebiologen. Deze hebben lange tijd beweerd dat mensen steeds slimmer worden en gebruikten als argument: kijk maar naar de vooruitgang in de maatschappij.

Ik waag het om te betwijfelen of elk levend wezen zich aanpast aan de huidige leefomstandigheden. In ieder geval is er geen bewijs voor. De mensheid kent namelijk de diersoorten maar erg kort. Ja er zijn theorieën, bijvoorbeeld dat dinosauriërs zijn geëvolueerd tot vogeltjes. Maar die theorieën klinken net zo gek als alien intervention of vliegmachines in de antieke tijd. Het grootste probleem is dat de laatste twee theorieën helemaal niet worden onderzocht omdat de evolutietheorie als een geloof wordt aangehangen. De evolutietheorie is een ontstaanstheorie van de mens maar er zijn er nog drie andere en die krijgen nauwelijks aandacht: http://wetenschap.infonu.nl/diversen/85255-vier-ontstaanstheorieen-van-de-mens.html

Kevin, 18-04-2016 12:39 #1
Hallo,
Ik moet toegeven dat dit zeer interessant was om te lezen. Ik ga dit zeker gebruiken voor m'n verslag. Reactie infoteur, 29-04-2016
Ja, het blijft interessant om wetenschappelijke visies te lezen die niet in schoolboekjes staan.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 24-05-2012
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 2
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!