Welke ministeries zijn er?

Welke ministeries zijn er? Wij kennen in Nederland veertien ministeries. In iedere ministerie werken honderden ambtenaren en worden aangestuurd door de minister van de betreffende ministerie. De minister-president is de hoofdverantwoordelijke en staat hierdoor aan het hoofd van de Ministerie van Algemene Zaken. De overige ministeries worden aangestuurd door de betreffende minister. De Ministerie van Buitenlandse Zaken is de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Hij wordt hierbij bijgestaan door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. In de ministeries wordt het beleid van de regering uitgevoerd. De hoogste ambtenaar binnen de ministerie zelf, is de secretaris-generaal. In dit artikel treft u kort de verantwoordelijkheden aan van de veertien ministeries. De ministeries staan op alfabetische volgorde.

Ministerie van Algemene Zaken

Deze ministerie onder aansturing van de minister-president houdt zich bezig met het algemene beleid van de regering. Zij zorgen ook voor de voorlichting over ons Koninklijk Huis.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deze ministerie wordt over het algemeen afgekort met de letters: BZK. Zij buigen zich over het goed functioneren van het openbaar bestuur en moeten ervoor zorgen dat burgers zich veilig voelen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zoals de naam al doet vermoeden richt deze ministerie zich op internationale betrekkingen. Dit doen zij niet alleen vanuit Den Haag, maar ook vanuit een netwerk van 150 posten over de hele wereld.

Ministerie van Defensie

Deze ministerie moet de veiligheid en vrede waarborgen in ons eigen land en in het buitenland. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de vier krijgsmachtdelen: Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Ministerie van Economische Zaken

Zij creëren de condities voor een duurzaam, ondernemend en welvarend Nederland. De duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden.

Ministerie van Financiën

Deze ministerie is de beheerder van onze schatkist. Het is hun verantwoordelijkheid om verstandig om te gaan met onze financiën. Ook moeten zij ervoor zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om de lasten te kunnen dragen. Een belangrijk onderdeel is de Belastingdienst. Zij moeten zorgen dat de schatkist gevuld blijft.

(Ministerie van) Jeugd En Gezin

Zij komen op voor de belangen van jongeren en kinderen. Kinderen moeten de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen ongeacht handicap of culturele achtergrond.

Ministerie van Justitie

De Ministerie van Justitie moet ervoor zorgen dat Nederlanders zich veilig voelen. Vaak wordt gedacht dat zij de Rechtspraak onder zich hebben, maar dat is niet het geval. Zij houden zich wel bezig met bijvoorbeeld het terugdringen van criminaliteit, onveiligheid op straat en het tegengaan van andere vormen van crimineel gedrag.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deze ministerie buigt zich over het welzijn van de natuur en de mens. Zij zien toe op de kwaliteit van onze voedsel, maar bijvoorbeeld ook op de kwaliteit van onze natuurgebieden. Ook het aansturen van regelgeving over landbouw nemen zij voor hun rekening.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De afkorting voor deze ministerie is OCW. Volgens eigen zeggen werken zij aan een vaardig, slim en creatief Nederland. Het grootste aandachtsgebied is de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in Nederland.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zij werken aan een economisch en sociaal krachtig Nederland. Deze ministerie is verantwoordelijk voor de welvaart van de Nederlanders. De burgers moeten een baan kunnen vinden, en indien ze dat nog niet hebben gevonden moet er, gezorgd worden voor een minimaal inkomen. Ook mensen die niet meer werken door ziekte of leeftijd moeten aan een bestaansminimum worden geholpen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zij buigen zich onder andere over de auto- en de waterwegen in ons land. Het fileprobleem ligt binnen hun aandachtsgebied.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De afkorting voor deze ministerie luidt: VWS. De ambitie is om de burgers zo gezond mogelijk te houden, en zieke burgers weer beter te maken.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De afkorting voor deze ministerie is: VROM. Zij hebben zich als doel gesteld om de burgers zo goed mogelijk te huisvesten in degelijke huizen. Het hogere doel is om onze samenleving duurzaam te maken en te houden.
© 2010 - 2020 Esmee, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Afkorting en vertaling ministeriesAfkorting en vertaling van alle ministeries in Nederland. Vertaald in zowel het Engels, Duits, Frans en Spaans. Tevens v…
Wat is een rijksbegroting?Wat is een rijksbegroting?Een rijksbegroting is te vergelijken met het huishoudboekje binnen een gezin. Jaarlijks wordt de rijksbegroting gepresen…
Hoe word je ambassadeur?Het beroep van ambassadeur spreekt veel mensen tot de verbeelding. Wie de krant leest komt erachter dat ambassadeurs bet…
Hoe word je diplomaat?Veel mensen kijken met ontzag en bewondering naar diplomaten. Maar wat moet je doen om diplomaat te worden? Welke opleid…

Karl Marx: korte beschrijving van zijn levensloopHieronder volgt een overzicht van het leven van Karl Marx. De meest belangrijke gebeurtenis zijn hierin opgenomen.
Privé detective inhuren: Detective en bedrijfsrechercheHet inhuren van een privé-detective wordt steeds gewoner. Zowel particulieren als bedrijven schakelen regelmatig een det…

Reageer op het artikel "Welke ministeries zijn er?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Esmee
Gepubliceerd: Mei 2010
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Schrijf mee!