Conflict: oplossen en mediation door goede communicatie

Conflict: oplossen en mediation door goede communicatie Conflicten zijn van alle tijden. In de kranten en op televisie zien we dagelijks voorbeelden van een conflict. Dit kan een arbeidsconflict zijn, een regeringsconflict of zelfs een oorlog. Het aantal conflicten en de ernst ervan lijkt in onze samenleving toe te nemen. Door de groei van de bevolking neemt logischerwijs het aantal conflicten ook toe. Hoe meer mensen hoe meer regels er moeten komen en hoe eerder we ons aan elkaar kunnen ergeren. We zijn meer op onszelf gaan leven. Bij een conflict is onderhandeling nodig en goede communicatie maakt dat mogelijk. Volgens de psycholoog Huguenin is er sprake van vijf conflictniveaus. Tevens heeft een conflict niet altijd een negatief karakter, het kan ook zo zijn dat een conflict iets positiefs tot stand brengt. Helaas is het nu eenmaal zo dat vernieuwing gepaard gaat met het aangaan van en het oplossen van een conflict. Wanneer je dat voortijdig weet bereid je dan goed voor.

Betekenis van het woord 'conflict'

Het woord 'conflict' is een Engelse term voor 'onenigheid' of 'ruzie'. Bij een conflict denken we al snel aan een gewapend conflict of een heftige strijd. Eigenlijk is een conflict de climax van een verschil van mening of van belangen. Het gewapende conflict is dus de extreemste vorm van een conflict met het gebruik van wapens. Het conflict is er echter ook in de vorm van fysiek en mentaal treffen.

Mediation bij een conflict tussen partijen

Mediation is heel kort gezegd het oplossen van een conflict tussen twee of meer partijen met behulp van een bemiddelaar. Deze bemiddelaar is iemand die is opgeleid voor het in kaart brengen van de verschillende belangen van beide partijen. Vervolgens gaat de mediator de beste optie voorstellen waar de betreffende partijen het mee eens kunnen worden.

Slechte communicatie vaak oorzaak van conflicten in groepen mensen

Waar personen en groepen in een bepaald gebied of land hetzelfde nastreven is de kans groot dat er conflicten ontstaan. We noemen een aantal belangrijke aspecten die van invloed zijn:
 • Aantal mensen: meer mensen zorgen voor meer verschillen. Dus ook meer kans op conflicten.
 • Individualiseringsproces: mensen worden steeds meer op zichzelf gericht. Men wil zelfstandig beslissingen nemen waardoor ook meer belangengroepen ontstaan.
 • Hiërarchie: door de individualisering en emancipatie neemt het gezag voor formele autoriteiten af.
 • Integratie en internationalisatie: de Europese regel en wetgeving heeft invloed op regionale, nationale en internationale belangen.
 • Mobiliteit en communicatie: mensen van over de hele wereld kunnen vandaag de dag steeds vaker en beter contact met elkaar hebben. Dit heeft voordelen op gebied van wederzijds begrip maar kan ook leiden tot culturele spanningen.
 • Onderlinge afhankelijkheid: doordat iedereen steeds meer onafhankelijk wordt leidt dat juist ook weer tot afhankelijkheid. Je kunt dit vergelijken met een rij domino stenen. Wat de een doet kan invloed hebben op de ander.

Wat verstaan we onder een conflict

Er zijn verschillende definities om aan te geven wat een conflict nu eigenlijk is. Het is belangrijk dat een gezamenlijk begrip is van wat een conflict is. Paul Huguenin (2004) omschrijft het als volgt:

Een conflict is een spanning, die ontstaat als strevingen, doelen, waarden, opvattingen, belangen en dergelijke van twee of meer mensen of groepen elkaar tegenwerken of uitsluiten.

Vijf conflictniveaus in groepen mensen

Op verschillende niveaus kan er sprake zijn van een conflict. Huguenin 2004 beschrijft vijf niveaus:
 1. Intrapersoonlijkconflict: conflict binnen de persoon zoals frustraties, identiteitscrisis.
 2. Interpersoonsconflict: conflict tussen twee individuen
 3. Intergroepsconflict: conflict tussen groepen
 4. Interorganisationeel conflict: conflict tussen organisaties
 5. Maatschappelijk conflict: conflict tussen grote groeperingen

Communicatie in een conflict

Goede communicatie tijdens een conflict is van wezenlijk belang. Niet communiceren staat gelijk aan het conflict in stand houden. Wacht niet te lang om te communiceren en eventueel afspraken op papier te zetten. Schakel desnoods een extern persoon in die kan begeleiden in het conflict. Het grote voordeel van een extern persoon is dat geleerd kan worden van de oorzaak en oplossingen. In de meeste gevallen spelen emoties een rol in het conflict. Dit vraagt onderscheidend vermogen om feiten en emoties te kunnen scheiden.

Nuttige functie van een conflict tussen partijen

Conflicten hebben niet alleen een negatief karakter. Een conflict kan ook nuttig en verhelderend zijn. We noemen enkele positieve functies van een conflict:
 • Bron van vernieuwing en verandering: een conflict kan de creativiteit en de nieuwsgierigheid van de betrokkenen verhogen. Het is een mogelijkheid waarin een probleem helder gemaakt wordt en er een weg geopend wordt om het probleem op te lossen.
 • Bevestiging van de eigen identiteit: het conflict maakt dat de betrokkenen zich bewust worden van hun eigen positie en standpunt. Het maakt het verschil van beide partijen duidelijk en geeft ruimte om elkaar te leren begrijpen.
 • Motivatie: een conflict kan de motivatie verhogen om de eigen mogelijkheden te onderzoeken. Het doet een beroep op iemands fysieke en mentale inzet en creativiteit.

Negatieve effect van conflicten: stress

Als een individu of een organisatie het nuttige effect laat liggen of te lang uit de weg gaat dan stapelen zich steeds meer nadelige effecten op. We noemen enkel nadelige effecten van een conflict:
 • Desintegratie: een conflict heeft een negatieve invloed op relaties binnen de organisatie
 • Energieverlies: een conflict kost energie die ten koste gaat van andere zaken.
 • Stress: conflicten leiden tot stress wat psychische gevolgen kan hebben
 • Vertekening van de werkelijkheid: liefde maakt blind maar haat ook. Een conflict geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid waardoor een constructieve oplossing niet wordt gevonden.

Hulp bij het oplossen van een conflict

Het oplossen van een conflict vraagt tactiek en goede communicatie. De reden dat mensen een conflict met elkaar hebben is tevens de reden dat het conflict niet opgelost kan worden. Maar voordat partijen tot bewustwording zijn gekomen dat het een gebrek aan communicatie is, dan lijkt het conflict niet meer op te lossen door de personen zelf. Het kan daarom zinvol zijn om een mediator in te schakelen. Dat kost geld maar wellicht kost het onopgeloste conflict nog meer geld. In situaties van een juridische procedure kan het veel tijd en geld besparen wanneer het conflict door mediation wordt opgelost.

Lees verder

© 2010 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
ConflicthanteringConflicthanteringIedereen heeft wel eens een conflict. Een conflict is een situatie waarin twee partijen tegengestelde belangen of opvatt…
Wat is mediation en wat kost het?Wat is mediation en wat kost het?Wat is mediation? Mediation is een vorm van bemiddeling die bij allerlei conflicten kan worden gebruikt. De kern is dat…
Mediation: kosten & voordelenMediation is een vorm van conflicthantering waarbij een onafhankelijke derde partij, de mediator, de partijen begeleidt…
Macht en conflicten op de werkplek en de rol van mediatorsMacht en conflicten op de werkplek en de rol van mediatorsIeder dag fluitend naar je werk, dat doet vrijwel niemand. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn de (macht)conflicten die z…

Met de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardigerMet de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardigerDe 80/20-regel (of 20/80-regel) heeft veel invloed op ons. Het is een natuurwet die van toepassing is op mensen en bedri…
Fouilleren uitgelegdFouilleren uitgelegdFouilleren komt regelmatig voor. Het is bijna iedereen wel een keer overkomen, maar bij veel mensen is er weinig over be…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: RyanMcGuire, Pixabay
 • Conflicthantering en onderhandelen, P. Huguenin (2004)

Reageer op het artikel "Conflict: oplossen en mediation door goede communicatie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 03-07-2020
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!