mijn kijk op

Gemeenteraad Amsterdam intolerant jegens chr. organisaties

Gemeenteraad Amsterdam intolerant jegens chr. organisaties Op 18 november 2009 heeft de gemeenteraad van Amsterdam in een motie besloten niet langer zaken te doen met zorg- en welzijnsorganisaties die een 'exclusief' personeelsbeleid hebben. Dit betekent voor christelijke organisaties zoals Youth for Christ en het Scharlaken Koord dat ze of hun personeelsbeleid moet aanpassen of hun activiteiten moeten staken. In beide gevallen is het de doodsteek van de organisaties, die of flink moeten inkrimpen of een seculier karakter krijgen.

Motie van de VVD

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om christelijke organisaties geen subsidies meer te verstrekken die een 'exclusief' personeelsbeleid hebben. Uitgezonderd het CDA, zijn 18 november 2009 alle partijen in de gemeenteraad akkoord gegaan met een motie van de VVD, waarin staat dat de gemeente niet langer zaken doet met zorg- en welzijnsorganisaties die een 'exclusief' personeelsbeleid hebben. Dat wil zeggen dat de gemeente niet langer in zee wil gaan met organisaties die hun personeel selecteren op basis van hun religieuze overtuiging. Dit kan er toe leiden dat organisaties als Youth for Christ, het Leger des Heils en het Scharlaken Koord, hun personeelsbeleid moet aanpassen of hun activiteiten moeten staken.

Steen des aanstoots

Aanleiding van de motie was een vacature van de gesubsidieerde christelijke instelling 'Het Scharlaken Koord', dat hulp biedt aan prostituees die uit 'het vak' willen stappen. In de personeelsadvertentie van Stichting Tot Heil des Volks, de moederorganisatie van het Scharlaken Koord, staat:

 • "Tot Heil des Volks heeft een uitgesproken christelijke identiteit en wij verwachten van onze medewerkers, dat zij meelevend lid zijn van hun kerkelijke gemeente en Jezus Christus willen navolgen in denken en doen."

Voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in Amsterdam vormde deze advertentie een steen des aanstoots, of beter gezegd: de advertentietekst was als een rode lap op een stier. Het kan volgens hen niet zo zijn dat organisaties die werk verrichten voor de gemeente Amsterdam, hun functies exclusief openstellen voor een specifieke groep mensen. Daarmee sluiten ze immers andere groepen uit, aldus de liberalen. Het merkwaardige feit dient zich hier echter aan dat de liberalen met hun motie organisaties met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag expliciet uitsluiten en zich daarmee zelf schuldig maken aan discriminatie. Discriminatie naar godsdienst. Met de motie vegen de liberalen en de gemeenteraad van Amsterdam de vloer aan met een uitzonderingsbepaling in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). In deze wet staat dat onderscheid is verboden bij de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking, doch dit laat onverlet:

 • "De vrijheid van een instelling op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag om eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de vervulling van een functie, waarbij deze eisen niet mogen leiden tot onderscheid op grond van het enkele feit van politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat."

Deze uitzonderingsbepaling zal, zo vermoed ik, geen lang leven beschoren zijn, als er in de toekomst weer eens een paarse wind gaat waaien op het Binnenhof.

Al meer dan 150 jaar op de wallen

De kritiek van de Amsterdamse liberalen komt zeer laat. Het Scharlaken Koord draait nota bene al 7 jaar het uitstapprogramma in Amsterdam en sinds 1855 werkt de moederorganisatie Tot Heil des Volks onder prostituees op de Wallen en in de Jordaan. Sinds het begin van haar bestaan is de grondslag van de organisatie duidelijk geweest. Marijke Bakker, manager bij het Scharlaken Koord zegt hierover. ''We hebben er nooit een geheim van gemaakt wie we zijn." Dit heeft hen er echter nooit van weerhouden aan een ieder de helpende hand uit te steken. Het Scharlaken Koord biedt hulp zonder aanziens des persoon. Dat is overigens een oerchristelijk uitgangspunt, waarmee thans onze hele cultuur is doordesemd. "We helpen iedereen, ongeacht religieuze achtergrond. Bovendien acht de stichting zich gebonden aan de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers. We leveren kwaliteit," aldus Bakker.

Vanuit een duidelijke eigen identiteit richt het Scharlaken Koord zich op de totale doelgroep. Daarmee voldoet de organisatie aan de eis die het rijk als subsidieverstrekker heeft gesteld en die Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie in het voorjaar van 2009 formuleerde naar aanleiding van Kamervragen over vermeende vermenging van hulpverlening en evangelisatie van Het Scharlaken Koord:

 • ''De begeleiding die de prostituee gedurende het uitstapprogramma wordt aangeboden, dient professioneel en neutraal te zijn. De levensovertuiging c.q. geloofsovertuiging van de hulpverlener(s) kan uitsluitend een rol spelen indien dit de wens is van de prostituee zelf.''

Algemene godsdienstallergie
"Helaas heeft de toegenomen aandacht voor religie hier en daar wel tot de besmettelijke ziekte van algemene godsdienstallergie geleid. Voor godsdienst geldt dan: je mag het alleen privé doen, achter gesloten deuren." (Van der Staaij, SGP)

Verstikkend gelijkheidsdenken

Het is wrang dat christelijke organisaties wordt verweten dat zij van potentiële medewerkers nadrukkelijk verlangen dat zij de identiteit onderschrijven. Ze zouden daarmee volgens de liberalen groepen mensen uitsluiten en uitsluiten is discriminatie en discriminatie is foute boel. We zijn allemaal gelijk, dus 'gelijke monniken, gelijke kappen'. De gemeenteraad heeft gesproken.

Dit is een voorbeeld van verstikkend gelijkheidsdenken. Wat namelijk vergeten wordt, is dat een identiteitsgebonden organisatie slechts kan bestaan bij de gratie dat zij mensen in dienst heeft die daar voluit achterstaan. Willen christelijke organisaties hun identiteit behouden en vanuit religieuze motivering en bezieling hun werk blijven doen, dan zijn ze aangewezen op gelijkgestemde medewerkers. Wie is de overheid om dat af te keuren en levensbeschouwelijke organisaties uit te sluiten? Zeker als zij zonder aanziens des persoon hun werk doen.

Onherstelbare schade door seculiere onverdraagzaamheid

Het Scharlaken Koord vraagt van medewerkers dat ze christen zijn. Organisaties zijn vrij om binnen de grenzen van de wet hun eigen personeelsbeleid te voeren. Zouden ze - zoals de Gemeenteraad van Amsterdam dat wenst - hun vacatures moeten openstellen voor iedereen, moslims, agnosten, christenen, iets-isten, enz., dan blijft er van hun identiteit zoals gezegd niets meer over. En het is juist deze identiteit die motiveert, van waaruit gewerkt wordt en die de drijfveer vormt voor hun werk. De kracht van identiteitsgebonden organisaties zit 'm juist in de identiteit.

De Amsterdamse politiek heeft een ban uitgesproken over identiteitsgebonden instellingen en dat getuigt van een vergaande onverdraagzaamheid. Vanaf heden zijn alleen nog seculiere instellingen welkom, zo lijkt het. Directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks sprak heel treffend over de "arrogantie van seculiere gelovigen''. Deze arrogantie is, zo weten we, van alle tijden. Ook christenen hebben zich er in het verleden aan schuldig gemaakt. Vooral de groep met de meeste macht binnen een samenleving, de dominante cultuur, moet hiervoor beducht zijn. Wie schudt de gemeenteraad van Amsterdam wakker, voordat deze seculiere onverdraagzaamheid onherstelbare schade heeft aanricht onder organisaties die veel betekenen voor de medemens.

Dat is discriminerend
"De motie gaat over de vraag wat voor eisen de gemeente kan stellen aan anti-discriminatie en het personeelsbeleid aan partijen die werk uitvoeren voor de gemeente. De motie benoemt specifiek dat iedereen moet kunnen solliciteren bij organisaties die werk uitvoeren voor de gemeente. Deze clubs mogen hun functies dus niet exclusief voor bepaalde groepen openstellen. Dus als je een Christelijke organisatie bent die jongerenwerk verricht of daklozen helpt, zoals het Leger des Heils, dan mag je in een personeelsadvertentie niet schrijven dat je iemand zoekt die Christelijk is. Dat is discriminerend ten opzichte van mensen die wel willen solliciteren, maar niet gelovig zijn. Kijk, het is begrijpelijk dat je niet iemand in dienst wilt nemen die zich helemaal niet kan vinden in de principes van een organisatie waarvoor hij of zij gaat werken, maar daar kom je tijdens een sollicitatiegesprek wel achter. Trouwens, zo iemand zal ook niet snel op zo'n baan solliciteren." (PvdA-gemeenteraadslid Frank de Wolf in antwoordt op de vraag wat de motie precies betekent, op de website van de Amsterdamse PvdA.

Wie is er nu niet tegen discriminatie?

"[Het] blijkt weer eens hoe dominant en verstikkend het gelijkheidsdenken is. Een kleine, progressief-liberale elite wil elke ongelijkheid uitbannen. Deze elite weet het debat te beheersen en neemt maatschappelijke sleutelposities in. Veel anderen kunnen zich er ook wel in vinden, want 'wie is er nu niet tegen discriminatie?'. Wie er anders over denkt, wordt voor de ideologische inquisitie gesleept die Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heet. Ongelijkheid moet immers weg."(Bas Hengstmengel, Reformatorisch Dagblad, 4 juli 2009)

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het gemeentebestuurNederland telt 415 gemeentes. De gemeente is de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlands staatsbestel. Me…
Taken en inkomsten van een burgemeesterDe burgemeester is de hoogste ambtenaar binnen een gemeente. Hij of zij is onder andere voorzitter van het college van b…
Wat verdient een wethouder?Wat verdient een wethouder?Het inkomen van een wethouder bestaat uit een salaris en een kostenvergoeding. De hoogte van het inkomen is mede afhanke…
Amsterdam: eiland in de Indische OceaanAmsterdam is niet alleen de naam van onze hoofdstad, maar ook een eiland dat in de zuidelijke Indische Oceaan ligt. Het…

A Christmas Carol: het boek, de film en het spelA Christmas Carol: het boek, de film en het spelMeer dan 150 jaar na het verschijnen van het boek A Christmas Carol is het verhaal van Charles Dickens nog steeds actuee…
Wat kost een uitvaart?Wat kost een uitvaart?De kosten van een uitvaart worden vaak onderschat. Mensen hebben er vaak verzekeringen voor afgesloten, maar realiseren…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: 1919021, Pixabay
 • Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)
 • http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/6623
 • http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/261195/2009/09/08/Scharlaken-Koord-onder-vuur-bij-gemeenteraad.dhtml
 • http://bashengstmengel.wordpress.com/2009/07/06/tegen-het-totalitaire-gelijkheidsdenken
 • Reformatorisch Dagblad, 4 juli 2009
 • http://static.ikregeer.nl/pdf/KST136300.pdf
 • http://www.nd.nl/artikelen/2009/november/19/slob-raad-a-dam-is-hysterisch
 • http://www.vvdamsterdam.nl/artikel/5668.htm
 • http://static.ikregeer.nl/pdf/KVR36014.pdf
 • http://2miljoen.nl/details-41032411-0000-0000/Stichting_Reggeland_Protestants_Christelijke_Zorgorganisatie

Reageer op het artikel "Gemeenteraad Amsterdam intolerant jegens chr. organisaties"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 20-01-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 11
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!