InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Jeugdpastoraat en doelgericht jongerenwerk in de kerk

Jeugdpastoraat en doelgericht jongerenwerk in de kerk

Jeugdpastoraat en doelgericht jongerenwerk in de kerk Jeugdpastoraat kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Kerken maken er een hele puzzel van. Doug Fields, jongerenwerker en oprichter van Simply Youth Ministry in Amerika, heeft een ‘theologisch proefschrift’ op het gebied van jongerenwerk geschreven. Volgens hem reikt de bijbel de beste puzzelstukken aan. Met zes eenvoudige componenten geeft hij een model om doelgericht jongerenwerk in de kerk op te zetten.

Vijf Doelen voor het jongerenwerk

In het Nieuwe Testament worden vijf doelen omschreven die elk gezond jongerenwerk zou moeten hebben.
  • evangelisatie
  • aanbidding
  • gemeenschap
  • discipelschap
  • bediening
Vervolgens werkt Fields de vijf doelen uit in negen componenten van doelgericht jongerenwerk.

Component 1: de kracht van God

Gezonde jongerenbediening is pas mogelijk als we de kracht van God in ons eigen geestelijk leven serieus nemen. Er is verband tussen de geestelijke vitaliteit van de leider en de jongerenbediening. De inspiratie die de voorganger of jongerenwerker over kan brengen zal doorwerken naar de jongeren. Doelgericht jongerenwerk in de kerk begint met de onmisbare kracht van God.

Component 2: doelen

Het is van belang om een ontwerp te maken voor de jongerenbediening dat gebaseerd is op de vijf nieuwtestamentische doelen. In moderne bewoording samen te vatten gaat het in het jongerenwerk om community en outreachend actief zijn. Jongeren willen bij elkaar zijn en samen activiteiten ondernemen.

Component 3: potentiële doelgroep in de kerk

Stel vast welke jongeren je met welk doel wilt bereiken. De ene groep jongeren is de andere nog niet. Houd rekening met verschillende niveaus. Ook hier geldt dat het stellen van doelen van cruciaal belang is om te blijven inspireren. Zonder duidelijke doelstelling raakt men de weg kwijt en dreigt men vroegtijdig af te haken. Leiders en jongeren hebben uitdagende doelstellingen nodig. Het kan zijn dat er een moeilijk te bereiken doelgroep is. Wat worden de middelen die ingezet gaan worden om die doelgroep te bereiken?

Component 4: programma’s

Programma’s zijn heel belangrijk om jongeren van verschillende niveaus te bereiken. Fields heeft een handige formule daarvoor bedacht: doel + potentiële doelgroep = programma.
In deze stap gaan we aan de slag met de vraag van stap 3. Korte inspirerende programma's hebben meer effect dan ellenlange programma's. Ondanks dat het super gave programma's kunnen zijn raakt ergens op de helft de motivatie kwijt. Korte programma's zijn overzichtelijk en worden meestal afgesloten op de climax. Als jongeren dan 'we want more' roepen geef je ze niets meer maar ook niets minder. Hoogstwaarschijnlijk nog een toegift maar de honger naar meer mogen ze zelf gaan behartigen door op eigen benen te gaan staan.

Component 5: proces

Programma’s en jongerenbeleid visueel maken. Maak een overzichtelijk schema waarin uitgebeeld wordt waar jongeren zijn in het geestelijk groeiplan. Dit kan een tekening zijn van een trechter, voetbalveld, een piramide of wat dan ook. Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden. Toen God de aarde formeerde en vanuit chaos iets moois maakte, creëerde God orde en structuur. De dagen waren opgebouwd uit 24 uur, de zon, de aarde, maan, sterren en de ontelbare andere planeten hadden hun plaats en kregen op hun beurt een baan om de aarde of andersom. Op het moment dat het 'fout' ging met Adam en Eva, beloofde God tegelijk alweer dat er een Verlosser en er een nieuwe aarde zou komen. We zien dus dat visie en uitbeelding puur Bijbels is. God kwam direct met een nieuw groeiplan. het geeft hoop en houvast.

Component 6: geplande waarden

Bepaal welke waarden het jongerenwerk kunnen versterken. Betrek jongeren bij het bepalen ervan. Laat hen aangeven wat ze belangrijk vinden om bij de kerk te horen.

Component 7: ouders

Samenwerken met ouders voor een gezinsvriendelijke jongerenbediening is van essentieel belang. Een volledige integratie is nooit haalbaar. Ouders staan meestal positiever tegenover een gezinsvriendelijke samenkomst dan jongeren. Zij willen juist weer meer los komen van hun ouders.

Component 8: leiders

Medewerkers moeten sterk leiderschap en passie uitstralen om vriendschappelijk met jongeren om te gaan.

Component 9: volharding

Ga ordelijk met tijd en druk om. Vergelijk het jongerenwerk niet met dat van anderen. Volharden kan alleen als je als team samenwerkt of een jongerenwerkmentor hebt.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Literatuurlijst voor het jongerenwerkLiteratuurlijst voor het jongerenwerkVoor het jongerenwerk in de christelijke gemeente is ruim voldoende literatuur te verkrijgen. Om een goed beeld te krijg…
Doelstelling en visie in het jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in het jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Doelgericht studeren: voorbereidenDoelgericht studeren: voorbereidenExamen? Tentamen? Studeren? Welke manier van studeren verbetert de studie resultaten? Welke manier van studeren verbeter…
Jongerenpastoraat volgens Martin BucerJongerenpastoraat volgens Martin BucerDe kerk moet meer aandacht geven aan bijbels onderwijs aan jongeren. Tijdens de Reformatie (15e en 16e eeuw) is het Mart…
Studeren: voorbereiden op het tentamenStuderen: voorbereiden op het tentamenEen aantal weken voor het tentamen moet de student zich gaan voorbereiden. Beheerst de student de stof voldoende? Of moe…
Bronnen en referenties
  • Doelgericht Jongerenwerk. Doug Fields.

Reageer op het artikel "Jeugdpastoraat en doelgericht jongerenwerk in de kerk"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 05-04-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!