InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Nederlanders heb angst! U gaat dood aan klimaatverandering!
mijn kijk op

Nederlanders heb angst! U gaat dood aan klimaatverandering!

'Honderden doden door opwarming van aarde!'. Dat is het bericht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na de angst voor zure regen en de angst voor het gat in de ozonlaag, moet u nu angst hebben voor de opwarming van de aarde. Ondanks het feit dat wetenschappers bewijzen, dat van opwarming van de aarde geen sprake is, aangezien de temperatuur reeds sinds de jaren negentig is gedaald, moet u angst hebben voor huidkanker en allergieën en hiervoor milieuheffing betalen.

Nieuwsbericht 17 september 2008

Bron: RTLnieuws
Vooral ouderen worden de dupe: 'Honderden doden door opwarming'.
De komende decennia zullen jaarlijks honderden mensen méér dan nu overlijden als gevolg van de opwarming van de aarde.
De Nederlandse volksgezondheid zal hard achteruitgaan. Een wetenschappelijke studie geeft aan dat veel mensen dood zullen gaan aan hittestress.

Een groot aantal mensen zal ziek worden door de toename van de ziekte van Lyme, huidkanker, allergieën en voedselvergiftiging.
Vooral ouderen worden slachtoffer van hittegolven en vervroegd overlijden. Al bij temperaturen boven de 20 graden treedt er extra sterfte op. De studie is verricht door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Angst als instrument

Het mag duidelijk zijn dat een industrie gewenst is, die zo min mogelijk schade aan het milieu aanricht. Zie de grauwe lucht in de tijd van de kolen-industrie. De industrie in Nederland is in de afgelopen decennia echter sterk verschoond. Nadat de industrie maximaal verschoond is, ontstond een politiek probleem. Vervuiling is slecht voor het milieu, maar biedt wél grondslag om milieuheffingen op te leggen en verkapte belastingen in te voeren. Niet alleen de industrie moest blijven betalen, ook aan de burger en werknemer werd verkapte belastingen opgelegd, met het excuus: milieu-verontreiniging.

Heb Angst! U gaat dood aan huidkanker! Heb Angst! U gaat dood aan klimaatverandering!
Dat is wat het RIVM en haar politieke partners vandaag in een nieuwsbericht aan u wensen duidelijk te maken.

De vorige generatie Nederlanders werd bang gemaakt met de komst van zure regen.
Daarna volgde het gat in de ozonlaag.
Inmiddels is klimaatverandering, de omschrijving van de verkapte belastingen.
Wat zou de omschrijving van de grootste angst van de mensheid zijn over 15 jaar?

Angst levert wereldwijd vele miljarden euro's op. Honderden duizenden mensen zijn werkzaam in de Angst-Industrie.
Zo levert de angst voor het opraken van fossiele brandstoffen (olie & gas e.d.) meermaals per jaar een verhoging van de olieprijs op. Zodra de olieprijs te veel zakt, wordt minder olie opgepompt en wordt wederom gemeld dat de brandstoffen opraken. Vervolgens stijgt de prijs. Reeds in de jaren 60 werd gemeld dat deze brandstoffen opraken. Tot noch toe is de angst geen werkelijk geworden, maar de Angst-Industrie vaart er wel bij.

Angst voor CO2 levert wereldwijd miljarden euro's op. CO2 is echter de meest voorkomende in het heelal. Zonder CO2 kunnen planten en bomen niet bestaan. Zonder planten en bomen (zuurstof), kunnen mensen niet bestaan. Wetenschappers die niet lid zijn van de vereniging voor de angst-industrie, blijven van mening dat CO2 geen invloed heeft op of schade richt aan het milieu of het klimaat. CO2 is noodzakelijk en is overal.
Angst voor CO2 (na de zure regen en het gat in de ozonlaag) levert vele milieuheffingen op en dus vele miljarden euro's. Wereldwijd.

De Angst voor klimaatverandering is slechts een instrument om vele miljarden euro's te incasseren.

Nederlandse overheid verdient 18 miljard met Milieuheffingen

Belastingen met het excuus het milieu of klimaat te willen beschermen, worden veelvuldig ingevoerd. Met name de kabinetten Balkenende maken misbruik van het klimaat om Miljarden Euro's extra te incasseren. Het lijkt derhalve van groot belang, dat iedere Nederlander grote angst heeft voor een klimaatverandering (waarvan wetenschappers bewijzen, dat er geen sprake van is), zodat iedere Nederlander met liefde (uit angst) de extra belastingmaatregelen accepteert en zo vele miljarden euro's extra te betalen aan de staatskas.

De Nederlandse werknemer levert een bijdrage van 50% aan de benodigde begroting/staatskas van de overheid.
In 2008 werd 84 miljard euro aan loonheffing betaald door werknemers. In 2009 wordt 90 miljard euro verwacht aan loonheffing. Alleen aan loonheffing wordt reeds veel betaald door de Nederlander. Daarnaast zijn er accijnzen, btw, premies, heffingen, boetes en verkapte belastingen.
Toch blijkt dit niet genoeg, er valt meer te halen! Wie angst heeft, betaalt gemakkelijk. Wie zich schuldig voelt, is ook eerder genegen te betalen. U dient zich dus óf schuldig te voelen dat u het milieu aantast óf angstig te zijn dat u huidkanker krijgt van het feit dat u met de auto naar uw werk 45 km van huis rijdt. In beide gevallen gaat u in ieder geval zonder te klagen, veel belasting en milieuheffingen betalen.

Huidkanker, Lyme, Allergieën & Voedselvergiftiging?

Omdat de opwarming van de aarde sinds de jaren negentig feitelijk een afkoeling laat zien en er derhalve geen sprake is van opwarming en klimaatverandering door toedoen van de mens, wordt de boodschap bijgesteld. Belangrijk in het nieuwsbericht: bij temperaturen boven de 20 graden treedt extra sterfte op. Afgelopen zomers hebben we geen bijzondere hittegolven gehad. Nu wordt uit het onderzoek geconcludeerd dat reeds extra sterfte optreedt bij temperaturen boven de 20 graden. Door de eeuwen heen is het regelmatig boven de 20 graden. Dit heeft geen enkel effect op het aantal sterfgevallen. Oudere mensen hebben natuurlijk eerder last van warmte en vochtverlies, maar ook dat is reeds eeuwen het geval en is geen gevolg van de klimaatverandering door toedoen van de mens die CO2 uitstoot. Wist u dat 95% van de aanwezig CO2 in de Wereld door de aarde wordt geproduceerd en aanwezig behoord te zijn?! Slechts 5% zou door de mens worden uitgestoten. Wetenschappers bewijzen dat de CO2 uitstoot geen invloed heeft op het klimaat of het milieu. Het is overal aanwezig en in het heelal komen vele verschillende soorten voor (CO2- CO3 etc).
Direct na de miljoenennota 2009 waarin vele milieuheffingen en toekomstige belastingmaatregelen zoals het dure rekeningrijden, komt het RIVM met haar rapport:

"De Nederlandse volksgezondheid zal hard achteruitgaan. Een wetenschappelijke studie geeft aan dat veel mensen dood zullen gaan aan hittestress." Bent u al bang? Het wordt nog erger:

"Een groot aantal mensen zal ziek worden door de toename van de ziekte van Lyme, huidkanker, allergieën en voedselvergiftiging." Bent u al diep angstig nu? Het vooruitzicht:

"Al bij temperaturen boven de 20 graden treedt er extra sterfte op."

Huidkanker

Schonere lucht geeft volgens wetenschappers een grotere kans aan de zon om fel door te breken en de aarde meer rechtstreeks te raken. Door de verbetering van de industrie en de veel schonere lucht, raakt de zon de aarde én dus de mens harder. In Peking heeft men van de zon geen last, dankzij de smog. Zij hebben last van longkanker. Huidkanker zou derhalve gemakkelijk te koppelen zijn aan de sterkte van de zon in combinatie met schone lucht. Van de zon is bekend dat zij geleidelijk aan minder heet wordt. Dit zal echter nog eeuwen duren. Doordat de lucht in Nederland veel schoner is dan 30 jaar geleden, komt de kracht van de zon harder aan. Je zou bijna kunnen concluderen dat een groter risico op huidkanker ontstaat, dankzij de schonere lucht. Zo ver wenst een RIVM wel te gaan, als het om angst aanjagen gaat, door u bang te maken voor huidkanker door klimaatverandering, maar zo ver zal dit artikel niet gaan.

Allergieën

Van allergieën is wetenschappelijk bewezen en bekend, dat fijnstoffen van invloed zijn. Allergieën kunnen worden veroorzaakt door fijnstof. Volgens de RIVM zal door de opwarming van de aarde, het risico op Allergieën toenemen.
De hoeveelheid fijnstof dat Nederland bereikt vanuit Duitsland, het Ruhrgebied, is onacceptabel hoog. Met de windstromen wordt veel van de fijnstof uit Duitsland naar Nederland gevoerd. Hier kan geen Nederlandse milieuheffing of belastingmaatregel tegen werken. U wordt bang gemaakt met het risico op Allergieën door opwarming van de aarde. Algemeen wordt u door nieuwszenders, organisaties en politici wijsgemaakt, dat u verantwoordelijk bent voor de opwarming van de aarde. U bent dus verantwoordelijk voor het risico op Allergieën dat u loopt volgens het RIVM én u dient hiervoor belastingmaatregelen te accepteren. Zou de overheid belasting opleggen aan het Ruhrgebied voor het dumpen van fjinstof?
Bent u verantwoordelijk voor de risico's op allergieën, doordat u met uw consumptiegedrag de aarde opwarmt?
Of is de achtergebleven en niet voldoende op milieu ontwikkelde industrie van Duitsland verantwoordelijk voor uw verhoogd risico op allergieën?

Voedselvergiftiging

Door opwarming van de oorde, dankzij uw gedrag, heeft u een verhoogd risico op voedselvergiftiging, wil de RIVM en haar partners u doen geloven. Het feit dat de voedsel en warenauthoriteit verzuimd het vlees en voedsel te controleren dat naar het slachthuis gaat en het feit dat geïmporteerd voedsel niet of onvoldoende wordt gecontroleerd door de voedsel en waren authoriteit, brengt het grootste risico op voedselvergiftiging.

Lyme

Reeds jaren wordt de Nederlander gewezen op de risico's van een tekenbeet, met betrekking tot de ziekte van lyme. Enkele jaren geleden werd geconstateerd dat de teek, besmet met lyme, veel vaker voorkomt dat gedacht, of in aantal aan het toenemen is. In de jaren 90 werd hier reeds voor gewaarschuwd. Volgens het RIVM brengt de opwarming van de aarde een verhoogd risico met zich mee met betrekking tot de ziekte van lyme. Uw gedrag verhoogd het risico op de ziekte van lyme, volgens het RIVM.

Conclusie

Ondanks het feit dat wereldwijd door wetenschappers wordt ontkend dat CO2 schadelijk is en de oorzaak is van een 'klimaatverandering'. Ondanks het feit dat wereldwijd door wetenschappers wordt bewezen dat er geen sprake is van klimaatverandering, maar een natuurlijk proces dat door de eeuwen heen dusdanig is verlopen en in de toekomst zal verlopen. Ondanks het feit dat de noordpool niet smelt, zónder weer geheel aan te vriezen in de winter (wél smelt, maar iedere winter weer aanvriest), maar google de noordpool wel reeds van de Maps/kaart heeft weggepoetst.

Ondanks het feit dat het sprookje van de klimaatverandering, wereldwijd wordt misbruikt om middels oplichting vele miljarden euro's te verdienen én werkgelegenheid (hoge salarissen, extreem dure werkgelegenheid) te verschaffen, moet u van het RIVM voor waarheid aannemen, dat u dood zal gaan aan klimaatverandering. Leugens.

RIVM & Partners: Nederlanders heb angst! U gaat dood aan Huidkanker. En het is uw eigen schuld!

Gelooft u het nog?
© 2008 - 2019 Alex, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
KlimaatveranderingKlimaatveranderingAnno eind 20e en begin 21e eeuw vinden wereldwijd discussies plaats over oorzaken van de klimaatverandering om de mogeli…
Infectieziekten bij kinderen Tekenbeten, ziekte van LymeDe laatste tijd hoor je steeds meer over de Ziekte van Lyme. Wat is dit precies, wat heeft het met teken te maken en wat…
Klimaatverandering NederlandKlimaatverandering NederlandKlimaatverandering in Nederland: een overzicht wat ons te wachten staat de komende honderd jaar. De grootste oorzaak van…
Ziekte van Lyme: oorzaak, symptomen, behandeling, prognoseZiekte van Lyme: oorzaak, symptomen, behandeling, prognoseDe ziekte van Lyme is een infectieziekte, overgedragen door teken. De ziekte kenmerkt zich door huiduitslag en verschijn…
Huidkanker: symptomen, oorzaken & behandelingHuidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Huidkanker ontstaat als de cellen van je huid zich onge…

Reageer op het artikel "Nederlanders heb angst! U gaat dood aan klimaatverandering!"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Hvzeventer, 02-10-2008 23:22 #1
Heb het artikel meteen uitgeprint. Het bovenstaande vertel ik ook vaak aan personen in mijn omgeving. IK krijg alleen maar meewarige blikken, niemand gelooft mij. Bedankt voor dit artikel. Reactie infoteur, 03-10-2008
Geachte Hvzeventer,

Ontzettend graag gedaan en bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Alex

Infoteur: Alex
Laatste update: 25-10-2009
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Reacties: 1
Mijn kijk op…
Deze rubriek bevat artikelen welke naast objectieve informatie ook een mening en/of ervaring beschrijven.
Schrijf mee!