InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Wereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatie

Wereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatie

Wereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatie Wereldwijd worden er maatregelen getroffen tegen de onzichtbare elektromagnetische velden die horen bij de draadloze communicatie. Maatregelen die de draadloze technieken als wifi, mobiel, smartphone, tablet en zendmasten, die de elektromagnetische velden minder laten ‘stralen'’. Elektromagnetische velden die misschien de gezondheid kunnen schaden, vooral onze kinderen die nog in de groei zijn en voor iedereen. Het Amerikaanse Milieu en Gezondheidsfonds (Enviromental Health Trust - EHT), heeft een overzicht gemaakt van de maatregelen genomen door buitenlandse overheden en instellingen, om de eventuele gevaren van draadloze technieken voor te zijn.

Enviromental Health Trust

De Environmental Health Trust is een Amerikaanse stichting, die geleid wordt door Dr. Devra Davis, een internationaal bekende wetenschapper. De Environmental Health Trust is opgericht om de gezondheid van mensen te bevorderen en om ziekten te voorkomen. De stichting heeft als speerpunt de elektromagnetische velden van de draadloze communicatie wereldwijd. Met wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt mensen voorlichting gegeven. Wat hebben andere landen gedaan om mensen en kinderen te beschermen tegen de elektromagnetische velden in ons milieu? Niet-ioniserende elektromagnetische velden waarvan in 2016 niet zeker van is of het de gezondheid schade berokkent. De stichting heeft een overzicht gemaakt van ingevoerde besluiten van overheden en instellingen en nog uit te voeren besluiten met betrekking tot de elektromagnetische velden en draadloze communicatie.

Frankrijk

In januari 2015 heeft het voltallig parlement in Frankrijk ingestemd met een wifiverbod op crèches waar kinderen verblijven die jonger zijn dan drie jaar. Basisscholen in het land moeten de wifirouter uitzetten wanneer er geen gebruik van de wifi gemaakt wordt. Reclame voor mobiele telefonie waar jonge kinderen in voorkomen is verboden en een draadloos apparaat moet een handleiding hebben waarin te lezen valt hoe deze uitgeschakeld kan worden. In ‘de wet van Abeille’ staat verder beschreven dat bedrijven en instellingen die wifi hebben, dit duidelijk kenbaar moeten maken en dat reclame waarin een draadloze hoorn tegen het oor gehouden wordt, verboden is. Verder is er een dialoogcomité opgericht, dat de voortgang van de blootstelling van de burgers zal bewaken.

België

In België is op 1 maart 2014 een wet ingegaan ter bescherming van het jonge kind. Bescherming tegen de eventuele negatieve langetermijngevolgen van elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling veroorzaakt door onder andere het gebruik van DECT-telefoons, smartphones, tablets en wifi. Een aanbeveling is het verminderen van de risico’s en sommige gemeenten hebben wifi voor het jonge kind verboden. Er is een verbod op reclame voor jonge kinderen en een verbod om tablets en smartphones voor kinderen jonger dan zeven jaar te verkopen. De fabrikanten en telecomproviders die de draadloze apparaten op de Belgische markt verkopen, zijn verplicht om de SAR-waarde te vermelden. De Stichting tegen Kanker in België waarschuwt bij de risicofactoren voor kanker, dat intensief en veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon het risico op kanker kan verhogen. De Stichting tegen kanker stelt ook dat het beter is om kinderen jonger dan twaalf jaar geen mobiel te laten gebruiken en al helemaal geen mobiel als wekker. Verder adviseert de Stichting tegen kanker om geen mobiele telefoon te gebruiken in de auto of trein.

Europees Parlement

In 2011 heeft de parlementaire vergadering van de Raad van Europa een rapport gepubliceerd waarin de lidstaten worden opgeroepen tot:
 • het onmiddellijk toepassen van het voorzorgsbeginsel (de overheid niet hoeft te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat het bewijs van schadelijke effecten is geleverd),
 • het verlagen van de stralingsbelasting van de bevolking,
 • het voorzorgsbeginsel in acht nemen ten aanzien van kwetsbare groepen als jongeren en kinderen,
 • het niet toelaten van smartphone, DECT-telefoons en draadloos internet in klaslokalen op scholen,
 • het meer preventief te werk gaan bij het beoordelen van gezondheidsrisico’s.

Parlementaire Assemblee

In 2011 heeft de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa de potentiële gevaren van elektromagnetische velden en hun effect op het milieu uitgegeven. Een oproep aan alle Europese regeringen om de blootstelling van elektromagnetische velden terug te brengen door het:
 • geven van voorlichtingscampagnes over de risico's van biologische effecten op het milieu en gezondheid van de mens. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het jonge kind
 • heroverwegen van de huidige normen voor blootstelling aan elektromagnetische velden, gegeven door de International Commission on NonIonising Radiation Protection, oftewel de Internationale Commissie van Niet-Ioniserende Stralingsbescherming (ICNIRP).

Spanje

In Spanje hebben verschillende gemeenten aangedrongen op de verwijdering van draadloze netwerken in scholen en openbare plaatsen, zoals het parlement van Navarra. Het parlement van Navarra wil alle wifi in scholen weer verwijderen en het voorzorgsbeginsel in acht nemen. Het Baskische parlement wil toetreden tot de resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die waarschuwt voor de risico’s van elektromagnetische velden en hun effecten op het milieu. Ter bescherming van de kinderen geeft het Baskisch parlement de prioriteit aan het gebruik van kabelaansluitingen in de scholen.

Italië

In Italië heeft het parlement gekozen om het voorzorgsprincipe te handhaven. De blootstelling aan de draadloze apparaten moet zoveel mogelijk verminderd worden. De burgemeester van d'Ivrea (Turijn) roept de middelbare school en de basisscholen in de stad op om terug te keren naar de computer aan draad. Een school in Lecce, (in de Italiaanse regio Apulië) heeft een wifiverbod en ook wordt de antenne die op het dak van de school zou komen, op redelijke afstand van de school geplaatst. De regio Piemonte (een regio in het noordwesten van Italië) heeft besloten om de blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken, het gebruik van wifi te beperken en attent te zijn naar mensen toe, die elektrogevoelig zijn. De Italiaanse Vereniging voor Preventieve en Sociale Kindergeneeskunde heeft officieel opgeroepen om mobiele telefoons te verbieden voor kinderen tot tien jaar oud. De burgemeester van Turijn heeft plannen om de wifi in openbare scholen en overheidsgebouwen terug te dringen.

Finland

De straling en nucleaire veiligheidsinstantie (Straling en Nuclear Safety Authority - STUK), beveelt officieel aan, sinds 2009, dat de blootstelling aan de straling van mobiele telefoons vermeden moet worden. Vooral voor kinderen, die nog een heel leven voor zich hebben.

Zwitserland

Het Zwitsers Federaal Bureau voor het milieu (FOEN) is gevestigd in Neuchâtel. Het bureau valt onder het Departement van Binnenlandse Zaken, het Zwitserse ministerie voor Binnenlandse Zaken. Het FOEN geeft richtlijnen ter vermindering van de blootstelling aan elektromagnetische velden. Het geeft o.a. aanbevelingen over hoe de blootstelling wat betreft wifi en smartphones verminderd kunnen worden. FOEN heeft ook gegevens van verschillende andere bronnen die elektromagnetische straling geven, zoals de DECT-babyfoon. In Zwitserland is elektrogevoeligheid sinds 2013 erkend en worden medische handelingen vergoed.

Duitsland

Het Federaal Bureau voor stralingsbescherming (Bundesamt für Strahlenschutz - BfS) bevat bevat tips om de blootstelling van smartphones, tablets en draadloze apparaten te verminderen. Het Federaal Bureau voor stralingsbescherming adviseert de vaste telefoon in plaats van DECT-telefoons en in scholen geen draadloos internet. Verscheidene deelstaten hebben deze aanbevelingen overgenomen.

Griekenland

De Griekse regering raadt vermindering van de niet-ioniserende radiostraling aan van de smartphone, tablet, wifi, zendmasten en alle draadloze technieken. Vooral voor kinderen onder de zestien jaar, omdat het menselijk zenuwstelsel dan nog in ontwikkeling is. De Griekse wet heeft de bevoegdheid om in de buurt van scholen, crèches en ziekenhuizen een lagere radiofrequentie te eisen voor zendmasten voor de draadloze communicatie. Antennes voor communicatiedoeleinden zijn verboden óp en náást scholen en kinderdagverblijven.

Turkije

In Turkije worden de elektromagnetische velden in scholen gecontroleerd en is het ministerie van plan om een verordening op te stellen, om mobiel gebruik bij kinderen te verbieden. Ook de zendmasten in de nabijheid van woningen worden gecontroleerd en er kan op een nationale site nagekeken worden hoe de elektromagnetische velden zijn. Het ministerie van volksgezondheid heeft brochures, waar nagelezen kan worden hoe de blootstelling te verminderen is.

Verenigde Staten

De Unie van Verenigde Staten telt vijftig staten plus Washington D.C. De wetgeving is ingevoerd op het nationaal niveau en voor de staten apart. Sommige staten geven tips en adviezen om het publiek voor te lichten wat betreft de niet-ioniserende straling. In California (Berkeley) eist de stad bij het kopen van een nieuwe mobiel, een handleiding van de detailhandelaren waarin duidelijk beschreven moet staan dat er een minimale afstand moet zijn tussen de mobiel en de huid. Draag de mobiel niet in de broekzak of beha. Raadpleeg de handleiding voor informatie over hoe de telefoon zo veilig mogelijk gebruikt kan worden. De Onteora Central School District in New York adviseert haar leerlingen bij het gebruik van wifi om het apparaat uit te schakelen wanneer het niet langer in gebruik is en aan het eind van elke dag. De Amerikaanse regering adviseert om kinderen jonger dan twee jaar geen draadloze apparaten te geven.

Canada

Het Agentschap gezondheid biedt praktisch advies om de blootstelling aan elektromagnetische velden bij kinderen te verminderen. Een wet werd in 2015 ingevoerd om draadloze apparaten van een label te voorzien met waarschuwingen voor de gezondheid, de Nationale Bill C648, geheten.

Australië

De Australische Stralingsbescherming en Nucleaire Agentschap (ARPANSA) heeft een informatieblad gemaakt met de titel: hoe reduceer ik de blootstelling van mobiele telefoons en andere apparaten. ARPANSA beveelt ouders aan om hun kinderen aan te moedigen de blootstelling aan de draadloze telefoon te beperken.

Nieuw Zeeland

De Rotokawa School, Bay of Plenty, in Nieuw-Zeeland, wil de radiofrequenties van de iPads als leermiddel minimaliseren. De kinderen kunnen gebruik maken van iPads in vliegtuigmodus. In de stand vliegtuigmodus worden de volgende draadloze functies uitgeschakeld:
 • mobiele telefonie (spraak en gegevens)
 • wifi
 • bluetooth

Ook kunnen ouders aangeven dat ze willen dat hun kind een ethernet-kabel gebruikt.

Namibië

Namibia’s Atoomenergie, de Atomic Energy Review of Namibia (AEB), heeft een evaluatieverslag opgesteld over de niet-ioniserende elektromagnetische velden. Dat rapport stelt dat de huidige veiligheidsnormen van 2016, de burgers niet genoeg beschermen tegen gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. Want de ICNIRP-(internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming) richtlijnen geven niet genoeg bescherming tegen de lange termijn effecten van elektromagnetische velden. De blootstelling aan smartphones en zendmasten verhoogt het risico op kanker.

Tanzania

Het Tanzania Atoom Energie Commissie is een officiële overheidsinstantie in Tanzania en is verantwoordelijk voor alle atoomenergie. De directeur-generaal van Tanzania Atomic Energy Commissie heeft gezegd dat erbij de blootstelling van niet-ioniserende radiofrequenties (RF), voorzichtigheid getracht moet worden. TAEC adviseert om afstand te houden van de mobiel naar het hoofd toe.

Argentinië

In Argentinië is in 2016 een wet in bespreking over de vervuiling van de elektromagnetische velden. De wet wil een kader zijn voor alle antennes en draadloze apparaten die de volksgezondheid kunnen beschermen. De wet overweegt de thermische effecten die bekend zijn, maar ook de biologische effecten te benoemen. In het onderwijs en gezondheidsvoorzieningen mogen dan alleen gebruikt gemaakt worden van bedrade internetverbindingen.

Taiwan

In Taiwan is in 2015 de bescherming van kinderen bijgewerkt tot een volledig verbod van iPads en smartphones voor kinderen jonger dan twee jaar.

India

Het ministerie van communicatie en informatietechnologie heeft richtsnoeren wat betreft elektromagnetische velden uitgevaardigd en de blootstellingslimieten verlaagd tot 1/10 van de ICNIRP niveau. In sommige delen van India zijn zendmasten nabij scholen op last van de overheid verwijderd.
© 2016 - 2020 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel SAR-waarde (straling) heeft een smartphone?Hoeveel SAR-waarde (straling) heeft een smartphone?Al lang voordat de nieuwste smartphones gepresenteerd worden, zijn het de reclameberichten die de liefhebbers lekker moe…
Uitleg over het gebruik van mobiele telefoon jammersUitleg over het gebruik van mobiele telefoon jammersEen "jammer" (uitgesproken als: djemmer) is een apparaat dat voorkomt dat terrestrische en extraterrestrische signalen v…
Gezondheidswerkers en elektrogevoeligheid in NederlandGezondheidswerkers en elektrogevoeligheid in NederlandJe bent arts en op het spreekuur komt een patiënt die de volgende gezondheidsklachten heeft: hoofdpijn, niet kunnen slap…
Planten groeien niet naast routersZaden van planten kunnen slecht ontkiemen als ze in de buurt van een draadloze router staan. Vijf Deense studentes kwame…
Wifi geeft een lekkende bloed-hersenbarrièreWifi geeft een lekkende bloed-hersenbarrièreDe hersenen hebben een grote behoefte aan zuurstof dat wordt aangevoerd door het bloed. Toch zijn het bloed en de hersen…
Bronnen en referenties
 • http://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/
 • http://ehtrust.org/wp-content/uploads/International-Policy-Precautionary-Actions-on-Wireless-Radiation.pdf
 • http://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/370-buitenlands-beleid-draadloze-techieken

Reageer op het artikel "Wereldwijde maatregelen tegen de draadloze communicatie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rieja
Laatste update: 08-12-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!