Gebruiken rond sterven en dood: humanisme

Gebruiken rond sterven en dood: humanisme Het humanisme is geen religie. Humanisten gaan uit van het gezonde verstand van de mens. Volgens het humanisme is er geen God, geen schepping en geen hogere bedoeling van het leven. Humanisten hechten belang aan hun eigen denkvermogen, hun zelfstandigheid en hun vrijheid. Hier wil ik de humanistische gebruiken rond sterven en dood bespreken.

Ideaal

Het ideaal van het humanisme is zelfverwerkelijking en zelfontplooiing van de mens in solidariteit met anderen. Het streven van het humanisme is een samenleving waarin vrijheid, verdraagzaamheid en medemenselijkheid centraal staan.

Ziekte

Doordat humanisten grote waarde hechten aan persoonlijke zelfstandigheid en vrijheid en ziekte deze zelfstandigheid en vrijheid aantast, is ziekte een lastig punt. Ziekte hoort voor humanisten bij de onvermijdelijke problemen van het leven. Humanisten hechten grote waarde aan de menselijke waardigheid, daarom worden zieken goed verzorgd. Zieken moeten de ruimte hebben hun eigen beslissingen te nemen. Niet alles wat medisch gezien gedaan kan worden, moet ook gebeuren, de bepalende factor is de menselijke waardigheid.

Rond het afscheid

Humanisten vinden het leven hier op aarde belangrijk. Alleen hier en nu kun je vorm geven aan je leven, dus wat hier en nu is, is belangrijk. Dit noemen ze levenskunst. De dood maakt dat het leven begrensd is. Door de eindigheid van het leven is de tijd kostbaar. Levenskunst heeft betrekking op het totale leven, dus inclusief het sterven.

Rituelen

Er zijn geen vastgestelde regels of rituelen. Met betrekking tot afleggen en opbaren, de uitvaart, begraven of cremeren, alles mag. Eenmalige zelfbedachte rituelen kunnen ook en er zijn werkgroepen die mensen bij het bedenken van zo'n eenmalig, strikt persoonlijk ritueel, kunnen helpen.

Euthanasie en orgaandonatie

Levenskunst heeft betrekking op het totale leven, dus inclusief het sterven. Ook hier staat het maken van eigen keuzes voorop. Euthanasie kan daarom deel uit maken van levenskunst. Stervenden kunnen steun krijgen van humanistisch raadslieden.

Humanisten zijn niet tegen orgaandonatie. Ze bekijken orgaandonatie vanuit een maatschappelijk perspectief: heeft iedereen dezelfde kansen op een gedoneerd orgaan en zijn er maatschappelijke structuren (bijv. ernstige armoede) waardoor orgaandonatie voor sommige mensen minder vrijwillig is dan voor anderen.

Humanistisch raadsman of raadsvrouw

Een humanistisch raadsman of raadsvrouw zal een vertrouwensrelatie met de zieke aangaan. Zoiets kost tijd, daarom is het belangrijk dat de zieke zo vroeg mogelijk verteld wordt dat dit tot de mogelijkheden behoort. De raadsman of raadsvrouw zal proberen die krachten in de zieke te activeren die nodig zijn om weer grip te krijgen op zijn/haar situatie, zodat de zieke zijn/haar eigen keuzes kan maken.

Na de dood

De meeste humanisten gaan ervan uit dat er na de dood niets meer is.

Bidden

Er is een religieuze en een niet-religieuze humanistische stroming. De religieuze stroming gelooft wel in het bestaan van een God, maar vinden de menselijke waarden belangrijker. In de niet-religieuze stroming vinden we atheïsten en agnosten. Atheïsten ontkennen het bestaan van een god, agnosten stellen dat ze niet weten of er een god is. Er is ook een humanistische stroming binnen de islam, de Alevieten.
© 2008 - 2024 Judithm, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het humanismeHet humanisme is geen godsdienst zoals het christendom, jodendom en bijvoorbeeld boeddhisme dat wel zijn. Humanisten gel…
Gebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken rond sterven en dood: rooms-katholicismeGebruiken verschillen per cultuur en per religie. Gebruiken rond sterven en dood verschillen dus ook. Hier wil ik de geb…
Waarom gaan we doodWaarom gaan we doodDood gaan we allemaal. Velen vragen zich af wanneer. Je kan dood gaan door ziekte, ouderdom of door een ongeval. In een…
Japanse mythologie: ShinigamiPersonificaties van de dood kent men in veel culturen en landen. Per folklore verschillen de kenmerken weer een beetje,…

Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'Er is in onze samenleving een grote groep mensen die wel geloven dat er 'iets' is, maar die zich niet bezighouden met de…
Zorgvuldigheidseisen bij euthanasieZorgvuldigheidseisen bij euthanasieOnze medische wetenschap kan ons lang in leven houden. De keerzijde daarvan is dat dit leven niet altijd kwaliteit heeft…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay
  • Cursus Westers gezin in vergelijkend en historisch perspectief. OU.
  • Levensbeschouwelijk spel voor werkers in de zorg, Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing.
  • Keerzijde, A.G. van Gilse
Judithm (119 artikelen)
Laatste update: 12-06-2015
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.