InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Overwin angst voor zelfverdediging bij gewapend conflict

Overwin angst voor zelfverdediging bij gewapend conflict

Overwin angst voor zelfverdediging bij gewapend conflict Oorlogen zijn van alle eeuwen, waarbij het vuile werk dikwijls wordt uitgevoerd door gewone jongens en mannen. Huisvaders die de wapens hanteren tegen vaders en zonen uit een vijandig land. Onder welke voorwaarden is de wil tot vechten aanwezig, hoe kan de angst worden overwonnen. Want het hoeft geen betoog dat geweld soms noodzakelijk is om vreemde mogendheden buiten de landsgrenzen te houden. Daartoe is de aanwezigheid van een modern uitgerust, geloofwaardig verdedigingsapparaat, met het juiste moreel en onder goede leiding noodzakelijk. Kadaverdiscipline werkt daarbij dus averechts en demotiverend.

Wanneer wil een militair vechten

Welk mechanisme ligt eraan ten grondslag dat een mens, dikwijls tegen een karig soldij, bereid is z’n leven voor volk en vaderland in de waagschaal te stellen. Want nog niet zo lang geleden bestond het overgrote deel van de krijgsmacht uit dienstplichtigen die amper een vergoeding kregen. Wat zorgt ervoor dat een mens, zonder directe financiële beloning, bereid is om grote risico's te nemen in een gewapend conflict met de vijand.

We hebben het hierbij uiteraard over volwassen personen, met een eigen wil en een normaal verstand. De wil tot vechten is in dat geval aanwezig indien:

De soldaat een doel heeft dat zelfopoffering waard maakt, zoals:

 • Een ideologie; bijvoorbeeld mensenrechten of de democratie.
 • De bescherming van het gezin of verdediging van het vaderland.
 • Het volgen van Koning of commandant.
 • De bescherming van geloof en vrijheden.
 • Zijn plicht doen en zijn zelfrespect te behouden
 • Zijn kameraden niet in de steek te laten (loyaliteit).
 • Het herstellen van een onrechtvaardige daad.
 • Wanneer hij in de ban is van massa suggestie door fanatieke leiders.

Er bij de soldaat gevoel van vijandschap is

 • Wanneer de soldaat een gevoel van vijandschap heeft t.o.v. zijn tegenstander, dus hij zijn agressiviteit ontwikkelt (haat is niet nodig), kan dit eveneens de wil tot vechten veroorzaken.

Er angst is om niet mee te doen

 • Omdat hij zich schaamt om laf te zijn.
 • Omdat er straf dreigt (onvermijdelijkheid).
 • Vanwege de gevolgen van een eventuele nederlaag.
 • Omdat er geen weg terug is (zelfbehoud).

Er zelfvertrouwen is door:

 • Een goede keuring, juiste selectie en indeling, en goede kwaliteit van wapens en materieel.
 • Goede oefening en training, zodanig dat hij zijn wapens in het gevecht blijft gebruiken.
 • Een gevoel van trots, belangrijkheid, (“helden der natie”).
 • Dat hij behoort tot een volksleger, uit het volk gekozen.
 • De interesse van het thuisfront in het leger, dus geen stakingen, geen zwarte markt, maar politieke eensgezindheid en goede verzorging van de achtergebleven gezinnen.
 • Post krijgen van thuis.

Verbondenheid en saamhorigheid door juiste leiding

De soldaat presteert des te beter, durft meer, indien hij zich verbonden voelt met kameraden, (“wapenbroeders”). Korpsgeest, groepsgeest is daarom belangrijk (ons onderdeel is het beste”). Dat betekent voor de leiding:
 • Zo min mogelijk overplaatsingen en een eerlijk systeem van straf en beloning.
 • Zelfwerkzaamheid t.o.v. een gezamenlijk doel stimuleren.
 • Goede uitrusting, vaandel, parades, embleem, exercitie, aanvallen, actie.
 • Geestelijke verzorging, eerlijke voorlichting, rouwdiensten na gevecht.
 • Gehoorzaamheid van de mindere en overwicht van de meerdere, want de troep vraagt om discipline.

De soldaat dient zich beschermd en verbonden te voelen met zijn commandant, want zonder een commandant blijft de troep niet bij elkaar. Napoleon zei het al: “Slechte soldaten bestaan niet, wel slecht kader”.
Ten opzichte van z’n commandant moet de soldaat hebben:
 • Ontzag: vanwege bijzondere kwaliteiten, zoals moed en vakkennis, sterk karakter, maar vooral door het geven van het goede voorbeeld.
 • Vertrouwen: de troep moet zich onder de commandant veilig voelen, er moet dus succes behaalt kunnen worden.
 • Genegenheid: de commandant moet contact hebben en belangstelling tonen voor z’n ondergeschikten en hij moet billijke behoeften zo goed mogelijk bevredigen, zoals voeding, duidelijke taakverdeling, rust en recreatie, verzorging, promotie e.d.

Overeenkomsten met de burgermaatschappij

Het zal de oplettende lezer niet zijn ontgaan, dat in de laatste paragraaf, de woorden "commandant en ondergeschikte" meestal zonder meer vervangen kunnen worden door "werkgever en werknemer" of "trainer en speler".

Lees verder

© 2015 - 2019 Robbie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ziekte en re-integratieZiekte en re-integratieHoe verloopt het re-integratietraject van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Volgens de Wet Verbetering Poortwac…
Opzegtermijn arbeidsovereenkomst werkgever en werknemerAls de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er een opzegtermijn in acht worden genomen. In…
Tijdelijk contract opzeggenEen tijdelijk contract loopt van rechtswege af, dus na afloop van de termijn die in het contract wordt genoemd. Het is e…
Loondoorbetaling bij ziekteLoondoorbetaling bij ziekteAls je als werknemer ziekt wordt, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Voor hoelang geldt de loondoorb…
Aanbevelingsbrief schrijvenAanbevelingsbrief schrijvenAanbevelingsbrieven hebben een uitgesproken positief karakter. Een aanbevelingsbrief is een brief van de werkgever of le…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: AlexVan, Pixabay
 • Handboek voor het dienstplichtig kader, maart 1966
 • " Frank van Wezels roemruchte jaren" , roman van A.M. de Jong

Reageer op het artikel "Overwin angst voor zelfverdediging bij gewapend conflict"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Robbie
Laatste update: 14-09-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Oorlog
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!