InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Overstromingen en rampen in Nederland

Overstromingen en rampen in Nederland

Overstromingen en rampen in Nederland In 2014 is een site de lucht in gegaan die aangeeft hoe hoog de waterstand kan zijn bij een overstroming in Nederland. Hoe hoog en welke gebieden in Nederland dan onder water staan. Daarnaast staat vermeld welke risico's er mogelijk zijn en wat dan te doen. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat bij een grote overstroming Aalten (tegen de Duitse grens) een badplaats zal worden. Een plaats aan zee, met strand en duinen. Weet je hoe hoog het water komt te staan in de woonplaats? Zoek het op en wees je ervan bewust, dat de mogelijkheid er is. Dat een risico een feit kan worden en dat je weet wat te doen, mocht het ooit zover komen.

Nederland kan overstromen

In Nederland zijn we beschermd voor het water door dijken en duinen. De kans dat het een keer mis kan gaan is klein. Maar tóch is die kans er. Meer dan de helft van Nederland ligt onder het zeeniveau (NAP). De meeste kans waar het mis kan gaan, is aan de kust. De combinatie van een zware noordwestenwind en springvloed (wanneer het verschil tussen eb en vloed het grootst is) kunnen dijken laten doorbreken. De watersnood in Zuidwest-Nederland op 1 februari 1953 werd veroorzaakt door een zware noordwesterstorm en springvloed. De stormwind liet het zeewater opstuwen tot een hoger zeeniveau dan normaal (stormvloed) en de gevolgen waren catastrofaal. Langs de grote rivieren kan extreme regenval en smeltwater uit de Alpen leiden tot wateroverlast en dijkverzakkingen. Eind januari 1995 zorgde een gevaarlijk hoge waterstand van Rijn, Waal en maas voor de verplichte evacuatie van 250.00 mensen uit het Rivierengebied.

www.overstroomik.nl

28 september 2014 is er een website gelanceerd (en een app) waar opgezocht kan worden wat de maximale hoogte is wanneer een grote overstroming Nederland treft. Door de postcode in te voeren kan er gezien worden hoe hoog het water staat bij overstroming en door de kleur hoe groot of klein het gebied is wat overstromen kan.

Initiatief

De site is een initiatief van het ministerie van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu i.s.m. het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Veiligheidsregio's, de Waterschappen en het Deltaprogramma. De site met app is gelanceerd door minister Schulz van Infrastructuur en Milieu tijdens het functioneringssluiten van de Measlantkering. De jaarlijkse test van Rijkswaterstaat als voorbereiding op het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april. Het doel van de site (en app) is, naast informatie, het risicobewustzijn te verhogen. Het doel is: het risico-bewustzijn te verhogen. Door tips te geven, de zelfredzaamheid in geval van waterdreiging te bevorderen. Zodat mensen weten wat ze moeten doen. Dat ze bij een dreigende overstroming:
  • Luisteren naar de rampenzender (de zender welke bij de postcode hoort, staat erbij vermeld);
  • De adviezen opvolgen welke gegeven worden door de veiligheidsregio. Een veiligheidsregio betreft een gebied in Nederland waar samenwerking geregeld is wat betreft, brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid. De naam van de veiligheidsregio waar de opgegeven postcode onder valt staat erbij.

Crisis.nl en de risicokaart

De overheid heeft de verplichting om informatie te geven over mogelijke risico's. Er is daarom beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren je zou kunnen lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit. Op de site van overstroom ik, kan doorgeklikt worden naar een risicokaart. Risico’s van alle soorten staan op crisis.nl. Met name de risico’s waarvan een incident zo groot kan zijn dat gezamenlijke inzet van hulpverlenende diensten nodig is.

NL-alert

Op de site Crisis.nl is tevens te lezen wat te doen bij een noodsituatie in de omgeving. Het NL-alert is net als crisis.nl een alarmeringssysteem. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Ook is in 2018 het NL-Alert uitgebreid en wordt er gewaarschuwd op digitale vertrekborden bij bus-, tram- en metrohaltes.

Risico

Risico-objecten waar doden en gewonden kunnen vallen wanneer iets mis gaat zoals:
Soort risicoWat te vinden op de risicokaart
Brandbare stoffenBedrijven met brandbare stoffen en de transportroutes
Explosieve stoffenBedrijven met explosieve stoffen en de transportroutes
KernongevalPlekken waar met radioactief materiaal wordt gewerkt
Een luchtvaartongevalDe vliegvelden zijn in kaart gebracht
Ongeval op het waterDe watergebieden en de -wegen zijn in kaar gebracht
grote kans op een verkeersongevalDe autobanen en spoorwegen zijn in kaart gebracht
Een tunnelongevalDe tunnels zijn in kaart gebracht
Instortingsgevaar bij grote gebouwenDe geologische structuren zijn in kaart gebracht
Brand in hoge gebouwenEen overzicht van grote en hoge gebouwen
Paniekgevaar in menigtenTe vinden is op de risicokaart is waar de evenementen en activiteiten locatie zijn
OverstromingGebieden die kunnen overstromen
NatuurbrandGebieden in Nederland met brandbare natuur

Aalten aan zee

Aalten ligt in het oosten van de provincie Gelderland, tegen de Duitse grens. Veel straten in het centrum van Aalten zijn steil en bochtig. Het geeft Aalten een karakteristiek gezicht en duidelijk is dat de ligging boven het zeeniveau ligt. Aalten ligt 38 meter boven het nieuw Amsterdams peil. Tot de gemeente Aalten horen naast de plaats Aalten, de plaatsen Dinxperlo, De Heurne en Bredevoort. Daarnaast de dorpen en buurtschappen Heurne, IJzerlo, 't Klooster, Dale, Haart, Barlo en Lintelo. In een boerderij, net buiten de bebouwde kom van Aalten, richting Dinxperlo, wacht een religieuze leefgroep op een tsunami die ooit tot aan het Achterhoekse stadje zal reiken. Het water zal stoppen bij Aalten en hierdoor zal Aalten een badplaats worden.

Wachters van de nacht

Sinds 2010 wonen hier volgelingen, wereldwijd, van de christelijke gemeenschap Mount Zoin Christian Community and Fellowship. Een onderdeel van Watchman of the Night Ministeries (Wachters van de nacht). De wachters van de nacht is een christelijke groepering die zich bezighoudt met onderwerpen betreffende het einde van de wereld. De wachters van de nacht zijn overtuigd dat Nederland zal worden getroffen door een tsunami, die ontstaat als gevolg van een vulkaanuitbarsting op IJsland. De plek waar zij hun gemeenschap nu hebben zal, naast enkele andere hoger gelegen plekken in Nederland, in hun visie gespaard blijven. Met het oog op de door een wachter van de nacht geprofeteerde ramp leven ze volledig zelfvoorzienend net iets buiten Aalten. Ze verbouwen eigen voedsel voor het geval de winkelvoorraden tijdens een ramp niet voldoende zijn.

Wat zegt de site ‘overstroom ik’ over de postcode in Aalten

Op deze locatie is geen overstroming mogelijk. Deze locatie ligt in een gebied dat niet kan overstromen vanuit de zee of de grote rivieren vanwege de hoge ligging.
© 2014 - 2020 Rieja, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Ik ben veilig na een ramp of noodsituatieIk ben veilig na een ramp of noodsituatieJe moet er niet aan denken, maar stel: jij krijgt te maken met een ramp, een natuurramp of met een noodsituatie. Of een…
Houden de dijken het droog?Houden de dijken het droog?Toen er duizend jaar geleden nog geen dijken waren stroomde het water van de rivieren grillig naar de zee. Bij overstrom…
Watersnoodramp 1953Watersnoodramp 19531953 is bekend vanwege de watersnoodramp in Zeeland. In de nacht van 31 januari naar 1 februari brekende dijken door, in…
Watersnoodramp van 1 februari 1953Tegenwoordig staat Nederland bekend als de expert op het gebied van water. Dit is echter het gevolg van een desastreuze…
Kustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewakingKustbescherming: blijvende zorg en voortdurende bewakingEen simpele overstroming kan worden voorkomen met zandzakken. Hetzelfde principe geldt eigenlijk voor het voorkomen van…
Bronnen en referenties
  • https://overstroomik.nl/
  • https://crisis.nl/nl-alert
  • https://crisis.nl/nl-alert/uitbreiding-van-nl-alert/
  • http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/leefgroep-wacht-in-aalten-op-tsunami-1.2247699
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Wachters_van_de_nacht
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming
  • http://www.risicokaart.nl/

Reageer op het artikel "Overstromingen en rampen in Nederland"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Rieja (infoteur), 14-01-2016 14:06 #2
Hallo Kalki,

Klopt natuurlijk, in combinatie met extreme bijkomstigheden, zoals het weer en klimaatsverandering. Moet iedereen onder de zeespiegel maar naar het oosten van ons land gaan. Het probleem van de 'krimp' meteen opgelost!

Groet, Ria.

Kalki, 13-01-2016 22:19 #1
Volgens ingenieur Jan Willem Boehmer onderkent de NL-regering dat het gevaar van de dijken zich van ONDEREN afspeelt en er in 1953 bij de watersnoodramp geen overslag plaats vond, maar de dijken als puddingen ineenzakten door Jacuzzi-vorming onder de dijken. De regering doet daar niets aan en krijgen we vroeg of later daarom een mega-overstroming met vele dodelijke slachtoffers en een grote schade aan de infrastructuur.

Infoteur: Rieja
Laatste update: 22-11-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 2
Schrijf mee!