InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Diversen > Stad onder Amsterdam
nieuws uitgelicht

Stad onder Amsterdam

Project AMFORA (stad onder Amsterdam), Sinds de bekendmaking voor de nieuwe plannen voor Amsterdam door bouwbedrijf Strukton is er grote ophef onstaan.De meningen zijn verdeeld maar de feiten voor de mogelijkheden zijn zeer zeker aanwezig! Zes lagen onder de grachtengordel die bedoeld zijn voor winkelcentra en parkeergelegenheden, die bereikbaar zijn vanaf de ring A10. Het lijkt een sprookje maar wat is het idee?....

AMFORA


Wat is AMFORA?

Volgens de Dikke Van Dale is een amfora 'een bij de oude Grieken en Romijnen gebruikte buikige kruik met twee oren' tot maandagoachtend 29 Januari 2008. Deze ochtend gaf Strukton een geheel nieuwe betekenis aan het woord AMFORA.

Alternatieve Multifunctionele Ondergrondse Ruimte Amsterdam
Bas Obladen, Senior Adviseur Strukton Civiel en bedenker van het plan, zegt: “Met dit innovatieve plan wil Strukton een bijdrage leveren aan een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving in Amsterdam. Het is een duurzaam en realiseerbaar plan. Een stad uitbreiden de diepte in is niet futuristisch, maar noodzaak van deze tijd.”

Wat is het idee? Strukton presenteerde vandaag een ambitieus plan. Kort samengevat: de hele stad Amsterdam wordt één grote Amsterdam Arena met een hele grote parkeergarage eronder. Ook onder de grachtengordels (die worden namelijk eerst allemaal gedempt en daarna gebruikt voor werkverkeer,als alles klaar is komt er nieuw water in de grachten). Het blijft niet alleen bij een grote parkeergarages ook, winkelcentra, sportzalen, bioscopen en laad- en losplaatsen zullen zich verstigen. Een gehele stad ondergronds wat er als volgt uit zou moeten zien.

  • Laag 1. Winkels
  • Laag 2. Parkeergarages
  • Laag 3. Fietsenstalling
  • Laag 4. Sportzalen
  • Laag 5. Bioscoopzalen
  • Laag 6. Ruimte voor kabels en leidingen

Gezondheid en Mileu

Door al het verkeer ondergronds te laten rijden, blijven de bereikbaarheid en mobiliteit van Amsterdam gehandhaafd. De uitlaatgassen die in de ondergrondse stad vrijkomen, worden gefilterd en gereinigd. AMFORA zal dus geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de gebruikers. Sterker nog: dankzij AMFORA zal het leefmilieu in Amsterdam sterk verbeteren!

De lucht in de stad zal schoner worden, bomen en planten hoeven niet langer te wijken voor een betere doorstroming. Positieve gevolgen voor inwoners die last hebben van long- en astmatische aandoeningen; zij zullen weer zonder problemen over straat kunnen en hoeven minder vaak een beroep te doen op het zorgstelsel. AMFORA heeft op deze manier ook positieve gevolgen op economisch gebied. Dankzij de verbeterde luchtkwaliteit kan Amsterdam bovendien doorgaan met bouwen, hetgeen de economie ook ten goede komt.

Een ander verbeterd milieu- en gezondheidsaspect betreft de grachten van Amsterdam. Het betonnen dak van AMFORA geeft de grachten een harde bodem; hierdoor kunnen zij eenvoudiger schoongemaakt worden. Ongedierte, evenals de ziekten die hierdoor worden overgebracht, zullen afnemen.

Veiligheid

De veiligheid in de ondergrondse stad wordt op diverse wijzen gewaarborgd. Mocht er brand uitbreken, zorgt compartimentering ervoor dat deze beheersbaar blijft. De brandwerende compartimenten (ca. 200-300 meter) kunnen worden afgesloten en volgepompt met CO2. Simulaties met CFD modellen zullen leiden tot veilige oplossingen m.b.t. explosies. Een innovatief detectie-systeem, in combinatie met RFID chips, houdt continu bij waar de in AMFORA aanwezige voertuigen en mensen zich bevinden. In geval van calamiteiten geeft het systeem de coördinaten van de betreffende locatie aan én het aantal mensen dat zich daar bevindt. Hierdoor kunnen hulpdiensten snel en effectief ingezet worden. Gebruikers die zich op andere locaties bevinden merken hier niets van. Zo wordt paniek voorkomen en veiligheid gewaarborgd.

Naast technische veiligheid zal er uiteraard ook rekening gehouden worden met de beleving van de sociale veiligheid. Ondanks haar ligging onder de grond zal AMFORA als een prettige omgeving ervaren worden.

Economische haalbaarheid

Een eenvoudige berekening laat zien dat AMFORA economisch gezien een haalbaar project is. De totale beschikbare oppervlakte per laag (Grachtengordel, Amstel, Ring, Artis) bedraagt ongeveer 1 miljoen m2. In dit gebied zijn ongeveer 100.000 auto’s aanwezig. Uitgaande van een oppervlak van 20 m2 per auto, zijn twee van de zes lagen binnen AMFORA nodig voor de bewoners.

Een derde laag is ter beschikking voor bezoekers en forenzen. De overige drie lagen kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden, waaronder het huren of kopen van extra parkeerplaatsen. Ervan uitgaande dat er zes lagen zijn, komen de kosten voor een parkeerplaats op ca € 25.000,--. De baten uit verhuur van de ondergrondse ruimte en van de vrijkomende bovengrondse ruimte kunnen eventueel op deze kosten in mindering gebracht worden. Vergelijken we deze bedragen met bovengrondse prijzen dan kunnen we concluderen dat het voorstel economisch haalbaar is.

Energie

Het energieconcept van AMFORA is CO2 neutraal. Dit door de toepassing van warmte-/ koudeopslag onder de grachten. Met behulp van een buizenstelsel, dat in de wapening van de diepwanden wordt opgenomen, kan de temperatuur in AMFORA op ca. 18 graden Celsius gehouden worden. Lokale klimaatsystemen zullen inspelen op additionele temperatuurbehoeften.

Omdat AMFORA niet gekoeld hoeft te worden, zal een koudeoverschot optreden. Een overschot dat in de zomer als stadskoeling kan worden aangeboden, ter vervanging van lokale airconditioning. De elektriciteit die hiermee bespaard wordt kan als groene stroom gebruikt worden voor AMFORA, die hier bewust mee omgaat. Zo wordt in dit project met energiearme verlichtingssystemen gewerkt, zoals LED-verlichting. Een eventueel energietekort kan gecompenseerd worden met behulp van
windmolens.

Voertuig identificatie systemen

Het onder ‘veiligheid’ besproken detectiesysteem wordt tevens ingezet om de verkeersstromen binnen AMFORA in goede banen te leiden. Het systeem maakt onderscheid tussen abonnementhouders en bezoekers; reeds bij de inritten wordt het instromend verkeer in deze twee groepen gesplitst.

De voertuigen van de abonnementhouders bevatten een eigen RFID chip, die bij de inrit wordt herkend door het detectiesysteem. De computer controleert tevens of het voertuig geautoriseerd is om AMFORA binnen te rijden. Is een voertuig niet geautoriseerd, zal deze naar een andere baan geleid worden.

Opstoppingen worden zo voorkomen. Bezoekers van AMFORA dienen bij de voor hun bestemde ingang een kaartje aan te vragen, tevens voorzien van een RFID chip. Het detectiesysteem herkent op deze manier iedereen die in AMFORA rijdt; door middel van kunstmatige intelligentie optimaliseert het systeem de verkeersstromen, zodat verkeersvoorspellingen gegenereerd kunnen worden.

Het innovatieve detectiesysteem maakt echter nog meer mogelijk. Zo kunnen vrije parkeerplaatsen gelokaliseerd en in het parkeersysteem verwerkt worden.

Ook is het mogelijk om binnen AMFORA een signaal te genereren dat opgepikt wordt door navigatiesystemen, waardoor de bezoekers snel en probleemloos naar hun plek van bestemming geleid worden. Dit betekent minder onnodige verkeersstromen, dus sparing van het milieu. Het systeem kan ook toegepast worden op de toegang tot de liften.

Transportbegeleiding

Al het verkeer rijdt vanaf de Ringweg A10 via diverse afritten de ondergrondse stad AMFORA binnen. Het verkeer blijft ondergronds rijden en kan via de grachten alle delen van Amsterdam bereiken.

De Amstel dient als aanvoerweg. Door zijn breedte kan de Amstel opgesplitst worden in drie delen, waarvan het middelste gedeelte als aanvoerweg kan fungeren. De twee buitenste gedeelten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als parkeergelegenheid voor de woningen en kantoorcomplexen langs de Amstel. De ondergrondse infrastructuur beperkt zich niet alleen tot de grachtengordel, maar wordt uitgebreid naar Oud-West, Rivierenbuurt, Kattenburg, IJ, RAI, Artis, Scheepvaartmuseum, Universiteiten, Centraal Station en de woon- en kantoorcomplexen langs het IJ. Knooppunten kunnen gemaakt worden bij de grote waterpartijen ter hoogte van de Amstelkade.

Technische haalbaarheid bouwwijze

Een belangrijk uitgangspunt in de bouwmethode van AMFORA is het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor de bewoners. Het ontwerp is gebaseerd op een zo groot mogelijke vrijheid voor indeling en gebruik, tegen zo laag mogelijke kosten.

AMFORA wordt relatief eenvoudig en snel gebouwd met gebruikmaking van standaard (prefab) elementen. Door middel van prefab balken worden talloze kolomloze ruimten gecreëerd met een maximale standaard overspanning van 30 meter. Aangepaste prefab elementen zullen uitkomst bieden bij smallere en bredere grachten. De Amstel bestaat bijvoorbeeld uit drie gedeelten van 30 meter breed. Vanwege de bodemopbouw is het mogelijk om AMFORA volgens het polderprincipe uit te voeren; heien is niet nodig.

De voorbereiding bestaat uit het verplaatsen van de woonboten, het opschonen van de gracht én het dempen ervan met zand tot de bovenzijde van de wallenkant. De gracht zal tevens als werkweg voor de bouw dienen. Is het werkterrein ingericht, dan worden de diepwanden gemaakt langs de wallenkant.

Hiervoor zal ter optimalisatie 1 op de 3 panelen tot aan de 3e zandlaag aangebracht worden. De tussenliggende panelen reiken tot in de Eemklei. In de dwarsrichting wordt een (verticaal) bentoniet cementscherm gemaakt. Hiervoor wordt eerst de grond ontgraven tot de onderkant van de eerste randbalk.

Op deze randbalk wordt een prefab ligger van 30 meter geplaatst. Vervolgens wordt de wapening uitgerold en de druklaag gestort. Zodra het dak dicht is, kan verder ontgraven worden (Cut and Cover) tot de tweede randbalk. Hierop volgen weer de prefab liggers, wapening, druklaag en ontgraving tot de volgende randbalk. Op deze manier worden zes lagen vervaardigd. De droog ontgraven grond wordt afgevoerd, dan wel hergebruikt. Zand wordt opgeslagen in een depot in de Amstel.

Ter hoogte van de bruggen zal een andere bouwmethode toegepast moeten worden. Hier zullen de zes lagen aangelegd worden met behulp van de vriesmethode en ter plaatse gestort beton. Tevens worden bij de bruggen de voorzieningen aangebracht ten behoeve van brandwerende compartimentering. De fundering van de brug wordt overgenomen door AMFORA.

Overige ondergrondse steden

Ondergrondse steden bestaan elders ter wereld allang. Vooral in Canada en Japan zijn in stedelijke gebieden enorme ondergrondse complexen gebouwd, bestaande uit winkels, kantoren en metrostations. De grootse stad onder de oppervlakte is Underground city - La Ville Souterraine in Montreal: een netwerk van gebouwen die met elkaar zijn verbonden via 32 kilometer tunnel. In de lange, koude winter, hoeven inwoners van Montreal niet per se boven de grond te komen. Hotels, restaurants, bioscopen, appartementen, banken, scholen, alles ligt (gedeeltelijk) ondergronds en is met elkaar verbonden.
© 2008 - 2018 Rebecca02, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Citymarketing: promoten van een stad door een sloganCitymarketing: promoten van een stad door een sloganJe stad promoten door middel van een pakkend motto in de hoop toeristen en bedrijven aan te trekken. Dat is citymarketin…
Amsterdam: eiland in de Indische OceaanAmsterdam is niet alleen de naam van onze hoofdstad, maar ook een eiland dat in de zuidelijke Indische Oceaan ligt. Het…
Het plannen van een uitstapje: www.hollandtoer.nlHet plannen van een uitstapje: www.hollandtoer.nlVanuit je luie stoel een uitstapje voorbereiden? Het wordt een eenvoudige klus als je gebruik maakt van www.hollandtoer.…
Amsterdam: openingstijden, koopzondag, koopavond, uitverkoopAmsterdam: openingstijden, koopzondag, koopavond, uitverkoopAmsterdam is de hoofdstad van Nederland en drukbezocht door bezoekers uit het binnen- en buitenland. De stad is uitermat…
Amsterdamse grachtengordel op de UNESCO WerelderfgoedlijstAmsterdamse grachtengordel op de UNESCO WerelderfgoedlijstDe Amsterdamse grachtengordel komt definitief op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dit zal een positieve invloed kunnen…
Bronnen en referenties
  • Strukton Group
  • Wikipedia
  • Rtl Nieuws

Reageer op het artikel "Stad onder Amsterdam"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebecca02
Gepubliceerd: 30-01-2008
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Nieuws uitgelicht…
Deze rubriek bevat artikelen welke zijn geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit en kunnen daarom mogelijk gedateerde informatie bevatten.
Schrijf mee!