mijn kijk op

Zelfmoord op de rails is bijna niet te voorkomen

Zelfmoord op de rails is bijna niet te voorkomen In de treinen in Nederland klinkt na een plotselinge stop ongeveer vier keer per week de mededeling. "Er is een aanrijding met een persoon." Vervolgens wordt gevraagd aan de passagiers rustig te blijven zitten want de ervaring heeft geleerd dat dit 2 uur kan duren. De hoofdconducteur is verplicht om als eerste de trein te verlaten, vast te stellen wat er gebeurd is en daarna hulp in te roepen. Is het mogelijk om suïcide op te rails te voorkomen en welke maatregelen zijn er genomen?

Toename van zelfmoord op het spoor tot 2017

Tussen 1980 en 2007 was er een grote toename van het aantal zelfdodingen op het spoor en wel van 155 naar 193 per jaar. Vooral in de periode rond de feestdagen in december en aan het eind van de winter stijgt het aantal zelfmoorden in Nederland. Ieder jaar plegen in Nederland ongeveer 1500 mensen zelfmoord. In 2013 werd er door 1854 mensen zelfmoord gepleegd. In 2015 was dit 1875 keer. Al zes jaar lang stijgt het aantal zelfmoorden in Nederland. In 2011 werd door het CBS vastgesteld dat mensen met een bijstand- of arbeidsongeschiktheidsverzekering vijf maal zo vaak zelfmoord plegen als mensen met een baan. Rond de 11% doet dit door suïcide te plegen op het spoor. In 2017 is een daling waar te nemen.

Enige cijfers inzake het aantal zelfmoorden op de rails:
 • In 2007 waren er 193 slachtoffers
 • In 2008 waren er 194 slachtoffers
 • In 2009 waren er 205 slachtoffers
 • In 2010 waren er 225 slachtoffers
 • In 2011 waren er 215 slachtoffers
 • In 2012 waren er 203 slachtoffers
 • In 2013 waren er 198 slachtoffers
 • In 2014 waren er 189 slachtoffers
 • In 2015 waren er 223 slachtoffers.

Vastgesteld is dat 64% van alle slachtoffers mannelijk is en ook méér dan 60% heeft een psychiatrische achtergrond. Ook is bekend dat er meer ongevallen plaats vinden in de omgeving van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. In Nederland is het aantal zelfdodingen op het spoor ongeveer 12% van het totaal aantal zelfmoorden.

Duitsland

In Duitsland plegen ieder jaar ongeveer 10 tot 11.000 mensen zelfmoord. Dit wil zeggen dat iedere 47 minuten zich iemand van het leven berooft. In 2010 waren dit 8000 mannen en 3000 vrouwen. Ook hier is het aantal zelfmoorden op de rails in de loop van de laatste jaren erg toegenomen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal suïcidepogingen te verminderen.

Wat gebeurt er precies in de trein?

Bij een aanrijding met een persoon komt in de trein de mededeling van de machinist. "We hebben een aanrijding met een persoon. De ervaring leert dat dit ongeveer 2 uur zal gaan duren. Blijft u rustig zitten en zodra er meer bekend is volgen er nadere mededelingen. Laat ons het werk doen wat moet worden gedaan."Het is duidelijk dat de meeste mensen zich dan verdrietig en machteloos voelen over een ongeval wat hier zo vlak bij hun heeft plaatsgevonden. Maar ook bemerk je dat er dubbele gevoelens ontstaan. Enerzijds grote deernis met het slachtoffer, anderzijds heeft men ook ook het eigenbelang om bijvoorbeeld op tijd je vliegtuig te halen of op tijd op je afspraak te komen. Het duurt in de meeste gevallen ook werkelijk twee uur. Soms kan de trein daarna verder rijden naar het volgende station waar het naar een zijvak wordt gedirigeerd maar het komt even vaak voor dat er moet worden geëvacueerd. Er wordt dan geholpen met de bagage door personeel van de NS wat is aangevoerd en men wordt met bussen naar het eerstvolgende station gebracht. Op zo'n station heerst chaos want een deel van de route is gesperd en in korte tijd moeten er mensen geholpen worden om hun bestemming te bereiken.

Gemeenschapszin en toch soms niet te voorkomen

We vragen ons af in wat voor wereld we leven terwijl we ervaren dat er wel degelijk gemeenschapszin is in Nederland. Regelmatig kunnen we zien dat wanneer mensen in dezelfde benarde situatie zitten er grote bereidheid is om elkaar te helpen. En toch vallen er mensen uit de boot die het leven niet meer aankunnen. Soms in een opwelling maar naar blijkt ook vaak weloverwogen en goed voorbereid. Enige mogelijke oorzaken kunnen zijn:
 • Men voelt zich totaal hulpeloos
 • Er is sprake van een trauma
 • Het leven biedt geen enkel perspectief meer
 • De persoon ziet geen uitweg meer

Onmenselijk verdriet voor nabestaanden

Iedereen die ooit in een trein heeft gezeten waarbij suïcide op het spoor plaats vond, is tot het besef gekomen dat zich hier weer een drama heeft afgespeeld. Vanavond zal er iemand die wordt verwacht niet meer thuis komen. De familie en vrienden van "een persoon" worden in rouw gedompeld en er zal verdriet zijn. Oneindig groot verdriet wat diepe wonden slaat. Soms werd de suïcide goed voorbereid en ligt er een afscheidsbrief. Maar ook vaak zullen mensen moeten raden naar wat er zich in het hoofd van het slachtoffer heeft afgespeeld. Nabestaanden zullen zich afvragen: waarom heb ik niks gezien of vermoed? Hebben we wel voldoende hulp geboden? Wat moet iemand zich diep eenzaam gevoeld hebben om tot zo'n daad te komen. Buren en vrienden zullen bij zichzelf te rade gaan wat is hier mis gegaan? Hadden we méér kunnen doen? Hebben we signalen gemist?

De conducteur en de machinist

De conducteur van de trein heeft de plicht om als eerste naar buiten te gaan om vast te stellen wat er is gebeurd. De machinist blijft op zijn of haar plaats maar beiden voelen zich machteloos en verdrietig. Het is dan ook niet te verwonderen dat voor veel conducteurs en machinisten dit nauwelijks te verwerken valt. Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om je voor te stellen wat het personeel van een trein aantreft na een aanrijding met een persoon. Veel machinisten zitten ziek thuis met het posttraumatisch stress syndroom als gevolg van een aanrijding met een persoon.

Maatregelen van de Spoorwegen op de rails

De Nederlandse Spoorwegen proberen met een aantal maatregelen het lastiger te maken om zelfmoord op de rails te plegen. Zij doen dit door:
 • Meer camera's te plaatsen
 • Meer hekken in de omgeving van de spoorrails te plaatsen
 • Toegankelijkheid te verminderen door meer bomen en struiken
 • Kruisingen zo mogelijk niet meer gelijkvloers maar boven of onder de grond
 • Extra waarschuwingsborden te plaatsen
 • Mensen die zich "verdacht" gedragen op de perrons aan te spreken
 • Personeel volgt extra trainingen om mensen te benaderen die suïcidaal gedrag vertonen.
 • Het aanbrengen van zgn. schrikverlichting
In mei 2017 werd bekend gemaakt door NS en Pro Rail dat de genomen maatregelen tot succes hebben geleid. Er is een duidelijke vermindering van het aantal zelfmoordpogingen op de rails te constateren.Het aantal slachtoffers is in 2016 gedaald met tussen de 30 en 40% .Er werd veertien miljoen euro uitgetrokken door de regering om deze maatregelen te financieren.

Ik Luister

De meest belangrijke maatregel is wel dat men luisterborden heeft geplaatst op diverse plaatsen met een verwijzing naar: zelfmoordpreventie Deze borden verwijzen naar de mogelijkheid om op anonieme wijze via telefoon of tablet je problemen te vertellen en te chatten met een hulpverlener. Men hoopt hiermee het aantal zelfdodingen te kunnen verminderen. 113 Online is een erkende zorginstelling die gestart is in 2009. De directie is in handen van psychiater Jan Mokkenstorm. De hulp wordt verleend door psychologen, orthopedagogen en psychiaters. De instelling werd aanvankelijk gesubsidieerd door de overheid en men ontving geld uit het innovatiefonds zorgverzekeraars. Er zijn echter problemen met de financiering omdat de zorg anoniem is. Zorgverzekeraars kunnen dit niet vergoeden en daarom hebben de Nederlandse Zorgautoriteiten besloten dat er een wetswijziging zal moeten komen. Bestuursleden zijn allen onbezoldigde vrijwilligers. Doelstellingen van 113 Online.nl zijn:
 • Zelfmoord en zelf-beschadigend gedrag trachten te voorkomen
 • Men wil het taboe over het praten over zelfmoord doorbreken
 • De zelfredzaamheid van mensen met suïcidale gedachten, naasten en nabestaanden vergroten
 • Drempels verlagen bij het zoeken naar hulp

Hulp wordt geboden via internet, telefoon en is niet alleen geschikt voor mensen die neiging hebben tot zelfmoord maar ook voor hun naasten en nabestaanden. 113 Online werkt internationaal. Ook is er een crisis nummer wat je kunt bellen: 0900-113.
Tevens is het ook voor familie mogelijk om bij dreigende zelfmoord contact op te nemen met: Depressie steunpunt.
© 2014 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Zelfmoord: waarom plegen mensen zelfmoord?Zelfmoord: waarom plegen mensen zelfmoord?Sommige mensen hebben een allesoverheersende gedachten: "ik wil dood". Het leven is voor deze mensen zo ondraaglijk dat…
Treinongevallen: ernstige treinongevallen in EuropaOp 16 februari 2010 werd België opgeschrikt door een treinramp toen twee passagierstreinen tegen elkaar botsten. Er viel…
Zelfmoord groot probleem; oorzaken en signalen van suïcideZelfmoord groot probleem; oorzaken en signalen van suïcideZelfmoord is een groot probleem in onze maatschappij. Suïcide is zelfs de belangrijkste doodsoorzaak onder jonge persone…

Gebeurtenissen in de maand februariGebeurtenissen in de maand februariDe maand februari is een buitenbeentje. Deze maand heeft geen vast aantal dagen, maar telt over het algemeen 28 dagen en…
De alcoholtest, het alcoholslot en de enkelbandDe alcoholtest, het alcoholslot en de enkelbandVeel mensen drinken af en toe een drankje. Vooral rond weekenden en feestdagen drinkt men soms meer dan van te voren wer…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • http://www.scientias.nl/
 • 113 Online.nl
 • www.Nu.nl 18 mei 2013
 • Volkskrant 8 dec. 2014/binnenland/ aantal zelfmoorden naar recordhoogte
 • https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/11/meer-geld-voor-tegengaan-zelfdoding-op-het-spoor-a1558308

Reageer op het artikel "Zelfmoord op de rails is bijna niet te voorkomen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 11-01-2019
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 6
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!