Dagboek van Maaike Terpstra - Het verboden dagboek

Dagboek van Maaike Terpstra - Het verboden dagboek De moeder van Marianne Vaatstra, Maaike Terpstra, heeft een dagboek bijgehouden na de moord op haar dochter. Dit persoonlijke dagboek is in verkeerde handen gevallen en dreigt in boekvorm uitgegeven te worden. Delen uit het dagboek staan op diverse websites. Aanstichter van het kwaad is Wim Dankbaar, de man die meent dat de echte moordenaar op Marianne Vaatstra nog vrij rondloopt. De complotdenker heeft een schare volgelingen. De rechter verbiedt in december 2013 de publicatie maar het boek komt er toch, met een juridische strijd tot gevolg.

Dagboek van Maaike Terpstra

Maaike Terpstra heeft na de moord op haar dochter Marianne Vaatstra een dagboek bijgehouden. Dit zeer persoonlijke document, waarin ze haar radeloosheid aan het papier heeft toevertrouwd, is via een omweg, via een vriendin, in handen gekomen van Wim Dankbaar. Dankbaar zegt dat Terpstra het hem heeft gegeven met het oog om het, behoudens privé onderwerpen, te publiceren en hij wil het in december 2013 in boekvorm uitgeven. Op verschillende websites staan fragmenten en op een aantal is zelfs het complete dagboek te lezen. “Nu het nog kan,” is op 6 november 2013 te lezen op de website www.klokkenluider.nl. De websitebeheerder verwacht op dat moment kennelijk dat het verboden wordt om het persoonlijke document te openbaren.

Moord op Marianne Vaatstra

Wim Dankbaar en zijn volgelingen, beweren dat Jasper S. niet de moordenaar van Marianne Vaatstra is. Het meisje is slachtoffer geworden van een rituele moord en Jasper S. krijgt de schuld in de schoenen geschoven om anderen uit de wind te houden. Justitie beschermt de ware moordenaars, meent Dankbaar. Wim Dankbaar en consorten worden beschouwd als complotdenkers. Maaike Terpstra wil niet dat haar dagboek gepubliceerd wordt, maar Dankbaar meent dat het algemeen belang groter is dan de wens van de dagboekschrijfster.

Complotdenker Wim Dankbaar

De hardnekkige complotdenker Dankbaar (1962) is een rentenierende ICT-miljonair uit Overveen bij Haarlem. Het is een zelfbenoemde activist die tegen onrecht vecht. In 2006 maakte hij samen met misdaadverslaggever Peter R. de Vries een documentaire over de moordenaar op John F. Kennedy. In 2013 wil Peter R. de Vries niets meer met Wim Dankbaar te maken hebben en beschouwt hij zijn samenwerking voor die documentaire als een fout. Dankbaar was in die jaren gedreven met de moord op Kennedy bezig en het onderwerp leende zich voor een documentaire. Al tijdens de reis naar Amerika vielen De Vries dingen op die niet deugden. Wie het niet met Dankbaar eens was, was corrupt, omgekocht, het zwijgen opgelegd, betaald. Terugkijkend op die tijd en op de ontwikkelingen rond de zaak Vaatstra noemt De Vries hem een man met een "bizarre fantasie" die op een "stuitende manier" te werk gaat. “Doorgeslagen” noemt de misdaadverslaggever hem. Rondom Dankbaar is een kring van volgelingen ontstaan die grofgebekt commentaren leveren op journalistieke stukken en blogs. Als de argumenten op zijn, aarzelen ze niet om op de man te spelen.

Advocaat

Advocaat Yehudi Moszkowicz bereidt in november 2013 een kort geding voor om publicatie van het dagboek tegen te houden. Maaike Terpstra zou nooit toestemming voor publicatie hebben gegeven. Zij heeft het auteursrecht en als zij “nee” zegt komt er geen boek.

'Noodzaak' van publicatie

Dankbaar beargumenteert de noodzaak van publicatie met de inhoud van het dagboek. De moeder van Marianne schrijft daarin behalve haar wanhoop om het verlies van haar dochter haar zoektocht naar recht en haar wantrouwen jegens de asielzoekers uit het AZC van Kollum. Heel lang heeft Maaike Terpstra gedacht dat de moordenaar in het AZC gezocht moest worden. Ook wantrouwt ze de toenmalige vriend van Marianne en zijn vriend en zet ze vraagtekens bij het politie-onderzoek. Dat beschrijft ze allemaal in haar veertig pagina’s tellende dagboek.

Psychologisch onderzoek

In oktober 2013 stond Wim Dankbaar in Groningen voor de rechter. Een vriend van een door Dankbaar beschuldigde asielzoeker en de vader van Marianne's toenmalige vriend hadden aangifte tegen hem gedaan. Hij werd aangeklaagd wegens smaad, laster en belediging. De politierechter oordeelde dat Dankbaar zich moet laten onderzoeken door een psycholoog. De smaadzaak werd naar de meervoudige kamer verwezen.

Overtuigend bewijs

In 1999 werd Marianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde niet ver van haar dorp in een weiland bij Veenklooster verkracht en vermoord. De zaak werd op 19 april 2013 opgelost door de rechtbank in Leeuwarden waar boer Jasper S. uit Oudwoude werd veroordeelde tot een gevangenisstraf van 18 jaar. Het bewijs was overtuigend en de moordenaar bekende zijn daad.

Verbod op publicatie

Woensdag 18 december 2013 kwam de zaak over het publiceren van het dagboek voor de rechter. Maaike Terpstra had de zaak aangespannen. De kortgedingrechter in Haarlem besloot dat publicist Wim Dankbaar en uitgever Hans Mauritz (1957) de dagboekaantekeningen niet mogen publiceren. De rechter noemde dat de dagboeknotities onder het auteursrecht vallen. Als er gepubliceerd moet worden dan alleen door Maaike Terpstra zelf. Zonder toestemming mogen Dankbaar en Mauritz de aantekeningen niet gebruiken. Die toestemming heeft ze nooit rechtstreeks en zwart op wit gegeven. Dat was ook de kern van het betoog van advocaat Yehudi Moszkowicz. De permissie was door een vriendin van Maaike Terpstra gegeven, dezelfde vriendin die het dagboek aan Dankbaar gaf.

Inleveren bij Moszkowicz

Dankbaar en Mauritz moeten alle papieren en digitale versies van het dagboek binnen twee dagen inleveren bij Moszkowicz. De citaten die op de website van Dankbaar staan moeten ook worden verwijderd. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van duizend euro per dag.

Opnieuw naar de rechter

Eind januari 2014 stapt Maaike Terpstra opnieuw naar de rechter om publicatie van haar dagboek te voorkomen. Deze keer is het activist Frides Lameris uit Zuidlaren die zich gerechtigd voelt het dagboek te publiceren. Hij wil het op zijn website zetten. Lameris is een van de mensen die gelooft dat de veroordeelde Jasper S. niet de moordenaar van Marianne Vaatstra is.
Maaike Terpstra wil openbaarmaking van haar schrijfsels via internet voorkomen. In december 2013 besliste de rechter dat het alleen aan de schrijfster van dagboek is om wel of niet te publiceren en niet aan klokkenluiders en complotdenkers. Maaike Terpstra wil het dagboek niet openbaren.

Voorverkoop van het boek

De cover van het boek zoals het in februari 2014 wordt aangebodenDe cover van het boek zoals het in februari 2014 wordt aangeboden
In februari 2014 staat het boek met de titel Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra opeens in de catalogus van Bol.com. Het boek is nog niet te koop maar wel te reserveren. De internetwinkel haalt het begin februari wegens angst voor imagoschade weer uit het assortiment om het een week later weer toe te voegen. Het bewuste boek is niet verboden, stelt Bol.com en daarom kan het weer gereserveerd worden. Intussen wordt de webwinkel een platform voor complotdenkenrsadepten. Dankbaar en Mauritz stellen dat ze 'schokkende onthullingen over de werkelijke daders' doen in het boek. De informatie uit het dagboek dat ze niet mogen gebruiken, is op diverse manieren tot hun gekomen, schrijven de auteurs: buiten het verboden dagboek van Maaike Terpstra om. Wat ze hebben beschreven is dan ook niet het dagboek zelf. Op die manier omzeilen ze het verbod.

Werkstraf voor Dankbaar

In diezelfde februarimaand van 2014 hoort publicist en activist Wim Dankbaar uit Overveen een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van vier weken tegen zich eisen wegens smaad en belediging. De officier van justitie vroeg voor de slachtoffers ook een schadevergoeding van bijna 1600 euro. Ook moeten alle verwijzingen die op de websites van de complotdenker zijn gepost en die naar de gedupeerden verwijzen direct worden verwijderd. De rechtbank doet 3 maart 2014 uitspraak.

Smaad en belediging

De complotdenker beledigt een neef van een asielzoeker die tijdens het moordonderzoek als verdachte in beeld kwam. Dna-vergelijking pleitte de buitenlandse man vrij. De man die niet van ophouden weet beledigt ook de vader van Marianne's vriendje van destijds. Het OM meent dat de publicist zich met zijn uitlatingen schuldig maakt aan smaad en belediging.

Presentatie van het boek

De auteurs Wim Dankbaar en Hans Mauritz kondigen op hun website de boekpresentatie aan op 9 mei 2014. Het boek met de titel 'Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra' is niet het verboden dagboek, maar is indirect op basis van materiaal uit het dagboek.

De Steringa's

Jacob en Alie Steringa, de vader en moeder van Jasper, hadden bij de presentatie aanwezig zullen zijn, schreven Dankbaar en Mauritz begin mei. Dat wordt later door Jacob Steringa tegengesproken. Ze hadden incognito willen gaan, terwijl er op internet gewag werd gemaakt van hun aanwezigheid. De Steringa's besloten niet te gaan. Volgens de aankondiging zal Prof. Dr. Bob Smalhout het eerste exemplaar overhandigen aan de auteurs en een speech geven.

Peter R. de Vries

De presentatie was op 9 mei 2014 om 20.00 uur in Hotel Jan Tabak in Bussum. De pers was de grote afwezige, Smalhout was er niet en ook de familie Steringa was er niet. Bauke Vaatstra wil het boek niet lezen. Hij neemt afstand van de theorieën van de complotdenkers. Peter R. de Vries noemt het boek: "De grootste onzin die ooit over Nederland is uitgestort." Volgens de beide auteurs is Marianne Vaatstra in een caravan op het terrein van asielzoekerscentrum Kollum vermoord.

Huis aan Huis uitdelen

Op 20 juni 2014 ontstaat er grote opschudding in de dorpen Aldwâl (Oudwoude) en Feankleaster (Veenklooster), de dorpen waar de familie van Jasper S. woont en het dorp waar Marianne Vaatstra destijds in het weiland werd gevonden. Het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz wordt die dag huis aan huis uitgedeeld. Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerlân noemt de actie "mislik meitsjend", "misselijk makend." Er kan geen aangifte worden gedaan, omdat de boeken niet worden verkocht maar uitgedeeld. Uitdelen valt onder het recht van vrije meningsuiting. De politie onderzoekt of er stappen genomen kunnen worden tegen de boekenuitdelers. Ze hangen de boeken aan de voordeur van de dorpsbewoners, samen met een brief. Ook burgemeester Bilker, hij woont in Oudwoude, zag een boek aan zijn deur hangen. De burgemeester is vooral geschokt door de brief, waarin de complottheorie nog een keer uit de doeken wordt gedaan.

Oudwoude, Veenklooster en Zwaagwesteinde

Een familielid van Marianne Vaatstra wilde de boekenuitdelers te lijf gaan. Er zijn geen klappen uitgedeeld, maar de politie onderzoekt of het familielid strafbare feiten heeft gepleegd. Intussen belooft Dankbaar de boeken ook te zullen uitdelen in De Westereen (Zwaagwesteinde), het dorp waar het gezin Vaatstra destijds woonde.

Vernietigd

Op 18 maart 2015 besluit het gerechtshof in Amsterdam dat de hele oplage van Het Verboden Dagboek Van Maaike Vaatstra moet worden vernietigd. Maaike Terpstra heeft het auteursrecht op haar eigen dagboek, zegt het hof in Amsterdam. Alle boeken met verwijzingen naar haar dagboek moeten binnen vier weken worden vernietigd. Als de auteurs Dankbaar en Mauritz geen gehoor geven aan het oordeel van het hof, riskeren ze een dwangsom van duizend euro per dag, die kan oplopen tot maximaal 200.000 euro.

De beide auteurs denken nog na over mogelijke verdere stappen. Als er geen stappen meer te zetten zijn dan gaat het boek de papiercontainer in. De twee schrijvers moeten een bewijs van vernietiging aan Maaike Terpstra laten zien. Het boek moet door de versnipperaar.

Schadevergoeding

22 februari 2016

Maaike Terpstra krijgt 200.000 euro schadevergoeding vanwege het boek met daarin delen uit haar dagboek. Het Gerechtshof in Amsterdam besloot dat op maandag 22 februari 2016. Het boek van Dankbaar en Mauritz met de gewraakte passages is ondanks het gebod tot vernietiging nog steeds te koop. Daarom kende de rechtbank Maaike Terpstra het volledig geëiste bedrag toe. Dankbaar legde daarop brutaal beslag op de AOW van Maaike Terpstra, als tegenactie. Dat beslag hief hij na drie weken weer op.

De eis

21 juni 2016

De officier van justitie eist vier maanden cel voor Wim Dankbaar, de publicist van het verboden dagboek. Een van de genoemden in het boek, een Duitser, deed aangifte wegens smaad. De Duitsers wordt aangewezen als betrokkene bij de moord. Dankbaar moet ook de voorwaardelijke straf uitzitten die in maart 2014 werd opgelegd vanwege soortgelijke smaad die hij op internet publiceerde. Zijn kompaan en medeschrijver Hans Mauritz is niet eerder veroordeeld. Hij hoorde een voorwaardelijke straf van twee maanden tegen zich eisen. De uitspraak is op 5 juli 2016.

De straf

Wim Dankbaar wordt op 5 juli 2016 wegens smaad veroordeeld tot twee maanden celstraf. Medeschrijver van het smaadschrift Hans Mauritz krijgt een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De veroordeelde Dankbaar verwijt de rechters partijdigheid en hij zegt dat de Nederlandse justitie hem als klokkeluider de mond wil snoeren. Hij gaat in hoger beroep.

Dwangsom debacle

Eind augustus 2016 blijkt dat Maaike Terpstra een groot deel van de dwangsom terug moet betalen aan Dankbaar, omdat het geld te laat en daardoor ten onrechte zou zijn geïnd. De advocaat van Terpstra legde voor het bedrag van 200.000 euro beslag op de bankrekening van Dankbaar. Na een half jaar is dat al verjaard. De dwangsom had bovendien bij Dankbaar én Mauritz geïnd moeten worden en niet alleen bij Dankbaar. Via een bodemprocedure bepaalt de rechter dat Mauritz en Dankbaar elk 33.000 euro aan Maaike Terpstra moeten betalen. De rest van de twee ton zou verjaard zijn. Zowel Dankbaar als Terpstra gaat in hoger beroep. Dankbaar wil helemaal niets betalen en advocaat Yehudi Moszkowicz meldt namens Maaike Terpstra dat ze voor de volle twee ton gaan.

Contactverbod

Wim Dankbaar blijft op een hinderlijke wijze contact zoeken met Maaike Terpstra. Zij eist eind juni 2017 een contactverbod voor de lastpost. Advocaat Yehudi Moszkowicz start namens Terpstra een kort geding. Hij had al eens eerder een contactverbod gevraagd, maar toen vond de rechter de overlast niet erg genoeg om dat op te leggen. Dankbaar stuurt Terpstra beledigende e-mails en belt haar regelmatig op. Ook publiceert hij brieven uit Terpstra's naam op zijn eigen website. Dankbaar bedenkt en schrijft de brieven zelf. In juli 2017 zegt Maaike Terpstra: "Het maakt mij kapot." Dankbaar valt ook de broer van Marianne, Johan, lastig. De rechter roept de complotdenker op 7 augustus 2017 opnieuw tot de orde. Hij krijgt een contactverbod opgelegd op straffe van een dwangsom per overtreding. Ook moet hij grievende verhalen rectificeren en van zijn website verwijderen.

Half miljoen

Op 2 oktober 2017 meldt de rechtbank dat Wim Dankbaar aan Maaike Terpstra 500.000 euro schuldig is, omdat hij zich niet aan het vonnis heeft gehouden. Hij rectificeerde op zijn website en Facebookpagina niet alles waartoe de rechter hem in augustus 2017 veroordeelde en wat hij rectificeerde deed hij niet zoals de rechtbank had voorgeschreven.

Lees verder

© 2013 - 2020 Piejet, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Marianne Vaatstra - Bauke Vaatstra eist smartengeld van SMarianne Vaatstra - Bauke Vaatstra eist smartengeld van SBauke Vaatstra, de vader van Marianne Vaatstra eiste 2,5 ton persoonlijke genoegdoening van Jasper S., de moordenaar van…
Marianne Vaatstra – Mediacircus rond het procesMarianne Vaatstra – Mediacircus rond het procesOp 27 februari 2013 verschijnt de verdachte van de moord op Marianne Vaatstra, Jasper S. uit Oudwoude, voor het eerst vo…
Marianne Vaatstra – Arrestatie van de moordenaarMarianne Vaatstra – Arrestatie van de moordenaarMarianne Vaatstra uit Zwaagwesteinde werd in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 dood in een weiland bij Veenklooster aa…
Marianne Vaatstra – Excuusbrief van moordenaar Jasper SMarianne Vaatstra – Excuusbrief van moordenaar Jasper SJasper S, de moordenaar van Marianne Vaatstra in 1999 - voor de verkrachting en moord wordt hij in april 2013 aangeklaag…

nieuws uitgelichtReuver: schietincident en gijzeling, 7 november 2013In Reuver, Limburg, heeft zich op 7 november 2013 een drama voltooid. Een man uit Roermond bezocht zijn ex uit Reuver, s…
Ruilen is leuk, nuttig en milieubewustIedereen die is opgegroeid in de tijd dat er nog geen Internet of smartphones waren, heeft het wel eens van zijn of haar…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Ytzen, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • www.ad.nl
 • www.rechtiskrom.wordpress.com
 • www.hartvannederland.nl
 • www.journalistklomp.com
 • www.klokkenluideronline.is
 • Friesch Dagblad
 • www.haarlem105.nl
 • www.hetverbodendagboek.nl
 • www.stevenbrownsblog.wordpress.com
 • Leeuwarder Courant
 • http://www.nu.nl/binnenland/4013668/verboden-dagboek-rond-moord-marianne-vaatstra-moet-vernietigd.html geraadpleegd op 18 maart 2015
 • http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2016/moeder-vaatstra-krijgt-200-000-schadevergoeding/ geraadpleegd op 23 februari 2016
 • Leeuwarder Courant - Vier maand el geëist tegen publicist Vaatstra - 22 juni 2016
 • Friesch Dagblad - Deel geïnde dwangsom moeder Vaatstra verjaard - 27 augustus 2016
 • http://www.lc.nl/friesland/Publicist-Marianne-Vaatstra-moet-twee-maanden-de-cel-in-21478164.html geraadpleegd op 28 augustus 2016
 • http://www.ad.nl/dossier-nieuws/opnieuw-dwangsommen-voor-illegaal-gebruik-dagboek-vaatstra~ab50a620/ geraadpleegd op 28 augustus 2016
 • http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:7002 geraadpleegd op 28 augustus 2016
 • Leeuwarder Courant - Moeder Marianne Vaatstra eist contactverbod - 15 juni 2017
 • Leeuwarder Courant - Vaatstra-moeder vraagt om nieuwe verboden - 25 juli 2017
 • http://nos.nl/artikel/2186938-rechter-verbiedt-contact-met-familie-marianne-vaatstra.html geraadpleegd op 7 augustus 2017
 • https://nos.nl/artikel/2195867-publicist-moet-moeder-marianne-vaatstra-half-miljoen-euro-betalen.html geraadpleegd op 2 oktober 2017

Reageer op het artikel "Dagboek van Maaike Terpstra - Het verboden dagboek"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Peter, 29-07-2014 16:03 #2
Word ongetwijfeld vervolgd. Want het kan niet anders dan dat deze zaak in de -nabije- toekomst heropend gaat worden. Ondanks dit (en ik sluit me bij Annette aan) knap stuk propaganda. Uiteindelijk zal het recht gaan zegevieren. Jasper S. is ONSCHULDIG. Lees de feiten en bewijzen maar in het boek van Wim Dankbaar. De ranzigste doofpot die ik me tot nu toe kan herinneren. Reactie infoteur, 30-07-2014
Dag Peter,
Dat ben ik geheel en al niet met je eens. Wat ranzig is dat is de manier waarop Dankbaar en consorten de zaak in het nieuws houdt en de complotten stapelt. Ranzig om daar zo mee door te gaan.
Groet,
Sjaan

Annette, 11-11-2013 12:41 #1
Poeh, wat een knap stuk propaganda hierboven. Het stuk is zó geschreven, dat mensen wel 'moeten' geloven dat het ook werkelijk zo is. Maar hierdoor worden er dingen uit de wind gehouden. Want men wil niet dat de bevolking achter de waarheid komt. Dat mag niet, want dan zou het hele land er over vallen en Justitie in kwaad daglicht staan. Net als men Demmink uit het nieuws probeert te houden. Joris Demmink, de secr. generaal die met pensioen is en kindjes scheen (schijnt) te misbruiken…
Mensen, doe zelf een beetje onderzoek en je snapt dat Jasper S. de dader NIET kan zijn geweest. Reactie infoteur, 22-06-2014
Dag Anette, S. is veroordeeld na overuigend bewijs en een bekentenis. Ik deel je cynisme over ons rechtssysteem niet.
Met groet,
Sjaan

Infoteur: Piejet
Laatste update: 03-10-2018
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Marianne Vaatstra
Bronnen en referenties: 22
Reacties: 2
Schrijf mee!