70 vragen over 11 september

70 vragen over 11 september Inmiddels denkt een meerderheid van de wereldbevolking dat de aanslagen op de WTC-gebouwen in de V.S. op 11 september een inside job was met als doel een wereldbeeld te creëren dat Islamitische groeperingen het op Amerika gemunt hebben om onder valse vlag een legitimatie te forceren her en der in de wereld oorlogen te beginnen. De daders van de aanslagen moeten worden gezocht In Amerika zelf, bij een groep mensen die Het MIC, het Militair Industrieel Complex, een dienst wilden bewijzen door voor de ogen van de hele wereld een grootschalige terreurdaad in scene te zetten.

Er zijn drie gebouwen ingestort op 11-09-2001

De officiële versie van de Amerikaanse autoriteiten omtrent de gang van zaken riep en roept nog steeds vele vragen op. Deze zijn nooit beantwoord. Sterker nog: sommige mensen weten de feiten niet, zoals dat er drie WTC-gebouwen zijn ingestort. De mainstream media onthoudt mensen feiten en hebben het alleen over twee ingestorte gebouwen bericht. Het instorten van WTC7 is nauwelijks in de media onder de aandacht van het publiek gebracht. Hieronder staan 70 vragen die we allemaal zouden moeten stellen, mochten we geïnteresseerd zijn in de waarheid.

Inslagen WTC van bovenaf gezien / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Inslagen WTC van bovenaf gezien / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Vragen over de drie ingestorte gebouwen

Op maandag 11 september zijn er drie gebouwen ingestort waarvan er twee door een vliegtuig zouden zijn binnen gevlogen. Is dit echt gebeurd? Er zijn mensen die zeggen dat de video-opnamen die door de overheid in beslag zijn genomen zijn geanimeerd. Wat er dan ook de WTC-gebouwen in is gevlogen, erover heen zou een beeld van een vliegtuig zijn geplakt. Dit is binnen een paar uur gebeurd en de geanimeerde beelden zijn vrij gehaast en amateuristisch gemaakt. Er kleeft veel onduidelijkheid over het type vliegtuig en enkele uiterlijke kenmerken van het vliegtuig zoals een verbreed stuk in de middenromp. Daarnaast zijn de gebouwen zelf kort ervoor van eigenaar verwisseld, was de beveiliging in handen van de broer van de Amerikaanse president en waren het de eerste gebouwen ter wereld die door een brand zijn ingestort. Reden genoeg om vragen te stellen.

Vragen over de WTC-gebouwen

 1. Behalve The Twin Towers is WTC7 ingestort, zonder dat er een vliegtuig in vloog, waarom?
 2. Waarom is het instorten van het derde gebouw nooit door de Amerikaanse autoriteiten onderzocht?
 3. Waarom zei Larry Silverstein, de eigenaar, dat op 11 september WTC7 van explosieven is voorzien om het gecontroleerd te laten instorten, wat technisch niet kan binnen een paar uur?
 4. Hoe kon het dat Silverstein een privé lease contract van 100 miljoen kreeg op gebouwen van de overheid?
 5. Waarom heeft Silverstein al ruim 4 miljard dollar terug gekregen van de verzekering voor zijn gebouwen die hij enkele weken voor 11 september voor 100 miljoen had geleased?
 6. Hoe kon het dat WTC7 door brandende brokstukken van WTC 1 en 2 is ingestort, terwijl brokstukken die terecht kwamen op andere gebouwen helemaal geen brand veroorzaakten?
 7. Waarom zijn de drie ingestorte gebouwen de eerste drie ter wereld die ingestort zijn door een brand?
 8. Hoe kan het dat er nauwelijks grote restanten zijn maar alleen stofdeeltjes van de WTC-gebouwen terwijl na 15 minuten alle kerosine reeds was verbrand?
 9. Hoe kan het dat in alle stof samples nanothermiet is gevonden, een explosief dat niet thuis hoort in vliegtuigen en gebouwen en dat alleen in militaire laboratoria wordt gemaakt?
 10. Hoe kan het dat de vliegtuigen geheel in de torens zijn gevlogen zonder dat een vliegtuigvleugel naast de torens viel, een fenomenale vliegprestatie zonder automatische piloot, terwijl de vermeende piloten de nacht ervoor volgens de autoriteiten in een nachtclub dronken waren en het geen experts op vlieggebied zijn?
 11. Hoe kan het dat er nauwelijks een berg met restanten was na de instortingen, terwijl normaal gesproken er een berg materiaal van 26 verdiepingen hoog had moeten liggen als er een 110 verdiepingen tellend gebouw instort?
 12. Hoe konden de gebouwen met dezelfde snelheid als de zwaartekracht vallen, zonder explosieven?
 13. Hoe kon het beton gepulveriseerd worden, waarvoor een grotere kracht nodig is dat het smelten van staal?
 14. Waarom zeggen alle explosievenexperts dat het instorten van de drie gebouwen op 11 september sprekend lijkt op het
 15. WTC vanaf Jersey / Bron: Aspersions, Wikimedia Commons (Publiek domein)WTC vanaf Jersey / Bron: Aspersions, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  gecoördineerd laten instorten van een gebouw?
 16. Waarom brandde het vuur onder de WTC torens nog wekenlang, iets wat alleen voor geavanceerde explosieven zoals nanothermiet kan gelden?
 17. Waarom heeft een vuur veroorzaakt door vliegtuigbrandstof ijzer gesmolten terwijl het smeltpunt van ijzer 1000 graden hoger is dan de maximale hitte van kerosine?
 18. Hoe kon een vrouw een half uur na de aanslag uit een raam zwaaien waar het vliegtuig doorheen zou zijn gevlogen, terwijl dit aangeeft dat de brand aan het afkoelen was en volgens het officiële verhaal de brand steeds heter werd?
 19. Hoe konden experts op de dag zelf al weten waarom de gebouwen instortten terwijl het nog nooit eerder gebeurd was?
 20. Waarom werden er witte flitsen gezien voor de instorting van de gebouwen, die je altijd ziet bij een vooropgezette explosiesequence van een gebouw?

Vragen over de terroristen

Op de dag van de aanslagen wisten de autoriteiten al 18 daders aan te wijzen. Ten eerste doet dat de vraag rijzen in hoeverre niet vooraf geweten werd wat de 18 van plan waren. Bij nader inzien kloppen de verhalen van de autoriteiten van geen kant. Zo zou in de enorme chaos en troep een ongeschonden paspoort gevonden zijn terwijl staal is gesmolten en beton gepulveriseerd. Dat is vreemd, zo vreemd dat aan de geloofwaardigheid getwijfeld wordt.
 1. Waarom is Irak als vergelding van de 11 september-aanslagen binnen gevallen, waar de vermeende terroristen niet woonden, noch geboren waren, noch heenkomen zochten?
 2. Hoe kan een paspoort van Mohammed Atta de ontploffing ongeschonden doorkomen en de vluchtrecorder niet?
 3. Waarom kwamen de autoriteiten binnen enkele uren met 18 namen van terroristen?
 4. Waarom is er geen hard bewijs van de deelname van de 18 terroristen zoals een boarding pass, beveiligingsbeelden van luchthavens en passagierslijsten?
 5. Ground zero / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Ground zero / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
  Waarom hadden de terroristen bagage mee genomen en ´vergeten´?
 6. Waarom werden 7 van de 18 vermeende terroristen levend gevonden elders ter wereld en bleek dat ze niets met de aanslagen te maken hadden?
 7. Waarom konden mensen die nauwelijks een cessna konden besturen ineens een Boeing besturen?

Omstandigheden

De omstandigheden waarin de aanslagen konden gebeuren waren zeer verdacht. Zo hield het Amerikaanse leger gelijktijdig met de aanslagen een militaire oefening, waarbij aanslagen met vliegtuigen werden gesimuleerd! Dat leidde tot extra verwarring bij de militairen maar heeft niet tot zoveel verwarring geleid dat men niet wou ingrijpen. Het ingrijpen is echter volgens insiders een halt toe geroepen door Rumsfeld, de minister van defensie.
 1. Waarom werd er gelijktijdig met de aanslag een militaire oefening gehouden, waarin ook een aanslag met gekaapte vliegtuigen gebeurde?
 2. Waarom waren er vlak voor de aanslagen al enorme Amerikaanse troepenmachten in het Midden Oosten opgebouwd?
 3. Waarom duurde het een uur voordat de Amerikaanse luchtmacht in actie kwam op 11 september terwijl dit normaal een kwestie van minuten is?
 4. Waarom was NORAD, de Amerikaanse luchtveiligheidorganisatie op 11 september overruled door minister Rumsfeld?
 5. Waarom meldden veel mensen met een belangrijke baan dat ze advies kregen om op 11 september het WTC complex in New York te mijden?
 6. Waarom werd er van 3 tot 5 uur ´s morgens in de weken voor 11 september vrachtwagens met onbekende lading in de torens uitgeladen?
 7. Waarom waren de drie ingestorte WTC-gebouwen enkele weken voor 11 september voor een relatief laag bedrag van eigenaar verwisseld?
 8. Waarom zijn volgens de officiële gegevens van de Amerikaanse overheid op 11 september niet meer doden gevallen dan op andere dagen?
 9. Toen brandweermannen in de lobby van het brandende eerst getroffen WTC-gebouw kwamen zaten er scheuren in de muren en waren alle ramen eruit geblazen, waarom dacht men dat er in een de lobby een bom was ontploft?
 10. Waarom zagen de getuigen dat het tweede vliegtuig geen markeringen had, het een zwart of grijs vliegtuig was?
 11. Waarom hing er iets onderaan de Boeing 747 wat je normaal alleen bij militaire vliegtuigen ziet?
 12. Waarom werd er in New York een vliegtuigmotor van een verkeerd vliegtuig gevonden, i.i.g. geen Boeing 747?
 13. Waarom zijn sommige slachtoffers gefingeerd?
 14. Waarom lijkt op sommige video´s het vliegtuig een bol en kan het zijn dat andere films zijn geanimeerd met beelden van vliegtuigen die over de bol heen geplakt zijn?
 15. Waarom zijn diverse getuigen die publiekelijk kenbaar maakten dat ze de officiële versie van de Amerikaanse overheid niet geloofden, dood gegaan onder mysterieuze omstandigheden?
 16. Waarom was de broer van de president Bush, Marvin Bush, zowel verantwoordelijk voor de veiligheid in het WTC-complex als voor het vliegveld waar vandaan de vliegtuigen opstegen die later in de torens zouden hebben gevlogen?
 17. Waarom mochten de filmers van de tweede inslag niet praten over hun originele video-opnamen?
 18. Was het toeval dat de filmers van de eerste aanslag een documentaire maakten over het leven van een brandweerman in Manhattan?
 19. Waarom brengen de mainstream media de anomalieën niet aan het licht?
 20. Waarom stak er een puntje van de neus van het eerste vliegtuig uit het WTC-gebouw terwijl het net door stalen frame had gevlogen waardoor het vliegtuig helemaal stuk zou moeten zijn? Was het misschien een kruisraket, die veel sterker is dan de aluminium neuspunt van een Boeing?

Bush en Rumsfeld op 17 september 2001 / Bron: Cedric H. Rudisill, U.S. Air Force, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bush en Rumsfeld op 17 september 2001 / Bron: Cedric H. Rudisill, U.S. Air Force, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Regering

De regering in de V.S. heeft een vreemde rol bij de aanslagen. Osama Bin Laden was een ex-CIA-agent die de Russen in Afghanistan heeft bevochten met hulp van Amerikaans overheidsgeld. De Bush-familie was al een halve eeuw bevriend met de Saudische Bin Ladenfamilie. Drie dagen lang mochten er geen vliegtuigen opstijgen vanuit de V.S., op één vliegtuig na. Dat was een vliegtuig waarin familieleden van Bin Laden zaten die in de V.S. wonen.

 1. Waarom loog Condoleeza Rice dat de VS nooit met een aanslag met gekaapte vliegtuigen rekening hield?
 2. Waarom bleef president Bush luisteren naar een verhaal over een geit als huisdier toen hij hoorde van de aanslagen?
 3. Waarom ´versprak´ Bush door van explosieven te spreken in plaats van vliegtuigen?
 4. Waarom ´versprak´ Bush door de wereld te vertellen dat hij live het eerste vliegtuig in de torens had zien vliegen?
 5. Waarom hebben de Bush-familie en de Bin Ladenfamilie al een halve eeuw innige handelsrelaties?
 6. Waarom gelooft de Amerikaanse overheid de ooggetuigenverslagen van brandweerlieden die verschillende ontploffingen van explosieven melden niet?
 7. Waarom was een vliegtuig vol met familieleden van Osama Bin Laden het enige vliegtuig wat in de dagen van het vliegverbod na 11 september mocht opstijgen?
 8. Waarom werd Osama Bin Laden, ex CIA-agent, direct aangewezen als de dader van de aanslagen?
 9. Waarom zijn sommige filmpjes van Osama Bin Laden vals gebleken en waren de vertalingen fout, wat is toegegeven door de Amerikaanse veilgheidsdiensten?

Vragen over de Pentagon-aanslag

Het Pentagon is het Amerikaanse militaire bolwerk van waaruit de buitenlandse oorlogen van de V.S. worden bestuurd. Het gedeelte waar het vermeende vliegtuig is binnen gevlogen was in renovatie. Er zijn geen vliegtuigbrokstukken gevonden. Vlak voor de plek van inslag lagen grote kabelhaspels. Het vliegtuig zou volgens de autoriteiten over deze twee meter hoge haspels heen zijn gevlogen om een vliegtuiglengte later 30 centimeter boven de grond zich in het Pentagon te boren.
 1. Hoe kan het dat de kabelhaspels ongeschonden zijn terwijl ze officieel in het vluchtpad lagen?
 2. Waarom is een gedeelte aangevallen dat toch al in renovatie was?
 3. Waarom zijn er geen brokstukken van een vliegtuig gevonden bij de aanslag op het Pentagon?
 4. Hoe kon het vliegtuig dat in het Pentagon zou hebben gevlogen 50 centimeter boven de grond vliegen, terwijl een vliegtuig door het grondeffect normaliter niet lager dan 3 meter kan vliegen?
 5. Hoe kon het vliegtuig dat in het Pentagon vloog vijf lantaarnpalen omklappen, terwijl in andere gevallen een lantaarnpaal omvliegen een crash betekent?
 6. Brandend Pentagon / Bron: U.S. Navy, Wikimedia Commons (Publiek domein)Brandend Pentagon / Bron: U.S. Navy, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  Hoe kon het vliegtuig wat in het Pentagon vloog door een zwaar gepantserde muur heen vliegen en toch geheel in het gebouw verdwijnen?
 7. Waarom was een groot object met een blauw zeil erover na de Pentagon aanslag uit het Pentagon verwijderd?
 8. Waarom was volgens de vluchtdatarecorder van het Pentagon-vliegtuig de cockiptdeur nooit geopend zodat het niet gekaapt kon zijn?
 9. Waarom zeggen zowel de vluchtrecorder als getuigen dat de vlucht van het vermeende Pentagon-vliegtuig een ander vluchtpad had dan de officiële lezing?

Vragen over Shanksville

Ten slotte was er Shanksville. Is er wel iets gebeurd? In een bos bij Shanksville is een stuk omgewoeld grond te zien en niets wat op een vliegtuig lijkt. Volgens de officiële verklaring heeft een groep passagiers een groep terroristen overmeesterd en is het vliegtuig neergestort. Waarom zijn er dan geen brokstukken van een vliegtuig?
 1. Waarom is het vermeende neergestorte vliegtuig bij Shanksville één van de vier neergestorte vliegtuigen ooit waarvan geen brokstukken zijn gevonden?
 2. Waarom vielen er op 11 september vier vliegtuigen zonder brokstukken achter te laten, terwijl normaal gesproken een neergestort vliegtuig voor een ravage aan brokstukken zorgt?
 3. Waarom melden ooggetuigen dat het vierde vliegtuig boven Pennsylvania is neergeschoten door straaljagers?
 4. Waarom is bij de crash in Shanksville een vluchtrecorder, 5 meter onder de grond gevonden, iets dat nog nooit eerder was vertoond en wat sommigen doet vermoeden dat het er opzettelijk is neergelegd?
 5. Waarom bleken achteraf dat sommige ´telefoontjes´ vanuit het gekaapte vliegtuig fake waren?

Iedereen die zelf vragen heeft mag deze bij de reacties stellen; ik zal deze vragen toevoegen aan het artikel.

Lees verder

© 2013 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Belangrijkste aanslagen van Al-QaedaBelangrijkste aanslagen van Al-QaedaOp 1 mei 2011 werd bekend gemaakt door Obama, dat Osama Bin Laden, de grote Meesterbrein achter de aanslagen van 11 sept…
One World Trade Center - New York CityOne World Trade Center - New York CityHet One World Trace Center is het nieuwe centrale gebouw van het World Trade Center. Na de aanslagen van 11 september 20…
Fahrenheit 9/11: George W. Bush, 11 september en terreurFahrenheit 9/11: George W. Bush, 11 september en terreur"Fahrenheit 9/11" is zonder twijfel één van de bekendste producten van regisseur Michael Moore. De regisseur van onder m…
Het 9/11 Memorial in New YorkHet 9/11 Memorial in New York11 september 2001 is een datum die altijd in ons geheugen zal zijn gegrift als de dag waarop het World Trade Center in N…

Top 10 landen (oppervlakte, inwoners en gezondheid)Top 10 landen (oppervlakte, inwoners en gezondheid)De wereld is groot, divers en bestaat uit verschillende landen. Welke landen vallen op? Wat zijn de grootste landen, wel…
Kledingtips: hoe lijk je langerKledingtips: hoe lijk je langerWanneer je klein van postuur bent is het niet altijd eenvoudig om jezelf volgens de laatste mode te kleden. Er is minder…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Eric J. Tilford., Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • http://www.presstv.ir/detail/2012/09/12/261164/911-myth-dissipates-as-truth-transpires/
 • http://www.youtube.com/watch?v=uve5ppEBxZY
 • http://www.youtube.com/watch?v=rOX-sVyPu54
 • http://www.youtube.com/watch?v=kwSmFnlwrK0
 • http://www.youtube.com/watch?v=rnbMjAN7Bws
 • http://www.youtube.com/watch?v=PIJskp1vefU
 • http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=ZtKqhsN4nFo
 • http://www.youtube.com/user/WelcomeBackHome/featured?annotation_id=annotation_707391&feature=iv&src_vid=rnbMjAN7Bws
 • http://www.youtube.com/watch?v=ymf30rN4Mxo
 • http://www.youtube.com/watch?v=BVFZu97fWbU
 • http://www.youtube.com/watch?v=jRC4lCQuBmc
 • http://www.youtube.com/watch?v=vjlkF9DlImI
 • http://www.youtube.com/watch?v=YarIJ_xfkts
 • http://www.youtube.com/watch?v=mhROd7Jt3-w
 • http://www.youtube.com/watch?v=KpEct4q4z9o
 • http://www.youtube.com/watch?v=NX_UKdqoa_o
 • http://www.youtube.com/watch?v=tSnkRol5ghQ
 • Afbeelding bron 1: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 2: Aspersions, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 4: Cedric H. Rudisill, U.S. Air Force, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: U.S. Navy, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "70 vragen over 11 september"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

W. Kolenbrander, 05-01-2015 12:46 #1
Deze 70 vragen zulle waarschijnlijk nooit worden beantwoord als er niet een wereldwijd onafhankelijk onderzoek door, kritische en onafhankelijke journalisten wordt ingezet. Waarschijnlijk zullen alle bewijzen over deze kwestie reeds verdoezeld en aangepast zijn. Alleen de aanhouder wint op de lange termijn maar wie steekt georganiseerd zijn nek uit om deze beerput open te trekken? Niemand denk ik! Je eindigt als Bin Laden! Door en door corrupt is deze wereld in al zijn geledingen! Reactie infoteur, 05-01-2015
Het enige wat er goed aan is, is dat als je de neagatieve toestand op de wereld beseft, je daar als persoon door ontwikkelt en meer waarheidsgetrouw in het leven staat.

Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 02-01-2013
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Diversen
Special: Complottheorieën
Bronnen en referenties: 23
Reacties: 1
Schrijf mee!