InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Communicatie > Communicatie: Pagina 56
Artikelen 551 - 560 in de rubriek Communicatie

Communicatie (Mens en Samenleving)

Concerning Uniqueness Claims for Photographic representation

Concerning Uniqueness Claims for Photographic representation

Met het artikel 'Concerning Uniqueness Claims for Photographic and Cinematographic Representation' wil Noel Carroll de theorieën van de representationalisten aanvallen. Hij doet dit omdat hij de aanpa… Johndavis, 20-11-2007

De kracht van de media

De media vormen zonder twijfel één van de meest machtige instituties ter wereld en zouden, wanneer men de onbetrouwbaarheid en onverantwoordelijkheid van dit medium buiten beschouwing laat, zelfs de m… Johndavis, 20-11-2007
Communicatie over seksualiteit tussen ouder & adolescent

Communicatie over seksualiteit tussen ouder & adolescent

Jongeren hebben vandaag de dag de mogelijkheid om informatie op verschillende manieren tot zich te nemen: vrienden, televisie, boeken, maar met name wordt er gebruik gemaakt van internet. Als deze inf… Antoinettuh, 13-11-2007
Gebarentaal: mythe en waarheid

Gebarentaal: mythe en waarheid

Is gebarentaal universeel? Kunnen Doven ook liegen? Is gebarentaal bedacht? En hoe zien Doven hun zintuigelijke handicap? Dit soort vragen spelen bij mensen die niet veel van gebarentaal weten. Het is… Jantrao, 28-10-2007
Communicatie, een goede reuk en geur

Communicatie, een goede reuk en geur

Goed communiceren is belangrijk en onmisbaar. Ook een goede reuk, reukzin en geur zijn belangrijk in de omgang met anderen. Communicatie vindt namelijk op vele manieren plaats. Zowel verbaal, als non… Zeemeeuw, Communicatie, 26-10-2007
Communicatie, de non verbale signalen van de lichaamstaal

Communicatie, de non verbale signalen van de lichaamstaal

Communicatie is ingewikkeld en vooral non verbale communicatie. Non verbale communicatie via lichaamstaal is ook veel ouder dan de verbale manieren van contact maken. Vaak schieten verbale reacties vo… Zeemeeuw, Communicatie, 25-10-2007

Landcodes: Een wereldwijd overzicht

Het gebeurt wel eens dat je naar het buitenland moet bellen. Daarbij moet je, voor het telefoonnummer, de landcode draaien. Hier vind je een alfabetisch overzicht van de landcodes. Lilkim, 30-08-2007
Communicatie Begrippen (Watzlawick)

Communicatie Begrippen (Watzlawick)

Communicatie is de centrale factor in het sociale gebeuren en een kernbegrip in de sociale gedrags-wetenschappen. Belangrijke communicatiemiddelen zijn de taal, nonverbale communicatie, symbo-len en s… Sila, 25-08-2007
Adviesgesprek - Problemen, aandachtspunten en tips

Adviesgesprek - Problemen, aandachtspunten en tips

Een adviesgesprek kan in de vorm zijn van een consult (consultatie), hulpverlening (counseling) en procesconsultatie; vormen die in de praktijk soms door elkaar heen lopen. Problemen in een advies-ges… Sila, 25-08-2007
Effectieve Feedback Tips

Effectieve Feedback Tips

Feedback betekent terugkoppeling en omvat het geven van informatie aan de ander over gedrag; hoe dit gedrag waargenomen, ervaren en begrepen wordt. In settings als opleiding, stage, beroep of werk-sit… Sila, 22-08-2007