Voorlichting over veranderingen in de zorg

Voorlichting over veranderingen in de zorg Bij burgers bestaat veel onduidelijkheid en onzekerheid over de zorgtaken die gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen toebedeeld. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn en men verwacht een lawine aan vragen van burgers over de geplande veranderingen in de zorg.

Aardverschuiving in de gezondheidszorg maakt mensen onzeker

Wie thuis hulp of zorg nodig heeft, moet vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de gemeente. Er staat heel wat te gebeuren. De overheveling van zorgtaken van rijk naar gemeenten zou wel eens de grootste naoorlogse operatie in het binnenlands bestuur kunnen worden. En het feit dat die ook nog eens gepaard gaat met flinke bezuinigingen, zal een en ander niet zonder slag of stoot verlopen. Geen wonder dat veel ouderen, maar ook burgers met een beperking, zich grote zorgen maken.

Communicatie door gemeenten

Door het merendeel van de gemeenten is er nauwelijks nog met burgers gecommuniceerd over de impact van de voorgenomen plannen. Dat is ook niet eenvoudig, want over de precieze invulling van de overheveling van zorgtaken aan gemeenten, moeten Tweede en Eerste Kamer zich een half jaar voor de invoering nog uitspreken. En de plannen werden al menig maal aangepast en bijgesteld. Als gemeente weet men zelf nog niet precies waar men aan toe is en dat bemoeilijkt de communicatie met de burger.
Overigens zijn veel kleinere gemeenten er absoluut niet op toegerust om al dat nieuwe werk erbij te doen. Ze missen er gewoonweg de schaalgrootte en expertise voor.

Goede voorlichting is geboden

Goede voorlichting is geboden en liefst ruim van te voren. Gemeenten kunnen niet volstaan met een simpele mededeling enkele weken voor de ingangsdatum. Mensen willen tijdig weten waar ze aan toe zijn. En ook al weet men niet in detail hoe het er allemaal gaat uitzien, gemeenten kunnen hun inwoners toch in een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voorbereiden over wat er op hen af gaat komen. Naarmate de voorschriften vanuit Den Haag concreter worden en daarmee dus ook het eigen gemeentelijke beleid, kan men ook op wijkniveau al met burgers in gesprek gaan over de voorgenomen aanpak. Men moet de burger tijdig daarbij betrekken, vooral ook omdat er meer moet gebeuren met minder geld.

Voorlichting door het Ministerie

Het zijn niet alleen gemeenten die in actie moeten komen, ook zorgorganisaties kunnen een stortvloed aan vragen verwachten over de geplande wijzigingen. En ook veel zorg- en welzijnsinstellingen lopen nu al vooruit op de aangekondigde bezuinigingen en hervormingen. In dat verband zal het Ministerie zelf het voortouw nemen met een schrijven dat omstreeks 1 juli 2014 bij honderdduizenden landgenoten wordt bezorgd. Daarin wordt naar de ontvangers aangekondigd dat er voor hen grote veranderingen op stapel staan omdat hun zorgvraag vanaf 1 januari 2015 niet meer door de rijksoverheid maar door gemeenten en zorgverzekeraars wordt aangeboden.

Wie worden er aangeschreven?

Volgens zorgorganisaties zal iedereen die zorg op basis van de AWBZ ontvangt maar niet in een zorginstelling is opgenomen, in aanmerking komen voor het schrijven van het Ministerie. Bedoelde burgers maken wellicht gebruik van een dagbesteding of ontvangen een persoonsgebonden budget (PGB). Het Ministerie is trouwens van mening dat er geen aanleiding is voor “paniek”: 2015 zal een overgangsjaar zijn. Mensen houden recht op de zorg die ze al hadden. Weliswaar kunnen gemeenten hen een ander aanbod doen, maar daarmee hoeven ze niet akkoord te gaan.

Lees verder

© 2014 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
WMO: de gemeente als hulpverlenerWMO: de gemeente als hulpverlenerGemeenten mogen vanaf 2015 zelf bepalen hoe zij invulling geven aan hun WMO-taken. Volgens de beleidsmakers in Den Haag…
Transitie jeugdzorgWat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn…
Respijtzorg of vervangende mantelzorgRespijtzorg of vervangende mantelzorgOm als mantelzorger niet overbelast te raken is er respijtzorg. Hierbij is er de mogelijkheid om af en toe de zorgtaken…
GezondheidsvoorlichtingGVO staat voor gezondheidsvoorlichting- en opvoeding. Gezondheidsvoorlichting is een belangrijk onderdeel van de gezondh…

Lokale Omroep Awards en Week van de Lokale OmroepLokale Omroep Awards en Week van de Lokale OmroepLokale omroepen hebben zich verenigd in de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON). Elk jaar wordt een Week van…
Obama's welsprekendheidDe stilte van de zaal, het ontzag van het publiek, het gejuich en geklap… Obama staat bekend om zijn goede toespraken. Z…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Eliola, Pixabay

Reageer op het artikel "Voorlichting over veranderingen in de zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Serkozy
Gepubliceerd: 25-05-2014
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Special: WMO
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!