InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Communicatie > Leidinggeven, de democratie ten top

Leidinggeven, de democratie ten top

Leidinggeven, de democratie ten top Leidinggeven is eigenlijk het proces van beïnvloeding door duidelijke en expressieve communicatie. Een goede leidinggevende geeft richting aan discussies op een informele manier en laat zijn of haar medewerkers ervaren dat hun mening telt, dat zij mogen meebeslissen. Hij of zij is groepsgericht, maakt van de individuen in het bedrijf een groep. Een groep die een gemeenschappelijk doel nastreeft. Met grote nadruk op het behoud van de individualiteit van de werknemers.

Typen leidinggevenden

Een leidingggevende is verantwoordelijk voor zijn of haar mensen. De leidinggevende maakt plannen, bespreekt ze met het personeel, zorgt dat de plannen uitgevoerd worden, stuurt het werken aan die plannen, steunt de mensen, coördineert de zaken en zorgt ervoor dat het personeel achter de plannen staat en er ook aan wíl werken.

 • Initiatiefnemer: deze leidinggevende zoekt naar mogelijkheden om eigen ideeën te realiseren .
 • Communicatiespecialist: deze leidinggevende weet dat zaken binnen het bedrijf geregeld kunnen worden door goed te communiceren met het personeel. Ieder lid van het personeel kan een bijdrage leveren aan het besluitproces.
 • Hoofdzakenmanager: deze houdt zich bij de hoofdlijnen en delegeert de gedetailleerde zaken. Personeel krijgt eigen verantwoordelijkheden om zaken aan te pakken. De leidinggevende stuurt het personeel en blijft zich niet in zijn of haar kantoor afzonderen.
 • Probleemoplosser: problemen met het personeel of problemen binnen het bedrijf worden snel besproken en opgelost.
 • Doelgerichte manager: deze leidinggevende weet van individuën een groep te maken en te verduidelijken dat doelen gemeenschappelijke doelen zijn. Deze leidinggevende weet de kwaliteiten van de individuele personeelsleden te benutten voor het bedrijf.
 • Geïnteresseerde manager: hij of zij is geïnteresseerd in het personeel. Deze leidinggevende weet wat er speelt op de werkvloer en houdt zich bezig met de persoonlijke interesses. Hij of zij is betrokken bij het personeel.

SMART

Leidinggevenden worden verondersteld naar doelen toe te werken. In de jaren negentig kwam bij technici en constructeurs het SMART idee in zwang. Volgens deze methode zijn doelen duidelijk te stellen.
 • De S : specifiek
 • De M: meetbaar
 • de A: acceptabel
 • de R: realistrisch
 • de T: tijdgebonden

Specifiek

Het doel moet concreet gesteld worden. Hier wordt het www-schema voor gebruikt: Wat willen we, wanneer willen we het bereikt hebben, wat is het belangrijkste, waarom willen we dit?

Meetbaar

Het doel moet meetbaar zijn. Er moet ook een meetinstrument zijn om het te kunnen meten.

Acceptabel

Zowel de leidinggevende als zijn of haar personeel moeten de doelstelling accepteren. Dan pas zal er hard voor gewerkt worden.
Er moet inspraak zijn en het doel moet gezamenlijk worden geformuleerd.

Realistisch

Het doel moet haalbaar zijn. Kan het personeel het doel gezamenlijk bereiken. Is er voldoende capaciteit voor, qua know how en qua aantal mensen en mogelijkheden? Een te hoog gesteld doel of een te makkelijk te bereiken doel zal niet voldoende bevrediging geven.

Tijdgebonden

Van tevoren moet een duidelijke begin- en einddatum of -tijd worden gesteld.

MAGIE

Vergelijkbaar met de SMART methode bestaat ook de MAGIE methode.
 • De M staat voor: meetbaar
 • De A staat voor: acceptabel
 • De G staat voor: gecommuniceerd
 • De I staat voor: inspirerend
 • de E staat voor: engagerend

Voor allen die leiding geven of gaan geven:
Welke doelen worden er gesteld? Zijn ze haalbaar, meetbaar, wordt er een tijd voor gesteld en is er met het personeel goed over gesproken?
MET het personeel, niet TEGEN het personeel.
Een goede leidinggevende is een initiatiefnemer, een persoon die problemen kan oplossen. Hij of zij communiceert uitgebreid met het personeel, zowel formeel als informeel. De leidinggevende stelt realistische doelen die ook door het personeel haalbaar geacht worden. Hij of zij coördineert en delegeert. Hij of zij kent de kwaliteiten van de individuele personeelsleden en maakt daar gebruik van.
De goede leidinggevende weet wat er op de werkvloer speelt, onderkent problemen en lost ze mét het personeel op. Hij of zij is geïnteresseerd in de personeelsleden en betrokken bij wat hen drijft. Zonder meewerkende personeelsleden is een leidinggevende nergens.

Leidinggeven is te leren. Het is vooral gebaseerd op een goede omgang met het personeel.

Lees verder

© 2012 - 2019 Wilvdvleuten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Leiderschapstijlen (managementstijlen)Leiderschapstijlen (managementstijlen)Een manager kan verschillende leiderschapstijlen of managementstijlen toepassen om de werknemers die onder hem staan te…
Tips om goed te delegerenTips om goed te delegerenDelegeren is een onderdeel van het takenpakket van elke leidinggevende. Elk bedrijf met meerdere medewerkers zal moeten…
Leiderschap: management, omspanningsvermogen, spanwijdteElke onderneming heeft leidinggevenden en management nodig. Die managers zijn verdeeld over verschillende managementnive…
POP schrijven (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)Een POP maken: veel studenten ontkomen er niet aan. Ook werknemers moeten door het schrijven van een POP hun persoonlijk…
Leidinggeven: Leiderschap in anderen naar boven brengenLeidinggeven: Leiderschap in anderen naar boven brengenLeidinggeven betekent meer dan het uitoefenen van persoonlijk leiderschap. In veel gevallen betekent het ook het ontwikk…
Bronnen en referenties
 • Carrieretijger.nl
 • Pesolutions.nl
 • Hocta.nl
 • Managementsite.nl

Reageer op het artikel "Leidinggeven, de democratie ten top"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Wilvdvleuten
Laatste update: 14-07-2017
Rubriek: Mens en Samenleving
Subrubriek: Communicatie
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!