InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Sociaal cultureel > Sociaal cultureel: Pagina 44
Artikelen 431 - 433 in de rubriek Sociaal cultureel

Sociaal cultureel (Mens en Samenleving)

Romantiek, een culturele stroming

Aan het eind van de 18e eeuw ontstaat er in een Europa een culturele stroming:de Romantiek. De Romantiek ontstaat als reactie op de industrialisatie en de snelle verstedelijking aan het eind van de 1… Richard_hk, 24-02-2007

Essay segregatie

De Nederlandse samenleving ging altijd uit van het multiculturele, met respect voor elkaars verschillen. Nederland is daar nu iets van afgestapt en wil dat allochtonen integreren. Er worden inburgerin… Skdichterbij, 23-12-2006

Molukkers in Nederland

Molukkers in Nederland. In 1951 werden ongeveer 12.000 Molukkers naar Nederland overgebracht.Het ging voornamelijk om militairen die hadden gediend in het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en… Ceroni, 28-10-2006