InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Veel christenen en moslims - zowel in het verleden als het heden - hebben een afkeer van de Joodse Talmoed (de Mondelinge Leer). Deze afkeer is ontstaan door onwetendheid over de Talmoed omdat deze mo… Etsel, Talmoed, 08-02-2016
De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

Het verhaal over het offer van de arme weduwe in Marcus 12:41-44 wordt vaak gebruikt om mensen ertoe te bewegen geld te doneren aan een kerk of religieuze instelling, zelfs als zij niet veel geld hebb… Theoloog, 03-02-2016
Zondagsviering of sabbat?

Zondagsviering of sabbat?

Zouden christenen op zondag moeten samenkomen? Velen geloven van wel, maar een alsmaar groter (lijkend) wordende groep zet vraagtekens bij een zondagsviering. De belangrijkste reden hiervoor is dat de… Theoloog, 02-02-2016
De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

In 1 Korintiërs 11:17-34 geeft Paulus instructies voor de viering van het avondmaal, welke hijzelf ook weer gekregen heeft. In deze uitleg vertelt Paulus ook (opnieuw) aan de Korintiërs het verhaal ov… Theoloog, 01-02-2016
De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

In Jesaja 1:18b staat dat de rode zonden van hen die zich bekeren wit zullen worden. De gangbare christelijke interpretatie hiervan is dat de zonden witgewassen worden. Deze metafoor van witwassen (of… Theoloog, 26-01-2016
De vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze Vader

De vertaling van het woord 'epiousion' in het Onze Vader

De vierde bede in het Onze Vader, de bede om 'dagelijks brood' in Matteüs 6:11 en Lucas 11:3, is voor exegeten en Bijbelvertalers altijd een heikel punt geweest. Het Griekse woord 'epiousion', dat wor… Theoloog, 22-01-2016
Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden: overeenkomsten en verschillen

Joden en Noachieden (niet-Joden die de Noachidische geboden naleven) staan het dichtst bij elkaar. Er zijn veel overeenkomsten (meer dan bij het christendom en de islam) maar er zijn ook verschillen.… Etsel, Joden/Noachieden, 21-01-2016
Jodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillen

Jodendom, christendom en islam: overeenkomsten & verschillen

Jodendom, christendom en islam verschillen en overeenkomsten. Naast overeenkomsten, kennen jodendom, christendom en islam ook verschillen. Jodendom, christendom en islam zijn abrahamitische religies,… Tartuffel, Islam, 20-01-2016
De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b

De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b

De vertaling van het woord 'almah' in Jesaja 7:14b heeft regelmatig vragen en kritieken opgeroepen onder christelijke Bijbelvertalers en exegeten. Ook in moderne Nederlandse Bijbelvertalingen is er ge… Theoloog, 19-01-2016
Paus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interview

Paus Franciscus - 'De naam van God is genade': een interview

Op 12 januari 2016 verscheen in 82 landen tegelijkertijd het boek 'De naam van God is genade'. Het is een lang interview met paus Franciscus over de thematiek van het Jaar van de Barmhartigheid, het z… Jan80, 18-01-2016