InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talmoed)geleerde te worden. En als dat niet lukt dan wordt getracht om die ambitie o… Etsel, Talmoed, 15-02-2016
Het geloof der katharen; de christelijke ketters

Het geloof der katharen; de christelijke ketters

In de middeleeuwen werd de wereld bezien vanuit de visie van de Katholieke Kerk, welke zich in de jaren gemengd had met een aantal lokale oudere geloven. Het leven werd ook sterk bepaald door de Kerk,… Polkozic, Middeleeuwen, 11-02-2016
Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Over het ontstaan van kerst is, met name in de november- en decembermaand in veel kerkgemeenschappen veel gesprek. De reden hiervoor is dat men er doorgaans van uitgaat dat kerst is ontstaan uit een h… Theoloog, 10-02-2016
Bijbelse persoonlijkheden: Job  de vraag over het lijden

Bijbelse persoonlijkheden: Job de vraag over het lijden

Job was een rijk en vroom man. Hij werd door God op de proef gesteld. Zijn moeilijkheden komen ons bekend voor. Ook wij kennen moeilijke ogenblikken in ons leven. We gebruiken dan zijn woorden om onze… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 10-02-2016
De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

In Galaten 6:1 roept Paulus de geestelijke mensen op om met 'een geest van zachtmoedigheid' zondaars terecht te brengen. De vraag is echter of het woord 'pneumati', dat als 'geest' vertaald wordt, moe… Theoloog, 08-02-2016
Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Talmoed: christelijke/islamitische afkeer van de Talmoed

Veel christenen en moslims - zowel in het verleden als het heden - hebben een afkeer van de Joodse Talmoed (de Mondelinge Leer). Deze afkeer is ontstaan door onwetendheid over de Talmoed omdat deze mo… Etsel, Talmoed, 08-02-2016
De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

De context rond het verhaal over de arme weduwe in Marcus 12

Het verhaal over het offer van de arme weduwe in Marcus 12:41-44 wordt vaak gebruikt om mensen ertoe te bewegen geld te doneren aan een kerk of religieuze instelling, zelfs als zij niet veel geld hebb… Theoloog, 03-02-2016
Zondagsviering of sabbat?

Zondagsviering of sabbat?

Zouden christenen op zondag moeten samenkomen? Velen geloven van wel, maar een alsmaar groter (lijkend) wordende groep zet vraagtekens bij een zondagsviering. De belangrijkste reden hiervoor is dat de… Theoloog, 02-02-2016
De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

De interpretatie van het woord 'apo' in 1 Korintiërs 11:23a

In 1 Korintiërs 11:17-34 geeft Paulus instructies voor de viering van het avondmaal, welke hijzelf ook weer gekregen heeft. In deze uitleg vertelt Paulus ook (opnieuw) aan de Korintiërs het verhaal ov… Theoloog, 01-02-2016
De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

De interpretatie van rode zonden die wit worden in Jesaja 1

In Jesaja 1:18b staat dat de rode zonden van hen die zich bekeren wit zullen worden. De gangbare christelijke interpretatie hiervan is dat de zonden witgewassen worden. Deze metafoor van witwassen (of… Theoloog, 26-01-2016