InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

In Efeze 4:11-12 staat een beschrijving van een aantal gaven die God aan mensen in de gemeenten heeft gegeven. De mensen met de genoemde ambten dienen "Tot de volmaking der heiliging, tot het werk der… Theoloog, 02-03-2016
De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

In Openbaringen 2 worden de Nikolaïeten tweemaal genoemd. In vers 6 wordt de gemeente te Efeze geprezen om het feit dat zij de daden van de Nikolaïeten haten. In vers 15 wordt de gemeente in Pergamum… Theoloog, 23-02-2016
De profeet Mohammed als historische persoon

De profeet Mohammed als historische persoon

De islam is een van de grote religies in onze wereld. Over Mohammed, de stichter van de islam, zijn geen betrouwbare bronnen op grond waarvan zijn historische bestaan kan worden vastgesteld. De vroegs… Linus, 22-02-2016
De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

In Lucas 23:43 belooft Jezus aan één van zijn medegekruisigden dat hij met Hem in het paradijs zal zijn. De vraag is echter of dat op dezelfde dag al is, of later. Het gangbare standpunt luidt dat dit… Theoloog, 16-02-2016
Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak… Etsel, Joden/Noachieden, 16-02-2016
Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

Talmoed: Wat is een Joodse (Talmoed)geleerde?

De elite binnen het Joodse volk wordt gevormd door de Joodse geleerden. Iedere religieuze Jood droomt ervan om een (Talmoed)geleerde te worden. En als dat niet lukt dan wordt getracht om die ambitie o… Etsel, Talmoed, 15-02-2016
Het geloof der katharen; de christelijke ketters

Het geloof der katharen; de christelijke ketters

In de middeleeuwen werd de wereld bezien vanuit de visie van de Katholieke Kerk, welke zich in de jaren gemengd had met een aantal lokale oudere geloven. Het leven werd ook sterk bepaald door de Kerk,… Polkozic, Middeleeuwen, 11-02-2016
Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Theorieën over de ontstaansgeschiedenis van het kerstfeest

Over het ontstaan van kerst is, met name in de november- en decembermaand in veel kerkgemeenschappen veel gesprek. De reden hiervoor is dat men er doorgaans van uitgaat dat kerst is ontstaan uit een h… Theoloog, 10-02-2016
Bijbelse persoonlijkheden: Job  de vraag over het lijden

Bijbelse persoonlijkheden: Job de vraag over het lijden

Job was een rijk en vroom man. Hij werd door God op de proef gesteld. Zijn moeilijkheden komen ons bekend voor. Ook wij kennen moeilijke ogenblikken in ons leven. We gebruiken dan zijn woorden om onze… Etsel, Bijbelse geschiedenis/personen, 10-02-2016
De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

De vertaling van het woord 'pneumati' in Galaten 6:1

In Galaten 6:1 roept Paulus de geestelijke mensen op om met 'een geest van zachtmoedigheid' zondaars terecht te brengen. De vraag is echter of het woord 'pneumati', dat als 'geest' vertaald wordt, moe… Theoloog, 08-02-2016