InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 8
Artikelen 71 - 80 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

De vertaalproblemen in Spreuken 26:10

De vertaalproblemen in Spreuken 26:10

De grondtekst van Spreuken 26:10 stelt vertalers voor veel vraagtekens. Er zitten namelijk meerdere woorden in het vers die op meerdere manieren vertaald kunnen worden. Ook lijkt het vers grammaticaal… Theoloog, 18-03-2016
De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

De vijfvoudige bediening in Efeze 4:11

In Efeze 4:11-12 noemt Paulus vijf groepen mensen die door Christus zijn gegeven aan de gemeenten om de heiligen tot volmaking te brengen. Namelijk Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraar… Theoloog, 14-03-2016

De interpunctie in Matteüs 24:4-5: Wat zeggen de verleiders?

In Zijn rede over de laatste dingen (de titel die de NBG 1951 geeft aan Matteüs 24) waarschuwt Jezus voor de komst van valse messiassen en profeten. De vraag is welke van deze Jezus bedoelt als Hij he… Theoloog, 10-03-2016
Salafisme, de streng-islamitische leer

Salafisme, de streng-islamitische leer

Het salafisme staat sedert het begin van deze eeuw steeds meer in de belangstelling. Daaraan hebben zaken als wereldwijde aanslagen, de oorlog in Syrië en de politieke instabiliteit in het Midden-Oost… Linus, 04-03-2016
Herders en leraars in Efeze 4:11 - Eén of twee bedieningen?

Herders en leraars in Efeze 4:11 - Eén of twee bedieningen?

Met name in evangelische of pinkstergemeenten wordt regelmatig gesproken over de vijfvoudige bediening die in Efeze 4:11 beschreven staat. Deze vijf bedieningen, apostel, profeet, evangelist, herder e… Theoloog, 04-03-2016
De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

De komma's in Efeze 4:12 - Wie doen het werk der bediening?

In Efeze 4:11-12 staat een beschrijving van een aantal gaven die God aan mensen in de gemeenten heeft gegeven. De mensen met de genoemde ambten dienen "Tot de volmaking der heiliging, tot het werk der… Theoloog, 02-03-2016
De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

De leer en daden van de Nikolaïeten in Openbaringen 2

In Openbaringen 2 worden de Nikolaïeten tweemaal genoemd. In vers 6 wordt de gemeente te Efeze geprezen om het feit dat zij de daden van de Nikolaïeten haten. In vers 15 wordt de gemeente in Pergamum… Theoloog, 23-02-2016
De profeet Mohammed als historische persoon

De profeet Mohammed als historische persoon

De islam is een van de grote religies in onze wereld. Over Mohammed, de stichter van de islam, zijn geen betrouwbare bronnen op grond waarvan zijn historische bestaan kan worden vastgesteld. De vroegs… Linus, 22-02-2016
De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

De tweede komma in Lucas 23:43 - voor of na het woord heden?

In Lucas 23:43 belooft Jezus aan één van zijn medegekruisigden dat hij met Hem in het paradijs zal zijn. De vraag is echter of dat op dezelfde dag al is, of later. Het gangbare standpunt luidt dat dit… Theoloog, 16-02-2016
Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

Joden en Noachieden: wel of niet Joods worden?

In de roman 'Brillenjood' (2012) van Joost Bruins komt de kwestie aan de orde 'wel of niet Joods worden?' Relatief veel niet-Joden willen Joods worden. Ze hebben hier verschillende redenen voor. Vaak… Etsel, Joden/Noachieden, 16-02-2016