InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Religie: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Religie

Religie (Mens en Samenleving)

Interpretaties van de "zonen Gods" in Genesis 6:1-2

Interpretaties van de "zonen Gods" in Genesis 6:1-2

De 'zonen Gods' in Genesis 6:1-2 hebben christelijke theologen van alle tijden voor een raadsel gezet. Het is onduidelijk of het hier om bovennatuurlijke wezens, zoals engelen, of om mensen gaat. En a… Theoloog, 16-05-2016
De heilige kus en zijn betekenis in de vroege kerk

De heilige kus en zijn betekenis in de vroege kerk

De apostel Paulus sluit een aantal van zijn brieven af met de aanbeveling; ‘Groet elkaar met een heilige kus.’ In de Bijbel is weinig achtergrondinformatie te vinden over het gebruik van de heilige ku… Theofilus, 13-05-2016
Islam, de soenitische en sjiitische stroming

Islam, de soenitische en sjiitische stroming

Toen Mohammed in 632 overleed had hij geen opvolger aangewezen en al snel begon zich een ontwikkeling af te tekenen waarbij de gelovigen in twee kampen werden verdeeld. Al tijdens zijn leven waren er… Linus, 13-05-2016
De symbolische besnijdenis van Mozes, Exodus 4: 24-26

De symbolische besnijdenis van Mozes, Exodus 4: 24-26

Exodus 4: 24-26 beschrijft hoe Mozes in de nacht door wordt God aangevallen. Er volgt een doodsstrijd van Mozes. Hij blijft leven omdat zijn vrouw Sippora haar zoon besnijdt en met de voorhuid van haa… Theofilus, 12-05-2016
Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

Interpretaties van dopen voor de doden in 1 Korintiërs 15:29

In 1 Korintiërs 15:29 spreekt Paulus over mensen die zich voor de doden laten dopen. Dit heeft altijd de vraag opgeroepen wat hij hiermee bedoelde. Een doop voor de doden is het Nieuwe Testament namel… Theoloog, 04-05-2016
De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin en interpretatie van Bijbelteksten

De viervoudige schriftzin, voornamelijk bekend gebleven dankzij Maarten Luther (1483-1546), is een hulpmiddel bij het bestuderen en interpreteren van Bijbelteksten. Het gaat ervan uit dat men bij het… Theoloog, 20-04-2016
Kardinaal de Jong – IJzeren Jan van Ameland

Kardinaal de Jong – IJzeren Jan van Ameland

Johannes de Jong, geboren in Nes op Ameland, heette eigenlijk Jan. Hij was Jan van Jan de Bakker en hij werd kerkhistoricus, aartsbisschop, kardinaal en metropoliet en bovenal een erudiete man. Door z… Sjaanfanameland, Ameland, 13-04-2016
De betekenis van de doeken in Johannes 20:5-7

De betekenis van de doeken in Johannes 20:5-7

In Johannes 20:6-7 wordt een beschrijving gegeven van van wat Petrus en Johannes in het lege graf van Jezus aantreffen. Zij zien iets opmerkelijks. Het lichaam van Jezus is weg, maar de linnen doeken… Theoloog, 04-04-2016
Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

Interpretaties van het bloed en water in Johannes 19:34

In Johannes 19:34-35 staat dat na Jezus' dood aan het kruis een soldaat hem in zijn zij steekt. Op het moment dat de soldaat dit doet gebeurt er iets vreemds, er stroomt volgens een ooggetuige naast b… Theoloog, 29-03-2016
Goede Week en Pasen: Jezus' lijden, sterven en verrijzenis

Goede Week en Pasen: Jezus' lijden, sterven en verrijzenis

Elk jaar vieren christenen wereldwijd op de zondag na de eerste volle maan van de lente het belangrijkste feest van het christendom: Pasen. Deze feestdag is zo belangrijk dat er een voorbereidingstijd… Jan80, 18-03-2016